Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FEN ve TEKNOLOJİ / SES SESİN YAYILMA HIZI 1. FEN ve TEKNOLOJİ / SES 2 Ses dalgaları titreşim kaynağından enerji taşırlar. Bu enerji çeşitli ortamlar tarafından.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FEN ve TEKNOLOJİ / SES SESİN YAYILMA HIZI 1. FEN ve TEKNOLOJİ / SES 2 Ses dalgaları titreşim kaynağından enerji taşırlar. Bu enerji çeşitli ortamlar tarafından."— Sunum transkripti:

1 FEN ve TEKNOLOJİ / SES SESİN YAYILMA HIZI 1

2 FEN ve TEKNOLOJİ / SES 2 Ses dalgaları titreşim kaynağından enerji taşırlar. Bu enerji çeşitli ortamlar tarafından iletilir. Ses dalgaları her ortamda aynı hızda yayılmazlar.

3 FEN ve TEKNOLOJİ / SES 3 Ses dalgaları katı, sıvı ve gaz ortamlarda farklı hızlarda yayılır. Katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunan maddelerin tanecikleri arasındaki uzaklık arttıkça tanecikler arasındaki etkileşim azalacağından titreşim aktarımı da yavaşlar.

4 FEN ve TEKNOLOJİ / SES 4 Ses en hızlı katılarda sonra sıvılarda ve en yavaş da gazlarda yayılır. KATI>SIVI>GAZ

5 FEN ve TEKNOLOJİ / SES 5 Çok eski dönemlerde savaş halindeki askerler yere miğferlerini koyduktan sonra yeri dinleyerek düşmanların ayak seslerini duymaya çalışırlardı.

6 FEN ve TEKNOLOJİ / SES 6 Çekiçle tren rayına vurduğumuzda biraz ileride kulağını raya dayayan kişi sesi iki defa duyar. Kişi önce raydan gelen sesi sonra havadan gelen sesi duyar.

7 FEN ve TEKNOLOJİ / SES 7 Sesin yayılma hızı ortamın yoğunluğuna bağlıdır. Ortamın yoğunluğu arttıkça sesin yayılma hızı artar.

8 FEN ve TEKNOLOJİ / SES 8 Ortamın sıcaklığı arttıkça sesin yayılma hızı da artar. Çünkü maddenin sıcaklığı arttıkça maddeyi oluşturan taneciklerin hareketliliği de artar. Böylece ses madde içinde daha hızlı yayılır.

9 FEN ve TEKNOLOJİ / SES 9 Şekildeki elektrik devresinde anahtar kapatıldığında havası vakumlanmış fanustaki lambanın ışığını görür, zilin sesini duyamayız.

10 FEN ve TEKNOLOJİ / SES 10 Ses dalgalarının yayılabilmesi için ses dalgalarının kaynağından çıktığı ortamda taneciklerin olması gerekir. Bu nedenle ses dalgaları katı, sıvı ve gaz gibi maddelerde yani maddesel ortamlarda yayılabilir. Boşlukta, maddesel ortam yani tanecikler olmadığı için ses kaynağının titreşim sonucu yaydığı titreşim enerjisi taşınamaz ve ses boşlukta yayılmaz. Güneşteki patlamaların ışığı gözlemlenebilmekte ancak patlamaların sesi duyulamamaktadır. Bu durum bize sesin boşlukta yayılamayacağını gösterir.

11 FEN ve TEKNOLOJİ / SES 11 Aynı anda meydana gelen şimşek çakması ve gök gürültüsü olayında ışık ve sesin buluttan bize ulaşma süreleri farklıdır. Sesin ışıktan daha sonra algılanmasının nedeni, ışığın sesten daha hızlı yayılmasıdır. Işığın havadaki hızı yaklaşık 300.000 km/s iken sesin havadaki hızı yaklaşık 340 m/s’dir.

12 FEN ve TEKNOLOJİ / SES 12 Işığı gördükten sonra geçen süreyi tutarak şimşeğin çaktığı yerin bizden ne kadar uzaktan olduğunu hesaplayabiliriz. Örneğin ışığı gördükten sonra ses duyana kadar geçen süre 5 s olsun. (Sesin havadaki yayılma hızını 340 m/s alınız.) 340 x 5 = 1700 m uzaklıkta olduğu bulunur.

13 FEN ve TEKNOLOJİ / SES 13 İnsan kulağının iki farklı sesi algılayabilmesi için iki ses arasında en az 0,1 saniye geçmesi gerekmektedir. Sesin havadaki yayılma hızından yararlanarak hava ortamındaki yankı olayının algılanabilmesi için ses kaynağı ile engel arasında en az kaç metre uzaklık olması gerektiğini bulalım. (Sesin havadaki yayılma hızını 340 m/s alınız.) Sesin aldığı yol = 340 x 0,1 = 34 m olur. Kaynağın engele uzaklığı = 34 ÷ 2 = 17 m olarak bulunur.

14 FEN ve TEKNOLOJİ / SES 14 Ses ve Işık Enerji türleridir. Teknolojide kullanılırlar. Kaynaklar tarafından oluşturulurlar. Maddeler tarafından iletilebilir, yansıtılabilir ve soğurulabilirler.

15 FEN ve TEKNOLOJİ / SES 15 Ses dalgaları herhangi bir ortamda ortamın özelliklerine bağlı olan bir hızla yayılırlar. Ses, genellikle en hızlı katılarda sonra sıvılarda ve en yavaş da gazlarda yayılır. Ortamın yoğunluğu arttıkça sesin yayılma hızı artar. Ortamın sıcaklığı arttıkça sesin yayılma hızı da artar. Boşlukta, sesin ilerleyebileceği maddesel ortam bir yoktur. Bu nedenle ses boşlukta yayılamaz. Işık ise boşlukta yayılabilir. Işığın havadaki yayılma hızı sese göre daha fazladır.


"FEN ve TEKNOLOJİ / SES SESİN YAYILMA HIZI 1. FEN ve TEKNOLOJİ / SES 2 Ses dalgaları titreşim kaynağından enerji taşırlar. Bu enerji çeşitli ortamlar tarafından." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları