Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 3 BİR BOYUTLU HAREKET

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 3 BİR BOYUTLU HAREKET"— Sunum transkripti:

1 Bölüm 3 BİR BOYUTLU HAREKET
Hareketi oluşturan öğelere bakılmaksızın hareketi uzay ve zaman cinsinden ifade ederek inceleyen fizik dalına kinematik denir. Bu bölümde bir boyutta hareket eden bir cismin hareketini tanımlayan denklemler elde edilecektir. Genel olarak üç tür hareket vardır. Ötelenme Hareketi ----- Dönme Hareketi ----- Titreşim Hareketi -----

2 Yer değiştirme, HIZ, Sürat
xi xs x=xs-xi Bir parçacığın konumundaki değişim onun yer değiştirmesi olarak tanımlanır ve bir boyutlu hareket için x olarak gösterilir. Parçacığın yerdeğiştirmesi olan x in, bu yer değiştirme süresi olan t=ts-ti ye oranı olarak tanımlanır. Sürat: = Alınan toplam yol Geçen toplam süre

3 Parçacığın herhangi bir andaki hızı, ani hız olarak tanımlanır
Ani Hız, İvme Parçacığın herhangi bir andaki hızı, ani hız olarak tanımlanır Parçacığın hızındaki vx in, bu değişim için geçen süresi olan t=ts-ti ye oranı ortalama ivme olarak tanımlanır.

4 Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
Buraya kadar olan kısımda hareketi ifade etmek için kullanılacak olan fiziksel nicelikler tanımlanmıştır. Şimdi ise yukarda bahsedilen niceliklerin tanımlarından yola çıkılarak zamanla değişmeyen yani sabit bir ivme ile hareket eden bir cismin hareketinin matematiksel olarak nasıl tanımlanabileceği tartışılacaktır. zamana bağlı hız ifadesi zamana bağlı konum ifadesi zamansız hız ifadesi de elde edilebilir. Bu işlemi siz yapınız Yukarıdaki çıkarımlar kullanılarak

5 Serbest Düşen Bir Cismin Hareket Denklemleri
Burada amaç h yüksekliğinden t=0 anında vo hızı ile serbest düşen bir cimin hareket denklemlerini yazmaktır. ay= -g x y h Koordinat sistemi çizilir. Bu koordinat sistemine göre başlangıç koşulları yazılır. Hareket doğrultusuna uygun hareket denklemleri yazılır. (y-ekseni) Denklemlerdeki bilinen nicelikler ve t anındaki değerleri belirlenir. Bilinen nicelikler denklemlerde yerlerine konur. ti=0 , yi=h ve vyi=vo ts=t , ys=y, vys=vy ve ay=-g Burada izlenen adımlar herhangi bir parçacığın hareket denklemlerini elde etmek ve problem çözümünde uygulanabilir yararlı bir yöntemdir.


"Bölüm 3 BİR BOYUTLU HAREKET" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları