Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fizyoloji AD. Stratejik Planı

2 tarihli 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

3 İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 2. GELECEĞE BAKIŞ GİRİŞ
1.1 Tarihsel Gelişim 1.2 Eğitim Öğretim Programı 1.2.1 Akademik personel 1.3 Yasal Yükümlülükler ile Mevzuat Analizi 1.4 Faaliyet Alanları ile Ürün Hizmetlerinin Belirlenmesi 1.5 Paydaş Analizi (Hedef Kitlesi) 1.6 Kuruluş İçi Analiz (SWOT) 2. GELECEĞE BAKIŞ 2.1 Misyon 2.2 Vizyon 2.3 Temel Değerler 2.4 Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler

4 GİRİŞ Hazırladığımız bu dosyada anabilim dalımızın geçmişi, şimdiki durumu, yapmak istediklerimiz, vizyonumuz, misyonumuz, amaçlarımız ve değerlerimiz, amaçlarımıza ulaşmak için yapmamız gerekenler, amaçlarımıza ulaşma göstergelerimiz, stratejik planlama sürecimiz için sırasıyla tanımlanmıştır.

5 1. DURUM ANALİZİ

6 1.1 Tarihsel Gelişim 1999 yılında kurulan Fizyoloji Anabilim Dalı’na tarihinde Yrd. Doç. Dr. Rezan HATUNGİL’in atanmasıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine başlanmıştır tarihinde Doç. Dr. Hüseyin BEYDAĞI ve ’de Yrd. Doç. Dr. Tolgay ERGENOĞLU göreve başlamıştır. Yrd. Doç. Dr. Seyit ANKARALI  'de, Yrd. Doç. Dr. Uğur DAL’ın da ’da göreve başlaması ile  öğretim elemanı kadrosu genişlemiştir. Fizyoloji Anabilim Dalı adına ABD’de yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak, Anabilim dalımıza dönen ve ’de yardımcı doçent kadrosuna atanan Dr. Emine GÜNHAN çalışmalarını ABD'de sürdürmek üzere tarihinde istifa ederek, Yrd. Doç. Dr. Seyit ANKARALI ise tarihinde Kara Elmas Üniversitesi’nde çalışmak üzere bölümden ayrılmıştır. Fizyoloji Anabilim Dalı, halen Prof. Dr. Hüseyin BEYDAĞI başkanlığında 4 öğretim üyesi, 4 araştırma görevlisi  ile çalışmalarını sürdürmektedir.

7 1.2 Eğitim Öğretim Programı
Anabilim dalımız Öğretim üyeleri tarafından Tıp Fakültesi Dönem 1 ve 2, Eczacılık Fakültesi Dönem 2,Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dönem 2, Hemşirelik Yüksek Okulu, Ebelik Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne teorik ve pratik Fizyoloji dersleri ile tıpta uzmanlık,doktora ve yüksek lisans programlarına yönelik derslerde verilmektedir.

8 1.2.1 AKADEMİK PERSONEL Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin BEYDAĞI Öğretim Elemanları: Yrd. Doç. Dr. Rezan HATUNGİL Yrd. Doç. Dr. Tolgay ERGENOĞLU Yrd. Doç. Dr. Uğur DAL Arş. Gör. Bora REŞİTOĞLU Arş. Gör. Dr. Mercan ASLAN ÇALIŞ Arş. Gör. Figen DAĞ Arş. Gör. Dr. Buğra ÖZKAN

9 Akademik Personel Sayıları

10 1.3 Yasal Yükümlülükler ile Mevzuat Analizi
Anabilim Dalımızın çalışma prensipleri, 2547 ve 657 sayılı yasalara göre belirlenmiştir. Bunların yanı sıra , Üniversite ve Fakülte Kurullarının kararları doğrultusunda hareket edilmektedir.

11 1.4 Faaliyet Alanları ile Ürün Hizmetlerinin Belirlenmesi
Bölümümüzde bazal metabolizma ölçümü, solunum fonksiyon testi, aerobik ve anaerobik performans testleri için egzersiz ve metabolizma laboratuarı ile beyin dinamikleri araştırmalarının yapıldığı laboratuar olmak üzere toplam iki tane laboratuarımız bulunmaktadır. Anabilim dalımız Öğretim üyeleri tarafından Tıp Fakültesi Dönem 1 ve 2, Eczacılık Fakültesi Dönem 2,Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dönem 2, Hemşirelik Yüksek Okulu, Ebelik Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne teorik ve pratik Fizyoloji dersleri ile tıpta uzmanlık, doktora ve yüksek lisans programlarına yönelik dersler de verilmektedir

12 Anabilim Dalımız öğretim elemanları, kuruluşundan bu yana Science Citation Index kapsamına giren dergilerde yer alan 15 adet makalede aktif olarak yer almışlardır. Öğretim elemanları, 2 adet Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi ve 1 adet TÜBİTAK Projesi’nde yer almaktadır. IV. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi Anabilim Dalımız tarafından, 29 Mart -02 Nisan 2005 tarihinde Mersin’de düzenlenmiştir.

13 1.5 Paydaş Analizi (Hedef Kitlesi)
Tıp Fakültesinin birimlerinde çalışan öğretim elemanları anabilim dalımızın hem stratejik hem de temel ortağıdır. Üniversitemize bağlı fakültelerde eğitim ve öğretim verdiğimiz lisans ve lisans üstü öğrencilerimiz ile araştırma yapan öğretim elemanları da hizmet alan kitleyi oluşturmaktadır. TÜBİTAK, TÜBA, diğer üniversiteler ve araştırma kurumları, üniversitemize bağlı sağlık bilimleri enstitüsü, fakülteler, onlara bağlı bölüm ve anabilim dalları stratejik/temel ortağımız konumunda olabilmektedir.

14 1.6 Kuruluş İçi Analiz (SWOT)
Güçlü Yönlerimiz Anabilim dalımızın araştırma laboratuarlarının düzenlenerek faaliyete geçmesi Laboratuarlarımızda bulunan cihazların teknolojilerinin yeni olması Gelişmeye ve klinikle işbirliğine açık olmamız Elektronik ortamda makale tarama ve tam metinlere ulaşabilmemiz.

15 Zayıf Yönlerimiz Akademik personelin az sayıda olması Yurtiçi ve yurtdışı kongrelere katılımın maddi olarak desteklenememesi Üniversitemizin ve fakültemizin diğer bölümleriyle ortak proje sayımızın az olması.

16 Fırsatlarımız Tıpta Uzmanlık öğrencilerinin temel bilimlere ilgisinin artması Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin çok sayıda proje için kaynak oluşturuyor olması Bilgiye ulaşma olanaklarımızın yeterliliği Tehditlerimiz Temel bilimlerin öneminin diğer birimlerce tam anlaşılamaması Ülke genelinde bir temel bilim politikasının bulunmaması

17 2. GELECEĞE BAKIŞ

18 2.1 Misyon Temel ve ileri fizyoloji eğitimi vererek, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda modern, yaratıcı, üretici ve pozitif düşünen, güncel bilgi ve teknoloji kullanarak, klinik tanı ve tedaviye destek vermek, araştırmalarla bilime katkıda bulunmaktır.

19 2.2 Vizyon Ulusal ve uluslararası düzeyde kendine yer edinmiş, çağdaş ve ileri teknoloji kullanan, eğitim-öğretim, araştırma ve hizmet ürünleriyle modern tıbba destek sunan, öncü bir anabilim dalı olmaktır.

20 2.3 Temel Değerler Cumhuriyete ve Atatürk ilkelerine bağlı Çağdaş
Bilimsel ve akademik nitelikli Bilimsel etiğe inanan, önyargısız Yaratıcı ve işbirliğine inanan Özeleştiri yapabilen Çevreye saygılı Hoşgörülü, alçak gönüllü ve saygılı olmak Sürekli eğitim-öğretime açık olmak İdealistlik ve kuruma bağlılık bilinci Akademik seçkinlik ve özgünlük Demokratik çalışma ortamı

21 2.4 Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler
Amaç 1: Metabolizma laboratuarının düzenleyerek aktif hale getirmek. Hedefler: Bazal metabolizma hızı testinin laboratuarımız için en uygun protokolün bulunması. Anabilim dalımızda görevli en az iki öğretim elemanını bilgilendirip eğiterek laboratuar işleyişini sürekli kılmak. Strateji: 2007 yılında laboratuarı çalışır hale getirilmiş olması.

22 Strateji: 2008 yılında hedefe ulaşmak
Amaç 2: Egzersiz fizyolojisi laboratuarını geliştirerek aktif hale getirmek. Hedefler: Bölüm öğretim elemanlarımızın yurtiçi-yurtdışı görevlendirmelerle konu hakkındaki görgü ve bilgilerinin arttırılması. Testler sırasında karşılaşılabilecek acil durumlara müdahale etmek için öğretim elemanlarımızın yaşam desteği kurslarına katılımının sağlanması. Test profilini genişletmek amacı ile izokinetik dinamometre alınması. Strateji: 2008 yılında hedefe ulaşmak

23 Amaç 3: Tıp fakültesi öğrencilerinin pratik uygulamalar sırasında kullanabilecekleri bir laboratuar kılavuz kitabı hazırlamak. Hedefler: Lisans ve lisansüstü öğrencilerin yararlanması amacıyla gelişen bilim düzeyine uygun, yeni bilgilerle desteklenmiş modern bir kılavuz kitap hazırlanması. Strateji: eğitim-öğretim döneminde kitabın hazırlanmış olması.

24 Amaç 4: Tıp Fakültesi öğrencilerinin bilimsel projelere olan ilgisini arttırmak.
Hedefler: Öğrencilerin aktif olarak katılabileceği projelere öğrencileri dahil etmek. Yapılan çalışmayı ulusal bir dergide yayınlatmak Strateji: 2010 yılında sonuç elde etmek.

25 Amaç 5: Klinik tanı ve tedaviye destek vermek.
Hedefler: Anabilim dalımız tarafından yapılan testlerin klinik birimlere tanıtılması. Klinik birimlerle ortak projeler oluşturulması. Strateji: 2011 yılında hedeflere ulaşmak.


"Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları