Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çözelti Termodinamiği Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOGLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çözelti Termodinamiği Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOGLU."— Sunum transkripti:

1 Çözelti Termodinamiği Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOGLU

2 1.Çözeltilerin termodinamik özellikleri 2.Çözelti Türleri

3 2.3. DÜZGÜN ÇÖZELTİLER 2.3.1.  Fonksiyonu Gibbs-Duhem denkleminin integrasyonunu daha da kolaylaştırmak için  fonksiyonu tanımlanmıştır. Herhangi bir i bileşeni için; Düzgün çözeltinin özellikleri «aşırı fonksiyonlar» kavramı ile en iyi şekilde ifade edilebilmektedir. (Gerçek ile ideal çözelti arasındaki özelliklerin farkı) 2.3.2. Düzgün Çözeltinin Özellikleri

4 G M : Çözeltinin serbest enerjisi. G M,ideal : Çözeltinin ideal tipte olması durumundaki serbest enerjisi. G M,ideal : Çözeltinin aşırı molar serbest enerjisidir. Herhangi bir çözelti için, İdeal bir çözelti için,

5  Fonksiyonuna göre;

6 Örnek 2.5. 1400 K de sıvı durumda bulunan ve düzgün çözelti teşkil eden Cu- Ag ikili sisteminde Xcu=0.4 için bakırla dengedeki oksijen kısmi basıncı 17.378 atm’dir. Buna göre a)Bakırın ve gümüşün aktivite ve aktivite katsaısını b)Bakırın ve gümüşün kısmi molar serbest enerjilerini, kısmi molar entalpilerini ve kısmi molar entropilerini bulunuz.

7 Örnek 2.6. Cu-Zn düzgün çözeltisinde 1027 C de bakırın aktivite katsayıları tespit edilmiş ve molar orana göre değişimi tabloda verilmiştir. Buna göre Xcu=0.4 için Cu-Zn alaşlımının karışım serbest enerjisi, karışım entalpisi ve karışım entropisini bulunuz X Cu 0.80.70.6  Cu 0.9220.8370.728

8 2.3. SEYRELTİK ÇÖZELTİLER A-B ikili çözeltisinde m A(Çözen) >>m B(Çözünen) olan çözeltilere seyreltik çözelti denir. A(Çözen)  İdeal davranış gösterir (Raoult kanunu) B(Çözünen)  İdeal olmayan davranış gösterir (Henry kanunu) Örneğin Fe-C sisteminde, X Fe =a Fe (Raoult Kanunu) ve a C =X C.  C (Henry Kanunu) geçerli olmaktadır. Örnek 2.2. %0.6 C içeren çelikteki karbon, 925 K de 1 atm toplam basınca sahip gaz atmosferinde dengede bulunmaktadır. Çelik seyreltik çözelti tipinde Fe-C ikili sistemidir. Dengedeki gazların bileşimi %95.2 CO ve %4.8 CO2 dir. Buna göre, a)Çelikteki demir ve karbonun aktivitesini b)Demir ve karbonun kısmi molar serbest enerjileri ile sistemin karışım serbest enerjisini hesaplayınız.

9 Kaynaklar 1. Doç.Dr. Kenan YILDIZ ders notları


"Çözelti Termodinamiği Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOGLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları