Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Girişimcilik-1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Girişimcilik-1."— Sunum transkripti:

1 Girişimcilik-1

2 Girişimcilik Üstlenmek, Girişmek Enterprise
“intare-(giriş) + pere-(ilk)” Uzun askeri yolculuklara rehberlik eden kişi Yenilik yapabilme, fırsatları değerlendirme

3 Girişimcilik Tanımlarda rastlanan anahtar sözcükler: Başlatma Bulma
Yaratma Yenilik Fırsat Risk Kâr Değer Büyüme Değişim Strateji

4 Girişimci İlk tanım 18. yy İrlandalı ekonomist Richard Cantillon
Henüz belirginleşmemiş bir bedelle, satmak üzere üretimin girdilerini satın alan kişi risk üstlenme özelliği

5 Girişimcilikle İlgili Kavramlar
Yönetici: Kar ve risk başkalarına ait olmak üzere Üretim faktörlerini düzenli bir biçimde bir araya getiren işletmeyi amacına uygun çalıştırmayı üstlenen kişi.

6 Girişimcilikle İlgili Kavramlar
Üretim faktörlerini düzenli bir biçimde bir araya getiren, Kar amacı güden Doğabilecek tüm risklere katlanan kişi.

7 Girişimcilikle İlgili Kavramlar
Lider: Amacı gerçekleştirmek için insanları etkileyen kişi. Sermayedar: İşletme kurmak için gerekli sermayeye sahip olan kişi. İşveren: İşgörenleri kendi işyerinde istihdam eden kişi.

8 Girişimci Düşüncenin Temelleri
Yaratıcı Olma Risk Alma Öncü Olma Rekabetçi Düşünme

9 Yenilikçi ve Yaratıcı Olma
Problemlere yaratıcı ve yeni çözümler arama Geleneksele bağlı olanların direncini kırma Eskiyi çok iyi tanıma Yeniyi çok iyi anlatabilme. Çok yönlü düşünebilme Yeniyi kabul ettirecek ikna gücüne sahip olma İyi iletişim kurmayı gerektirmektedir.

10 Risk Alma Risk üstlenme sürecinin belirleyicileri Risk üstlenirken
fırsat boyutu, gerçek ve algılanan değer, girişimcinin kişisel becerileri hedefleri ile uygunluk rekabet alanının farklılığıdır. Risk üstlenirken Teknolojik değişim Pazar yapısı Kamusal düzenlemeler Rekabet türüne dikkat etmelidir.

11 Öncü Olma Başkalarını takip etmemek Zaman kaybetmemek
Rakiplerinden daha fazla vizyon sahibi olmak Sorumluluk üstlenmek Gerekli kararları almak Harekete geçmek İş planı ile eyleme dönüştürmek Birçok fikir eyleme dönüşememiştir.

12 Rekabetçi Düşünme Rekabet sağlıklı bir piyasa ortamı yaratır.
Piyasada tutunmak için kaliteli ürünler üretme Daha fazla seçenek, daha düşük fiyat

13 Girişimcinin Özellikleri
Organizasyon becerisine sahip olması Risk alması Fırsatları görebilmesi Tetikte olması Değer yaratması Azimli olma İçsel kontrol odağı Belirsizliğe tolerans İyimserlik Liderlik vasfına sahip olma Kendi kendini motive

14 Girişimcinin İşlevleri
Üretimi Organize Etme Verimli üretim sağlama Maliyetleri aşağı çekme Fiyat ve kalitede rakipleri geçme Ürün Çeşitliliği Sağlama Rekabet için ürün çeşitlendirme Uzmanlaşma

15 Girişimcinin İşlevleri
İstihdam Yaratma Nitelikli işgücünü istihdam etme Teknolojik yenilikleri kullanma Üretim ve satışta yenilik yaratma Yeni Pazarlar ve Yeni Satış Yöntemleri Yaratma Yeni ürünlerle yeni pazarlar yaratmak Pazar yaratmada teknolojiyi kullanmak Sermaye Birikimi Sağlama Sermayenin tabana yayılmasını sağlama Halka arz

16 Girişimcilik Türleri Orjinal girişimcilik: İç girişimcilik:
Girişimciliği orjinal ve bağımsız oluşturmadır. Hayalgücü ve sezgiler ön plandadır. İç girişimcilik: Organizasyonda kişinin kendinin farklı olarak hissetmesi İşletme sahiplerince keşfedilmesidir. Kurumsal girişimcilik: Organizasyonda bir kişi veya grubun organizasyonu güçlendirmek adına yeni bir ürün geliştirmesi

17 Girişimcilik Türleri Profesyonel girişimcilik: Çevreci girişimcilik:
İşletmelerin ehil kişilere devredilmesi veya satılmasıdır. Çevreci girişimcilik: Sorunlara çözüm bularak sorundan fırsat çıkartma

18 Girişimde Başarı Nedenleri
İş olanağının bulunması: İhtiyaç duyulan bir alanda yatırımın bulunmaması Mevcut yatırımların ihtiyacı tatmin edememesi İşe başlamak için uygun zamanın seçilmesi: Ekonomik konjonktürün uygun olması Ödeme gücü ve talep düzeyinin doğru okunması İşgücü ücretleri için durgunluk dönemlerinin beklenmesi Yönetim yeteneği ve tecrübesi Öz sermaye ve kredi olanakları

19 Girişimde Başarısızlık Nedenleri
Kuruluş yerinin iyi seçilmemiş olması Rekabet aktörlerinin dikkate alınmaması Sermaye yetersizliği Yetersiz zaman Ticaret bilgisinin yetersizliği Deneyim olmadan sadece cesaret ile başlamak

20 Girişimciliğin Avantajları
Özerklik: Kişinin kendi kendisinin patronu olması Başarma hissi: Fikri karlılığa dönüştürmenin verdiği başarı hissi Kontrol: Çalışma saatleri üzerindeki kontrol

21 Girişimciliğin Dezavantajları
Kişisel özveriler: Yoğun tempoda çalışma Hobilere zaman ayıramama Ailede gerilimler Sorumluluk yükü: Birikimlerini riske atmak Ödenecek paraları bulmak Tüm işletme fonksiyonlarını yönetmek Zarara fazla tolerans gösterememek Finansal sorunlarda uzun süre direnememek

22 Girişimciliği Etkileyen Faktörler
Kültür ve eğitim: Girişimciliğin kültür olarak benimsenmesi Eğitim hayatındaki girişimciliği baltalayacak davranışlar Aile yapısı ve sosyal çevre: Çocuğun hayatını serbest kazanmasına teşvik etme Çocuğun horlanarak girişimciliğinin köreltilmesi

23 Girişimciliği Etkileyen Faktörler
Psikolojik faktörler: Bağımsızlık duygusuna sahip olmama Enerji düzeyinin yüksek olmaması Kendi kendisini kontrol edememe Yasal ve idari faktörler: Girişimler hakkındaki şüpheci yaklaşım Girişimciliği baltalayacak ekonomi politikaları

24 Girişimciliğin Tarihi
İnsanoğlu hep zorluklara karşı mücadele etmiştir Sürekli bir şeyler geliştirmiştir. Tarım toplumunda ihtiyacından fazlasını üretmiştir Yeni yerler keşfetmek için riskler almıştır Sanayi devrimi ile risk alıp şirketler kurulmuştur. Her yıl binlerce patent başvurusu yapılmaktadır. İşletmeler satabileceğinden fazlasını üretmektedir.

25 Türkiye’de Girişimcilik
Osmanlı dönemi: Orta asyadan anadoluya göç etme Yerleşik hayata geçme Zanaatkarlığın başlaması Ticareti gayri müslimlerin üstlenmesi Türklerin ticaretten uzak kalması Müslüman ve Türk iş adamı oluşturma gayretleri Cumhuriyet dönemi: Yeni strateji ticari atılımlar İzmir İktisat kongresi – ulusal girişimci Yabancı şirketlerin imtiyazlarını satın alıp millileştirme

26 Türkiye’de Girişimcilik
1970’li yıllar: Gişimciliğin geliştirilmesi için çıkartılan kanunlar İktisadi devlet teşekküllerinin kurulması Yaşanan askeri darbelerden etkilenen girişimcilik 1980’li yıllar: Serbest piyasa ekonomisine geçiş İhracat yönelik kalkınma hamlesi Hayali ihracat ve köşe dönme mantığı

27 Girişimci Niteliklerinin Belirlenmesi
Hayal kırıklığında, yeniden işe başlayabilir misiniz? Sizin için organize olmak kolay mıdır? Kabul edilebilir bir seviyede risk almaya razı mısınız? Hayal gücünüz var mı? Cesur ve sabırlı mısınız? İnandığınız şey uğruna savaşabilir misiniz? Sıradanlıktan nefret eder misiniz? İnsanları etkileme yeteneğine sahip misiniz? Telefonlara çıkıp, yabancılarla konuşmak hoşunuza gider mi? İlişkilerinizde sinirlerinize kolay hakim olabiliyor musunuz? Kendinize gülmeyi becerebiliyor musunuz?


"Girişimcilik-1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları