Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARIŞIMLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARIŞIMLAR."— Sunum transkripti:

1 KARIŞIMLAR

2 Karışım nedir ? İki yada daha fazla maddin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasına karışım denir. Karışımlar yeni ve saf maddeler değildir. Bu maddelerin belirli bir kimyasal formulü yoktur.

3 KARIŞIMLAR HOMOJEN HETEROJEN

4 Homojen : Karışımı oluşturan maddelerin karışımın her tarafına eşit olarak dağilamsıyla oluşan karışımdır. Heterojen : karışımı oluşturan maddelerin karışımın her tarafına olarak dağilmamasıyla oluşan karışımdır.

5 Örneğin ; Çay içine şeker attığımızada şeker çay içinde çözünür
Örneğin ; Çay içine şeker attığımızada şeker çay içinde çözünür. Şeker karışımın her tarafına eşit olarak dağılır bu nedenle karışım homajendir. Örneğin; Toprak heteröjen bir karışımdır. Toprağı oluşturan maddeler her katmanda aynı oranda değildir.

6 KARIŞIMLAR HOMOJEN HEREROJEN TUZ+SU ŞEKER+SU HAVA GAZOZ KUM+SU ZEYTİNYAĞI+SU TOPRAK AYRAN SÜT

7 KARIŞIMLARIN ÖZELLİKLERİ
 Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özellikleri değişmez. Saf değildir.  Belirli bir erime ve kaynama noktaları yoktur.  Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilir.  Belirli bir birleşme oranları yoktur Karışımın öz kütlesi sabit değildir ( karışım oranına göre değişir). Karışımın yapısında farklı tür atam veya molekül vardır

8 BİLEŞİK VE KARIŞIM ARASINDAKİ FARKLAR
BİLEŞİKLER farklı cins atomların kendi özelliklerini kaybederek birleşmesiyle oluşur. Kimyasal yollarla birleştirilir. Kimyasal yollarla birleştirilir KARIŞIMLAR Farklı cins atomların kendi özelliklerini kaybetmeden birleşmesiyle oluşur. Fiziksel yollarla birleştirilir ve ayrıştırılır. Belirli bir oranı yoktur. Maddelerin karıştırma oranına bağlıdır

9 Çözelti Çözelti: Bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde dağılarak, homojen karışım oluşturması olayına çözünme, elde edilen karışıma da çözelti denir. Katı sını ve gaz halindeki maddeler bir araya gelerek çözeltileri oluştururlar. Çözeltiler çözücüve çözünen maddelerden oluşur. Çözücü: Çözeltinin miktarca fazla olan ya da halini (katı, sıvı, gaz) belirleyen bileşenine çözücü denir. Çözünen: Çözücüye göre daha az miktarda bulunan çözelti bileşenine çözünen denir.

10 Çözünme nedir? Çözücu ve çözünen maddelerin birbiri içerisinde iyonlarına veya moleküllerine kadar ayrımasına denir.

11 Çözünme nasıl gerçekleşir
Çözücü maddelerin tanecikleri ile çözünen maddelerin tanecikleri yani molekülleri veya iyonları etkileşir. Çözünme sonrasında, çözücü ve çözünen tanecikleri birbirlerinin etrafını sardığı için çözücü ve çözünen tanecikleri çözeltinin her tarafında eşit miktarda bulunur.

12 Çözünen madde iyonik yapılı ise, çözücü maddenin molekülleri, çözünen maddenin (+) ve (–) iyonlarının arasındaki iyonik bağı zayıflatır ve (+) ve (–) iyonlar birbirinden ayrılır. Çözücü maddenin molekülleri, ayrılan (+) ve (–) iyonların arasına girerek bu iyonların etrafını sarar ve çözünen maddenin iyonlarına kadar ayrılmasını sağlar. Ayrılan iyonlar çözücünün her tarafına eşit oranda dağılır.

13 Çözünen madde moleküler yapılı ise, çözücü maddenin molekülleri, çözünen maddenin moleküllerinin arasına girerek çözünen maddenin moleküllerinin etrafını sarar ve çözünen maddenin moleküllerine kadar ayrılmasını sağlar. Ayrılan moleküller çözücünün her tarafına eşit oranda dağılır.

14 ÇÖZÜNME HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
1- Basınç: Gazların çözünürlüğü basınç arttıkça artar. Basınç, katı ve sıvılarda çözünürlüğe etki etmez. 2- Sıcaklık: Katı ve sıvılarda çözünürlük, sıcaklıkla doğru orantılıdır. Gazlarda ters orantılıdır.Örneğin Karadeniz de oksijen miktarı akdenizden daha çoktur.çünkü deniz suyu soğuktur. 3- Çözücü türü: Örneğin tuz suda çözünürken, yağda çözünmez. Şeker suda çözünürken, alkolde çözünmez.

15 Çözünürlük Hızına etki Eden Faktörler
1- Sıcaklık: Sıcaklıkla doğru orantılıdır. 2- Çözünenin temas yüzeyini artırırsak artar. 3- Karıştırma, çalkalama ile doğru orantılıdır. 4- Çözünen cinsi (Tuz ve şeker su içinde farklı hızlarda çözünür

16 Çayınızı kaç şekerli alırsınız
Çözeltiler çözünen maddenin azlığına veya çokluğuna göre derişik ve seyreltik olarak iki gruba ayrılır. Derişik çözelti : çözücüzü az, çözüneni fazla olan çözeltiler. Seyreltik çözelti : çözücusü fazla, çözüneni az olan çözeltileerdir


"KARIŞIMLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları