Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği 07 Ocak 2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği 07 Ocak 2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır."— Sunum transkripti:

1 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği 07 Ocak 2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2 Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG)piyasasında görev alacak sorumlu müdürlerin yetki, sorumluluk veniteliklerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Madde 2- Bu Yönetmelik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında;dolum tesisleri ve otogaz istasyonlarında görev alacak sorumlu müdürlerinyetki, sorumluluk ve niteliklerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

3 Tanımlar MADDE 4 – Dolum tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun tüplere, otogaz ve dökme LPG'nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve teknik düzenlemelere göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi,

4 Otogaz istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, dağıtıcının tescilli markası ve amblemi altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihtiyari olarak bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgari ihtiyaçlarını karşılayacak imkanları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müstakil olarak hizmet veren tesisleri, Sorumlu müdür belgesi: Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odası tarafından düzenlenen sorumlu müdürlük eğitimini başarı ile bitirenlere verilen belgeyi, ifade eder.

5 Sorumlu müdür çalıştırma zorunluluğu Madde 5- Dolum tesisi ve otogaz istasyonunda sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. Sorumlu müdürler, aynı il sınırları içerisinde en fazla beş otogaz istasyonunda görev alabilir. Dolum tesislerinde görev alacak sorumlu müdürler, başka bir dolum tesisi veya otogaz istasyonunda görev alamazlar.

6 Sorumlu müdür olacak kişilerde aranacak şartlar Madde 6- Sorumlu müdür olacak kişilerde; a) Makine, kimya, çevre ve petrol mühendisliği dallarından birinineğitimini almış olmak, b) Sorumlu müdür belgesi sahibi olmak, c) Görevin gereklerini yerine getirmesini engelleyecek sağlık engelibulunmamak, şartları aranır.

7 Sorumlu müdürlerin yükümlülükleri Madde 7- Sorumlu müdürler; a) Dolum tesisi veya otogaz istasyonunun ilgili mevzuata uygun olarakemniyetli ve hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde çalışmasını sağlamak, b) Personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek organizasyonşemasını oluşturmak, c) Personelin periyodik olarak eğitimini sağlamak, d) Dolum tesisi veya otogaz istasyonunda güvenlik ve diğer uyarıcılevhaların asılmasını sağlamak, e) Otogaz istasyonunda LPG tüpü dolumu ve satışı yaptırmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmamak,

8 Sorumlu müdürlerin yükümlülükleri f) Dolum tesisinde dağıtıcının veya dağıtıcı ile aralarında dolumanlaşması bulunan diğer dağıtıcı veya dağıtıcıların amblemini taşıyan teknikdüzenlemelere uygun LPG tüpleri dışında kalan tüplere dolum yapılmasına izinvermemek, g) Kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü eylem veişlemden özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her türlütedbiri almak, h) Dolum tesisi veya otogaz istasyonunda bulunan makine ve teçhizatınbakımlarının, kalibrasyon işlemlerinin, katodik ve elektrik koruma testlerinindüzenli aralıklar ile zamanında ve doğru olarak yaptırılmasını sağlamak,

9 Sorumlu müdürlerin yükümlülükleri ı) Yasal düzenlemeleri, teknolojik gelişmeleri, piyasa faaliyetlerinitakip etmek, dolum tesisi veya otogaz istasyonu sahiplerini ve diğer personeligerek yazılı, gerekse sözlü olarak bilgilendirerek koordinasyonu sağlamak, j) Görevi ile ilgili bilgi, belge ve kayıtları düzenlemek ve muhafazaedilmesini sağlamak, ile yükümlüdür.

10 Sorumlu müdürlük görevinin sona ermesi a) Dolum tesisi veya otogaz istasyonlarındaki görevlerinden ayrılmaları yada görev değişikliği, b) Süresi dolan sorumlu müdür belgelerini yenilememeleri, c) İş akitlerinin feshi, d) Görevlerini yerine getirecek sağlık koşullarını kaybetmeleri, e) Sorumlu müdür belgelerinin iptal edilmesi, f) Tehlikeli eylem ve/veya kötüniyet kapsamında bulunan faaliyetleriçerisinde yer almaları, g) Beş adetten fazla otogaz istasyonunda çalıştıklarının tespiti, hallerinde görevleri sona erer.


"Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği 07 Ocak 2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları