Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özlem Ş ahalo ğ lu, Ceyhun Dalkan, Nilüfer Galip, Nazan Çobano ğ lu, Nerin Bahçeciler, Çi ğ dem Arıkan Yakın Do ğ u Ünivesitesi Tıp Fakültesi Hastanesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özlem Ş ahalo ğ lu, Ceyhun Dalkan, Nilüfer Galip, Nazan Çobano ğ lu, Nerin Bahçeciler, Çi ğ dem Arıkan Yakın Do ğ u Ünivesitesi Tıp Fakültesi Hastanesi."— Sunum transkripti:

1 Özlem Ş ahalo ğ lu, Ceyhun Dalkan, Nilüfer Galip, Nazan Çobano ğ lu, Nerin Bahçeciler, Çi ğ dem Arıkan Yakın Do ğ u Ünivesitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri A.B.D Kent Hastanesi Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bölümü Fonksiyonel Konstipasyonda Çölyak Hastalığı Sıklığı

2 Konstipasyon İ ki haftadan daha uzun süreli seyrek sert a ğ rılı dı ş kılama genel pediatri başvurularının % 5-12’si GİRİŞ

3  Organik nedenler %5  Fonksiyonel %95 Anatomik malformasyonlar Metabolik nedenler Gastrointestinal inflamasyon Sinir sistemi patolojileri Bağ dokusu hastalıkları İlaçlar Giriş-Etiyoloji

4 Çölyak hastalığı :  Gastrointestinal belirtiler sık  Prevalansı 1/150-1/200  İmmun enteropati(*) Klasik ishal, kilo kaybı gibi belirtiler yerine, atipik belirtilerin arttığı bildirilmektedir(*). *Celiac disease: Prevalence, diagnosis, pathogenesis and treatment. Naiyana Gujral, Hugh J Freeman, Alan BR ThomsonWorld J Gastroenterol 2012 November 14; 18(42): 6036-6059. GİRİŞ

5  Kronik konstipasyonla başvuran hastalarda Çölyak Hastalığı sıklığının belirlenmesi AMAÇ

6  Retrospektif kohort  Kronik konstipasyon tanısı Rome III kriterlerine göre konuldu.  2010-2012 yılları arasında kronik konstipasyon nedeniyle yönlendirilen  n= 342 (183 erkek/159 kız)  4-18 ya ş (median 8.2) YÖNTEM

7 ROME III KRİTERLERİ

8 Serum:  Immunoglobulin A (IgA)  Doku transglutaminaz (anti-tTG) ve/veya  Anti- endomisyal antikor (EMA) bakılmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER

9 Seroloji (+) Üst GİS Endoskopi Biyopsi YÖNTEM-GEREÇLER

10 342 n=12(%3,5) n=330(%96,5) ÇH serolojisi(+) Fonksiyonel Konstipasyon 7 erkek/5 kız 5.5±1.3 ya ş (mean±standard error mean) BULGULAR

11 Endoskopik inceleme  Bulbus ve duodenal mukozada nodülarite (n=7)  Duodenal pililerde yarıklanma ve taraksı görünüm (n=3)  Normal mukoza (n=2) BULGULAR-2

12 Bulgular-Endoskopi

13  Total villöz atrofi (n=4),  Subtotal villöz atrofi (n=3) ve  İ ntraepitelyal lenfosit infiltrasyonu (n=12) Bulgular-Histopatoloji

14 Hashimoto tiroiditi n=1 Boy kısalığı n=2 İzlem: glutensiz diyet Konstipasyon 2 hastada devam etti ve laksatif tedavi verildi. Bulgular-Eşlik eden hastalıklar ve izlem

15  Prospektif çalışma,n=370  Biyopsi ile çölyak n= 7 (3).  ÇH Hollandada toplumdaki prevalansı; 1:198  Fonksiyonel konstipasyonlu bireylerdeki prevalansı;1:58  Çalışmamızda FK hastalarda ÇH prevalansı 1:29 ***Celiac disease is overpresented in patients with constipation. Pelleboer RA, Janssen RL, Deckers-Kocken JM et al. J Pediatr (Rio J). 2012 March;88(2):173-6

16  Kronik fonksiyonel konstipasyon tanısı öncesi hastaların ÇH açısından da taranması gerekmektedir.  Özellikle tedaviye dirençli fonksiyonel konstipasyonlu hastalarda ÇH mutlaka hatırlanmalıdır. SONUÇ


"Özlem Ş ahalo ğ lu, Ceyhun Dalkan, Nilüfer Galip, Nazan Çobano ğ lu, Nerin Bahçeciler, Çi ğ dem Arıkan Yakın Do ğ u Ünivesitesi Tıp Fakültesi Hastanesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları