Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı"— Sunum transkripti:

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Akciğer Kanseri Doç. Dr. Tuncay Göksel Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Toraks Derneği Kış Okulu 2006 Kuşadası

2 SORU 100 yıl önce akciğer kanseri sıralamada kaçıncı sıradaydı ?
A) 1.sırada B) 5. sırada C) 10. sırada D) 15. sırada E) Sıralamada değildi

3 100 yıl önce akciğer kanseri sıralamada kaçıncı sıradaydı ?
A) 1.sırada B) 5. sırada C) 10. sırada D) 15. sırada E) Sıralamada değildi

4 Tarihte akciğer kanseri
1912 yılında Adler “primary malignant growths of the lungs and bronchi “ adlı bir kitap yayınladı. Bu kitapta literatürde bulduğu 374 vakayı değerlendirdi. Sigara tüketiminin 1.Dünya savaşında artmasıyla hasta sayısında artış olmaya başlamıştır.

5 Cancer problem increases in all of the world day by day
While in sixties, ratio of death of cancer was fifteen- seventeen percent, nowadays this ratio is percent

6 Lung cancer is a big problem and the most common cancer in all of the world
Comparing developed and developing countries, incidence and mortality rate are similar This situation shows that we can not be successful about treatment of lung cancer But developed countries are successful in treatment of prostate cancer D.M.Parkin. Global Cancer Statistics, CA Cancer J Clin 2005;55:74–108

7 This table shows average 5 year survival rate for some cancer in selected countries
There is no significant difference for 5 year survival between in developed and developing countries So we can say that lung cancer is the most mortal cancer in all of the world in spite of medical developments .

8 Erkeklerde kanser sıklığı (/100
Erkeklerde kanser sıklığı (/ ) Spiro, Lung Cancer 2001 Fidaner, Eur J Cancer 2001 Akciğer Prostat Kolon Mide USA (White) USA (Black) EU Japan Israel Turkey Lung cancer is very often among males in many countries But certain cancer is more common in some countries For example Prostate cancer is the first In USA Stomach cancer is the first In Japan In Turkey and EU, lung cancer is the first

9 When we look at lung cancer incidence among males
It is more common in developed countries The incidence is between 75 and 2 per one hundred thousands Global Cancer Statistics, Parkin: C A C a n c e r J C l i n ; 4 9 :

10 When we look at lung cancer incidence among females
Same problem It is more common in developed countries The incidence is between 32 and 0.7 per one hundred thousands Global Cancer Statistics, Parkin: C A C a n c e r J C l i n ; 4 9 :

11 Fidaner, Eur J Cancer 2001; 37(1): 83-92
Türkiye’de durum Erkeklerde kanser Oran İnsidens (/ ) 1-Akciğer % 2-Deri % 3-Larinks % 4-Mesane % 5-Mide % 6-Prostat % Fidaner, Eur J Cancer 2001; 37(1): 83-92

12 Türkiye’de durum Kadınlarda kanser Oran İnsidens (/100.000)
1-Meme % 2-Deri % 3-Uterus % 4-Over % 5-Serviks % 6-Akciğer % Fidaner, Eur J Cancer 2001; 37(1): 83-92

13 SORU Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kanser riski açısından “Light” sigaralar da diğer sigaralar kadar zararlıdır Akciğer kanserini önlemenin en etkili yolu riskli grupları taramadan geçirmektir. Akciğer kanseri kadınlarda daha az sıklıkta gözlenir. Kücük hücreli akciğer karsinomu en hızlı ilerleyen akciğer kanser tipidir. Türkiye’de en sık görülen akciğer kanser tipi skuamöz hücreli karsinomdur.

14 Kanser riski açısından “Light” sigaralar da diğer sigaralar kadar zararlıdır
Akciğer kanserini önlemenin en etkili yolu riskli grupları taramadan geçirmektir. Akciğer kanseri kadınlarda daha az sıklıkta gözlenir. Kücük hücreli akciğer karsinomu en hızlı ilerleyen akciğer kanser tipidir. Türkiye’de en sık görülen akciğer kanser tipi skuamöz hücreli karsinomdur.

15 En önemli etiyolojik faktör
Sigara

16 Cigarette smoking is the first etiologic factor for lung cancer
The risk increases with duration of smoking and the number of cigarettes smoked per day This table shows the relationship very well And we can see that duration of smoking has stronger effect than of amount smoked per day in the table

17 Can cessation of smoking prevent lung cancer?
Cigarette smokers can benefit at any age by quitting smoking The lung cancer risk decreases among ex-smokers compared smokers As the period of abstinence from smoking cigarettes increases, the risk of lung cancer decreases However, even for period of abstinence of more than 40 years, the risk is still higher than never smokers

18 Sigara & akciğer kanseri Danimarka Skulodottir et al
Sigara & akciğer kanseri Danimarka Skulodottir et al. Lung Cancer 2000; 27:107-18 males Similar example in Denmark, Lung cancer decreases after fighting smoking

19 The cigarettes types have changed since 1950s
The level of tar and nicotine have lowered to decrease cancer and other disease risk

20 But lung cancer risk has not decreased significantly
But cancer type has changed Actually you choose cancer type as change cigarette type In developed countries adeno cancer is the most common cancer nowadays The incidence of squamous cell decreases by year by

21 Sigara prevalansı / Türkiye
> 15 yaş (SB-PİAR, 1988) Erkek: 63% Kadın: 24% Toplam: 44% Sigaracı doktorlar (TTB, 1999) Erkek: % Kadın: % Toplam: 42% Smoking is very common in Turkey 63% of males are smoker 24% females Totally smoking rate is 44% Other problem in Turkey, high smoking rate among doctors especially females doctor

22 Türkiye’de sigara tüketimi
/milyar tane sigara Unfortunately consumption of cigarette increases year by year So lung cancer will be bigger problem in future for Turkey

23 Çevresel maruziyet Asbest Metaller Egzoz gazı Silika Arsenik Krom
Nikel Egzoz gazı Silika When we look at the other risk factors Industrial exposure is a important factor Especially asbestos and some metals like arsenic, chromium, nickel The relationship is weak in exposure of diesel exhaust and silica İlişki zayıf

24 Asbest Mesleksel maruziyet Çevresel maruziyet
Akciğer kanser riski 10 kez artıyor Asbest ve sigara birlikte ise sinerjistik etki var Sigara asbest retansiyonunu arttırıyor Asbestose exposure is divide into two category Occupational and Environmental exposure In asbestos exposure, Lung cancer risk increases ten fold Asbestos and cigarette smoking act synergistically Cigarette smoking enhance the retention of asbestos fibers

25 Asbest maruziyeti The peak incidence occurred years after the initially exposure to asbestos

26 Türkiye’de durum (11849 akciğer kanserli olgu)
Erkek: %90.4 Kadın: %9.6 Sigara: %77.9 : sigara içici %10.8 : bırakmış %11.3 : hiç içmemiş Asbest maruziyeti: %1.0 T. D. Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu, Respiration 2002; 69:

27 Diyet Antioksidandan zengin diyet oksidatif DNA hasarını engelliyor
Meyva, sebze, Retinol, β karoten, vitamin C Kemoprevensiyon çalışmalarında β karotenin koruyucu etkisi gözlenmedi Son yıllarda yapılan kohort çalışmalar meyva ve sebzeden zengin diyet akciğer kanser riskini azaltıyor Kuvvetli delil yok Sigaranın etkisini ekarte etmek mümkün değil. Diet is popular subject in recent years Diets high in antioxidant nutrients may protect against oxidative DNA damage What kind of diet high in antioxidant nutrients Fruits, vegetables, Micronutrients: retinol, β caroten, vitamin C But chemoprevention studies failed to show protective effect of β caroten Recent cohort studies show lower risk of lung cancer in high intake of fruits and vegetables But there is no strong evidence It is difficult to discern from the effect of smoking

28 Radyasyon maruziyeti Yüksek lineer enerjinin transfer edildiği radyasyon (Radon) Uranyum madenleri Ev içi (indoor) Düşük lineer enerjinin transfer edildiği radyasyon (X-Rays, gamma Rays) Yüksek dozda maruziyette akciğer kanser riski artıyor Düşük dozda risk küçük Önemli risk faktörü There are two types radiation according to transfer of energy to tissue 1- High linear energy transfer radiation (Radon) We can see this in uranium miners or as indoor exposure Risk factor of lung cancer 2- Low linear energy transfer radiation as X-Rays, gamma Rays High dose radiation is associated with lung cancer The risk in low dose is small

29 Hava kirliliği Atmosferik hava kirliliği Ev içi hava kirliliği :
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar Metaller (Arsenik, nikel, krom) Ev içi hava kirliliği : Isınma, yemek pişirme sırasında çıkan gazlar In atmosphere, polycyclic aromatic hydrocarbons and metals such as arsenic, nickel, chromium are important carcinogenic risk factors As indoor air pollution, we can say Soil gases Household products Combustion from heating and cooking

30 (Glutathione S-transferase) Phase I enzymes of cytochrome p450
Genetik yatkınlık Phase II enzyme (Glutathione S-transferase) Phase I enzymes of cytochrome p450 (CYP1A1, CYP2D6) When we look at carcinogenic process Carcinogens in cigarette are activated or detoxificated Detoxification is made by phase two enzymes such as glutation s transferase Activation is made by phase one enzymes such as CYP 1 A1 or CYP 2 D2 Polymorphism of CYP1A1 or deficient genotype of glutathione S-transferase cause DNA adducts So lung cancer risk increases CYP1A1 Polimorfizimi Glutathione S-transferase de genetik defekt Artmış akc. CA riski

31 So occurred DNA adducts can cause mutations and cancer

32

33 Protein kinaz inhibitörleri
Büyüme inhibe edici faktörler Süpresör genler Protein kinazlar Büyüme faktörleri Onkogenler

34 Yararı olmadığı kanıtlandı
Erken tanı için tarama Erken tanı için tarama önerilmez X-Ray Balgam sitolojisi Düşük doz spiral toraks BT: Yararı olmadığı kanıtlandı önerilmesi için yeterli data yok

35 SORU Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı almış bir hastada tedavi planlanırken aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğerleri kadar önemli değildir? Evresi Fiziksel performansı Yaşı Histolojik alt tipi Ek hastalık olup olmadığı

36 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı almış bir hastada tedavi planlanırken aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğerleri kadar önemli değildir? Evresi Fiziksel performansı Yaşı Histolojik alt tipi Ek hastalık olup olmadığı

37 Prognozu ve tedaviyi belirleyen en önemli 3 faktör
Histolojik tip (KHAK - KHDAK) Evre Performans durumu (Yaş, ek hastalık, genel durum)

38 Histolojik sınıflandırma
Küçük hücreli karsinom Küçük hücreli dışı karsinom Skuamöz hücreli karsinom Adenokarsinom Büyük hücreli karsinom Adenoskuamöz karsinom Pleomorfik, sarkomatoid ya da sarkomatöz elemanlar içeren karsinomlar Karsinoid tümörler Tükrük bezi tipindeki karsinomlar Sınıflandırılamayan karsinomlar

39 Türkiye’de durum Histolojisi bilinen: 10251 olgu
Skuamöz hücreli : %45.4 Küçük hücreli : %20.5 Adenokanser : %20.2 Büyük hücreli : %2.0 Küçük hücreli dışı (alt tipi ?) : %9.0 Küçük hücreli ve dışı kombinasyonu : %1.1 Adenoskuamöz : %0.8 Karsinoid tümör : %1.0 T. D. Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu, Respiration 2002 ; 69:

40 Evreleme KHDAK: TNM sistemi KHAK: İkili sistem Sınırlı hastalık
Yaygın hastalık

41

42 5.4cm

43

44

45

46

47

48

49

50 Evreleme T3 N1 M0 EVRE IIIB : T4 N M0 T N3 M0 EVRE IV : T N M1
EVRE 0 : Tis N0 M EVRE IA : T1 N0 M EVRE IB : T2 N0 M EVRE IIA : T1 N1 M EVRE IIB : T2 N1 M T3 N0 M0 EVRE IIIA : T1-3 N2 M0 T3 N1 M0 EVRE IIIB : T4 N M T N3 M EVRE IV : T N M1

51 KHAK Evreleme Sınırlı hastalık
Hastalık tek bir hemitoraks ve bölgesel lenf nodları ile sınırlı (Evre I-III) Yaygın hastalık Sınırlı hastalıktan daha yaygın durum (Evre IV)

52 En sık metastaz yerleri
Kemik Karaciğer Sürrenal Beyin Karşı akciğer

53 Türkiye’de durum Küçük hücreli dışı Evre I : %5.6 Evre II : %7.7
Evre IIIA : %14.2 Evre IIIB : %32.1 Evre IV : %40.4 Küçük hücreli karsinom Sınırlı Hastalık : %37.9 Yaygın hastalık: %62.1 T. D. Akciğer ve Plevra Maligniteleri Çalışma Grubu, Respiration 2002 ; 69:

54 SORU Hastanın evresi ? Evre IB Evre IIA Evre IIB Evre IIIA Evre IIIB
61 yaşındaki erkek hasta Mediastende LAP yok toraks USG plevral kalınlaşma var, sıvı yok Üst batın, beyin BT ve kemik sintigrafisi olağan Bronkoskopi normal BT eşliğinde yapılan TTİİA  skuamöz hücreli CA Hastanın evresi ? Evre IB Evre IIA Evre IIB Evre IIIA Evre IIIB

55 Hastanın evresi ? Evre IB Evre IIA Evre IIB (T3N0M0) Evre IIIA
61 yaşındaki erkek hasta Mediastende LAP yok toraks USG plevral kalınlaşma sıvı yok Üst batın, beyin BT ve kemik sintigrafisi olağan Bronkoskopi normal BT eşliğinde yapılan TTİİA  skuamöz hücreli CA Hastanın evresi ? Evre IB Evre IIA Evre IIB (T3N0M0) Evre IIIA Evre IIIB

56 Hastanın evresi ? 56 yaşındaki erkek hasta Evre IB Evre IIA Evre IIB
Mediastende LAP yok Üst batın, beyin BT ve kemik sintigrafisi olağan Bronkoskopi: sol üst lob bronş ağzında tm Biopsi KHDAK Hastanın evresi ? Evre IB Evre IIA Evre IIB Evre IIIA Evre IIIB

57 61 yaşındaki erkek hasta Hastanın evresi ? Evre IB (T2N0M0) Evre IIA
Mediastende LAP yok Üst batın, beyin BT ve kemik sintigrafisi olağan Bronkoskopi: sol üst lob bronş ağzında tm Biopsi KHDAK Hastanın evresi ? Evre IB (T2N0M0) Evre IIA Evre IIB Evre IIIA Evre IIIB

58

59 Tanı Klinik ve radyolojik olarak inoperabl akc. Ca düşünülen olgularda en kolay tanı yöntemi seçilmelidir. Balgam sitolojisi Bronkoskopi TTİİA (akciğer, LAP, metastaz) Torasentez Plevral effüzyonu olan olgularda ilk tanı girişimi plevral ponksiyon olmalıdır. Eksudalarda 2 kez sitoloji negatif ise ve operasyona engel başka bir neden yoksa 2. girişim torakoskopi olmalıdır. Torakoskopi yoksa 2. ponksiyonda kapalı bx

60 Non-invaziv evreleme (1)
Toraks BT’de kısa çapı 1 cm’den büyük LAM’lar anlamlı kabul edilir ama bu metastatik anlamına gelmez. Toraks MR Süperior sulkus tümörlerinin evrelemesinde kullanılmalı Mediasten ya da toraks duvarı invaz. değerlendirmek için önerilmez.

61 Non-invaziv evreleme (2)
Metastaz kuşkusunu arttıran bulgular her hastada sorgulanmalıdır. Kilo kaybı (>%10) Lokal kemik ağrısı, kemiklerde hassasiyet Nörolojik semptomlar ya da bulgular >1 cm periferik LAM Ses kısıklığı, VCSS Hepatomegali Yumuşak doku kitlesi Anemi (erkekte <%40, kadında <%35) Ca, ALP, SGOT, GGT yüksekliği

62 Non-invaziv evreleme (3)
Uzak metastaz araştırma endikasyonları Anormal klinik bulgu varsa N2-3 varsa Mediasten invaze tümör (T4) varsa ve radikal tedavi düşünülüyorsa Evre I ve II’de, klinik değerlendirme normal ise metastaz araştırmaya gerek yoktur. KHDAK’un alt gruplarının prognostik önemi yoktur. Metastaz taramada farklı davranılmaz.

63 Non-invaziv evreleme (4)
İncelemeye hangi bölgeye ait bulgu varsa oradan başlanmalıdır (batın BT, beyin BT/MR, kemik sintigrafisi). Eğer klinik ve radyolojik görünüm metastaz ile çok uyumlu ise radyolojik bulgu metastaz kabul edilir. Onun dışında kesin metastaz demek ve cerrahiyi dışlamak için İİA ya da doku biopsisi yapılmalıdır.

64 İnvaziv evreleme (1) BT’de LAP pozitif operabl olgularda mediastinoskopi zorunludur. Servikal mediastinoskopi ile 2R, 2L, 4R, 4L, 7 (anterior) ve 1. ile 3. istasyonlara ulaşılabilir. 5 ve 6 numara için genişletilmiş mediastinoskopi ya da torakoskopi gerekir. 7 (posterior), 8, 9 numaralar için torakoskopi gerekir. TTİİA, TBİİA, mediastinoskopiye alternatiftir, ancak negatif sonuçlar metastazı dışlamaz.

65 İnvaziv evreleme (2) BT’de LAP negatif operabl olgularda mediastinoskopi opsiyoneldir. Cerrahi düşünülen Pancoast tümörlerde ve santral tümörlerde yapılmasında yarar vardır. Periferik tümörlerde ihmal edilebilir. Sol üst lob tümörlerinde genişletilmiş mediastinoskopi ya da torakoskopi gerekir.

66 PET Her yerde olmaması ve maliyeti nedeniyle rutin olarak önerilmez.
Yanlış pozitiflik İnfeksiyon Granulomatoz hastalıklar TB, aktif sarkoidoz, Wegener Yanlış negatiflik Karsinoid tümör Bronkoalveolar karsinom 1 cm’den küçük lezyon When we look at the false results of PET scan PET is false positive in infection and granulomatous inflamation such as TB, sarcoidosis and Wegener disease And PET is false negative in Carcinoid tumor, Bronchoalveolar carcinoma, Smaller than 1 cm lesion

67 PET’in mediastinoskopiye rehberliği
Mediastinal LAP tutuluşu pozitif ise mediastinoskopi ile doğrulama gerekir. Mediastinal LAP tutuluşu negatif ise mediastinoskopi zorunlu değildir, direkt cerrahi uygulanabilir.

68 Bronkoalveolar karsinom
Yanlış negatif Bronkoalveolar karsinom Second, Bronchoalveolar carcinoma, PET is negative

69 Küçük hücreli akciğer karsinomu
Tüm hastalarda rutin evreleme yapılmalıdır Tam kan, biyokimya, toraks, batın BT, beyin BT veya MR, kemik sintigrafisi LDH yüksek ya da sitopeni varsa kemik iliği aspirasyon ve biopsisi önerilir. Metasataz taraması semptom olan bölgeden başlanır. Bir bölgede metastaz saptanan asemptomatik olgularda ileri taramaya gerek yoktur. Cerrahi düşünülen çok erken evre olgularda mediastinoskopi yapılmalıdır.

70 Operasyona uygunluk Fizyolojik değerlendirme (1)
Sadece yaş inoperabilite kriteri değildir. Preoperatif kardiyolojik değerlendirme her hastada yapılmalıdır İlk inceleme: SFT Pnömonektomi için  FEV1 > 2lt ya da %80 (beklenenin) Lobektomi için  FEV1 > 1.5 Başka teste gerek yoktur.

71 Operasyona uygunluk Fizyolojik değerlendirme (2)
DLCO endikasyonları İnters. A.H. ya da egzersiz dispnesi FEV1 < %80 ya da 2 lt (pnömonektomi için) FEV1 < 1.5 lt (lobektomi için) Postop. akc. fonksiyonları hesaplama endikasyonları DLCO < %80

72 Operasyona uygunluk Fizyolojik değerlendirme (3)
Postop. akc. fonksiyonları hesaplama yöntemleri pnömonektomi için  perfüzyon sintigrafisi preFEV1 X (1- rezek edilecek akc. perfüzyonu) lobektomi için  kalan segment sayısı preFEV1 X kalan segment sayısı total segment sayısı ppo FEV1 ve DLCO > %40 opere olabilir

73 Soliter pulmoner nodül
<3 cm Eski grafiler değerlendirilmelidir. İki yıllık stabilite X-Ray’de tipik benign kalsifikasyon İleri incelemeye gerek yok BT’de mediastinal LAP yok Hasta operabl Boyut: 1-3 cm < 5mm ya da 5-10 mm (kenarları düzenli)  Takip 5-10 mm (kenarları düzensiz)  Cerrahi Torakotomi

74 Soliter pulmoner nodül
Cerrahiyi reddeden ya da cerrahiye uygun olmayan hastalarda TTİİA Transbronşiyal İİA Kesin doku tanısı olmayan SPN’de izlem 2 yıl takip 3.,6.,12.,24. aylarda X-Ray ve/veya BT Pozitif Tedavi Negatif  PET  Negatif Takip

75 Evre l ve Evre II Tedavi cerrahidir (lobektomi / pnömonektomi)
Tam rezeksiyonda postop RT önerilmez Cerrahi sınır invazyonu Tamamlayıcı cerrahi RT Medikal inop. olgularda  RT

76 Göğüs duvarı invazyonu Evre IIB (T3N0M0) Evre IIIA (T3N1M0)
Sadece parietal plevrayı tutan olgularda ekstraplevral rezeksiyon uygulanabilir. Daha derin invazyonlarda ‘en blok’’ rezeksiyon tercih edilmelidir. Tam rezeksiyon  postop RT’ye gerek yok Cerrahi sınır (+)  postop RT

77 Pancoast tümörü Potansiyel operabl olgularda mediastinoskopi T3 N0-1
Preop. KT + RT (40-45 Gy)  Cerrahi Preop. RT (40-45 Gy)  Cerrahi T4 ya da N2-3 KT + RT (60 Gy)

78 Evre IIIA (N2) Opere N2’de adjuvan RT önerilir.
IIIA1: Patolojik muayenede saptanan gizli N2  Cerrahi IIIA2: İntraoperatif saptanan tek istasyon N2  Cerrahi IIIA3: Preoperatif saptanan tek veya multipl istasyon N2 (potansiyel rezektabl)  Neoadjuvant KT ± RT  Cerrahi  KT+RT IIIA4: Bulky N2  KT+RT / RT Opere N2’de adjuvan RT önerilir.

79 Adjuvant KT Evre IIIA Evre II (Performansı iyi olan olgularda)
Cisplatin bazlı KT (4 kür)

80 Evre IIIB ECOG 0-1, minimal kilo kaybı olgularda
 RT+KT > RT Ölüm riskinde %13 azalma 2 yıl sağkalımda %4, 5 yıl sağkalımda %2 kazanç sağlanır (P=.005) Eş zamanlı KT+RT > ardışık KT+RT ancak toksisite fazla KT uygulanamayan olgularda sadece RT

81 Evre IIIB (Malign plörezi)
Prognoz evre 4 hastalık gibidir. ECOG 2-4 olgularda destek tedavi ECOG 0-1 olanlarda ise KT ve destek tedavi Semptomatik ya da belirgin sıvısı olan hastalarda boşaltma sonrası akciğer ekspanse oluyorsa plöredez yapılmalıdır

82 Evre lV Cisplatin bazlı KT; 1 yıl sağkalımda %10 düzelme
Ortalama sağkalımda 1.5 ay iyileşme Ölüm riskinde %27 azalma ECOG 0-1 Minimal kilo kaybı olan olgularda  Cisplatin bazlı KT Cisplatin+etoposide Mitomycin+ifosfomide+ cisplatin (MIC) Cisplatin+vinorelbin Cisplatin+gemcitabine Cisplatin+taxanlar

83 KHDAK’de tedavi sonrası sağkalım (%)
1 yıl yıl yıl yıl yıl cIA (n=687) cIB (n=1189) cIIA (n=29) cIIB (n=357) cIIIA (n=511) cIIIB (n=1030) cIV (n=1427)

84 Tedavi öneriniz? Cerrahi Radyoterapi Kemoterapi Neoad. KT  cerrahi
61 yaşındaki erkek hasta Mediastende LAP yok toraks USG plevral kalınlaşma sıvı yok Üst batın, beyin BT ve kemik sintigrafisi olağan Bronkoskopi normal, TTİİA  skuamöz hücreli CA Evre IIB (T3N0M0) Tedavi öneriniz? Cerrahi Radyoterapi Kemoterapi Neoad. KT  cerrahi KT+RT

85 Tedavi öneriniz? Cerrahi Radyoterapi Kemoterapi Neoad. KT  cerrahi
61 yaşındaki erkek hasta Mediastende LAP yok toraks USG plevral kalınlaşma sıvı yok Üst batın, beyin BT ve kemik sintigrafisi olağan Bronkoskopi normal, TTİİA  skuamöz hücreli CA Evre IIB (T3N0M0) Tedavi öneriniz? Cerrahi Radyoterapi Kemoterapi Neoad. KT  cerrahi KT+RT

86 Hastada bundan sonra ne yaparsınız?
48 yaşındaki erkek hasta Üst batın, beyin BT ve kemik scan: N Bronkoskopi: sağ orta lob-lat. seg tm Biopsi KHDAK Hastada bundan sonra ne yaparsınız? Sağ orta lobektomi Neoadjuvan KT sonra cerrahi Mediastinoskopi RT KT

87 Hastada bundan sonra ne yaparsınız?
48 yaşındaki erkek hasta Üst batın, beyin BT ve kemik scan: N Bronkoskopi: sağ orta lob-lat. seg tm Biopsi KHDAK Hastada bundan sonra ne yaparsınız? Sağ orta lobektomi Neoadjuvan KT sonra cerrahi Mediastinoskopi RT KT

88 Hastanın evresi ? Evre IIA Evre IIB Evre IIIA Evre IIIB Evre IV
48 yaşındaki erkek hasta Üst batın, beyin BT ve kemik scan olağan Bronkoskopi: sağ orta lob-lat. seg tm Biopsi KHDAK Mediastinoskopi  Lenf bezi metastazı (4R) Hastanın evresi ? Evre IIA Evre IIB Evre IIIA Evre IIIB Evre IV

89 Hastanın evresi ? Evre IIA Evre IIB Evre IIIA Evre IIIB Evre IV
48 yaşındaki erkek hasta Üst batın, beyin BT ve kemik scan olağan Bronkoskopi: sağ orta lob-lat. seg tm Biopsi KHDAK Mediastinoskopi  Lenf bezi metastazı (4R) Hastanın evresi ? Evre IIA Evre IIB Evre IIIA Evre IIIB Evre IV

90 48 yaşındaki erkek hasta Evre IIIA, KHDAK Tedavi öneriniz?
Sağ orta lobektomi Neoadjuvan KT sonra cerrahi KT+RT RT KT

91 48 yaşındaki erkek hasta Evre IIIA, KHDAK Tedavi öneriniz?
Sağ orta lobektomi Neoadjuvan KT sonra cerrahi KT+RT RT KT

92 KHAK’da Tedavi Sınırlı hastalık
Evre IA  Mediastinoskopi (-)  Cerrahi  KT  proflaktik kraniyal RT Evre II-III  KT+RT  prof. kraniyal RT (Tam yanıt varsa)

93 Sınırlı hastalık KHAK’de KT+RT
KT: Cisplatin+etoposide RT: 45 Gy ETKİ  Eş zamanlı KT+RT > Ardışık KT+RT YAN ETKİ  Eş zamanlı KT+RT > Ardışık KT+RT SONUÇ: Tecrübeli merkezlerde PS 0-1  Eş zamanlı KT+RT

94 Yaygın hastalık (Evre IV)  KT
(Tam yanıt varsa proflaktik kraniyal RT) KT: kombine rejimler Cisplatin+etoposide Cyclophosphamide+Adriablastina+Vincristin (CAV)

95 KHAK’da Tedavi Başarısı
Medyan Sağkalım Medyan Sağkalım Yıl Sağkalım Tedavi edilmeyen T edavi edilen (%) (ay) (ay) Sınırlı hastalık %10-25 Yaygın hastalık %3-5

96 Akciğer kanserinin en etkili ve en ucuz tedavisi


"Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları