Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖBREĞİN TOPOĞRAFİK ANATOMİSİ VE FONKSİYONLARI Dr. Ahmet A. Kıykım İç Hastalıkları A.D. Nefroloji B.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖBREĞİN TOPOĞRAFİK ANATOMİSİ VE FONKSİYONLARI Dr. Ahmet A. Kıykım İç Hastalıkları A.D. Nefroloji B.D."— Sunum transkripti:

1 BÖBREĞİN TOPOĞRAFİK ANATOMİSİ VE FONKSİYONLARI Dr. Ahmet A. Kıykım İç Hastalıkları A.D. Nefroloji B.D.

2 Genel Bilgiler  En az normal 1 böbrek  120-170 gr.  11-12 cm. < 9 cm = “Küçük böbrek” < 9 cm = “Küçük böbrek”  “Nefron” = temel işlevsel birim  Her böbrekte 1-1.5 milyon nefron var.

3

4

5

6

7

8 Üreter Renal arter Korteks Medulla Kaliks Piramid Renal ven

9

10

11

12

13 GLOMERÜL

14

15 FİLTRASYON MEMBRANI PODOSİT BAZALMEMBRAN ENDOTEL Slit diyafram

16

17 PODOSİTLER

18

19 Böbreğin damar yapıları ve kan akımı  Renal arter  Renal ven  Kalp debisinin %20’sini alır = 1200 ml/dak.  İki ayrı kapiller yatak mevcut: Glomerül Glomerül Peritübüler kapiller yatak (vasa recta) Peritübüler kapiller yatak (vasa recta)

20

21 BÖBREĞİN FONKSİYONLARI  Glomerüler filtrasyon  Tübüler reabsorbsiyon  Tübüler sekresyon  Peritübüler üretim ve detoksifikasyon

22 Temel işlevsel birim  NEFRON Glomerül Glomerül Proksimal tübül Proksimal tübül Henle kulpu Henle kulpu Distal tübül Distal tübül Konnektör segment Konnektör segment Kollektör tübül Kollektör tübül  Her böbrekte ortalama 1.500.000 adet (+)  %80’i kortekste

23 Temel fonksiyonlar  Filtrasyon  Endokrin fonksiyon  Kan basıncı düzenlenmesi  Sıvı-elektrolit dengesi  Asid-Baz dengesi  Detoksifikasyon

24 Filtrasyon Starling güçleri: Damar içi hidrolik basınç Damar içi onkotik basınç Bowman kapsül içi hidrolik basınç Bowman kapsül içi onkotik basınç

25 Filtrasyon  Günlük: 180-200 L. (İdrar: 1 L)  İlk ultrafiltrat: İZOTONİK Ozmolarite: 2 x (Na+K) + Glu/18 + BUN/2.8 Ozmolarite: 2 x (Na+K) + Glu/18 + BUN/2.8 Üre Üre Glukoz Glukoz Na + Na + K + K + HCO 3 HCO 3 Protein ve şekilli elemanlar dışında tamamı (+) Protein ve şekilli elemanlar dışında tamamı (+)  Tübüler alanlarda gereksinime göre: İzotonik İzotonik Hipertonik Hipertonik Hipotonik Hipotonik

26 Proksimal tübül fonksiyonu: Reabsorbsiyon  Reabsorbsiyonun en fazla olduğu alan.  Tamamen emilenler: Glukoz (eşik: 180 mg/dl) Glukoz (eşik: 180 mg/dl) Aminoasitler Aminoasitler Vitaminler (suda eriyenler) Vitaminler (suda eriyenler)  Kısmen emilenler: Su, Na + (%65) Su, Na + (%65) Üre, K + (%50) Üre, K + (%50) HCO 3 (%85-90) HCO 3 (%85-90) Fosfat (%75) Fosfat (%75) Ca ++ (%60), Mg ++ (%30), Ürik asid Ca ++ (%60), Mg ++ (%30), Ürik asid

27 Proksimal tübül fonksiyonu: Sekresyon  Son kısmında olur.  Birçok organik anyon ve katyon Özellikle H + ve NH 4 + Özellikle H + ve NH 4 +  İlaçlar: Loop diüretikler Loop diüretikler Penisilin Penisilin Salisilatlar (aspirin) Salisilatlar (aspirin) Oksalat Oksalat Safra tuzları Safra tuzları

28 Henle Kulpu  İnen kol (Aquaporin-1): Su Su  Çıkan kol (Na-K-2Cl-ATP-az): Na + Na + K + K + Cl - Cl - Mg ++ (ASIL DENGE NOKTASI) Mg ++ (ASIL DENGE NOKTASI)

29 Distal Tübül  Henle kulpunun çıkan kalın kolu  Makula densa  Distal kıvrımlı parça

30 Distal Tübül fonksiyonları  Aldosteron etkisiyle: Na + geri emilimi Na + geri emilimi K + sekresyonu K + sekresyonu  HCO 3 geri emilimi  H + sekresyonu  Ca ++ geri emilimi (ASIL DENGE NOKTASI)

31 Kollektör tübül  İdrara son şeklini veren segment: pH pH H + iyon sekresyonuH + iyon sekresyonu HCO 3 geri emilimiHCO 3 geri emilimi Su Su ADH aracılı su geri emilimi (AQ2)ADH aracılı su geri emilimi (AQ2) Toplam filtrattaki suyun %9.5’i burada kontrol edilir.Toplam filtrattaki suyun %9.5’i burada kontrol edilir. Na + ve K + içeriği Na + ve K + içeriği Aldosteron etkisi (+)Aldosteron etkisi (+)

32 Jukstaglomerüler aparat  Damar parçası Afferent arteriol Afferent arteriol Özelleşmiş düz kas hücreleriÖzelleşmiş düz kas hücreleri Sempatik sinir son uçlarıSempatik sinir son uçları  Tübüler parça Makula densa Makula densa

33

34 MAKULA DENSA

35 Renin-Anjiyotensin Sistemi

36 Böbreği değerlendirme yöntemleri  Anamnez ve fizik muayene Kişisel ve ailesel özellikler Kişisel ve ailesel özellikler Fizik bulgular Fizik bulgular  Laboratuar testleri Kan testleri Kan testleri Kan sayımıKan sayımı Biyokimyasal testlerBiyokimyasal testler Mikrobiyolojik ve serolojik testlerMikrobiyolojik ve serolojik testler Kan gazlarıKan gazları  Görüntüleme yöntemleri Direk grafiler Direk grafiler USG, BT, MRI USG, BT, MRI Nükleer Tıp yöntemleri (sintigrafi) Nükleer Tıp yöntemleri (sintigrafi) Anjiografi Anjiografi

37 Böbrek hastası ile karşılaşma  Yakınması olmayan kişi  Doğrudan böbrek ile ilgili yakınmalar  Böbreği de tutan sistemik hastalık belirti ve bulguları  Ailesel böbrek hastalığı açısından başvuru

38 Semptomatik hasta: Sıradan belirtiler  Poliüri  Pollaküri  Oligüri  Anüri  Nokturi Hematüri Pnömatüri Böğür ağrısı Ödem Hipertansiyon

39 Semptomatik hastalar: Özel klinik sorunlar  Asemptomatik proteinüri  Nefrotik sendrom  Akut nefritik sendrom  Mikroskopik hematüri  Aralıklı makroskopik hematüri  Akut böbrek yetmezliği  Kronik böbrek yetmezliği

40 Anamnez / FM Aktif yakınmalar? Çocukluk çağı, gebelik? Tanı almış sorunlar? Jinekolojik ve obstetrik öykü? İlaç kullanımı? Beslenme şekli? Aile öyküsü (genetik danışmanlık) Genel inceleme: Yaşamsal veriler Genel inspeksiyon bulguları Sistem incelemeleri: Sinir sistemi (SSS, PSS, OSS) Kalp ve akciğer sistemi Gastrointestinal sistem Ürogenital sistem Lokomotor sistem… ÖZEL BULGU YOK!!!

41 Kostovertebral açı hassasiyeti muayenesi

42

43 Tam Kan sayımı  Eritrosit  Lökosit  Trombosit

44 Basit idrar tetkiki  Spot alınır.  Yoğunluk (dansite) 1015-1025 (Fizyolojik süreç) 1015-1025 (Fizyolojik süreç) 1008-1012: İzotonik 1008-1012: İzotonik <1008: Hipotonik <1008: Hipotonik >1015: Hipertonik >1015: Hipertonik  pH  Protein (<200 mg/gün) (Albumin<30 mg/gün)  Glukoz (-)  Mikroskopi (Eritrosit, lökosit, epitel hücresi)

45 Kan biyokimyası  Üre  Kreatinin  Elektrolitler (Na, K, Ca, P, Mg…)  Protein (Albumin total protein)  Ürik asid  Parathormon  Kan gazı

46 “Glomerüler filtrasyon hızı” ölçümü Fonksiyon kapasitesini ölçen altın standart test Klasik: İdrar kreatinini [mg/dl] × 24 saatlik idrar volümü [ml] = plazma kreatinini [mg/dl] × 1440 [dak olarak gün] Cocgroft-Gault formülü: = (140-Yaş) × Vücut ağırlığı (kg) / Plazma kreatinin × 72 (bayanlarda sonuç 0.8 ile çarpılır)

47 Serolojik testler  Hepatit belirleyicileri  Diğer virüs belirleyicileri  Otoantikorlar (ANA, Anti-ds-DNA, ANCA)

48 Doku örnekleri  Böbrek biyopsisi  Kas-sinir-cilt biyopsisi  Diğer organ biyopsileri Cilt Cilt Rektum Rektum

49 Görüntüleme yöntemleri  Direk grafiler  USG  Doppler-USG  BT  MRI  Sintigrafi  Anjiyografi


"BÖBREĞİN TOPOĞRAFİK ANATOMİSİ VE FONKSİYONLARI Dr. Ahmet A. Kıykım İç Hastalıkları A.D. Nefroloji B.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları