Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Antenatal takipte medikolegal sorunlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Antenatal takipte medikolegal sorunlar"— Sunum transkripti:

1 Antenatal takipte medikolegal sorunlar
Doç. Dr. İsmail Dölen Ankara Etlik Doğumevi Sağlık Slaytları

2 Antenatal takip protokolü
Protokolün dayandığı etik temel ; Gebelik fizyolojik bir süreçtir ve önerilen her tavsiye ve işlem gebenin yararına ve gebe tarafından kabul edilebilir olmalıdır. Amaç: Komplike olmayan, tek fetuslu normal gebelere klinik yaklaşım için temel bakımla ilgili kanıta dayalı bilgi sunmak

3 Antenatal takip protokolü
Sağlık ekonomisine uyumu National screening comittee (NSC) kararları Servis konfigurasyonu standartları, işletmesi ve personeli Gebelere hizmetin ulaşmasında adaletin sağlanması “Anne bakımı” odaklı olmalı

4 Antenatal takip protokolü
Gebe takibinde rolü olan profesyoneller Obstetrisyen, ebe, radyolog, fizyoterapist, anestezi ekibi, pratisyen, pediatrist ve diğerleri….. Ana sağlığı hizmeti planlamak ve kurmakla yükümlü olanlar İngiltere’de birinci basamak bakım, Sağlık Komisyonları, Halk Sağlığı Birimleri Gebe Kadınlar

5 Antenatal takip protokollerinin özelliğine göre ortaya çıkacak sonuçlar…
1. İş yükü/insan kaynakları planlaması - ülke farklılıkları 2. Fiziki koşullar ve donanım 3. Ekonomik maliyet (tetkik, sarf malzemesi, ilaç ve diğerleri) 4. Anne yarar ve haklarına etkileri 5. Fetus yarar ve haklarına etkileri 6. Hekim/Maternal/Fetal çatışmalarda konsensus sağlanmasına etkileri 7. Gebelik ile ilgili yasal düzenlemelere etkileri 8. Anne ve fetusta zarar ortaya çıktığında yasal sürece etkileri (bilirkişi kararları, hakim kararları)

6 İş yükü/insan kaynakları planlaması - ülke farklılıkları

7 İş yükü/insan kaynakları planlaması
Normal Gebelik boyunca kaç muayene gerekir? (1.5 milyon gebeX4-10 muayene) Normal loğusa takibi nasıl yapılır? (evde/kurumda, 1.5milyon loğusaX2-5muayene) Riskli gebelik tanımına göre gerekli personel sayısı (gebelerin %20-30?)

8 2. Fiziki koşullar ve donanım

9 Fiziki koşullar ve donanım
Gebelerin muayene olacağı kurum ve muayene oda sayıları ve donanımı Gebe takibinde kullanılacak cihazlar

10 3. Ekonomik maliyet

11 Ekonomik maliyet Takip protokolüne göre istenecek rutin tetkikler ve ilaçlar USG, NST, amniosentez sayısı, bunların cihaz ve sarf malzemeleri ve iş yükü Tarama testleri; ikili ,üçlü,dörtlü testler, 50 gr yükleme, tiroid fonksiyon testleri, TORCH, hepatit belirteçleri, VDRL…

12 Diğer… 4. Anne yarar ve haklarına etkileri
5. Fetus yarar ve haklarına etkileri 6. Hekim/Maternal/Fetal çatışmalarda konsensus sağlanmasına etkileri 7. Gebelik ve gebe hakları ile ilgili yasal düzenlemelere etkileri

13 Adli Sorunlar 8. Anne ve fetusta zarar ortaya çıktığında yasal sürece etkileri Hastada zararın ortaya çıkması: Kusur ? Suç? Kusur ve suçun belirlenmesinde bilirkişi görüşü nasıl oluşmalı? Bilirkişi görüşü ve protokol uyumu? Hakim kararlarının protokoller ile uyumu Geri ödeme kurumları kararlarının protokoller ile uyumu

14 Kusur nedir? İkili/dörtlü istemeyen hekim kusurlu mu?
Down riski 1/300 olan hastaya amniosentez istemeyen hekim kusurlu mu? Gestasyonel diabet taramasını rutin istemeyen hekim kusurlu mu? Usg, fetal iyilik hali değerlendirmesini rutin istemeyen hekim kusurlu mu? Protokol dışı ilaç önerileri: ödenmesi ? şikayet ?

15 Hasta Hakları Yönetmeliği
İkinci bölüm: Madde 11 Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım: Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını isteme hakkına sahiptir SORU Standart protokollere bağlı kaldığımızda hasta haklarını ihlal mi etmiş oluruz?

16 Madde 11 Tababetin ilkelerine ve tababet ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı veya aldatıcı mahiyette teşhis ve tedavi yapılamaz SORU Protokol dışı yaklaşımlar aldatıcı mahiyette kabul edilebilir mi?

17 Madde 12 Tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı
Teşhis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep de edilemez. SORU Bu tip teşhis-tedavilerin ücreti ödeme kurumu tarafından ödenecek mi? Bu uygulamalar yasalar tarafından malpraktis olarak görülebilir mi?

18 Protokol Sağlık Bakanlığı AÇSAP GN MD Antenatal Takip Protokolü çözüme yardımcı olur mu?

19 Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;
Tanı ve Tedavi Protokolleri Etik Kurulu Hakkında Yönetmelik R.G. Tarihi:   R.G. Sayısı:24125   Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Ülkemizde hastalıkların bilimsel, etik ve ekonomik tanı ve tedavisine yönelik tanı ve tedavi protokolleri oluşturmak Bu kurula yapılacak başvuruları değerlendirmek ve görüş bildirmekle görevli ve yetkili olan Tanı ve Tedavi Protokolleri Etik Kurulunun oluşturulmasını, çalışma usul ve esaslarını görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek

20 Down Sendromlu Ece, ailelere örnek oldu
Doktor, hastane ve laboratuvar hatası sonucu down sendromlu (mongolizm) dünyaya geldiği ileri sürülen ve bu nedenle ailesinin hukuk mücadelesi başlattığı 2 yaşındaki Ece Soygeniş, diğer down sendromlu çocuk sahibi aileleri de hukuk mücadelesine sürükledi. 'Nurtopu' dediler sakat doğdu İlk çocuğunu da doğuma iki saat kala kaybeden anne, hamileliğinin 9. ve 30. haftasında ultrasona girdi. Genç kadına sağlıklı bir hamilelik geçirdiğini söyleyen doktoru, "Nurtopu gibi bir bebeğin var, eve git doğumu bekle" dedi. Ancak doktorun 'nurtopu' dediği bebek, kolsuz ve bacaksız olarak doğdu. Kadın doğum doktoruna görevi ihmal davası Sakat doğan çocuk davasında ihmal var mı? 11 hekim ve uzman yargılanıyor

21 TEŞEKKÜRLER Sağlık Slaytları


"Antenatal takipte medikolegal sorunlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları