Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL FOTOĞRAFÇILIK KOMPOZİSYON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL FOTOĞRAFÇILIK KOMPOZİSYON."— Sunum transkripti:

1 TEMEL FOTOĞRAFÇILIK KOMPOZİSYON

2 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON
Fotoğrafta kompozisyon; renk, yüzey, çizgi ve geometrik formların temel plastik sanat kuramları ve elemanları anlayışı içinde, ışık yardımıyla bir araya getirilip, anlam yaratma sanatıdır.

3 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON
Daha basit anlatımla; - Ayrı ayrı parçalardan birleştirme yoluyla dengeli ve düzenli bir bütün oluşturma, - Kare içindeki konuları göze hoş gelecek şekilde seçme işi, - Bir işin güzel olması, - Verilmek istenen mesajın yerini bulması ve fotoğrafın akılda kalıcılığını artırması demektir.

4 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON
Anlatılmak istenenin anlatılan şeyin doğasına uygun olması ve anlatılan şeyin kendine özgü üretim araç ve yöntemlerinin kullanılması gereklidir. Kompozisyonda kadraj, grafik düzenleme, leke dağılımı, ışık ve anlatılmak istenenin anlaşılır ifade edilmesi gerekir.

5 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON
Bir fotoğrafta, görünen kişi, nesne, çizgi, desen, doku, renk ve ışık arasındaki ilişkilerin düzenlenme şeklidir. Bu ilişkiler, konunun kolay anlaşılmasını ve fotoğrafın göze hoş görünmesini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

6 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON
Ancak burada anlatılacak olan kurallar bağlayıcı değildir. Çünkü bütün sanat dallarında olduğu gibi fotoğrafta da temel kural; “sanatçının anlatım aracını kullanmada kurallarla sınırlanamayacağı”dır.

7 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON
Temel Kompozisyon öğeleri 1. Yalınlık 2. 1/3 kuralı 3. Çizgiler 4. Denge 5. Kadraj 6. Bindirme (leke ve form öğeleri)

8 FOTOĞRAFTA YALINLIK

9 FOTOĞRAFTA YALINLIK

10 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON
Işık Fotoğrafın temeli bilindiği gibi ışıktır. Fotoğraf ışıkla var olur. Işık olmaksızın fotoğraf olmaz. Fotografik kompozisyonun kurulması anında yararlanılacak en önemli öğe ışıktır. Fotoğrafta, gösterilmek, vurgulanmak istenen nesne veya konu aydınlatılır. Gösterilmek istenmeyen konular gölgede veya karanlıkta bırakılır.

11 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON
Zamanlama: Fotoğrafçının deklanşöre basacağı an oldukça önemlidir. Bir fotoğrafın çekimi saatleri alabileceği gibi saniyenin çok kısa bir biriminde de gerçekleşebilir. Fotoğrafçı deklanşöre basacağı zamanı çok iyi belirlemek, fotoğrafını çekeceği kişi, konu veya nesneyi iyi gözlemlemek durumundadır.

12 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON
Ön Plan ve Arka Plan: Fotoğraflanan konunun önünde ve arkasında yer alan diğer konuların ana konuyu yok etmemesine dikkat edilmelidir. Bakış ve Yürüyüş Boşluğu: Fotoğraflanan kişiler için bir bakış boşluğu bırakılmalıdır. Fotoğraf karesi içinde yer alacak konuların hareketlerinin ne yöne doğru olduğu / olacağı bilgisi fotoğrafta anlaşılabilir olmalıdır.

13 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON
Denge: Genellikle simetrik olmayan yerleştirme biçimi simetrik olandan daha fazla hoşa gidebilir. Bir başka deyişle ilgiyi çekmesi istenen nesne fotoğraf karesinin merkezinden uzaklaştırılır ve denge diğer, daha az ilgi çekecek nesnelerle sağlanabilir.

14 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON
İlgi Noktası Fotoğraf çekilmeden önce, fotoğrafı çeken kendi kendine şu soruyu mutlaka sormalıdır, "Ben bu fotoğrafla ne anlatmak istiyorum?"

15 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON
Perspektif: Fotoğraf makinesinin çalışması, insan gözünün görmesine çok benzer. Ancak fotoğraf makinelerinin insan görüşünden farkı, insanın iki gözü varken fotoğraf makinesinin bir tek objektifi olmasıdır.

16 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON
Bütünlük ve Detaylar: İnsan gözü ve aklı nesneleri bütün olarak görmek için programlanmıştır. Fotoğrafta da bütünü görmeyi ister, ancak bazen fotoğraflanan kişi, konu veya nesnelerin belli yerlerinden kesilmesi gerekebilir.

17 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON
Çerçeveleme: Fotoğrafta çerçeveleme kompozisyonu oluşturmadaki en önemli etmenlerden biridir. Fotoğrafçı çerçevenin içine sokacağı veya çerçevenin dışında tutacağı öğeleri belirledikten sonra deklanşöre basar.

18 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON
Kontrast Açık renk bir nesne, koyu renk bir fonda belirginleşir, kontrast renkler ise birbirlerini daha belirgin olarak ortaya çıkartır, ancak çok dikkatli kullanılmadığı zamanlarda dikkat farklı yönlere çekilebilir.

19 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON
1/3 kuralının pratikteki uygulaması ise şu şekilde yapılmaktadır; Çerçeveyi yatayda ve dikeyde üçer eşit parçaya bölecek şekilde ikişer çizgi, yani toplamda 4 çizgi çiziyoruz.

20 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON
Bu çizgilerin kesişim noktaları ilgi merkezimiz olmak için uygun konumlar olmuş oluyor. Kompozisyonumuzu oluştururken buna dikkat ederek öğelerimizi yerleştirerek göze daha hoş görünen, dengeli kareler elde edebiliriz.

21 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON

22 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON

23 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON

24 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON

25 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON
Kompozisyonda Çizgiler: Çizgiler kompozisyonda önemli bir rol oynarlar. Fotoğrafta köşegen (diyagonal) çizgiler yön belirtmek için kullanılabilir. Bu, izleyen kişiyi asıl konuya yöneltmenin basit ve kolay bir yoludur. Tekrarlayan çizgilerle de izleyicinin dikkatini ilgi merkezine çekmek kolaylaşır.

26 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON

27 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON

28 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON
Fotoğrafta Denge Öğesi, kompozisyonun en önemli yol göstericilerinden biridir. Denge, birbirini tamamlayan şekil, renk ya da aydınlık veya karanlık alanların göze hoş görünecek şekilde ayarlanmasıdır.

29 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON

30 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON

31 FOTOĞRAFTA KOMPOZİSYON Şekillerin birbirini tamamlaması


"TEMEL FOTOĞRAFÇILIK KOMPOZİSYON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları