Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aykut ÇÖLKESEN Bahadır GÖK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aykut ÇÖLKESEN Bahadır GÖK"— Sunum transkripti:

1 Aykut ÇÖLKESEN Bahadır GÖK 2007463026 2006463041
GÖNÜLLÜLÜK Aykut ÇÖLKESEN Bahadır GÖK

2 Aykut ÇÖLKESEN Bahadır GÖK Sema GÖK 2007463026 2006463041 2006463042
GÖNÜLLÜLÜK Aykut ÇÖLKESEN Bahadır GÖK Sema GÖK

3 Gönüllülük ve Geleneksel Değerler
Gönüllülük, insan davranışının en temel ifadelerinden biridir; karşılıklı alıp vermeye ve paylaşmaya dayanan eski ve köklü geleneklerden doğmuştur. Gönüllülük aynı zamanda kişinin eşitsizlik karşısında adalet ve hakkaniyet duygularını hayata geçirme ve bir topluluğun refahı için müşterek bir çıkara dayanan sosyal uyumu tesis etme arzusunu da ifade eder.

4 Gönüllülük ve Geleneksel Değerler
Ubuntu, karşılıklı destek ruhu içinde birbirinin refahı ve iyiliği için ötekini düşünüp gözetmeye değer verir. Ubuntu, insan ancak başka insanlar aracılığıyla insan olur demektir.

5

6 Gönüllülük Nedir? Gönüllü: “Topluluğun refahı için çalışan kişidir.”
“ İçinde bulunduğu toplulukta herhangi bir karşılık ya da çıkar beklemeksizin bir işi yapmayı kendiliğinden üstlenen kişidir. “

7 Gönüllülük Nedir? Gönüllülük: “Hayatı daha çok sevmektir.“
“Çözümü başkasından beklemek değil, bireysel gücünü çözüm bulmak için kullanmaktır.“ “Mutluluktur, bilinçtir, sorumluluktur, huzurdur.“ “Başkasını mutlu etmenin en büyük mutluluk olduğunu fark etmektir.“ “Güveni, dürüstlüğü, paylaşmayı öğretebilmektir.“

8 Gönüllülük Nedir? Gönüllülük, bireylerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla, çıkar gözetmeksizin bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını kendi hür iradeleriyle bir amaç doğrultusunda kullanmasıdır.

9 Gönüllülük İle İlgili Yanlış Algılar
Gönüllülük sadece yasal olarak tanınan, resmi ve denetim altındaki STK’larda, genelde gelişmiş ülkelerde gönüllü ile bir kurum arasındaki bir tür sözleşme ile gerçekleşir. Gönüllülük sadece sivil toplum sektöründe gerçekleşir. Gönüllülük harcayabilecek vakti ve geliri olanların, hali vakti yerinde olan kişilerin tasarrufundadır.

10 Gönüllülük İle İlgili Yanlış Algılar
Gönüllülük deneyimsiz ve vasıfsız amatörlerin etki alanındadır. Gönüllülerin büyük kısmını kadınlar oluşturur. Gönüllülük yüz yüze olur.

11 Gönüllülük ve Teknoloji
Mobil ve internet bazlı enformasyon ve komünikasyon teknolojilerinin (ICT) ortaya çıkışı gönüllü faaliyeti “ kim, ne, ne zaman ve nerede” soruları bağlamında tamamen değiştirdi.

12 Gönüllülük ve Mobil İletişim Teknolojileri
Mobil-bağlantılı gönüllülüğün en yenilikçi ve başarılı örneklerinden bazıları gelişmekte olan dünyada görülüyor, bu öyle olağanüstü bir fenomen ki “mobil devrim” diye adlandırılıyor. Kısa mesaj servisi (SMS) ile mesaj metni gönderebilmek belki de bunlar içinde en büyük etkisi olanıdır. Kitlesel düzeyde SMS iletişimi, uzun sureli bir yükümlülük gerektirmeyip sınırlı bir sure için geçerli olduğundan, bir “mikro-gönüllülük” çeşidi olarak düşünülüyor.

13 Gönüllülük ve İnternet
Çevrimiçi gönüllüler “zaman ve becerilerini, internet üzerinden, ücretsiz olarak, herhangi finansal bir beklentileri olmaksızın toplum yararına veren insanlardır.” Çevrimiçi gönüllülük, gönüllülüğün belli bir zaman ve mekâna bağlı olma zorunluluğunu ortadan kaldırdı.

14 Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllülük ve Demokrasi

15 Sivil Toplum Kuruluşu Nedir?
Sivil toplum kuruluşu bulunduğu toplumun yararına çalışan demokrasinin gelişimine katkıda bulunan , kar amacı gütmeyen bireylerin ortak amaç ve hedeflerine bakıldığında ise siyasi iradeyi ve yönetimi kamuoyu oluşturmak suretiyle etkileyen bir örgütlenme türüdür.

16 STK’larda Gönüllünün Kazanımları
Haz ve manevi zenginleşme Özgüven gelişimi Ekip çalışması becerilerinde artış Toplumsal konum yeni bir çevre ve arkadaşlıklar Yeni ilgi alanları

17 STK’ların Etkin Olduğu Alanlar
Çevre Kültür-sanat Engelli veya imkanı kısıtlı gençlere yönelik çalışmalar Çocuklar, gençler ya da yaşlılarla ilgili etkinlikler Kültürel miras Spor etkinlikleri Sivil inisiyatifi geliştirme Sivil koruma alanlar Savaş ve savaşın etkisinin sürdüğü bölgelerde Afet bölgelerinde Yoksulluk olan ülke ve bölgelerde

18 17 Ağustos 1999 Depremi (AKUT)

19 23 Ekim 2011 Van Depremi (GEA)

20 23 Ekim 2011 Van Depremi (TEGV)

21 Doğayı Ağaçlandırma (TEMA)

22 Elma Şekeri Projesi (TOG)

23 Sivil Toplum Kuruluşları Demokrasi ve Çoğulculuk
Sivil toplum olgusunda anahtar kavram yurttaş veya vatandaştır. Güçlü ve sivil demokratik toplum; aktif yurttaşların oluşturduğu, örgütlenerek hakkını savunan, karar süreçlerine katılan, diyalog becerisi gelişmiş ve geleceğini tasarlama isteğindeki bir sivil toplumdur.

24 Sivil Toplum Kuruluşları Demokrasi ve Çoğulculuk
Sivil toplumun anahtar nitelikleri çoğulculuk, hoşgörü, katılım, gönüllülük, özerklik, gibi değerleri içerir. Bugün sivil toplum dendiğinde akla gelen sivil toplum örgütleridir. Gönüllü dernekler, kitle iletişim araçları, meslek örgütleri, sendikalar ve benzeri kuruluşlar akla gelir.

25 Kültürler Surlarla Buluşuyor (TOG)

26 Gönüllü Kuruluşlar ve Demokrasi
Gönüllü kuruluşlar (STK’lar) demokrasi kültürünü besleyen, değerlerin (saygı, hoşgörü, karşılık vb.) inşasına katkıda bulunan temel aktörlerdir. Sivil toplum örgütleri demokrasinin kalbidir. Yurttaşlar sivil toplum örgütlerine katılarak sivil sorumluluk üstlenir ve bireysel çıkarların ötesinde toplumsal çıkarı düşünme ihtiyacı hisseder. Sivil toplumun çoğulculuğu birlikte yaşama kültürünün oluşmasına ve yerleşmesine katkıda bulunur.

27 Gönüllü Kuruluşlar ve Demokrasi
Modern sivil topluma anlam veren ön koşul sosyal grupların, devlet müdahalesi olmaksızın kendi sivil inisiyatiflerini geliştirmiş olmalarıdır. Sivil toplum teorisyenleri, sivil toplumu, merkezileşen devlete alternatif olarak, bireylerin kendi yönetimlerini denetleyebilme kapasitesi olarak algılamalarıdır. “Sivil toplumun merkezi bir ögesi olan çoğulculuk, belli toplumların çeşitli sınıf, ırk, düşünce, ideoloji ve dinlere göre ayrılmasının kabulü ve meşrulaştırılmasını da güvence altına almaktadır. “

28 Fukuşima (Greenpeace)

29 TEŞEKKÜRLER


"Aykut ÇÖLKESEN Bahadır GÖK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları