Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE YARATICI DRAMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE YARATICI DRAMA"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE YARATICI DRAMA
Blm. Uzm. Ferhat Tütüncü

2 Yaratıcı Drama Yaratıcı drama; her hangi bir konuyu, doğaçlama rol oynama gibi tekniklerden faydalanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır (Adıgüzel, 2006:21).

3 Yaratıcı drama çalışmalarına katılan bireyler, yaratıcı drama sürecinde durumları, olayları, ilişkileri, keşfederek öğrenmektedir. Katılımcılar gerçek dünyadaki bilgi ve deneyimlerini yaratıcı dramada hayali bir dünya yaratmak için kullanmakta ve yaratıcı dramada tasarladıkları durumları ve rolleri tanımlarken olayları ve ilişkileri incelemeyi öğrenmektedirler (O’Neil ve Lambert, 1991, Akyol, 2003:181).

4 Yaratıcı Dramanın Temel Bileşenleri
Lider/eğitmen Konu/tema Teknikler Katılımcı/grup

5 Yaratıcı Dramanın Aşamaları Adıgüzel’e Göre
Hazırlık – Isınma Çalışmaları Canlandırma Değerlendirme - Tartışma

6 Yaratıcı Dramada Kullanılan Teknikler
Doğaçlama, kalıpları önceden belirlenmek sizin ve belli düzenleme işlemlerine bağlı kalmak sızın hayal gücüne dayalı bir şekilde özgür yaratma eylemi olarak kendini gösterir(Hodgson 1981, Çelebi, 1983, Adıgüzel, 1993:119). Bir hazırlık ya da senaryoya dayanmaksızın, o anda var olan, tekrarlanmayan, doğal bir biçimde kendiliğinden oluşarak akan davranışlar dizgesidir(Akar, 2000:34).

7 Rol oynama, doğaçlama sırasında imgelemeyle ya da açıkça, bir kimliği, bir başkasını veya başkalarının işlevlerini ya da yerini kabullenme, kişiliği üstlenme, canlandırma tekniğidir(Adıgüzel,2010:433) Rol değiştirme Öğretmenin role girmesi Rol Koridoru Pantomim Rol Kartları v.b.

8 Tiyatro ve Yaratıcı Drama
Titayro, genellikle bir metine dayalı olarak, belli bir mekanda, daha çok oyunculuk becerisi olan oyuncularla ve bir yönetmenin sorumluluğunda gerçekleştirilen bir sanat sürecidir(Adıgüzel,2010:314).

9 Tiyatro (San, 2006:7). Anlamı: Anlamı: Eylem, etmek, yapmak
Seyirlik, seyirlik alam Özelliği: Eylemlilik(oyuncular) ve edilgenlik(izleyiciler) gösterenler Önde gelen amaç Sanatsallık-iyi oyun çıkarma Aranan Şey Mükemmellik Elde edilmek istenen Gösterinin Parlaklığı Yaratıcı Drama Anlamı: Eylem, etmek, yapmak Özelliği: Etkin(lik), eylemlilik Önde gelen amaç Paylaşım, birlikte iş çıkarma Aranan şey Yaratıcılık-kişisel ve kolektif Elde edilmek istenen Farkındalık-kendisi ve gruba ilişkin olarak (San, 2006:7).

10 Tiyatronun Bileşenleri
Oyuncu Seyirci Sahne Senaryo Dekor Yönetmen

11 Dramatizasyon ve Yaratıcı Drama
Daha çok yazılı bir metne dayalı olarak bir konunun, öykünün, masalın ya da bir durumun canlandırılmasıdır (Adıgüzel,2010:19)

12 Teşekkürler

13 KAYNAKÇA Adıgüzel, H.Ö. (2006) Yaratıcı Drama Kavramı, Bileşenleri ve Aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi. 1(1), 17 – 30. Adıgüzel, H. Ömer (1993). Oyun ve Yaratıcı drama İlişkisi., A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Adıgüzel, Ömer (2010). Eğitimde Yaratıcı Drama. I. Basım, Ankara:Naturel yayınları Akyol A.K.. (2003). Drama ve Dramanın Önemi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(2), 179–190. San. İ. (2006) Tiyatroya Rağmen Yaratıcı Drama. Yaratıcı Drama Dergisi. 1(1), 5 – 12. Akar, Ruken ( 2000). Temel Eğitimin İkinci Aşamasında Drama Yöntemi İle Türkçe Öğretimi: Dorothy Heathcote’un “uzman Rolü yaklaşımı”, Çukurova Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi,Adana


"EĞİTİMDE YARATICI DRAMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları