Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitimin amacı;  Stratejik plan hazırlarken uyulacak mevzuat  Mevzuatta belirtilen ekiplerin görev ve sorumluklar  Stratejik planda kullanılan kavramlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitimin amacı;  Stratejik plan hazırlarken uyulacak mevzuat  Mevzuatta belirtilen ekiplerin görev ve sorumluklar  Stratejik planda kullanılan kavramlar."— Sunum transkripti:

1

2 Eğitimin amacı;  Stratejik plan hazırlarken uyulacak mevzuat  Mevzuatta belirtilen ekiplerin görev ve sorumluklar  Stratejik planda kullanılan kavramlar  Stratejik planlama süreci  Örnek planlar

3 (Strategy) Dilimize Fransızca’daki "strategie" kelimesinden geçmiştir. Yunanca "stratos" (ordu) ve ago (gütmek) kelimelerinden elde edilmiştir. Belirli bir amaca ulaşmak için izlenen temel yol veya yaklaşım. STRATEJİ

4 Strateji nedir? Strateji kavramı yüzyıllar boyunca askeri bir kavram olarak kullanılmıştır. Strateji kelimesinin Türkçe karşılığı yoktur. Temelde askeri bir terim olan strateji, bir ulusun veya uluslar topluluğunun barış ve savaşta benimsenen politikalara en fazla desteği vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatıdır.

5 Yönetim: Kurumun sahip olduğu madde ve insan kaynaklarını kullanarak, kurum amaçlarını gerçekleştirme bilim ve sanatıdır.  Toplam Kalite Yönetimi  Stratejik Yönetim  Stratejik Planlama  Problem Çözme Teknikleri  ARGE Çalışmaları  Liderlik  Karizma  Yetenek  Zeka  İkna Kabiliyeti  Dil ve Anlatım  Ahlak

6 STRATEJİK PLAN VE TKY STRATEJİK PLAN VE TKY EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) MÜKEMMELLİK MODELİ KRİTERLERİ 1.Liderlik 2.Politika ve Stratejiler (Stratejik Plan) 3.İnsan Kaynakları Yönetimi 4.Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi 5.Süreçler (Yönetsel ve İşlevsel) 6.Müşterilerle İlgili Sonuçlar 7.Çalışanlarla İlgili Sonuçlar 8.Toplumla İlgili Sonuçlar 9.Temel Performans Sonuçları

7

8 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 09/01/2014 tarihli ve 99074258/60.04/121238 sayılı yazısı ile Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi ve Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi yürürlükten kaldırılmış, yerlerine Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi yürürlüğe konmuştur.

9 1999 2014

10 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki, Sorumluluklar ile İzleme ve Değerlendirme Okul ve kurumların görev ve sorumlulukları MADDE 6- (1) Kurumlar, yılda bir kez model kriterlerini esas alarak öz değerlendirme yapar. (2) Kurumlar, öz değerlendirme sonucu ortaya çıkan iyileştirme konularını, stratejik planı da dikkate alarak öncelikli olarak iyileştirir.

11 Ödül Kategorileri Yılın Kaliteli Kurumu Yılın Kaliteli Ekibi Temel eğitim kurumları Genel ortaöğretim kurumları Mesleki ve teknik eğitim kurumları Öğrencisiz kurumlar 11

12 12 Stratejik Planlama Bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yoldur. 2015 2019 2016 2017 2018

13 13 Stratejik Planlama 4N N eredeyiz? N ereye ulaşmak istiyoruz? N asıl ulaşabiliriz? N asıl ölçer ve değerlendiririz?

14 STRATEJİK PLANLAMA NEREDEYİZ? BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ? GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? 4 3 2 1

15 FAALİYET RAPORU PERFORMANS PROGRAMI (EYLEM PLANI) Yeni yıla başlamadan Yıl bitiminde

16 VİZYON PERFORMANS HEDEFİ ( YILLIK ) STRATEJİK HEDEF ( ORTA VADELİ ) STRATEJİK HEDEF ( ORTA VADELİ ) STRATEJİK AMAÇ ( UZUN VADELİ ) STRATEJİK AMAÇ ( UZUN VADELİ ) FAALİYET VE PROJELER PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN MİSYON FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU İZLEME DEĞERLENDİRME GÖZDEN GEÇİRME DURUM ANALİZİ

17 MEVZUATIMIZ 20.12.2003 tarih ve 5018 sayılı «Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu» 20.12.2003 tarih ve 5018 sayılı «Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu» “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in (26.05.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazete) “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in (26.05.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazete) MEB 2006/55 sayılı Genelge MEB 2010/14 sayılı Genelge MEB 2010/33 sayılı Genelge MEB 2013/26 sayılı Genelge(Genelge Eki Hazırlık Programı) MEB 2013/26 sayılı Genelge(Genelge Eki Hazırlık Programı)

18 1.Stratejik plan hazırlama çalışmalarının başlatıldığının duyurulması 2.Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Ekiplerinin oluşturulması 3.Stratejik Planlama Ekiplerine eğitimlerin verilmesi 4.Stratejik Plan Hazırlama Takviminin Oluşturulması Hazırlık Programı MEB 2013/26 SAYILI GENELGE

19 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI  İl Koordinasyon ekiplerine (AR-GE) Bakanlık tarafından eğitimlerin verilmesi  İl Merkezindeki koordinasyon ekiplerine eğitim verilmesi AR-GE tarafından (10-28 Mart 2014)  İlçe Koordinasyon ekiplerine eğitim verilmesi AR-GE tarafından (07-19 Nisan 2014)

20 Okul/Kurum Stratejik Planlama Üst Kurulu Okul/Kurum Stratejik Planlama Üst Kurulu Okul/ Kurum Düzeyinde: Okul Müdürünün Başkanlığında, bir Okul Müdür Yardımcısı, bir öğretmen ve Okul/Aile Birliği Başkanı ile bir yönetim kurulu üyesi olmak üzere 5 kişiden oluşan üst kurul kurulur.

21 Okul/Kurum Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi Okul/Kurum Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi Okul Düzeyinde: Okul müdürü tarafından görevlendirilen ve üst kurul üyesi olmayan müdür yardımcısı başkanlığında, belirlenen öğretmenler ve gönüllü velilerden oluşur.

22 İl Millî Eğitim Müdürlükleri Strateji Geliştirme Başkanlığına; İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile okul ve kurumlar ise İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimlerine bildirimde bulunurlar. İletişim Sırası

23 “Stratejik plan hazırlık süreci” Hazırlık Dönemi Çalışmaları ve Hazırlık Programı Durum Analizi 1 1 2 2 Geleceğe Yönelim 3 3 2014 yılı sonuna kadar yapılacak çalışmalar… HAZİRAN MAYIS MART Planın Öğretmenler Kurulunda onaylanması Planın Okul Aile Birliği tarafından onaylanması EKİM EYLÜL 5 5 4 4 Planın AR-GE Birimi tarafından incelenmesi 6 6 KASIM

24 NOKURUM ADIDURUM ANALİZİ MAYIS 2014 GELECEĞE YÖNELİM HAZİRAN 2014 ONAY. 1İnkılap Ortaokulu... 2Sakarya İlkokulu 3Göynük İlçe MEM 4 Stratejik Plan Takip Çizelgesi

25 İL MEM

26 İLÇE MEM VE OKUL/KURUM

27 I.BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ A.MEB STRATEJİK PLAN MODELİ B.STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI 1.Yasal Çerçeve 1.Yasal Çerçeve 2.Hazırlık Dönemi (Planlamanın Planlanması 2.Hazırlık Dönemi (Planlamanın Planlanması a) Hazırlık Programı a) Hazırlık Programı b) Kurul ve Ekiplerin Oluşturulması b) Kurul ve Ekiplerin Oluşturulması 3. Eğitim Dönemi 3. Eğitim Dönemi 4. Planın Hazırlanması 4. Planın Hazırlanması a) Durum Analizi a) Durum Analizi b) Stratejik Planın Oluşturulması b) Stratejik Planın Oluşturulması 5. Planın Uygulanması, İzleme ve Değerlendirme 5. Planın Uygulanması, İzleme ve Değerlendirme

28 28 Benimsetme Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi İş Takviminin Oluşturulması Genelge Üst yöneticilerle görüşme SP anlayışı konusunda uzlaşma SP ekibinin seçim kriterleri Takım oluşturma çalışmaları Çalışmanın ana unsurlarının zamanlanması Planlamanın Planlanması

29 II. BÖLÜM DURUM ANALİZİ DURUM ANALİZİ  TARİHSEL GELİŞİM  YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ  FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLER  PAYDAŞ ANALİZİ  KURUM İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ

30 30 Benimsetme Stratejik Planlama Ekibinin Oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Durum Analizi Faaliyet Alanları Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri GZFT ve Öneriler Mevzuat Analizi Strateji Alanları Stratejik Amaçlar Hedefler Performans Kriterleri Stratejiler Faaliyet ve Projeler Görüşlerin Alınması Performans Planı İLKELERVİZYONMİSYON İş Takviminin Oluşturulması Stratejik Konular Kritik Başarı Faktörleri Nihai SP 3 0 1 2 4 UYGULAMA Paydaş Belirleme

31 A-Tarihi Gelişim A-Tarihi Gelişim  Kuruluşun hangi tarihte hangi amaca hizmet etmek için kurulduğu ve geçirdiği kritik aşama ve değişimlerin değerlendirildiği bölümdür.

32 B-Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi  Kuruluşun mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri tespit edilir.  Faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilir ve yasal yükümlülükler listesi oluşturulur.  Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinin çıktıları daha sonraki aşamada faaliyet alanlarının belirlenmesine ve kuruluşun misyonunun oluşturulmasına katkı sağlar.

33 Yasal Yükümlülük (Görevler) Dayanak(Kanun, Yönetmelik, Genelge adı ve no’su) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek. 1739 Sayılı kanunun 23.md. *222 Sayılı kanunun 1. Md. * İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5.Md. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak. 1739 Sayılı kanunun 23.Md. * Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak. * İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5.Md. ………………………………………..………………

34 C-Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi Faaliyet Alanı – Ürün/Hizmet FAALİYET ALANI 1 Ürün/Hizmet 1 Ürün/Hizmet 2 Ürün/Hizmet 3 FAALİYET ALANI 2 …  Kuruluşun ürettiği temel ürün ve hizmetler belirlenir ve belirli faaliyet alanları altında toplulaştırılır.

35 Faaliyet Alanı – Ürün/Hizmet FAALİYET ALANI 1 EĞİTİM Ürün/Hizmet 1 Ürün/Hizmet 2 ……………….. FAALİYET ALANI 2 ÖĞRETİM Ürün/Hizmet 1 FAALİYET ALANI 3 YÖNETİM İŞLERİ Ürün/Hizmet 1 FAALİYET ALANI 4 SOSYAL-KÜLTÜREL- SPORTİF FAALİYETLER

36 FAALİYET ALANI: EĞİTİMFAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ Hizmet–1 Rehberlik Hizmetleri Veli Öğrenci Öğretmen …………. Hizmet–1 Öğrenci işleri hizmeti Kayıt- Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme vb …….. Hizmet–2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Halk oyunları Koro Satranç ……….. Hizmet–2 Öğretmen işleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları ………. Hizmet–3 Spor Etkinlikleri Futbol, Voleybol Atletizm Güreş ………………. ……………. ……………… ………………. Hizmet–4 İzcilik Etkinlikleri ……. ………………… FAALİYET ALANI: ÖĞRETİMFAALİYET ALANI: MESLEK EDİNDİRME Hizmet–1 Müfredatın işlenmesi ……….. ………………… Hizmet–2 Kurslar Yetiştirme Hazırlama Etüt …………………….. Hizmet- 3 Proje çalışmaları AB Projeleri Sosyal Projeler Fen Projeleri ……. ……………………. ………………. FAALİYET ALANI: ………….. …………

37 Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleriEğitim hizmetleri Öğrenci başarısının değerlendirilmesiÖğretim hizmetleri Sınav işleriToplum hizmetleri Sınıf geçme işleriKulüp çalışmaları Öğrenim belgesi düzenleme işleriDiploma Personel işleri Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Burs hizmetleri Öğrenci sağlığı ve güvenliğiYurt hizmetleri Okul çevre ilişkileriBilimsel vs araştırmalar RehberlikYaygın eğitim Staj çalışmalarıMezunlar (Öğrenci) ……………………………… Okul İçin Ürün/Hizmet Listesi

38 D-Paydaş Analizi 1) Paydaşların tespiti, 2) Paydaşların önceliklendirilmesi, 3) Paydaşların değerlendirilmesi, 4) Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirmesi Aşamalarından oluşur.

39 Paydaş Analizi ile Stratejik planın temel unsurlarından biri olan katılımcılık sağlanabilir, Stratejik planın temel unsurlarından biri olan katılımcılık sağlanabilir, Paydaşların dikkate alınması sağlanacak ve plan sahiplenilecektir, Paydaşların dikkate alınması sağlanacak ve plan sahiplenilecektir, Verilen hizmetlerin yararlanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi sağlanacaktır. Verilen hizmetlerin yararlanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi sağlanacaktır. Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan etkilenen veya etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. İç paydaş, Dış paydaş olarak gruplanabilir.

40 PAYDAŞLAR İÇ PAYDAŞ DIŞ PAYDAŞ Paydaşın Kurum Faaliyetlerini Etkileme Derecesi Paydaşın Taleplerine Verilen Önem Sonuç NEDEN PAYDAŞ Tam 5" "Çok 4", "Orta 3", "Az 2", "Hiç 1" 1,2,3 İzle 4,5 Bilgilendir 1,2,3 Gözet 4,5 Birlikte Çalış Veliler X Tedarikçi Doğrudan ve Dolaylı Hizmet Alan 44 Bilgilendir, Birlikte çalış Okul Aile BirliğiX Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurumlar 55 Bilgilendir, Birlikte çalış İlçe MEM Müdürlüğü X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurumlar 55 Bilgilendir, Birlikte çalış Mahalle Muhtarı X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurumlar 12 İzle, Gözet Sağlık Ocağı X Amaçlarımıza Ulaşmada Destek İçin İş birliği İçinde Olmamız Gereken Kurumlar 24 İzle, Birlikte Çalış SBS’ye Girecek Öğrencier X Okul Başarımızda Öncelikli Grup 55 Bilgilendir, Birlikte Çalış 1.Sınıf ÖğrencileriX Okul Tanıtımında Öncelikli Grup 55 Bilgilendir, Birlikte Çalış Diğer ÖğrencilerX Varoluş gerekçemiz 44 Bilgiliendir, Birlikte Çalış

41 Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi Bu aşama öncelikli paydaşların kuruluş hakkındaki görüş ve önerilerinin alınması ve plana yansıtılmasını oluşturur. Paydaş görüşleri alınırken;  Mülakat,  Anket Uygulaması,  Atölye Çalışması,  Toplantı, gibi yöntemlerden faydalanılır. gibi yöntemlerden faydalanılır.

42 Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi Paydaş görüşlerinin alınmasında ölçülmek istenen başlıklar ise temel olarak şunlardır:  Hangi faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz paydaş için önemlidir?  Olumlu veya olumsuz bulduğu yönlerimiz nelerdir?  Geliştirmemiz gereken yönlerimiz nelerdir?  Bizden beklentileri nelerdir?

43 E. KURUM İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ 1. Kurum İçi Analiz a) Teşkilat Yapısı b) İnsan Kaynakları c) Teknolojik Altyapı ve Teknolojiyi Kullanma Düzeyi d) Eğitim Finansmanı (Mali Kaynaklar) d) Eğitim Finansmanı (Mali Kaynaklar) e) İstatistiki Veriler 2. Çevre Analizi 2. Çevre Analizi a) PEST Analizi a) PEST Analizi b) Üst Politika Belgeleri b) Üst Politika Belgeleri 3. GZFT (SWOT) Analizi 3. GZFT (SWOT) Analizi a) Güçlü Yanlar a) Güçlü Yanlar b) Zayıf Yanlar b) Zayıf Yanlar c) Fırsatlar c) Fırsatlar d) Tehditler d) Tehditler

44 a)Teşkilat Yapısı (Örgütsel Yapı) (Örgütsel Yapı) 1-TEŞKİLAT YAPISI (Örgütsel Yapı) (Örgütsel Yapı)

45 b) İnsan Kaynakları Görevi Erkek Kadın Toplam 1Müdür 2Müdür Yard Eğitim Düzeyi ……… Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % Önlisans Lisans Yüksek Lisans ……… Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: ……… Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu: Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı: Yaş Düzeyleri ……… Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 20-30 30-40 40-50 50+...

46 b) İnsan Kaynakları İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler: Hizmet Süreleri ……….. Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21+....... üzeri İdari Personelin Katıldığı Hizmet-içi Eğitim Programları: Adı ve Soyadı Görevi Katıldığı Çalışmanın AdıKatıldığı Yıl Belge No Müd/Müd.Yrd.

47 Branşı Erkek Kadın Toplam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOPLAM ……….. Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı: b) İnsan Kaynakları Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı: Yaş Düzeyleri ……….. Yılı Kişi Sayısı % 20-30 30-40 40-50 50+... Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: Hizmet Süreleri ……….. Yılı İtibari İle Kişi Sayısı % 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21+... üzeri

48 b) İnsan Kaynakları Kurumda gerçekleşen öğretmen sirkülâsyonunun oranı: Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Öğretmen Sayısı Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Öğretmen Sayısı 200720082009200720082009 TOPLAM Öğretmenlerin katıldığı hizmet-içi programlar: Adı ve Soyadı Branşı Katıldığı Çalışmanın AdıKatıldığı YılBelge No ………. Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı: GöreviErkekKadın Eğitim Durumu Hizmet Yılı Toplam 1 Memur 2Hizmetli 3Sözleşmeli İşçi 4Sigortalı İşçi

49 b) İnsan Kaynakları ÇALIŞANIN UNVANIGÖREVLERİ İlçe milli eğitim müdürü Şube müdürü Okul /kurum müdürü Müdür baş yardımcısı Müdür yardımcısı Atölye ve bölüm şefleri Öğretmenler Yönetim işleri ve büro memuru Yardımcı hizmetler personeli ……………………………………………. Çalışanların Görev Dağılımı Çalışanların Görev Dağılımı Örnek için Kılavuz sayfa 26

50 ………………. OKULU İNSAN KAYNAKLARI DAĞILIMI VE BİLGİSİ ÖĞRETMEN İHTİYAÇ DURUMU VE DAĞILIMIÖĞRETMEN MESLEKİ GELİŞİM DÜZEYİ KADRO DURUMU EĞİTİM DURUMU HİZMET İÇİ EĞİTİM Sıra no Adı soyadı Görev Branş Kıdem Okuldaki kıdemi Normu var mı? Mevcut(Kadrolu) İhtiyaç Ön lisans Lisans Yüksek lisans Geçmiş yıllar da aldığı HİE saati toplamı ortalaması Son yılki hie süresi Aldığı ödüller ve cezalar Yaptığı bilimsel Çalış malar ve kitaplar 1 2 3 4 5 6 7 İnsan Kaynakları Bilgi Tablosu*(örnek)

51 c) Teknolojik Alt Yapı ve Teknolojiyi Kullanma Düzeyi Okulun/kurumun teknolojiyi kullanma düzeyini anlatmalıdır. Örneğin; hangi işlemler veya yazışmalar kağıt kullanılmadan elektronik ortamda yapılabiliyor? Gelecek dönemde hangi işlemlerin elektronik ortamda yapılması düşünülüyor. Okul/Kurumun Teknolojik Altyapısı: Araç-Gereçler200820092010İhtiyaç Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Tepegöz Projeksiyon Televizyon İnternet bağlantısı Fen Laboratuvarı Bilgisayar Lab. Fax Video DVD Player Fotograf makinası Kamera Okul/kurumun İnternet sitesi Personel/e-mail adresi oranı Diğer araç-gereçler …………

52 c) Teknolojik Alt Yapı ve Teknolojiyi Kullanma Düzeyi Okul/Kurumun Teknolojik Altyapısı: Araç-Gereçler200820092010İhtiyaç Bilgisayar Yazıcı Tarayıcı Tepegöz Projeksiyon Televizyon İnternet bağlantısı Fen Laboratuvarı Bilgisayar Lab. Fax Video DVD Player Fotograf makinası Kamera Okul/kurumun İnternet sitesi Personel/e-mail adresi oranı Diğer araç-gereçler …………

53 c) Teknolojik Alt Yapı ve Teknolojiyi Kullanma Düzeyi Okul/Kurumun Fiziki Altyapısı: Fiziki Mekan VarYokAdediİhtiyaçAçıklama Öğretmen Çalışma Odası Ekipman Odası Kütüphane Rehberlik Servisi Resim Odası Müzik Odası Çok Amaçlı Salon Ev Ekonomisi Odası İş ve Teknik Atölyesi Bilgisayar laboratuarı Yemekhane Spor Salonu Otopark Spor Alanları Kantin Fen Bilgisi Laboratuvarı Atelyeler Bölümlere Ait Depo Bölüm Laboratuvarları Bölüm Yönetici Odaları Bölüm Öğrt. Odası Teknisyen Odası Bölüm Dersliği Arşiv …………

54 d) Mali Kaynaklar (Eğitim Finansmanı) (Eğitim Finansmanı) (Okul/kurumun kaynaklarını artırıcı unsurlar ile tasarruf imkanlarının neler olabileceği ifade edilmelidir). Okul/Kurum Kaynak Tablosu: Kaynaklar20102011201220132014 Genel Bütçe Okul aile Birliği Özel İdare Kira Gelirleri Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak/Projeler Diğer …….. TOPLAM

55 d) Mali Kaynaklar (Eğitim Finansmanı) (Eğitim Finansmanı) Okul/Kurum Gelir-Gider Tablosu: YILLAR200820092010 HARCAMA KALEMLERİGELİRGİDERGELİRGİDERGELİRGİDER Temizlik Küçük onarım Bilgisayar harcamaları Büro makinaları harc. Telefon Yemek Sosyal faaliyetler Kırtasiye Vergi harç vs ………….. GENEL

56 e) İstatistiki Veriler b), c), ve d) maddelerinde gerekli ve yeterli istatistiki veriler varsa, e) maddesini işlemeye gerek kalmayabilir.

57 57 P olitik/Hukuki Faktörler İlgili yasalar Vergi sistemi Hükümetin öncelikleri Hükümetin değişmesi Hükümet politikaları Mevcut hükümetin durumu Devletin müdahalesi Uluslar arası ilişkiler a) (PEST Analizi) 2- ÇEVRE ANALİZİ

58 58 a) (PEST Analizi) E k E k onomik Faktörler Dünyadaki genel ekonomik durum Uluslar arası ekonomik kuruluşlar Ticari döngüler Enflasyon ve değişim oranları Ekonomik büyüme İş gücü mevcudiyeti Para ve kredi kaynakları

59 59 S S osyal/Kültürel Faktörler Çevreye olan hassasiyet Tüketici eğilimleri Yeni ihtiyaç ve istekler Toplumun yaş ve eğitim dağılımı Doğum artış oranı ve ortalama ömür Toplumdaki etik değerler a) (PEST Analizi)

60 60 T T eknolojik Faktörler Internet kullanımının yaygınlığı Yeni ürünler Altyapı teknolojisi Enerji kaynakları ve kullanabilirlik ARGE harcamaları Teknoloji transferi a) (PEST Analizi)

61 Politik ve Yasal Etmenler Ekonomik Çevre Değişkenleri * İlçe, il ve bakanlık stratejik planlarının incelenmesi, * Yasal yükümlülüklerin belirlenmesi, * Personelin yasal hak ve sorumlulukları, * Oluşturulması gereken kurul ve komisyonlar, * Okul çevresindeki politik durum, * Okulun bulunduğu çevrenin genel gelir durumu, İş kapasitesi, * Okulun gelirini arttırıcı unsurlar, * Okulun giderlerini arttıran unsurlar, * Tasarruf sağlama imkânları, * İşsizlik durumu, * Mal-ürün ve hizmet satın alma imkânları, * Kullanılabilir gelir. Sosyal-kültürel çevre değişkenleri Teknolojik çevre değişkenleri * Kariyer beklentileri, ailelerin ve öğrencilerin bilinçlenmeleri, * Aile yapısındaki değişmeler (geniş aileden çekirdek aileye geçiş, erken yaşta evlenme vs.), * Nüfus artışı, * Göç, * Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, * Doğum ve ölüm oranları, * Hayat beklentilerindeki değişimler (Hızlı para kazanma hırsı, lüks yaşama düşkünlük, kırsal alanda kentsel yaşam), * Beslenme alışkanlıkları * MEB teknoloji kullanım durumu * e- devlet uygulamaları, * e-öğrenme, internet olanakları, * Okulun sahip olmadığı teknolojik araçlar * Bunların kazanılma ihtimali, * Çalışan ve öğrencilerin teknoloji kullanım kapasiteleri, * Öğrenci ve çalışanların sahip olduğu teknolojik araçlar, * Teknoloji alanındaki gelişmeler * Okulun yeni araçlara sahip olma imkanları, * Teknolojinin eğitimde kullanımı Okul/kurumlar İçin PEST Analizi

62 b) Üst Politika Belgeleri  9. Kalkınma Planı  Orta Vadeli Program  AB Müktesebatına Uyum Programı  TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu  MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE Sonuç Raporu  Bilgi Toplumu Stratejisi  Millî Eğitim Strateji Belgesi  Hayat boyu Öğrenme Strateji Belgesi  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  Stratejik Plan Hazırlama Yönetmeliği  Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu DPT  MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı  MEB Stratejik Plan Durum Analizi Raporu  Hükümet Programı  60. Hükümet Eylem Planı  MEB Bütçe Raporu  Bakanlık ve İl MEM Stratejik Planları  Millî eğitim ile ilgili mevzuat Üst politika belgelerinde yer alan eğitimle ilgili hedefler derlenerek kılavuzda tablo (EK-4) halinde verilmiştir.

63 3.GZFT(SWOT) Analizi Bir kurum veya kuruluşun iç ve dış çevresinin değerlendirilmesinde kullanılan bir analiz tekniğidir.

64 “Güçlü olan, zayıf yanını herkesten iyi bilendir. Daha güçlü olan ise, zayıf yanına hükmedebilendir.” Konfüçyüs

65 SWOT (GZFT) ŞEMASI POZİTİFNEGATİF İÇSEL GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER DIŞSAL FIRSATLARTEHDİTLER

66 66 GZFT (SWOT) FF FFF G Z T ÇEVRE KURUM

67

68 Güçlü Yönlerin Saptanmasında, *Üstün noktalarım nelerdir ? *Neleri iyi yaparım ? *Başkaları, güçlü yanlarım olarak neleri görmekteler ? *Hangi tür işleri daha iyi yapıyorum? neleri görmekteler ? *Hangi tür işleri daha iyi yapıyorum?

69 Zayıf Yönlerin Saptanmasında, Zayıf Yönlerin Saptanmasında, *Neleri kötü yapıyorum ? *Neleri iyileştirmeye gereksinimim var ? *Başkaları hangi konularda benden daha iyiler ? *Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarım var ?

70 Fırsatların Saptanmasında, Fırsatların Saptanmasında, *Çevremde ne gibi ilginç gelişmeler yaşanıyor, neler olup bitiyor ? *Önümde duran fırsatlar neler?

71 71 FIRSAT Bazen yanı başımızdaki fırsatları, sahip olduğumuz güzellikleri görmeyiz, illa biri mi anımsatmalı?.....

72 Tehditlerin Saptanmasında, *Önümde ne gibi engeller var ? *Rakiplerim ne durumdalar ? *İş, ürün veya hizmet standartlarında her hangi bir değişim söz konusu mu ? *Değişen teknoloji her hangi bir şekilde beni tehdit ediyor mu ? *Finansal sorunlarım var mı, yoksa hangi durumlarda çıkabilir?

73 Güçlü YönlerZayıf Yönler  Bütün branşlardan öğretmen bulunması,  Okul yönetiminin çevre ile iletişiminin güçlü olması,  Okul binasının yeni olması,  İdareci ve öğretmenlerin genç ve istekli olmaları,  Tüm sınıf öğretmenlerin ve branş öğretmenlerin kadrolu olması,  Fiziki mekanların yeterli olması,  Ders araçlarının yetersizliği  Sınıf tekrarının fazla olması  Kitap okuma alışkanlıkların zayıf olması,  Öğretmenlerin nöbet hizmetlerindeki özensizliği,  Spor ve eğitici faaliyetlerin yetersizliği  Okul içi yaralanmalı kazaların çok olması,  Matematik, fen ve teknoloji ve yabancı dil dersindeki başarısızlık,  Öğrenci devamsızlığının çok olması,  Öğretmenlerin okulda kalma sürelerinin kısa olması, FırsatlarTehditler  Okulun merkeze yakın ve ulaşımının kolay olması,  Yakınında sağlık ocağının olması,  RAM’ın yakın olması,  Çevre okullardaki spor salonundan yararlanılabilmesi,  Velinin ilgisiz olması,  Okulun mevcudunun süreli olarak artması,  Öğrenci nakil gelme ve gitme oranının yüksek olması,  Okul çevresinde kontrolsüz internet kafelerin bulunması,  Mahalledeki gençlerin çoğunluğunun işsiz olması,  Okulun sürekli göç alan bir yerleşim yerinde bulunması  Medyanın (Özellikle TV Dizileri ve Magazin programlarının) öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerinin bulunması,

74 74 TOWS ANALİZİ Kurum İçi Analiz Güçlü YönlerZayıf Yönler Fırsatlar Tehditler Çevre Analizi

75 III. BÖLÜM III. BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM GELECEĞE YÖNELİM A. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER A. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER 1. Misyon 1. Misyon 2. Vizyon 2. Vizyon 3. Temel Değerler 3. Temel Değerler B. TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER B. TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER 1. Eğitim Öğretim Hizmetleri 1. Eğitim Öğretim Hizmetleri 2. Eğitime Destek Hizmetleri 2. Eğitime Destek Hizmetleri

76 Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır. Misyon bildirimi, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır. Misyon bildirimi kuruluşun üst yönetimi tarafından planlama ekibi ile birlikte diğer birimlerin görüşleri de dikkate alınarak geliştirilir. Misyon bildirimi kuruluşun üst yönetimi tarafından planlama ekibi ile birlikte diğer birimlerin görüşleri de dikkate alınarak geliştirilir. A. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER

77  Özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir,  Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar,  Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir,  Kuruluşun hizmet sunduğu kişileri belirtir,  Sunduğu hizmet veya ürünler tanımlanır.  MİSYON; Amaç tanımı, Görev ve yetkiler, Hizmet alanları ve hizmet veya ürün tanımından oluşur.

78  MİSYON: Kurumun içindeki ve dışındaki herkese kim olduğunu, ne yaptığını, kime yaptığını, nasıl ve neden yaptığını belirleyen, bugün olduğu durumla birlikte gelecekte arzulananı yansıtan ve var oluş amacını belirleyen bir görev bildirgesidir.

79 1.Biz kimiz? 2.Ne yapıyoruz? 3.Kimin için yapıyoruz? 4.Neden yapıyoruz? 5.Nasıl yapıyoruz? Misyon ifadesi yazılırken şu sorulara dikkat edilir.

80 ……Okulu/Kurumu olarak misyonumuz; uygun öğrenme ortamlarında öğrencilerimizi etik değerlere bağlı kalarak ve kendimizi sürekli geliştirerek, hayata ve ortaöğretime hazırlayarak, okulumuzda Türk Milli Eğitiminin temel amaç ve ilkelerini en üst seviyede gerçekleştirmektir. BİZ KİMİZ+NEDEN + NASIL + KİME + NE = MİSYON İFADESİ

81 Örnek bir misyon ifadesi; Biz; çağın gerekleri ile donanmış uygun eğitim ortamlarında, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak, özgür düşünen, kendisi ve toplumla barışık, milli ve evrensel değerleri benimsemiş, bilgiyi üreten ve bireyleri bir üst eğitim kurumuna ve hayata hazırlamak için varız.

82

83 VİZYON Sanki oradaymışız gibi, ulaşmak istediğimiz durumu tanımlayan nitelikli bir hedef seçimidir. Mevcut sorunların üstesinden gelinebildiği takdirde kurumun ideal olarak bulunacağı konumu anlatan kısa bir ifadedir.

84 Vizyon, kurum açısından iddia, çalışanlar açısından hedefe ulaşma yolunu gösteren geleceğe yolculuğun haritasıdır.Gelecekle ilgili verilmiş sözdür.

85 Kısa, özet ve akılda kalıcı olmalı, Kısa, özet ve akılda kalıcı olmalı, Etkileyici ve iddialı olmalı, Etkileyici ve iddialı olmalı, İdealist olmalı, İdeali tanıtıcı olmalı, mevcudun ötesine geçmeli, İdealist olmalı, İdeali tanıtıcı olmalı, mevcudun ötesine geçmeli, Kurum içi ve dışı paydaşlara uygulanabilir olmalı, Kurum içi ve dışı paydaşlara uygulanabilir olmalı, Geleceğin hizmet düzeyini tanıtmalı, Geleceğin hizmet düzeyini tanıtmalı, İlham verici, slogansı olmalı, İlham verici, slogansı olmalı, Devamlılığı içermelidir. Devamlılığı içermelidir. VİZYON ifadesi geliştirirken;

86 Vizyon Örnekleri; “İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir TÜRKİYE.” (9.Kalkınma Planında Türkiye vizyonu.) “Eğitim kültürünü öğretim yöntemleri modalarına kapılma kültüründen, başarı, profesyonellik ve sonuç alma kültürüne çevirmek.” (ABD Eğitim Bakanlığı vizyonu)

87 Bir vizyon örneği Muasır medeniyetler seviyesinin ÜSTÜNE çıkmak… K. ATATÜRK

88 Bir vizyon örneği Can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispette strateji ve taktik sahibi bir gençlik… Necip Fazıl

89 Bir vizyon örneği Bir hayalim var benim… Gün gelecek, dört büyük çocuğum, derilerinin rengine göre değil, karakterlerinin yapısına göre değerlendirilecekleri bir ülkede yaşayacaklar… Martin Luther KING

90 Vizyon örnekleri Japon ürünlerinin yaygın kötü imajını değiştiren firma olmak, (Sony- 1950’ler) Japon ürünlerinin yaygın kötü imajını değiştiren firma olmak, (Sony- 1950’ler) Her evde bir bilgisayar ve üzerinde Microsoft’un ürünü, (Microsoft- 1970’ler) Her evde bir bilgisayar ve üzerinde Microsoft’un ürünü, (Microsoft- 1970’ler) Ticari havacılıkta egemen oyuncu olmak ve dünyayı jet çağına getirmek,(Boeing- 1950) Ticari havacılıkta egemen oyuncu olmak ve dünyayı jet çağına getirmek,(Boeing- 1950)

91 Vizyon örnekleri Adidas’ı silmek, Adidas’ı silmek, (Nike-1960 lar) Yamaha’yı imha edeceğiz, Yamaha’yı imha edeceğiz, (Honda-1970 ler)

92 Vizyon örnekleri “Eğitimde öncü konuma gelerek dünyanın en kaliteli okulları arasında yer almak.” “Eğitimde öncü konuma gelerek dünyanın en kaliteli okulları arasında yer almak.” “Özgün çalışmalarıyla model gösterilen kurum olmak.” “Özgün çalışmalarıyla model gösterilen kurum olmak.” “Bilim ve teknolojinin ışığında geleceğe yön vermek.” “Bilim ve teknolojinin ışığında geleceğe yön vermek.” “Çevrenin bilim, kültür ve sanat merkezi bir okul olmak.” “Çevrenin bilim, kültür ve sanat merkezi bir okul olmak.” “Öğrencilerin mezun olmak istemeyecekleri okul olmak.” “Öğrencilerin mezun olmak istemeyecekleri okul olmak.”

93 Ay’a yükselmeyi hedefle, ulaşamazsan bile......yıldızların altına düşersin.

94 TEMEL DEĞERLER Kurumun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eden kavramlardır.  Çalışma felsefesi  Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden değerler, standartlar ve idealler  Çalışanlarca benimsenen değerler ve inançlar

95 Uğruna ölen yoksa, ortada bir değer de yoktur. Einstein.

96 Temel Değerler;  Kurum kültürü haline gelmiş ifadelerdir.  Kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerin belirlenmesine rehberlik ederler.  İnançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdırlar.  Çalışanların iş ve işlemlerinde verim ve etkinliği iade edecek ve motivasyon sağlayacak ifadeler olmalıdırlar.  Vizyonun gerçekleştirilmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir.

97 Okulun değerleri çalışanlarla birlikte belirlenir. Belirleme çalışmalarında öncelikli olan, okulda var olan değerler ortaya çıkarılır. Ardından okulda olmayıp ta olmasını istediğimiz değerler belirlenir. Temel Değerler Oluşturulurken;

98 Değerlerin belirlenmesinden sonra katılımcı bir anlayışla bu değerler öncelik sırasına konur. Bu şekilde belirlenen değerlere göre okulda bundan sonra bir kurum kültürü oluşturulur. Kurum kültürünün oluşması için değerler, kurumda çalışanlar tarafından okulda davranışlara yansıtılması gerekir. Temel Değerler Oluşturulurken;

99 1.Okul/Kurum için önemli olan nedir? 2.Çalışma felsefemiz nedir? 3.Bizi, benzer kurumlardan farklı yapan şeyler nelerdir? 4.Okul/Kurumun nasıl bir kimliği var? 5.Okul/kurum ile ilgili olarak övünç duyduğumuz anılar, başarılar ve gerçekleşmesini istediğimiz hayallerimiz nelerdir? 6.Değerlerimiz çevreyi anlayışımızı nasıl şekillendirir?

100 TEMEL DEĞERLERE ÖRNEKLER Kalite, Kalite, Güncellik, Güncellik, Güvenilirlik, Güvenilirlik, Mesleki uzmanlık, Mesleki uzmanlık, Tarafsızlık ve şeffaflık, Tarafsızlık ve şeffaflık, Kişisel verilerde gizlilik, Kişisel verilerde gizlilik, Veri sağlayıcı ve kullanıcılarına saygı Veri sağlayıcı ve kullanıcılarına saygı (TUİK SP Taslağı 2007-2013)

101 Genellik ve Eşitlik,Genellik ve Eşitlik, Planlılık,Planlılık, Ferdin ve Toplumun İhtiyaçlarını gözetme,Ferdin ve Toplumun İhtiyaçlarını gözetme, Yöneltme,Yöneltme, Eğitim Hakkı,Eğitim Hakkı, Fırsat ve İmkân eşitliği,Fırsat ve İmkân eşitliği, Süreklilik,Süreklilik, Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliğine bağlılık,Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliğine bağlılık, Demokrasi Eğitimi,Demokrasi Eğitimi, Laiklik,Laiklik, Bilimsellik,Bilimsellik, İşbirliğine Açıklık,İşbirliğine Açıklık, Her Yerde Eğitim.Her Yerde Eğitim.

102 Litmus testi

103 B. TEMALAR, B. TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR VE STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER HEDEFLER

104 TEMALAR Birimin temel görev alanlarını belirler. Birimin temel görev alanlarını belirler. Mümkün olduğunca kısa yazılmalıdır. Bir iki kelimeyi geçmemesi gerekir. Mümkün olduğunca kısa yazılmalıdır. Bir iki kelimeyi geçmemesi gerekir. Tema başlıkları birimler görev dağılımlarından çıkarılabilir. Ancak birebir olmamalıdır. Görev ayrımları sadece örnek olarak alınmalı ve gruplama yapılmalıdır. Tema başlıkları birimler görev dağılımlarından çıkarılabilir. Ancak birebir olmamalıdır. Görev ayrımları sadece örnek olarak alınmalı ve gruplama yapılmalıdır. İdeal olan tema başlığı sayısının 5-6 ‘yı geçmemesidir. İdeal olan tema başlığı sayısının 5-6 ‘yı geçmemesidir. Uzun vadede stratejik amaçlar değişse dahi tema sabit kalabilir. Uzun vadede stratejik amaçlar değişse dahi tema sabit kalabilir. Ortak belirlenen temalar çerçevesinde Kurumlar, Birimler, İller arasında karşılaştırma yapılabilme olanağı sağlar. Ortak belirlenen temalar çerçevesinde Kurumlar, Birimler, İller arasında karşılaştırma yapılabilme olanağı sağlar.

105 TEMALARA ÖRNEK (İl Millî Eğitim Müdürlükleri için) 1.YÖNETİM HİZMETLERİ (Personel Hizmetleri, idari işler, İstatistik Hizmetleri, Bütçe Yatırım Hizmetleri) 2.EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ (Okulöncesi eğitim, zorunlu eğitim, Taşımalı Eğitim, Orta öğretim, Rehberlik ve Yönlendirme, Mesleki ve Teknik Eğitim, Özel Eğitim- Özel Öğretim, Yaşam Boyu Eğitim, Sosyal-kültürel sportif faaliyetler) 3.ARAŞTIRMA, REHBERLİK VE DENETİM HİZMETLERİ (Araştırma, danışmanlık, rehberlik ve teftiş.)

106 TEMALARA ÖRNEK 1.Politika Belirlemeye Katkı, 2.Kamu Kaynaklarının Etkin Yönetimi, 3.Kurumsal Gelişim, 4.Denetim ve Danışmanlık, 5.AB UYUM ( Maliye Bakanlığı Stratejik Planı)

107 TEMALARA ÖRNEK(Okullar için..) 1.İnsan Kaynakları 2.Fiziki Durum 3.Mali Kaynaklar 4.Akademik Başarı 5.Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler 6.Paydaş İlişkileri 7.Disiplin 8.Sektörel İşbirliği

108 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik amaçlar belirli bir zaman diliminde kuruluşun ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır. Stratejik amaçlar ve hedefler stratejik planlama sürecinde kuruluşun “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusuna cevap verir.

109 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik amaç ve hedefler GZFT analizi sonuçlarından (Özellikle zayıf yönleri iyileştirmeye yönelik, fırsatları yakalamaya yönelik olarak) paydaş beklentilerinden ve yasal görevlerden yola çıkılarak belirlenmelidir.

110  Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmalıdır.  Kuruluşun misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunmalıdır.  İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır.  Kuruluşun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. Stratejik Amaçların Özellikleri:

111 AMAÇLARIN ÖZELLİKLERİ Üst Belge ve bilgilerle uyumlu olmalıdır. Bu uyum amacın sonunda bilgi olarak verilmelidir. Kuruluş SP’nda en az 1 tane olmalıdır. Üst sınır olmamakla birlikte 10’u geçmemesine dikkat edilmelidir. Ulaşılmak istenen sonucu açık ifade edilmelidir. Yani neyin, kim tarafından ve nasıl ortaya konacağı net bir şekilde belirtilmelidir. Amaçlar tüm çalışanlara iyice açıklanmalıdır. Okul toplumunun çoğunluğu tarafından kabullenilmelidir.

112 AMAÇLARIN ÖZELLİKLERİ Amaçlar gerçekçi ve çekici olmalıdır. Amaçlar esnek olmalıdır. Üzerinde değişiklik yapılabilir olmalıdır. Amaçlar motive edici olmalıdır. Amaçlara ulaşılınca ne gibi teşvikler düşünüldüğü açıklanmalıdır. Amaçlar uyumlu ve tutarlı olmalı, başka amaçlarla çelişmemelidir. Amacın faydası maliyetinden fazla olmalıdır. Sayısal ifadelerden ve görev tanımlarından kaçınılmalıdır. Yapılacaktır, edilecektir gibi gelecek yönelimi ile veya yapmak etmek gibi mastar ekleriyle yapılmış tanımlamalarla biterler.

113 ! STRATEJİK AMAÇLAR GELECEKTE SİZE KEŞKE ? DEDİRTMEMELİ

114 Amaçların Okul İçin Yararları 1.Amaçlar, okulun içinde bulunduğu çevre içinde kendisini daha kolay tanımlamasını sağlar. 2. Yöneticilerin davranışlarına kaynak seçimi, politika belirleme, faaliyet programlarının yapılması ve bu programların uygulanması konusunda yardımcı olur. 3.Okul çalışanlarını güdüler ve çalışanlar için bir hedef koyar. 4.Okul başarısının ölçülmesine standart getirir. 5.Okulun kendisini değerlendirmesinde kolaylık sağlar. 6.Okul yönetiminin uyguladığı prosedürlere dayanak oluşturur.

115 STRATEJİK AMAÇ ÖRNEKLERİ Öğrencilerin bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek modern çağın gereksinimlerine uygun eğitim ortamı hazırlamak. Öğrencilerin bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek modern çağın gereksinimlerine uygun eğitim ortamı hazırlamak. İlimizde yaşam boyu eğitim anlayışının benimsenmesi sağlanarak, her çağdaki nüfusun beceri kazanma ve meslek edinme faaliyetlerini çağa uygun hale getirmek. (9.kalkınma Planı) İlimizde yaşam boyu eğitim anlayışının benimsenmesi sağlanarak, her çağdaki nüfusun beceri kazanma ve meslek edinme faaliyetlerini çağa uygun hale getirmek. (9.kalkınma Planı) İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde rehberlik uygulamasını etkin hale getirmek ve mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini geliştirmek. (Hükümet Programı) İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde rehberlik uygulamasını etkin hale getirmek ve mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini geliştirmek. (Hükümet Programı)

116 Stratejik Planlardan SAM Örnekleri Kentsel estetik seviyeyi yükseltmek. (Denizli İÖİ SP) Kentsel estetik seviyeyi yükseltmek. (Denizli İÖİ SP) Sağlık hizmetlerinin performansını ve kalitesini artırmak, hesap verebilirlik, şeffaflık, hizmete erişimde eşitlik, etkinlik ve verimlilik sağlamak. Sağlık hizmetlerinin performansını ve kalitesini artırmak, hesap verebilirlik, şeffaflık, hizmete erişimde eşitlik, etkinlik ve verimlilik sağlamak. (Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan Taslağı)

117 Oluşturulacak politika ve standartlar temelinde Bakanlık bilgi sistemleri arasında entegrasyonunu sağlamak. (Maliye Bakanlığı Stratejik Planı) Oluşturulacak politika ve standartlar temelinde Bakanlık bilgi sistemleri arasında entegrasyonunu sağlamak. (Maliye Bakanlığı Stratejik Planı) Bakanlık kaynaklarının etkin ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak etkin bir iç kontrol sistemi kurarak eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmak. (Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Taslağı) (9.Kalkınma Planı, 5018 sK) Bakanlık kaynaklarının etkin ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak etkin bir iç kontrol sistemi kurarak eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmak. (Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Plan Taslağı) (9.Kalkınma Planı, 5018 sK) Stratejik Planlardan SAM Örnekleri

118 HEDEFLER Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. birden fazla hedef belirlenebilir.

119 HEDEFLERİN Ö ZELLİKLERİ  Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır.  Ölçülebilir olmalıdır.  İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır.  Sonuca odaklanmış olmalıdır.  Zaman çerçevesi belli olmalıdır.

120 STRATEJİK HEDEF ÖRNEĞİ Bebek ölüm oranı, 2008 yılına kadar binde 5 oranında azaltılacaktır. SPESİFİK SAYISAL ÖLÇÜLEBİLİR ZAMAN ÇERÇEVESİ

121 Stratejik Hedef Örnekleri SAM 1 : Eğitim kurumlarımızın iletişim ve bilgi teknolojileri altyapılarını Dünya standartlarına çıkarmak. SH 1.1 İlimizdeki okulların %92’sinde olan ADSL bağlantıları 2013 yılı sonunda %100 düzeyine çıkarılacaktır. SH 1.2 2013 yılı sonuna kadar mevcut bilgi sistemlerimizin tümünün (ilsis, mebsis, e-okul, e-performans, e-personel, e-evrak) tek çatı altında toplanması sağlanacaktır. SH 1.3 Kurum çalışanlarının tümünün 2012 yılı sonuna kadar bilgi teknolojileri alanında sertifika sahibi olmasını sağlamak.

122 Stratejik Hedef Örnekleri  2007 yılında 40.357 olan pansiyon kontenjanını 2013 yılında 42.000’e çıkarmak.  2013 yılına kadar Okul aile birliklerinde Uluslar arası standartlara uygun bir muhasebe sistemi kurmak.  (PG: Standartlara uygun okul aile birliklerinin oranı.)

123 Stratejik Hedef Örnekleri  Politika belirleme ve karar alma süreçleri için kaynak teşkil edecek istatistiki verilerden AB tanımlarına uygun, ulusal ve uluslararası kurumlarca ihtiyaç duyulan göstergeler geliştirilmesini sağlamak.  PG: AB Tanımlarına uygun gösterge sayısı

124 SSÖÖG-Z Kuralı  S pesifik (özgün daraltılmış, sınırları belirgin)  S omut  Ö nemli  Ö lçülebilir  G erçekleştirilebilir  Z aman ilişkili Örnek : İlimizde okul öncesi eğitimde 2008 yılında %55 olan okullaşma oranı, 2013 yılı sonuna kadar %75’e çıkartılacaktır.

125 Stratejik Amaç 1. Değişen ve gelişen eğitim sistemine uyum sağlayan ihtiyaçlara göre eğitimini güncelleyen buna bağlı olarak kendine güvenen, sağlıklı iletişim kurabilen personele sahip, dinamik, ahenkli bir kurum haline gelmek. Stratejik Hedef 1.1 Okulumuzda görev yapan tüm öğretmenlerin her yıl en az iki farklı konuda hizmetiçi eğitim almalarını sağlamak. AMAÇ VE HEDEFLERE ÖRNEKLER TEMA: Nitelikli Eğitim Öğretim

126 Stratejik Amaç 2. Okulumuzun nitelikli bir eğitim hizmeti verebilmesi için her türlü donanım ihtiyacını karşılamak. Stratejik Hedef 2.1 Okulumuzda plan dönemi sonuna kadar ihtiyaç analizi sonuçlarına göre tüm sınıfların donanım ihtiyacını karşılamak. AMAÇ VE HEDEFLERE ÖRNEKLER TEMA: Nitelikli Eğitim Öğretim

127 Stratejik Amaç 3. Öğrenme ortam ve süreçlerini bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla zenginleştirmek. Stratejik Hedef 3.1. Öğretmen ve öğrencilerden bilgi-iletişim teknolojileri araçlarını kullanabilenlerin sayısını 2013/2014 eğitim öğretim yılına kadar %100’e yükseltmek. AMAÇ VE HEDEFLERE ÖRNEKLER TEMA: Nitelikli Eğitim Öğretim

128 AMAÇ VE HEDEFLERE ÖRNEKLER TEMA: Akademik Başarı Stratejik Amaç 4. Sorgulayan, yorum yapabilen, kendini ifade edebilen ve bilgiye ulaşabilen öğrenciler yetiştirmek, okulumuzun akademik başarısını arttırmak. Stratejik Hedef 4.1. Sınav sonuçlarına göre çeşitli türdeki Fen ve Anadolu liselerine yerleştirilen öğrenci sayısının her yıl % 3 oranında arttırılarak 2014 yılı sonunda yerleştirilen öğrenci oranının %27’ ye çıkartmak. Stratejik Hedef 4.2. Okulumuzda 2010 yılında …. olan sınıf tekrarı yapan öğrenci sayısını 2014 yılında ….. ya düşürmek.

129 AMAÇ VE HEDEFLERE ÖRNEKLER TEMA: Akademik Başarı Stratejik Amaç 5.Öğrencilerimizin akademik başarı düzeylerini arttırmak için, okul veli işbirliğini geliştirerek teknolojinin daha etkin kullanıldığı yüksek nitelikte eğitim öğretim hizmetleri sunmak. Stratejik Hedef 5.1. 2010 yılında 3,50 olan öğrenci ders başarı ortalamasını 2014 yılına kadar 4,30’a çıkarmak Stratejik Hedef 5.2. 2010 yılında 325 olan SBS başarı ortalamasını 2014 yılına kadar 370’e çıkarmak.

130 AMAÇ VE HEDEFLERE ÖRNEKLER TEMA: Okul-Veli İşbirliği Stratejik Amaç 6. Okul veli ilişkilerinin içeriğini yapılandırarak velilerin eğitime ilişkin duyarlılıklarını yükseltmek ve eğitimi ailenin temel önceliklerinden biri haline getirmek. Stratejik Hedef 6.1. Okulumuzda 2010 yılında %….. olan veli memnuniyet oranını 2014 yılına kadar %…. ‘e çıkarmak.

131 AMAÇ VE HEDEFLERE ÖRNEKLER TEMA: Sosyal, kültürel ve Sportif Faaliyetler Stratejik Amaç 7. Sosyal alanda başarılı bir insan olabilmeleri için öğrencilerimizin kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak. Stratejik Hedef 7.1. Kültürel (Şiir, kompozisyon, resim, tiyatro, kitap okuma, masal anlatma, müzik vb. ) yarışmalarının tümüne katılmak ve 2010 yılında öğrencilerin % 1’inin dereceye girmeleri ve her yıl bu oranı % 1 oranında artırarak 2014 yılı sonunda öğrencilerin % 15’inin dereceye girmelerini sağlamak.

132 AMAÇ VE HEDEFLERE ÖRNEKLER TEMA: Sosyal, kültürel ve Sportif Faaliyetler Stratejik Amaç 8. Okulun çevresiyle uyumunu sağlayarak güvenli bir eğitim ortamı oluşturmak ve öğrencilerin okul içi ve dışındaki olumsuz davranışlarını en aza indirgemek. Stratejik Hedef 8.1. Olumlu davranış sergileyen ve derslerinde yüksek performans sağlayan öğrencilerin her ay % 2’sinin bir yıl içinde öğrencilerin % 30’unun ödüllendirilmesini sağlamak.

133 STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN MİSYON VİZYON İLKELER STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1.1 Performans Göstergesi 1.1.1. Faaliyet ve Projeler 1.1.1.1. Politika ve Stratejiler STRATEJİK HEDEF 1.2 STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK HEDEF 2.1 STRATEJİK HEDEF 2.2 Performans Göstergesi 2.2.1. Faaliyet ve Projeler 2.2.2.1 Politika ve Stratejiler STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 3.1 STRATEJİK HEDEF 3.2

134 Misyon Vizyon Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Hedefleri Faaliyet/Projeler Stratejik Plan Performans Programı Faaliyet Raporu

135 BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ? İzleme ve Değerlendirmede temel sorular; Ne yaptık? Başardığımızı nasıl anlarız? Uygulama ne kadar etkili oluyor? Neler değiştirilmelidir? Gözden kaçanlar nelerdir?

136 PERFORMANS HEDEFLERİ 5 yıllık olarak belirlenen stratejik hedefin her bir yılı için performans hedefleri belirlenmelidir. Performans hedefleri bir yıllık hedeflerdir. Özellikle rakamsal ifadelerle belirlenmesi gerekmektedir.

137 Stratejik Amaç1: Okul toplumunun tamamında okuma beceri ve alışkanlığını yaygınlaştırmak. Stratejik Hedef 1.1: 2010/2011 eğitim öğretim yılında 1839 olan okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını, 2014/2015 eğitim öğretim yılına kadar 5000’e çıkarmak. Performans Hedefi 1.1.1. Okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını 2010 yılı sonunda 3000’e çıkarmak Performans Hedefi 1.1.2. Okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını 2011 yılı sonunda 3500’e çıkarmak Performans Hedefi 1.1.3. Okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını 2012 yılı sonunda 4000’e çıkarmak Performans Hedefi 1.1.4. Okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını 2013 yılı sonunda 4500’e çıkarmak Performans Hedefi 1.1.5. Okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını 2014 yılı sonunda 5000’e çıkarmak ÖRNEK PERFORMANS HEDEFLERİ

138 FAALİYET VE PROJELER Faaliyet ve proje, belirli bir amaca ve hedefe yönelen ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmet birimidir. Öncelikli stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere hangi tür faaliyet ve projelerin yerine getirileceğine karar verilir. Stratejik amaç ve hedefler ile performans hedefleri, okul/kurumun neyi başaracağını, faaliyet ve projeler ise bunun nasıl başarılacağını ifade eder.

139 Okul/Kurum İçin Örnek Faaliyetler (Örnek) 1.Kurslar 2.Ölçme değerlendirme 3.Soru bankası oluşturma 4.Gezi gözlem 5.Bilgilendirme faaliyeti 6.Veli toplantıları 7.Veli ziyareti faaliyeti 8.Hizmet içi eğitim faaliyeti 9.Okul içi eğitim faaliyeti 10. Fiziki yapı planlaması 11. Ödüllendirme faaliyeti 12. Etkin öğrenme yöntemleri semineri 13. Bireysel danışmanlık projesi 14. Ortak sınav faaliyeti 15.. ………………………

140 Okul/Kurum İçin Örnek Projeler (Örnek) 1. SMS sistemi oluşturma 2. Web sayfası 3. Ek derslik projesi 4. Sağlık taraması 5. Toplum hizmeti projesi 6. Akıllı tahta projesi 7. Kitap toplama kampanyası 8. …………………….

141 Faaliyet ve projelerin maliyetleri toplamı ilgili hedefin maliyetini ortaya çıkarır. Hedeflerin maliyeti de ilgili amacın maliyetini teşkil eder. Amaçların maliyeti de stratejik planın maliyetini yani okul/kurumun bütçesini oluşturacaktır. Maliyetlendirme eylem planları aracılığı ile yıllık olarak yapılacaktır.

142 EYLEM PLANLARI Plan içerisinde bir yıl içerisinde yapılacak faaliyetlerin maliyetleri eylem planı aracılığıyla belirlenmelidir. Okul/kurumlar performans programı hazırlamayacakları için yıl içerisinde yapılacak olan faaliyetlerin maliyetlendirmesini yıllık eylem planları hazırlayarak yapacaklardır. Eylem planları stratejik planın yıllık uygulama dilimleri olacaktır.

143 Amaç No STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER FAALİYETLER VEYA PROJELER MEVCUT DURUM PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 20162017 2018 2019 ………….OKUL/KURUMU STRATEJIK PLANI 2011 YILI EYLEM PLANI

144 Stratejiler Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşacağını gösteren kararlar bütünüdür. GZFT analizinde ortaya koyulan veriler strateji üretmede TOWS analizi aracılığıyla kullanılırlar. Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir? Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir? Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz? Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz? Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? Alternatiflerin maliyetleri, olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Alternatiflerin maliyetleri, olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

145 Stratejiler Stratejiler belirlenirken durum analizi sonuçlarından yararlanılmalıdır. Stratejiler sadece hedefler bazında değil, stratejik amaç, hedefler, faaliyet ve projeler bir bütün olarak değerlendirilip stratejik amaçlar düzeyinde yazılmalıdır.

146 FIRSAT VAR VE SEN GÜÇLÜSÜN! FIRSATLARIN AVANTAJI İÇİN GÜÇLÜ YÖNLERİNİ KULLAN. FIRSAT VAR VE SEN ZAYIFSIN! ZAYIFLIĞINI YENMEK İÇİN FIRSATI KULLAN. TEHDİT VAR VE GÜÇLÜSÜN! TEHDİTİ UZAKLAŞTIRMAK İÇİN GÜÇLÜ YÖNLERİNİ KULLAN TOWS MATRİSİ – Stratejilerin belirlenmesinde kullanılır. TEHDİT VAR VE SEN ZAYIFSIN! ZAYIFLIĞINI AZALT VE TEHDİTTEN KURTUL. F T Z G

147 147 TOWS ANALİZİ Kurum İçi Analiz Güçlü YönlerZayıf Yönler Fırsatlar Tehditler Çevre Analizi

148 Strateji Örnekleri AMAÇ : Verilen hizmetler tam ve zamanında yerine getirilerek, hizmet alanların memnuniyeti ve güveni sağlanacaktır. (Hizmet içi Eğit.D.Bşk.) Stratejiler; Hizmetlerin mümkün olduğunca yerinden karşılanması, Hizmetlerin mümkün olduğunca yerinden karşılanması, Hizmetlerden yararlanmak isteyenlerin başvurularının web ortamında yapılmasının sağlanması, Hizmetlerden yararlanmak isteyenlerin başvurularının web ortamında yapılmasının sağlanması, Eğiticiler için sertifikasyon sistemine geçilmesi, vb… Eğiticiler için sertifikasyon sistemine geçilmesi, vb…

149 PERFORMANSGÖSTERGESİ

150 Performans göstergeleri, stratejik hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda hedefin performansını ölçmek için kullanılan araçlara denir. Bu göstergeler, istenilen sonuca ne derece ulaşıldığını ölçmeye yarar. PERFORMANS GÖSTERGESİ

151 Performans göstergesi, gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen stratejik amaç ve hedeflerle ne ölçüde örtüştüğünün ortaya konulmasında kullanılır. Yani hedeflere ulaşmadaki başarımızı ölçebileceğimiz temel değerlerdir.

152 PERFORMANS GÖSTERGESİ TÜRLERİ 1. Girdi Göstergeleri Hedefte istenilen sonuçları almak için kullanılacak beşeri, mali, fiziksel kaynaklara dönük olarak belirlenir. (Personel sayısını azaltma, girdiyi azaltma, daha az kaynak kullanma)

153  Etkinlikte görev alacak öğrenci sayısı  Kullanılacak bilgisayar sayısı  Çözülecek soru sayısı  Harcanacak para miktarı  Tamir edilecek bilgisayar sayısı  Alınacak bilgisayar sayısı  Gezide görev alacak öğretmen sayısı 1. Girdi Göstergelerine örnekler

154 2. Çıktı Göstergeleri Çıktı göstergeleri, üretilen ürünlerin ve sunulan hizmetlerin niceliğine ilişkin bilgileri gösterir. Yani üretilen ürün ya da sunulan hizmetlerin miktarıdır. (hedefi gerçekleştirme, eğitilen kişi sayısı, üretim sayısı, bina sayısı, öğrenci sayısı)

155 2. Çıktı Göstergelerine örnekler  Tamiri tamamlanan bilgisayar sayısı  Toplantıya katılan veli sayısı  Çözülen soru sayısı  Mezun olan öğrenci sayısı  Sınavı kazanan öğrenci sayısı  Üst öğrenime devam eden mezun sayısı  Üretilen proje sayısı  Bölge sergisine katılma hakkı kazanan proje sayısı

156 3. Sonuç Göstergeleri Okulun ürettiği ürün ve hizmetlerin, ürünleri kullanan ve hizmetten yararlananlar veya toplum üzerindeki etkilerini gösterir. Elde edilen çıktıların, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde nasıl ve ne ölçüde başarılı olduklarını gösterir. (Toplum için net sonuçlar, yüzde kaça düştü, sorunlar ne ölçüde azaldı, ne ölçüde iyileşme oldu?)

157 3. Sonuç Göstergelerine örnekler  Yeni bilgisayar alımından sonra öğrenci notlarında artış miktarı  Okula gelen ve okul aile birliğine yardım yapan veli sayısındaki artış miktarı  Boşa yanan ampulleri kapatma ile yapılan tasarruf miktarı  Bilgisayar sınıfından yararlanan öğrenci oranı  Ödevlerini bilgisayarda hazırlayan öğrenci oranı

158 4. Verimlilik Göstergeleri Verimlilik, üretim sırasında kullanılan insan gücü, hammadde, malzeme, makine ve teçhizat, enerji, su, toprak gibi girdiler ile elde edilen çıktılar arasındaki ilişkidir. Verimlilik göstergeleri, belirlenen girdilerle mümkün olan en yüksek çıktı düzeyine ulaşılıp ulaşılmadığını gösterir. Verimlilik göstergeleri, çıktı ile girdi miktarı birbirine oranlanarak hesaplanır. (Birim maliyeti azaltma derecesi)

159 4. Verimlilik Göstergelerine örnekler  Alınan bilgisayar sayısı / Bilgisayar kullanan öğrenci sayısı  Bilgisayar başına düşen öğrenci sayısındaki düşüş miktarı  Çözülen soru sayısı /Soru çözen öğrenci sayısı  Sınav kazanan öğrenci sayısındaki artış  Açılan kurs sayısı/kursa gelen öğrenci sayısı  Kurs sonucunda sınav kazanan öğrenci sayısındaki artış

160 5. Etkinlik/Etkililik Göstergeleri Etkinlik göstergeleri hedeflere ulaşma derecesini gösterir. Etkinlik göstergeleri, çıktı ile sonuçlar arasındaki ilişkileri yani, çıktıların beklenen sonuçlara yol açıp açmadığını inceler. Etkinlik göstergeleri sonuç/çıktı formülü kullanılarak hesaplanır.

161 5. Etkinlik/Etkililik Göstergelerine Örnekler  Meslek edindirme kursunu başarı ile bitirenlerden bir yıl içinde iş bulabilenlerin oranı  Yeni alınan bilgisayarlardan iki yıl içinde tamire ihtiyaç göstermeyenlerin oranı  Bakımı yapılan bilgisayarlardan iki yıl içinde tamire ihtiyaç göstermeyenlerin sayısı

162 6. Kalite Göstergeleri Kalite göstergeleri, okulca üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin ölçülmesinde kullanılan araçlardır. Beklentilerin karşılanma düzeyini gösterir. (tatmin, moral, rahatlık, kullanışlılık, memnuniyet)

163 6. Kalite Göstergelerine Örnekler  Kursa gelen öğrencilerin kurstan memnuniyet oranı  Bilgisayar sınıfını kullanan öğrencilerin memnuniyet oranı  Denetim raporlarında övülen hususların oranı  Kutlama törenlerine katılan velilerin memnuniyet oranı  Velilerin yapılan toplum hizmetinden memnuniyet oranı

164 Performans Göstergesi Performans göstergeleri izleme- değerlendirme ve raporlama çalışmalarını kolaylaştırmak için tablolaştırılarak yazılmalıdır. Mümkünse göstergelere yönelik geçmiş yıllara ait veriler varsa onlarında tabloda gösterilmesi gerekir.

165 Performans Göstergeleri(örnek tablo)

166 166 Tema başlığı: Donatım Stratejik Amaç 1: Eğitim ortamlarını çağın gerekleri ve bilimin ışığında düzenleyerek okul toplumunun gözünde cazibesini artırmak Stratejik Hedef 1.1. 2009 yılında 4 olan projeksiyonlu sınıf sayısını planlı dönem sonunda 32 ye çıkarmak. Stratejik Hedef 1.2.: ………………………………………………… …………………. Stratejik Hedef 1.3: …………………………………….. Strateji ve politikalar: ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………….. I. ……………………………………………………………… …………Anaokulu / İlkokulu / lisesi… Faaliyet ve Projeler: ……………………………………. Performans Hedefi 1.1.1. 2009 yılında 4 olan projeksiyonlu sınıf sayısını 2010 yılında 10’a çıkarmak Performans Göstergeleri: PG1: Projeksiyonlu sınıf sayısının toplam sınıf sayısına oranı PG 2: Projeksiyon kullanım seminerine katılan öğretmen sayısı

167 MALİYETLENDİRME Faaliyet ve projelerin maliyetlerinin ortaya koyulduğu aşamadır, Faaliyet ve Projelerin maliyetlerinden ilgili Stratejik Hedefin maliyetine, Stratejik Hedefin maliyetinden Stratejik Amacın maliyetine, Amaçların maliyetinden de Stratejik Planın maliyetine gidilmesini sağlar. Maliyetler tablolaştırılıp çıkarıldıktan sonra bunlara ilişkin Kaynaklarda tablolaştırılır ve kurumun Bütçesi ortaya çıkarılmış olunur.

168 Maliyetlendirme de Amaç; Stratejik planda Geleceğe Yönelimi gerçekleştirebilmek için Planlama-Bütçeleme bağını kurarak; stratejik hedeflerin gerçekçi olarak belirlenmesini ve harcamaların önceliklendirilmesini sağlamaktır. Hedefin faaliyetlerle ifade edilmesi sonrasında faaliyetlerin bütçe ile ilişkisinin kurulması bu sayede gerçekleşir. Ancak maliyetlendirme yapılırken kullanılan faaliyet ve projelere stratejik plan dokümanı içinde yer verilmesi zorunlu değildir, hatta tam tersi olarak yer verilmemesi beklenir. Kaynak-maliyet yapıları ortaya konarak, hedefleme kontrolü, kaynak yeterliliği ve önceliklendirmeler yapılır.

169 BÜTÇELEND İ RMEN İ N ÖNEM İ A. Şeffaflık Sağlar B. İkili Bir yol Sunar C. Yardımcı Bir Araçtır D. Gösterge ve Kontrol Aracıdır

170 BÜTÇELENDİRMENİN ÖNEMİ B. İkili Bir yol Sunar Ne kadar bütçeye ihtiyacımız olduğunu veya Eldeki bütçeyle neler yapabileceğimizi gösterir. İşe Göre Para ? Paraya Göre İş ?

171 FAALİYET & PROJE Stratejik amaç ve hedefler kurumun neyi başaracağını, faaliyet ve projeler ise bunun nasıl başarılacağını ifade eder. Faaliyet: Bütçedeki cari(Kullanılabilir) ödeneklerle gerçekleştirilir. Proje: Bütçedeki yatırım ödenekleriyle gerçekleştirilir.

172 172 Faaliyet ve Projelerin Belirlenmesi  Faaliyet ve proje, belirli bir amaca ve hedefe yönelen ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmet birimidir.  Öncelikli stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere hangi tür faaliyet ve projelerin yerine getirileceğine karar verilir.  Stratejik amaç ve hedefler ile performans hedefleri, idarenin neyi başaracağını, faaliyet ve projeler ise bunun nasıl başarılacağını ifade eder.  Harcama birimlerini içerir.  Faaliyet ve projeler performans esaslı bütçe uygulamasının temelini oluşturur.

173 Proje (Per.P. Rehberine Göre Tümü Faaliyet) Proje (Per.P. Rehberine Göre Tümü Faaliyet) faaliyet Eğitim ve öğretim faaliyeti Araştırma ve yayın faaliyeti Danışmanlık faaliyeti Öğrenci yurdu inşaatı Okul İnşaatı Ortaöğretim Projesi ÖRNEK FAALİYET VE PROJELER

174 Maliyet tablosunda öngörülen maliyetler ile tahmin edilen kaynakların örtüşmesi gereklidir. Ancak öngörülen maliyetlerin tahsis edilen kaynakları aşması durumunda aşağıdaki yöntemler izlenebilir: Daha düşük maliyetli stratejiler seçilebilir, Hedefler küçültülebilir, Amaç ve hedeflerin zamanlaması değiştirilebilir, Amaç ve hedefler önceliklendirilerek bazı amaç ve hedeflerden vazgeçilebilir.

175 Önceliklendirmede; kuruluşun yetki alanı dahilinde, kalkınma planları, programlar ve varsa özel düzenlemeler başta olmak üzere politika oluşturulması sürecinde çerçeve oluşturan diğer üst belgeler de esas alınmalıdır. Ayrıca sürdürülebilirlik, etkinlik, verimlilik, etki düzeyi ve uygunluk ilkeleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

176 İZLEME VE DEĞERLENDİRME

177 İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Eylem planının yürütülmesinden sorumlu olan kişi ya da gruplar aynı zamanda da hedef ve amaçların yerine getirildiğini/getirilmediğini de izlemekle yükümlüdürler. İzleme, yönetime yardımcı olan sistemli bir faaliyettir. Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdır.

178 TEMA Stratejik Amaç 1:……… Stratejik Hedef 1.1: Faaliyet/Projeler İzlemeDeğerlendirme Faaliyet/Projeler Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/ kişi Maliyeti Ölçme yöntemi ve raporlama süresi Performans Göstergeleri Faaliyetin durumu Tamamlan -mama nedeni Öneriler (..) Tamamlandı (..)Devam Ediyor (..) İptal Edildi ………………...OKUL/KURUMU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU ONAY

179 Plan dönemi içerisinde ve her yılın sonunda Okul/Kurumun Stratejik Planı uyarınca yürütülen faaliyetler, önceden belirlenen performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile varsa meydana gelen sapmaların nedenleri okul hakkında genel ve mali bilgileri içeren faaliyet raporu hazırlanacaktır. İzleme raporları haftalık, aylık, üçer aylık, altı aylık veya yıllık olabilir. Ancak faaliyet raporları yıllık olarak hazırlanacaktır. Okul/Kurumların hazırlayacağı faaliyet raporları ile ilgili hususlar MEB ve İl MEM tarafından belirlenecektir. RAPORLAMA

180 Unutulmamalıdır ki, ölçemediğimiz bir şeyi denetleyemez ve yönetemeyiz.

181 e-devlet PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ STRATEJİK PLAN PERFORMANS DENETİMİ PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE FAALİYET RAPORU LİDERLİKLİDERLİK PERFORMANS YÖNETİMİ Hayatta ya tozu dumana katarsınız ya da tozu dumanı yutarsınız.

182 Hazırlayanlar: Ömer MADEN


"Eğitimin amacı;  Stratejik plan hazırlarken uyulacak mevzuat  Mevzuatta belirtilen ekiplerin görev ve sorumluklar  Stratejik planda kullanılan kavramlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları