Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fonksiyonel Konstipasyonda Çölyak Hastalığı Sıklığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fonksiyonel Konstipasyonda Çölyak Hastalığı Sıklığı"— Sunum transkripti:

1 Fonksiyonel Konstipasyonda Çölyak Hastalığı Sıklığı
Özlem Şahaloğlu, Ceyhun Dalkan, Nilüfer Galip, Nazan Çobanoğlu, Nerin Bahçeciler, Çiğdem Arıkan Yakın Doğu Ünivesitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatri A.B.D Kent Hastanesi Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bölümü

2 GİRİŞ Konstipasyon İki haftadan daha uzun süreli seyrek sert
ağrılı dışkılama genel pediatri başvurularının % 5-12’si 2

3 Giriş-Etiyoloji Organik nedenler %5 Fonksiyonel %95
Anatomik malformasyonlar Metabolik nedenler Gastrointestinal inflamasyon Sinir sistemi patolojileri Bağ dokusu hastalıkları İlaçlar Organik nedenler %5 Fonksiyonel %95 Organik neden tablosu çıkabilir sureye gore 3

4 GİRİŞ Çölyak hastalığı : Gastrointestinal belirtiler sık
Prevalansı 1/150-1/200 İmmun enteropati(*) Klasik ishal, kilo kaybı gibi belirtiler yerine, atipik belirtilerin arttığı bildirilmektedir(*) . *Celiac disease: Prevalence, diagnosis, pathogenesis and treatment. Naiyana Gujral, Hugh J Freeman, Alan BR ThomsonWorld J Gastroenterol 2012 November 14; 18(42):

5 AMAÇ Kronik konstipasyonla başvuran hastalarda Çölyak Hastalığı sıklığının belirlenmesi

6 YÖNTEM Retrospektif kohort
Kronik konstipasyon tanısı Rome III kriterlerine göre konuldu. yılları arasında kronik konstipasyon nedeniyle yönlendirilen n= 342 (183 erkek/159 kız) 4-18 yaş (median 8.2) Hastaların tümünde başvuru öncesinde farklı laksatif ve lavman tedavilerinin uygulandığı ve tedaviye yanıt olmadığı öğrenildi. 6

7 ROME III KRİTERLERİ Hastaların tümünde başvuru öncesinde farklı laksatif ve lavman tedavilerinin uygulandığı ve tedaviye yanıt olmadığı öğrenildi. 7

8 YÖNTEM-GEREÇLER Serum: Immunoglobulin A (IgA)
Doku transglutaminaz (anti-tTG) ve/veya Anti- endomisyal antikor (EMA) bakılmıştır.

9 YÖNTEM-GEREÇLER Seroloji (+) Üst GİS Endoskopi Biyopsi

10 BULGULAR 342 n=12(%3,5) n=330(%96,5) ÇH serolojisi(+) Fonksiyonel Konstipasyon 7 erkek/5 kız 5.5±1.3 yaş (mean±standard error mean) Hastaların tümünde paraziter infeksiyon dışlanmıştır. 10

11 BULGULAR-2 Endoskopik inceleme
Bulbus ve duodenal mukozada nodülarite (n=7) Duodenal pililerde yarıklanma ve taraksı görünüm (n=3) Normal mukoza (n=2)

12 Bulgular-Endoskopi

13 Bulgular-Histopatoloji
Total villöz atrofi (n=4), Subtotal villöz atrofi (n=3) ve İntraepitelyal lenfosit infiltrasyonu (n=12) 1. Resim normal mukoza ve villuslar 2.resim vılluslar yok ve kriptlerde uzama ve intraepitelyal lenfosit infiltrasyonu mevcut 13

14 Hashimoto tiroiditi n=1 Boy kısalığı n=2 İzlem: glutensiz diyet
Bulgular-Eşlik eden hastalıklar ve izlem Hashimoto tiroiditi n=1 Boy kısalığı n=2 İzlem: glutensiz diyet Konstipasyon 2 hastada devam etti ve laksatif tedavi verildi.

15 Biyopsi ile çölyak n= 7 (3).
Prospektif çalışma,n=370 Biyopsi ile çölyak n= 7 (3). ÇH Hollandada toplumdaki prevalansı; 1:198 Fonksiyonel konstipasyonlu bireylerdeki prevalansı;1:58 Çalışmamızda FK hastalarda ÇH prevalansı 1:29 ***Celiac disease is overpresented in patients with constipation. Pelleboer RA, Janssen RL, Deckers-Kocken JM et al. J Pediatr (Rio J) March;88(2):173-6

16 SONUÇ Kronik fonksiyonel konstipasyon tanısı öncesi hastaların ÇH açısından da taranması gerekmektedir. Özellikle tedaviye dirençli fonksiyonel konstipasyonlu hastalarda ÇH mutlaka hatırlanmalıdır. Daha büyük sayıdaki kohortlarla daha yüksek oranlar da saptanabilir. 16


"Fonksiyonel Konstipasyonda Çölyak Hastalığı Sıklığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları