Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAYISAL KARASAL TELEVİZYON YAYINCILIĞINA GEÇİŞ İÇİN ÜLKE MODELİ ÖNERİSİ K. Kaya PAÇACI Telekomünikasyon Kurumu ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAYISAL KARASAL TELEVİZYON YAYINCILIĞINA GEÇİŞ İÇİN ÜLKE MODELİ ÖNERİSİ K. Kaya PAÇACI Telekomünikasyon Kurumu ANKARA."— Sunum transkripti:

1 SAYISAL KARASAL TELEVİZYON YAYINCILIĞINA GEÇİŞ İÇİN ÜLKE MODELİ ÖNERİSİ K. Kaya PAÇACI Telekomünikasyon Kurumu ANKARA

2 Sunum Planı DVBT Sistemini Yapısı ve Örgütlenmesi DVBT Sistemini Yapısı ve Örgütlenmesi Sayısal Yayıncılıkta Eğilimler, etkiler Sayısal Yayıncılıkta Eğilimler, etkiler DVB-T Sisteminin Avantajları DVB-T Sisteminin Avantajları Türkiye’de DVB-T’ye Geçiş Türkiye’de DVB-T’ye Geçiş Yapılması Gerekenler Yapılması Gerekenler Sonuç Sonuç

3 DVB-T Sistemi Yapısı

4 DVB-T Örgütlenme Şeması DVB-T Örgütlenmesi

5 Eğilimler Etkiler Ses, resim ve metin (veri) bilgilerinin aynı anda ve aynı ortamda işlenmesi ve iletilmesi multimedya kavramını doğurmuştur. TV ve bilgisayar sistemleri multimedya adı altında birleşerek tek bir sisteme dönüşmektedir. Hizmetler ve altyapılardaki yakınsama ve sayısal yayıncılık ile; sınırlı bilginin geniş bir izleyiciye tek yönlü iletiminden, sınırsız bilginin genişbant ve yüksek hızlarla bölünmüş izleyiciye etkileşimli iletimine geçilmesine olanak sağlamıştır. Yakınsamanın tüketiciler, pazar yapıları ile ürünler ve yasal düzenlemeler üzerinde etkileri bulunmaktadır.

6 Mobil ve sabit alış Mobil ve sabit alış Kaliteli görüntü, geniş ekran Kaliteli görüntü, geniş ekran Düşük iletim maliyeti Düşük iletim maliyeti HDTV, etkileşimli servisler HDTV, etkileşimli servisler Daha fazla içerik Daha fazla içerik Frekansın etkin ve ekonomik kullanımı Frekansın etkin ve ekonomik kullanımı DVB-T Avantajları #

7 Dünya’da DVB-T Düzenlemeleri Genel düzenleme konuları Lisansların geçerlik süresi, izinlerin sürekliliği Analog yayınların sona ereceği tarihin tespiti İlgili tarafların yakın işbirliği ve Düzenleyici yaklaşımı

8 TÜRKİYE’DE DVB-T’YE GEÇİŞ TRT-1,2,3,4, GAP ve yurt dışına yönelik olarak iki (TRT-INT, TRT-AVRASYA) TV yayını Lisans ve yayın izni için RTÜK’e başvurmuş 24 ulusal, 16 bölgesel ve 215 yerel karasal TV Lisans ve yayın izni almış 80 radyo-TV kablo, 119 radyo-TV uydu ortamında Karasal TV yayınları, 1995 yılında başvuruda bulunan ve 3984 sayılı Kanunun Geçici 6. maddesi uyarınca geçici rejime göre Türkiye’de TV Yayıncılığının Durumu

9 Sayısal Yayıncılık Konusunda HYK Kararları 29.03.2005 tarih ve 2005/1 sayılı toplantıda; 2005 yılında başlanmak üzere, 2005-2014 yıllarını içeren bir takvimle karasal sayısal yayıncılığa geçiş kararı verilmiştir. 07.10.2005 tarihli toplantıda; 2006 içinde Ankara, İstanbul’da TRT-INT TV kanalı üzerinden, İzmir’de ise RTÜK’ce tahsis edilecek boş bir TV kanalı üzerinden RTÜK denetimi ve koordinatörlüğünde TRT ile özel yayıncılarında iştiraki ile DVB-T deneme yayınlarına başlanması, kararlaştırılmıştır. TRT Ankara ve İstanbul’da test yayınlarına başlamıştır. TÜRKİYE’DE DVB-T’YE GEÇİŞ

10 Yayıncılık Konusunda Mevcut Mevzuat Anayasamızın 133. Maddesi, 2954 sayılı TRT Kurumu Kanunu, 4756 sayılı Kanun ile değişik 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, 4502 sayılı Kanun ile değişik 2813 sayılı Telsiz Kanunu ve taraf olduğumuz Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi. 3984 sayılı yasa; Frekans tahsisinin RTÜK tarafından [8. madde (b) fıkrası] Yayıncılara kanal/frekans tahsisi ile yayın izni ve lisansı vermek ve iptal etmek RTÜK tarafından [16. madde] Frekans planlaması TK tarafından [4756 s. Kanunla değişik 24. madde] Yayın izni ve lisansı verilene kadar geçici rejim [Geçici 6. madde] Yayınların TRT veya özel yayıncılarla birlikte kuracağı şirketin sorumluluğundaki ortak anten tesislerinden [Ek- 1. madde] TÜRKİYE’DE DVB-T’YE GEÇİŞ

11 Sayısal kodlama ile yüksek (MPEG-2 veya MPEG-4) görüntü kalitesi Çevresel bozucu etkilerin en aza indirilmesi Frekans ekonomisi, SD ve HD formatları Bilgi toplumu olma yolunda AB ülkeleri ile uyum Telekomünikasyon hizmetlerinin gelişmesi İstihdama katkı, sayısal uçurumun giderilmesi için ucuz ve etkin bir alt yapı Teknik Boyut TÜRKİYE’DE DVB-T’YE GEÇİŞ

12 Teknik Boyut TÜRKİYE’DE DVB-T’YE GEÇİŞ iyi bozuk yakınuzakMESAFE Servis sınırı Analog Sayısal KALİTE

13 Teknik Boyut TÜRKİYE’DE DVB-T’YE GEÇİŞ TV (61-69 kanallar DVB-T) Kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kuruluşlarca sabit ve mobil servisler için kullanlmaktadr Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarca sabit ve mobil servisler için kullanılmaktadır 35 (35-69) 12 (70-81) 582-862 (MHz) 862-960 (MHz) Band V (UHF) TV 14 (21-34) 470-582 (MHz) Band IV (UHF) TV (12. kanal T-DAB) 8 (5-12) 174-230 (MHz) Band III (VHF) FM radyo band FM radyo bandı206 87.5-108 (MHz) Band II (VHF) Tamamen askeri sistemler tarafından kullanılmaktadır 3 (2-4) 47-68 (MHz) Band I (VHF) KULLANIM DURUMU KANALFREKANSBAND Milli Frekans Planı (Radyo-TV)

14 Hukuki Boyut Halen uydu platformu (Digitürk, D-Smart) ve kablo ortamından yapılmakta olan sayısal yayınlar için; 2813 ve 406 sayılı kanunlar esas alınarak, Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında 2. Tip Telekomünikasyon Ruhsatı uygulanmakta Sayısal yayıncılığın başlaması ile gelişmesinde hukuki açıdan en önemli konu; 1990’larda başlayan ve Anayasa’nın 133. maddesine göre yayın yapan özel radyo ve TV yayınlarının 3984 sayılı yasanın Geçici 6. maddesine göre “geçici” durumunun devam ediyor olması TÜRKİYE’DE DVB-T’YE GEÇİŞ

15 Mali Boyut DİE verilerine göre 7.3 milyonu siyah beyaz 33 milyon kayıtlı TV Tüketici tarafında en önemli kalem STB Halen yaklaşık 110 milyon $ değerinde 8900 adet analog verici DVB-T entegre sayısal TV alıcıları 1500-3000 $, STB cihazları ise 50-100 $ Tüm TV’lerin sayısal özellikli olması halinde ve ortalama 2000 $ fiyat öngörüsüyle 66 milyar $ Pazar Teknik özelliklerine göre 40.000 $’dan başlayan sayısal verici TÜRKİYE’DE DVB-T’YE GEÇİŞ

16 Düzenleme Perspektifi TÜRKİYE’DE DVB-T’YE GEÇİŞ Analog ve Sayısal Yayıncılığın Analizi SAYISAL YAYINCILIK ANALOG YAYINCILIK İÇERİK HAZIRLAMA YAYIN İLETİM HİZMETİ VERİCİ HİZMETİ İÇERİK HAZIRLAMA A Y. İLETİM HİZMETİ B ÇOKLAYICI HİZMETİ C VERİCİ HİZMETİ D İÇERİKLE VERİLECEK HİZMETLER ÜCRETLİ TV ÜCRETSİZ TV ETKİLEŞİMLİ TV İNTERNET(IPTV) VERİ YAYINCILIĞI İZLE ÖDE TV DVB-H DSL TV PROGRAM REHBERİ E-TİCARET E-SAĞLIK E-BANKACILIK E-DEVLET A: İÇERİK HAZIRLAMA (YAYINCI) B: YAYIN İLETİM HİZMETİ (İŞLETMECİ) C: ÇOKLAYICI HİZMETİ (İŞLETMECİ) ALTERNATİFLER : 1) A+B+C+D= 4 İŞLETMECİ D: VERİCİ HİZMETİ (İŞLETMECİ) 2) A+B+(C+D) = 3 İŞLETMECİ 3) A+(B+C)+D = 3 İŞLETMECİ 4) A+(B+C+D) = 3 İŞLETMECİ

17 TÜRKİYE’DE DVB-T’YE GEÇİŞ Türkiye Modeli/Adımlar Model Planlama Hazırlıklarının Adımları

18 TÜRKİYE’DE DVB-T’YE GEÇİŞ Hareket Planı Oluşturulmasında Çalışma Grupları Türkiye Modeli/Çalışma Grupları

19 Model Bölümleri TÜRKİYE’DE DVB-T’YE GEÇİŞ Türkiye Modeli/Model Bölümleri

20 TÜRKİYE’DE DVB-T’YE GEÇİŞ Türkiye Modeli/İndirgenmiş Model Maliyeti DVB-T Maliyet Tablosu

21 TÜRKİYE’DE DVB-T’YE GEÇİŞ Ülke Modeli ve teknik özelliklerin belirlenmesi Ülke Modeli ve teknik özelliklerin belirlenmesi RRC-06 sonucuna göre Frekans Planının değerlendirilmesi RRC-06 sonucuna göre Frekans Planının değerlendirilmesi DVB-T değişkenleri ve SDTV/HDTV yayın kararı DVB-T değişkenleri ve SDTV/HDTV yayın kararı Kanun, düzenleme ve ikincil mevzuatın belirlenmesi Kanun, düzenleme ve ikincil mevzuatın belirlenmesi Hukuki açıdan geçici rejim durumun sonlandırılması Hukuki açıdan geçici rejim durumun sonlandırılması Çoklayıcı, yayın planlaması ve ihale koşulları belirlenmesi Çoklayıcı, yayın planlaması ve ihale koşulları belirlenmesi Tüketicinin korunması Tüketicinin korunması Uluslararası gelişmelerin takibi Uluslararası gelişmelerin takibi Çalışma gruplarının kurulması Çalışma gruplarının kurulması Maliyetin iyi analiz edilmesi Maliyetin iyi analiz edilmesi Yerli yatırımcının özendirilmesi Yerli yatırımcının özendirilmesi Maliyete destek sağlayacak fonların oluşturulması, Maliyete destek sağlayacak fonların oluşturulması, Kamunun sürekli ve sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi Kamunun sürekli ve sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi Yapılması Gerekenler

22 SONUÇ Tarihsel gelişimde son zamanların en çok satan iki tüketici elektroniği televizyon ve mobil telefon ile interneti birleştiren sonuçları nedeniyle DVB-T sistemi ülkemiz için kaçınılmazdır.Tarihsel gelişimde son zamanların en çok satan iki tüketici elektroniği televizyon ve mobil telefon ile interneti birleştiren sonuçları nedeniyle DVB-T sistemi ülkemiz için kaçınılmazdır. Başarılı geçiş ise; ülkemizde TV yayıncılığının ilk yıllarında yapılan hataların tekrarlanmaması ve ülke kaynaklarının boşa harcanmaması için, ülke modeli belirlenmesine, maliyetinin büyüklüğü nedeniyle yayıncı veya üreticilerden ziyade hükümetlerin politik kararlılığı ile sürecin iyi yönetimine, yeni teknolojiler ve faydaları hakkında tüketicilerin iyi bir şekilde bilgilendirilmesine, üretici ve tüketiciler ile yayıncıların özendirilerek desteklenmesine bağlıdır.Başarılı geçiş ise; ülkemizde TV yayıncılığının ilk yıllarında yapılan hataların tekrarlanmaması ve ülke kaynaklarının boşa harcanmaması için, ülke modeli belirlenmesine, maliyetinin büyüklüğü nedeniyle yayıncı veya üreticilerden ziyade hükümetlerin politik kararlılığı ile sürecin iyi yönetimine, yeni teknolojiler ve faydaları hakkında tüketicilerin iyi bir şekilde bilgilendirilmesine, üretici ve tüketiciler ile yayıncıların özendirilerek desteklenmesine bağlıdır.

23 TEŞEKKÜR EDERİM


"SAYISAL KARASAL TELEVİZYON YAYINCILIĞINA GEÇİŞ İÇİN ÜLKE MODELİ ÖNERİSİ K. Kaya PAÇACI Telekomünikasyon Kurumu ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları