Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -2-. SUNU İÇERİĞİ ÖLÇME 3- ÖLÇME * Ölçmede Birim - Bir Birimin Sahip Olması Gereken Özellikler Eşitlik Eşitlik Genellik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -2-. SUNU İÇERİĞİ ÖLÇME 3- ÖLÇME * Ölçmede Birim - Bir Birimin Sahip Olması Gereken Özellikler Eşitlik Eşitlik Genellik."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -2-

2 SUNU İÇERİĞİ ÖLÇME 3- ÖLÇME * Ölçmede Birim - Bir Birimin Sahip Olması Gereken Özellikler Eşitlik Eşitlik Genellik Genellik Kullanışlılık Kullanışlılık ÖLÇÜT 4- ÖLÇÜT * Mutlak * Mutlak * Bağıl * Bağıl ÖLÇEK ve ÖLÇEK TÜRLERİ 5- ÖLÇEK ve ÖLÇEK TÜRLERİ * Sınıflama * Sınıflama * Sıralama * Sıralama * Eşit Aralıklı * Eşit Aralıklı * Eşit Oranlı * Eşit Oranlı

3 ÖLÇMEDE BİRİM Bir ölçme aracını oluşturan en küçük parçacığa “birim” adı verilir. Örneğin; °C Hava sıcaklığı 35°C denildiğinde, birim °C, cm Ayşe’nin boyu 165 cm denildiğinde, birim cm’dir. soruların her biri Eğitimdeki testlerin birimi ise soruların her birisidir. 3- ÖLÇME

4 Bir ölçme işleminde birim kullanılması, yapılan ölçme işleminin objektif olmasını ve yapılan ölçme işleminde bir standart oluşmasını sağlar.

5 BİRİM ÇEŞİTLERİ BİRİM ÇEŞİTLERİ DOĞALYAPAY

6 DOĞAL BİRİM; Örnek: DOĞAL BİRİM; Ölçme sonuçlarında fiziksel olarak fark edilebilen birimlerdir. Değişkenin hangi niteliğine ya da miktarına birim denileceği tanımlanmamıştır. Örnek: Bir otoparkta bulunan araçların sayısını gösteren ölçme sonucunun birimi olan 1 otomobil doğal (temel) bir birimdir. İki sıra, on ağaç vb.

7 YAPAY (Tanımlanmış) BİRİM; Birimler fiziksel olarak fark edilemiyor ve belli bir büyüklük birimi olarak kabul ediliyorsa tanımlanmış birim olarak ifade edilir. Ne kadarlık kısma bir birim denileceği uzmanlar tarafından belirlenmiştir Örnek; Örnek; Hava sıcaklığını gösteren bir ölçmenin sonucundaki 1 Santigrat derece yapay birimdir. TL, uzunluk, ağırlık,zeka, tarih vb.

8 Doğal birimler çoğu zaman anlaşmazlıklara neden olur. Bu gereklilikle oluşturulan tanımlanmış birimler, doğal birimlerden daha güvenilir ölçme sonuçlarının alınmasını sağlar.

9 EŞİTLİK: Ölçme aracını oluşturan birimlerin birbirine eşit olmasıdır. GENELLİK: Birimin bir çok kişi tarafından bilinmesi ve kullanılmasıdır. KULLANIŞLILIK: Birimin ölçülecek niteliğe uygun olmasıdır. Ölçme işlemini kolaylaştırması, ekonomik olmasıdır.

10 3- ÖLÇÜT Ölçme sonuçlarının anlamlandırılmasında kullanılan ve bireyler hakkında karar vermemizi sağlayan belirlenmiş kurallar veya standartlardır. Örnek: Üç sınav ortalaması 45 puan ve üstünde olanlar başarılı olacaktır. Sınıfın aritmetik ortalamasına eşit ve üstünde alanlar başarılı olacaktır.

11 Mutlak Ölçüt: Bağıl Ölçüt: Mutlak Ölçüt: Ölçme işleminin uygulandığı gruptan bağımsız olarak, ölçme işlemi yapılmadan önce kesin, net ve standart olarak belirlenmiş kriter. Bağıl Ölçüt: Ölçme işlemi gerçekleştirildikten sonra ölçme sonuçlarına göre ve ölçme işleminin yapıldığı gruba bağlı olarak elde edilen ölçüt. ÖLÇÜT Mutlak ÖlçütBağıl Ölçüt

12

13 ÖLÇEK Farklı Anlamlarda Kullanılmaktadır ; * Nesnelere sayılar vermede ve bu sayıların kullanılmasında uyulması gerekli kurallar ve kısıtlamalar. * Cetvel ve metre gibi ölçme araçları üzerindeki bölmeler. * Belli bir başlangıç noktasından itibaren değişmez bir birimle bölmelenmiş ölçme aracı. Farklı Anlamlarda Kullanılmaktadır ; * Nesnelere sayılar vermede ve bu sayıların kullanılmasında uyulması gerekli kurallar ve kısıtlamalar. * Cetvel ve metre gibi ölçme araçları üzerindeki bölmeler. * Belli bir başlangıç noktasından itibaren değişmez bir birimle bölmelenmiş ölçme aracı.

14 1- Sınıflama (Adlandırma / Nominal) 2- Sıralama (Ordinal) 3- Eşit Aralıklı (Interval) 4- Oranlı (Ratio) 1- Sınıflama (Adlandırma / Nominal) 2- Sıralama (Ordinal) 3- Eşit Aralıklı (Interval) 4- Oranlı (Ratio) ÖLÇEK TÜRLERİ

15 1- Sınıflama () Ölçekleri 1- Sınıflama (Adlandırma / Nominal) Ölçekleri Nesneleri, belli bir yönden benzeyip benzemediklerine göre sınıflamaktır. Farklılık ve benzerlikler kabaca saptanır. En basit ölçek türüdür. Örnek; - İnsanların cinsiyet (kadın-erkek), medeni hal (evli-bekar-boşanmış), göz rengi (mavi-yeşil-ela) gibi kategorilere ayrılması, - illere kod numarası verilmesi ve her ile ait arabaların aynı numara ile belirtilmesi Nesneleri, belli bir yönden benzeyip benzemediklerine göre sınıflamaktır. Farklılık ve benzerlikler kabaca saptanır. En basit ölçek türüdür. Örnek; - İnsanların cinsiyet (kadın-erkek), medeni hal (evli-bekar-boşanmış), göz rengi (mavi-yeşil-ela) gibi kategorilere ayrılması, - illere kod numarası verilmesi ve her ile ait arabaların aynı numara ile belirtilmesi

16 Kenan DALARDIÇ ¥ Bu ölçekte gruplara verilen sayıların sayısal anlamları yoktur, onlar miktar belirtmezler. ¥ Belli bir başlangıç noktası ve birimi yoktur. ¥ Ölçme sonuçları üzerinde frekans ve mod hesaplama dışında hiçbir matematiksel işlem yapılamaz. * Simetriklik özelliği vardır. A=B ise B=A * Geçişlilik özelliği vardır. A=B ve B=C ise A=C Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

17 Kenan DALARDIÇ Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

18 Kenan DALARDIÇ Ölçülecek değişkenin belirli büyüklüğe göre sıraya konulması işlemidir. Bu ölçekte nesneler, bir özelliğe en az sahip olandan en çok sahip olana ya da en çok sahip olandan en az sahip olana doğru sıralanır ve her bir sıraya bir sayı verilir. Örnek; Bir gruptaki boy sırası, bir koşuda alınan dereceler, bir sınıftaki başarı sırası, KPSS tercihleri sıralaması vb. Ölçülecek değişkenin belirli büyüklüğe göre sıraya konulması işlemidir. Bu ölçekte nesneler, bir özelliğe en az sahip olandan en çok sahip olana ya da en çok sahip olandan en az sahip olana doğru sıralanır ve her bir sıraya bir sayı verilir. Örnek; Bir gruptaki boy sırası, bir koşuda alınan dereceler, bir sınıftaki başarı sırası, KPSS tercihleri sıralaması vb. 2- Sıralama () Ölçekleri 2- Sıralama (Ordinal) Ölçekleri Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

19 Kenan DALARDIÇ ¥ Bu ölçekte başlangıç noktası ve sıralar sabit değildir. ¥ Nesnelere verilen sayılar büyükten küçüğe / küçükten büyüğe sıralamayı ifade eder fakat farkın miktarını yansıtmaz. * Geçişlilik özelliği vardır. A>B ve B>C ise A>C * Asimetrik özelliği vardır. A>B ise B>A diyemeyiz Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

20 Kenan DALARDIÇ Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

21 Kenan DALARDIÇ Özellikleri, gerçekte yokluğu/hiçliği/olmamayı ifade etmeyen (bağıl-keyfi-tanımlanmış) bir sıfır noktasına göre eşit birimler halinde bölmeleyerek ölçen araçlardır. Örnek; Termometre ile sıcaklık ölçülmesi, kullanılan takvimler, başarı testinden elde edilen standart puanlar. Özellikleri, gerçekte yokluğu/hiçliği/olmamayı ifade etmeyen (bağıl-keyfi-tanımlanmış) bir sıfır noktasına göre eşit birimler halinde bölmeleyerek ölçen araçlardır. Örnek; Termometre ile sıcaklık ölçülmesi, kullanılan takvimler, başarı testinden elde edilen standart puanlar. 3- Eşit Aralıklı () Ölçekler 3- Eşit Aralıklı (Interval) Ölçekler Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

22 Kenan DALARDIÇ ¥ Sıfır, o noktada ölçülen özelliğin gerçekten hiç bulunmadığı anlamına gelmez yani yokluk ifade etmez. ¥ Bu tür ölçeklerdeki sıfır noktası, sayısallaştırmayı kolaylaştıran bir başlangıç noktasıdır, doğal ya da mutlak sıfır noktası değildir. Dolayısıyla toplama ve çıkarma işlemleri yapılabilirken çarpma ve bölme işlemleri yapılamaz. ¥ Aritmetik ortalama, standart sapma, ortalama kayma miktarı, pearson momentler çarpımı korelasyonu hesaplanabilir. Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

23 Kenan DALARDIÇ Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

24 Kenan DALARDIÇ Birimleri birbirine eşit olan ve gerçek (mutlak) bir sıfır noktası bulunan ölçeklerdir. Dolayısıyla bu ölçekle elde edilen veriler üzerinde her türlü matematiksel işlem yapılabilir. Ağırlık ve uzunluk ölçüleri gibi ölçme araçları bu tür ölçek esasına uygun olarak geliştirilmiştir. Örnek; Metre ile uzunluk; kilogram ile ağırlık ölçülmesi, cisimlerin hacimleri, sınıftaki öğrenci sayısının tespiti vb. Birimleri birbirine eşit olan ve gerçek (mutlak) bir sıfır noktası bulunan ölçeklerdir. Dolayısıyla bu ölçekle elde edilen veriler üzerinde her türlü matematiksel işlem yapılabilir. Ağırlık ve uzunluk ölçüleri gibi ölçme araçları bu tür ölçek esasına uygun olarak geliştirilmiştir. Örnek; Metre ile uzunluk; kilogram ile ağırlık ölçülmesi, cisimlerin hacimleri, sınıftaki öğrenci sayısının tespiti vb. 4- Eşit Oranlı () Ölçekleri 4- Eşit Oranlı (Ratio) Ölçekleri Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

25 Kenan DALARDIÇ Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

26 Kenan DALARDIÇ Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

27 Kenan DALARDIÇ ÖLÇEK TÜRLERİ Başlangıç noktası Birimleri (Aralıkları) Nitelik Gösterme Nicelik Gösterme Gücü SıraFarkOran Sınıflama Ölçeği Yok Var___ Sıralama Ölçeği Var (değişir) Var __ Eşit Aralıklı Ölçek Var (tanımlı) Var (eşit) Var _ OranlıÖlçek Var (gerçek) Var (eşit) Var Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

28 Kenan DALARDIÇ ÖĞRENDİKLERİMİZİ KONTROL EDELİM Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

29 Kenan DALARDIÇ1 Değerlendirme yapılırken, ölçüt ile ölçme sonuçlarının aynı birimle ifade edilmesi gerekir. Bunun en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ölçme aracının geçerliğini artırmak B) Karşılaştırmada doğru karar verilmesini sağlamak C) Ölçme aracının güvenirliğini artırmak D) Sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırmak E) Ölçütün uygun olmasını sağlamak Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

30 Kenan DALARDIÇ1 Değerlendirme yapılırken, ölçüt ile ölçme sonuçlarının aynı birimle ifade edilmesi gerekir. Bunun en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ölçme aracının geçerliğini artırmak B) Karşılaştırmada doğru karar verilmesini sağlamak C) Ölçme aracının güvenirliğini artırmak D) Sonuçların anlaşılmasını kolaylaştırmak E) Ölçütün uygun olmasını sağlamak Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

31 Kenan DALARDIÇ 2 Aşağıda verilen değerlendirme örneklerinden hangisinde bağıl ölçüt kullanılmıştır? A) Mezun olmak için diploma notunun 4 üzerinden en az 2 olması B) Ortalamanın 10 puan üzerinde alanların sınıfı geçmesi C) Askere ağırlığı 150kg’nin altındaki erkeklerin alınması D) Soruların %80’ini doğru cevaplayanların bilgi yarışması elemelerine katılması E) Yüksek lisansa girebilmek için yabancı dil sınavından en az 70 puan alınması Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

32 Kenan DALARDIÇ 2 Aşağıda verilen değerlendirme örneklerinden hangisinde bağıl ölçüt kullanılmıştır? A) Mezun olmak için diploma notunun 4 üzerinden en az 2 olması B) Ortalamanın 10 puan üzerinde alanların sınıfı geçmesi C) Askere ağırlığı 150kg’nin altındaki erkeklerin alınması D) Soruların %80’ini doğru cevaplayanların bilgi yarışması elemelerine katılması E) Yüksek lisansa girebilmek için yabancı dil sınavından en az 70 puan alınması Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

33 Kenan DALARDIÇ Aşağıdaki ölçme sonuçlarından hangisi "oranlı ölçekle“ elde edilmiş olabilecek ölçülere bir örnektir? A) Anne babanın eğitim düzeyleri B) Okulun üniversiteye giriş sınavına göre sıraları C) Akademik başarı ve okula yönelik tutum arasındaki ilişki D) Öğrencilerin boyları E) Sınıfların genel başarı düzeyleri 3 Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

34 Kenan DALARDIÇ Aşağıdaki ölçme sonuçlarından hangisi "oranlı ölçekle“ elde edilmiş olabilecek ölçülere bir örnektir? A) Anne babanın eğitim düzeyleri B) Okulun üniversiteye giriş sınavına göre sıraları C) Akademik başarı ve okula yönelik tutum arasındaki ilişki D) Öğrencilerin boyları E) Sınıfların genel başarı düzeyleri 3 Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

35 Kenan DALARDIÇ Bir öğretmen, değerlendirmede şu amaçlara hizmet etmeyi düşünmektedir. I. I. Öğrencilerin birbirine göre başarı düzeylerini belirleyerek ileri ve geri öğrenciler için ek önlemler alma II. II. Ders süresince öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunları, tamamlayıcı etkinliklerle giderme III.D III.Dönem sonunda öğrencilerin bu dersten alacakları notu belirlerken sınıf ortalamasını dikkate alma Bu öğretmen, I, II, III numaralı amaçları için hangi tipte birer değerlendirme yapmalıdır? I. Amaç II.Amaç III.Amaç A) Bağıl Mutlak Bağıl B) Mutlak Mutlak Bağıl C) Bağıl Bağıl Mutlak D) Mutlak Bağıl Bağıl E) Bağıl Mutlak Mutlak 4 Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

36 Kenan DALARDIÇ Bir öğretmen, değerlendirmede şu amaçlara hizmet etmeyi düşünmektedir. I. I. Öğrencilerin birbirine göre başarı düzeylerini belirleyerek ileri ve geri öğrenciler için ek önlemler alma II. II. Ders süresince öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunları, tamamlayıcı etkinliklerle giderme III. III.Dönem sonunda öğrencilerin bu dersten alacakları notu belirlerken sınıf ortalamasını dikkate alma Bu öğretmen, I, II, III numaralı amaçları için hangi tipte birer değerlendirme yapmalıdır? I. Amaç II.Amaç III.Amaç A) Bağıl Mutlak Bağıl B) Mutlak Mutlak Bağıl C) Bağıl Bağıl Mutlak D) Mutlak Bağıl Bağıl E) Bağıl Mutlak Mutlak 4 Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

37 Kenan DALARDIÇ Bir ölçüm yapılmış sonuç 30 çıkmıştır. Bu çıkan sonuç 60'ın tam, gerçek yarısı ise bu hangi tür ölçek ile ölçülmüştür? A) Oranlı ölçekB) Sınıflamalı ölçek C) Eşit aralıklı ölçekD) Sıralamalı ölçek E) Sabit ölçek 5 Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

38 Kenan DALARDIÇ Bir ölçüm yapılmış sonuç 30 çıkmıştır. Bu çıkan sonuç 60'ın tam, gerçek yarısı ise bu hangi tür ölçek ile ölçülmüştür? A) Oranlı ölçekB) Sınıflamalı ölçek C) Eşit aralıklı ölçekD) Sıralamalı ölçek E) Sabit ölçek 5 Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

39 Kenan DALARDIÇ Bir öğretmen fen bilgisi öğretiminde performans değerlendirme yaklaşımını kullanmanın öğrencilerin bilimsel yöntem süreç becerilerine etkisini incelemektedir. Bu araştırmadaki bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilimsel yöntem süreç becerileri B) Fen bilgisi dersi C) Öğretmen D) Öğrenciler E) Performans değerlendirme 6 Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

40 Kenan DALARDIÇ Bir öğretmen fen bilgisi öğretiminde performans değerlendirme yaklaşımını kullanmanın öğrencilerin bilimsel yöntem süreç becerilerine etkisini incelemektedir. Bu araştırmadaki bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilimsel yöntem süreç becerileri B) Fen bilgisi dersi C) Öğretmen D) Öğrenciler E) Performans değerlendirme 6 Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

41 Kenan DALARDIÇ Yabancı dil sınavında Duru 80, Berke 40 puan almıştır. Duru’nun yabancı dil bilgisinin Berke’nin yabancı dil bilgisinin iki katı kadar olduğunu öne süren bir kişi, bu ölçme sonuçlarının aşağıdaki ölçek türlerinin hangisiyle elde edildiğini kabul etmektedir? A) Eşit aralıklı B) SıralamaC) Dereceleme D) SınıflamaE) Eşit oranlı 7 Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

42 Kenan DALARDIÇ Yabancı dil sınavında Duru 80, Berke 40 puan almıştır. Duru’nun yabancı dil bilgisinin Berke’nin yabancı dil bilgisinin iki katı kadar olduğunu öne süren bir kişi, bu ölçme sonuçlarının aşağıdaki ölçek türlerinin hangisiyle elde edildiğini kabul etmektedir? A) Eşit aralıklı B) SıralamaC) Dereceleme D) SınıflamaE) Eşit oranlı 7 Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

43 Kenan DALARDIÇ İş birliğine dayalı bir öğrenme uygulamasında gruplar öğrencilerin soyadlarının baş harfleri kullanılarak oluşturulmuştur. Bu uygulamadaki gruplara ayırma, bir ölçme işlemi olarak kabul edilirse kullanılan ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıralama B) Eşit oranlı C) Sınıflama D) Dereceleme E) Eşit aralıklı 8 Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi

44 Kenan DALARDIÇ İş birliğine dayalı bir öğrenme uygulamasında gruplar öğrencilerin soyadlarının baş harfleri kullanılarak oluşturulmuştur. Bu uygulamadaki gruplara ayırma, bir ölçme işlemi olarak kabul edilirse kullanılan ölçek türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıralama B) Eşit oranlı C) Sınıflama D) Dereceleme E) Eşit aralıklı 8 Akhisar Anadolu Öğretmen Lisesi


"EĞİTİMDE ÖLÇME & DEĞERLENDİRME -2-. SUNU İÇERİĞİ ÖLÇME 3- ÖLÇME * Ölçmede Birim - Bir Birimin Sahip Olması Gereken Özellikler Eşitlik Eşitlik Genellik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları