Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç.Dr.Mehmet Arif ÖZERBAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç.Dr.Mehmet Arif ÖZERBAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Doç.Dr.Mehmet Arif ÖZERBAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Doç.Dr.Mehmet Arif ÖZERBAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2 ÖĞRETİM İLKELERİ Hedefe görelilik öğretim ilkesi
Öğrenciye görelilik ilkesi Bilinenden-bilinmeyene öğretim ilkesi Somuttan-soyuta öğretim ilkesi Yakından uzağa öğretim ilkesi Açıklık öğretim ilkesi Ekonomiklik öğretim ilkesi Güncellik öğretim ilkesi Uygulanabilirlik öğretim ilkesi Yaşama dönüklük öğretim ilkesi

3 Giriş Sunu Alıştırma Geri Bildirim Değerlendirme
Amaçların yazılmasından sonra sıra bu amaçların nasıl kazandırılacağının planlanmasına gelir. Giriş Sunu Alıştırma Geri Bildirim Değerlendirme

4

5 Giriş etkinliklerini planlama
Öğrencilerin ilgilerini çekme Motivasyonu sağlama Hedeflerden haberdar etme Giriş davranışlarını saptama Yeni ve eski öğrenmeler arasında ilişki kurma

6 2. İçerik sunusunu planlama
Bilgi somuttan soyuta,bilinenden bilinmeyene doğru aktarılmalıdır. Davranışların farklı durumlarda nasıl kullanılabileceği gösterilmelidir. Önemli noktalara dikkatleri çekilmelidir. Önemli ve zor davranışlar sıkça tekrarlanmalıdır.

7 Öğretim planlanırken aşırı bilgi yükünden kaçınılır.

8 3. Alıştırmaları Planlama
Öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak katılmasını sağlar. Öğrencinin öğrenme eksiklik ve yanlışlıklarını görme ve düzeltmesine imkan sağlar. Öğrencilerin hatırlamasını kolaylaştırır. Öğrencilerin bilgileri uzun süre bellekte tutmasını sağlar.

9 4. Geri bildirimi planlama Kapsamlı olmalıdır, Belirgin olmalıdır,
-Öğrencilere sadece yanlışlarını söylemek doğruyu nasıl yapacaklarını göstermez. Belirgin olmalıdır, -Davranıştaki hatalar belirlenmelidir. Düzeltici olmalıdır, -Doğru cevabın gerekçesi açıklanmalıdır. Anında verilmelidir, -Doğru cevaplar her bir alıştırma maddesinden hemen sonra verilmelidir. Pekiştirici olmalıdır, -Doğru cevaplar ödüllendirilmeli ve öğrenci bu yönde teşvik edilmelidir.

10 5. Değerlendirmeyi planlama
-Bu aşama değerlendirme stratejisini tam olarak tanımlamaktır. Öğrencilerin giriş davranışları ölçülecek mi? Ne zaman uygulanacak? Öğrencilere bir ön-test uygulanacak mı? Ne zaman uygulanacak? Öğretim sırasında öğrenci davranışları ölçülecek mi? Ne zaman? Hangi davranışlar? Öğrenciler bir son-test uygulanacak mı? Ne zaman uygulanacak?

11 Öğretme süreci Öğrenme kuramları Öğretme stratejileri Öğretme yöntemleri Öğretme teknikleri

12 Yöntem seçimini etkileyen faktörler
Öğrenci grubunun büyüklüğü. Dersin veya konunun özelliği. Maliyet. Öğretmenin özellikleri. Kazandırılacak davranışlar. Öğretim ortamı. Araç-gereç durumu. Zaman durumu. Öğrencinin özellikleri.

13 GRUPLA ÖĞRETİM STRATEJİ –YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Mikroöğretim İş başında eğitim Simülasyon(benzetişim) Programlı öğretim Bilgisayar destekli öğretim UYGULAMALI LABARATUAR YÖNTEMLERİ FARKLI STRATEJİLER TAM ÖĞRENME VE ETKİLİ ÖĞRETİM STRATEJİSİ. İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRETİM STRATEJİSİ Workshop Soru-cevap Rol oynama Gezi gözlem Proje çalışması PROBLEM ÇÖZME GÖSTERİP –YAPTIRMA Örnek olay ARAŞTIRMA-SORUŞTURMA Vızıltı grupları Büyük grup tartışması Münazara Açık oturum Panel Forum Beyin fırtınası Kolegyum Zıt Panel TARTIŞMA BULUŞ Diyolog Brifing Konferans Söylev Demeç ANLATIM SUNUŞ TEKNİKLER YÖNTEM STRATEJİ

14 Yöntemlerin Sınıflandırılması
Grupla öğretim Bireysel öğretim Sınıf dışı öğretim Beyin Fırtınası Gösteri Örnek olay Drama Benzetişim Mikro öğretim Soru-cevap Eğitsel oyunlar Bireyselleştirilmiş Öğretim Programlı öğretim Bilgisayar destekli Gezi Gözlem Görüşme Sergi Proje Ödev

15 Öğretim Yöntemleri Öğretmen merkezlidir.
1- ANLATIM YÖNTEMİ Öğretmen merkezlidir. Aynı anda çok sayıda kişiye bilgi aktarılır. Dinleyenler konuyla ilgili organize görüş kazanır. Öğrencilere kısa zamanda çok bilgi verilir. Öğrencilere dinleme alışkanlığı kazandırır. Not alma becerilerini geliştirir.

16 Kullanım İlkeleri Basit, kısa ve tam cümleler kullanılmalı. Sunu, mantıksal bir sıra izlemelidir. Jest ve mimiklere sıkça yer verilmelidir. Öğrenci yaşantılarına uygun örnekler verilmelidir. Anlatım önceden planlanmalıdır. Konuya ilişkin görsel araçlar kullanılmalı.

17 Düz anlatımın kullanımında öğretmene önemli görevler düşmektedir:
Öğrencilerin anlayabileceği düzeyde bol ve somut örnekler verilmeli, Gerekli tekrar veya özetler yapılmalı, “Soru-Cevap” tekniği ve materyallerle düz anlatım desteklenmeli “Öğrenci motivasyonu ve sınıf disiplini” sağlanmalı Kullanılan dil öğrenci düzeyine uygun olmalıdır.

18 Üstünlükleri Zaman, emek ve masraf bakımından ekonomiktir.
Öğretim konularının belli bir düzene göre sunulmasını sağlar. Dinleyenler konuyla ilgili organize bir görüş kazanır. Öğrencilere dinleme alışkanlığı kazandırır, not alma becerilerini geliştirir. Bilgileri kalabalık gruplara iletmek için yararlı bir yöntem olarak ifade edilebilir.

19 Sınırlılıkları Öğretmen merkezlidir. Öğrenci pasiftir.
Her konuda anlatma yöntemine yer verilmesi öğretimi sıkıcı hale getirir, öğrencilerin öğrenme ilgi ve isteklerini azaltır. Öğrenciyi öğrenme sorumluluğundan uzaklaştırır. Öğrencilerin soru sormasına ve katılımına imkân vermediği için tek yönlü iletişimi esas alır, geribildirimi ortadan kaldırır. Öğrenci aktif olarak katılmadığı için yüksek seviyeli bilişsel öğrenme olmaz.

20 SINIRLILIKLARI Duygusal tutumlar ve psikomotor öğrenme çok ender oluşur. Öğrenci etkinliğine dayanmadığı için kazanılan bilgiler tam olarak özümlenmez ve kısa bir zamanda unutulur. Öğrencileri ezberciliğe ve hazırcılığa alıştırır. Bu nedenle öğrenciler akıl yürüterek öğrenme ve problem çözme becerisini kazanamazlar. Öğretmen sınıftaki öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanıyamaz onların ilgi ve ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığını belirlemek güçtür. Öğrencilerin anlatılanları dikkatle dinleme süreleri 15–20 dakikayı geçmediği için, bilgilerin ayrıntılı olarak iletilmesi güçtür.

21 2. SORU-CEVAP YÖNTEMİ Soru-cevap yöntemi, anlatma yönteminin sıkıcılığını gidermek ve öğretimi daha etkili bir şekilde gerçekleştirmek isteğine dayalı olarak geliştirilmiştir. Anlatma yönteminden sonra eğitimde en çok kullanılan bir öğretim yöntemi olan soru-cevap, eğitim kavramında meydana gelen değişmelere rağmen öğretimdeki önemini hala korumaktadır.

22 SORU-CEVAP YÖNTEMİ Soru cevap yöntemi, öğretmenin öğrencilere ve öğrencilerinde öğretmene sordukları soruları kapsayan karşılıklı iletişime dayanan bir öğretim yöntemidir. Soru-cevap metodu, cevap almak amacıyla soru sormak demektir. Başka bir deyişle, öğretmenin bir konuyla ilgili öğrencilere bir takım sorular sorması ve bu sorulara aldığı cevapları eleştirerek öğretim yapmasıdır.

23 Öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlığı sağlar.
SORU – CEVAP YÖNTEMİ Öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlığı sağlar. Öğrencinin problem çözme gelişimini destekler. Öğrencileri keşiflerde bulunmaları yönünde teşvik eder. Öğrencileri tartışmaya ve araştırmalara yöneltir.

24 Üstünlükleri 1. Ezberlemeyi ortadan kaldırarak gerçek öğrenmeyi sağlar. 2. Öğrencileri düşünmeye teşvik eder. 3. Sorular bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve değerlendirme düzeylerindeki öğrenmeyi ölçme amacıyla kullanılabilir. 4.Öğrencilerin sordukları sorular, öğretmenin öğrencilerin seviyesini anlamasını ve öğretimi bu seviyeye göre ayarlamasını sağlar. 5. Öğretim sürecinde öğretmen için dönüt sağlar. Bu dönüt hem tüm olarak sınıfı hem de her bir öğrenciyi anlama imkânı verir.

25 ÜSTÜNLÜKLERİ 6. Öğrencilerin soru sormaları veya sorulara cevap vermeleri, onların öğretim etkinliklerine aktif olarak katılmalarını sağlar. 7. Öğretmen soru-cevap yöntemini dört tür düşünme etkiliğinde bulunmak için kullanabilir. Hatırlama, yargılama, karar verme ya da değerlendirme ve yaratıcı düşünce 8. Öğretmen soru-cevap yöntemini bir anlamda kontrol aracı olarak kullanabilir. Öğrenci her an kendisine soru sorulacağını bildiği için sürekli dersle ilgilenir. 9. Sorular, öğretimde tekrar ve pekiştirmeyi sağlar. Öğretmen yeni bir konuya başlamadan, bir önceki konuyu sorularla tekrarlatır. Böylece öğrenme pekiştirilmiş olur.

26 Sınırlılıkları   1.Soru cevap yöntemi, anlatım yöntemine göre daha fazla zaman alıcıdır. 2. Bilgi vermek için anlatım yöntemine göre daha yavaş bir yöntemdir. 3. Derste sürekli soru sorulması ve cevap istenmesi öğretimi sıkıcı duruma getirir. 4. Belirli tip öğrenmeyi ölçmek için soru hazırlama güçtür.

27 SINIRLIKLARI 5. Sorulara sürekli ve tam doğru cevap verememe öğrencinin kendine güvenini azaltır. 6. Öğrencilerden sık sık yanlış cevaplar alması, hem öğretmenin öğretiminin yetersiz olduğu düşüncesine kapılmasına, hem de zaman kaybına neden olur. 7. Soruyu öğretmen sorduğu zaman öğrenci öğretmenin sorduğu soruya cevap aramakta dolayısı ile serbest düşünmesi engellenmektedir.

28 Sorular açık ve anlaşılır olmalıdır.
2.b. Kullanım İlkeleri Sorular açık ve anlaşılır olmalıdır. Tüm sınıfa sorulmalı ve herkesin cevabı bulması için düşündürülmelidir. Doğru cevaplar pekiştirilmeli,yanlış cevaplar doğrusu söylenerek düzeltilmelidir. Sorular oturma sırası, numara sırası gibi belli bir sıraya göre değil de seçkisiz yolla sorulmalıdır.

29 Kullanılırken dikkat edilecek noktalar
1. Öğretmen soruları samimi, tatlı bir dille sormalı, öğrencilere güveni olduğunu belirten tavırlar takınmalıdır. 2. Bütün sınıfı ilgilendiren sorular, tüm sınıfa sorulmalı ve aynı anda herkes cevabı bulmak için düşündürülmeli daha sonrada soruyu cevaplandıracak kişi belirlenmelidir. 3. Öğrencilere ad ve soyadlarıyla hitap edilerek cevap istenmelidir. 4. Doğru cevaplar anında pekiştirilmelidir.

30 Kullanılırken dikkat edilecek noktalar
5. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevapların sınıftaki bütün öğrenciler tarafından işitilmesi sağlanmalıdır. 6. Soru sorma tekniğine uygun olarak sorular hazırlanmalıdır. 7. Soruların cevapları hep aynı öğrencilerden istenmemelidir. Parmak kaldırmadığı halde cevap verebileceklerden, ilgisiz ve başka şeylerle meşgul olanlardan veya sınıfın konuşmasını istediği öğrencilerden de cevap istenmelidir.

31 Kullanılırken dikkat edilecek noktalar
8. Öğrenci cevap veremediği zaman fazla ısrar edilmemeli, başka bir öğrenciden cevap istenmelidir. 9. Sorulan soru cevapsız kalırsa, soru birkaç parçaya ayrılarak yeniden sorulmalı, böylece öğrencilerin soruyu cevaplamalarına yardımcı olunmalıdır. 10. Sınıfta konuşma güçlüğü çeken heyecanlı öğrencilere gerekli yardım yapılmalı ve bu öğrenciler konuşmaya isteklendirilip cesaretlendirilmelidir.

32 3. TARTIŞMA YÖNTEMİ Önceden belirlenmiş bir konu üzerinde farklı görüşlere sahip kişilerin bir araya gelerek konu ile ilgili görüşlerini bildirmeleri, görüşlerini savunmaları ve konuyu çözümlemeleri için yaptıkları konuşmalara tartışma adı verilir. Tartışma yöntemi öğrencilerde düşünmeyi gerçekleştirmeye ve tutumlarını tekrar gözden geçirmeye teşvik eden yararlı bir yöntemdir.

33 TARTIŞMA YÖNTEMİ Tartışma, bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek, iyi anlaşılmayan noktaları açıklamak ve verilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem daha çok bir konunun kavranması aşamasında karşılıklı olarak görüşler ortaya konurken, bir problemin çözüm yollarını ararken ve değerlendirme çalışmaları yaparken kullanılır. Bu açıdan bakıldığında buluş yoluyla öğretim yaklaşımında ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.

34 TARTIŞMA YÖNTEMİ Tartışma yöntemin amacı ele alınan problem veya konu ile ilgili olarak öğrencileri düşündürmek, fikirlerini ve çözüm önerilerini almaktır. Tartışma yöntemi öğrenme öğretme süreçlerinde çok çeşitli biçimlerde kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan tartışma çeşitleri şunlardır; Münazara-panel-sempozyum forum-açık oturum-kollegyum

35 Öğrencilerin düşüncelerini söylemesini ve yorum yapmasını sağlar.
TARTIŞMASI YÖNTEMİ Öğrencilerin düşüncelerini söylemesini ve yorum yapmasını sağlar. Öğrencilere geçmiş yaşantılarından örnekler vermelerini sağlar. Analiz,sentez ve değerlendirme gücü kazandırır.

36 Tartışma tekniği ve materyallerden yararlanılmalı.
Kullanım İlkeleri Tartışma tekniği ve materyallerden yararlanılmalı. Sınıfça tartışma yapılacaksa öğretmen tüm öğrencilerin katılımını sağlamalıdır. Grup tartışması yapılacaksa konu önce gruplar içerisinde, sonra sınıfça tartışılmalıdır. Özet ve değerlendirme yapılmalıdır.

37

38 4. Gösteri Yöntemi Gösteri yöntemi, öğretmenin öğrencilerin gözleri önünde bir şeyin nasıl yapılacağını göstermesi veya bir prensibi açıklamak üzere yaptığı deneyleri içeren bir yöntemdir. Başka bir deyişle, öğretmeni bir konuyu öğrencilere bir takım araçları göstererek ya da kullanarak anlatmaya çalışması gösteri metodunun uygulanması demektir. Gösteride hem görsel hem de işitsel iletişim kullanır. Gösterinin en önemli faydası herhangi bir şeyin en uygun biçimde ya da ustaca nasıl başarılacağını göstermedir. Bu nedenle gösteri en uygun biçimde hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Gösteri yöntemi özellikle, spor, fen, müzik ve sanat alanlarında kullanılmaktadır

39 Üstünlükleri 1. İyi hazırlanmış bir gösteri öğrencinin ilgi ve dikkatlerini dikkatini çekerek öğrenmeyi kolaylaştırır. 2. Gösteri öğrencilere olayın gerçek oluşumunu hem görerek hem işiterek öğrenme imkânı sağlar. 3. Gösteri özellikle beceriler sahasında yararlıdır. 4. Yalnızca gösteri yapanın materyale ihtiyacı vardır. Bu nedenle oldukça ekonomiktir.

40 ÜSTÜNLÜKLERİ 6. Gösteri kelimelerin yetersiz olduğu fikirler, prensipler, hareketler ve kavramların açıklanması için kullanılır. 7. Öğrenciler de gösterileri yönetebilirler. Böylece beceri ile tutumların ilişkisi gelişir. 8. Toplumdaki insan kaynağından yararlanmayı kolaylaştırır. 9. Yanlış yapa yapa öğrenme için harcanarak zamanı azaltır. 10. İyi bir gösteri işlemin standartlarını ortaya koyar. El sanatları, resim, müzik ya da beden eğitimi gibi alanlarda güdülendirir.

41 Sınırlılıkları 1. Göstericinin çok fazla planlama ve hazırlık yapmasını gerektirir 2. İyi bir gösterinin hazırlanması çok iyi bilgi ve beceri sahibi olmayı gerektirir. 3. Eğer öğretmen dönütlere dikkat etmeksizin yalnızca göster anlat ilkesini uygularsa etkisiz alabilir. 4. Gösteri anlama olmaksızın taklide dayanabilir. 5. Gösteri sırasında çok fazla zaman harcanır.

42 SINIRLIKLAR 6. Karmaşık bir gösteride öğrenciler başarısızlık ya da eksiklik duygusuna kapılabilirler. 7. Bilişsel ya da yüksek seviyeli duygusal öğrenmede kullanımı güçtür. 8. Gösteri esnasında sınıf düzenini ve disiplinini sağlamak güçleşebilir. 9. Gösteri yöntemi kalabalık sınıflarda ya da çok küçük objelerle tam olarak uygulanamaz. Çünkü iki durumda da öğrencilerin tümü gösteriyi rahatlıkla izlemeyebilir.

43 5. GÖSTERİP YAPTIRMA YÖNTEMİ
Gösterip yaptırma yöntemi, bir işlemin uygulanmasını, bir araç gerecin çalıştırılmasını önce gösterip açıklama sonra da öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak öğretme yoludur. Bu yöntem, uygulama düzeyinde davranış kazandırmaya yönelik bir yöntemdir. Bu yöntemde gösteri öğretmen, yapma işlemi ise öğrenci merkezlidir. İş teknik dersleri ve beceri kazandırmaya yönelik mesleki eğitimde daha çok uygulanabilen bir yöntem olup, öğrenciler bu metot ile yaparak yaşayarak öğrenirler. Onun içindir ki iş ilkesi esaslarına göre şekillenen bir yöntemdir.

44 Gösteri öğretmen merkezlidir. Yapma işlemi öğrenci merkezlidir.
GÖSTERİP YAPTIRMA YÖNTEMİNİN ÖZELLİKLERİ Gösteri öğretmen merkezlidir. Yapma işlemi öğrenci merkezlidir. Öğrenciler,uygulamaları yaparak ve yaşayarak öğrenirler. Öğrencilerin psikomotor becerileri kazanmalarında etkilidir.

45 Uygulamalar önce öğretmen tarafından yapılarak gösterilmelidir.
Kullanım İlkeleri Uygulamalar önce öğretmen tarafından yapılarak gösterilmelidir. Beceriler aşamalı olarak öğretilmelidir. Uygulamalar basit ve yapabilecekleri gibi olmalıdır. Her öğrenciye yeterli zaman ve tekrar yapma şansı verilmelidir. Kullanılacak araç-gereçler ve yer önceden hazırlanmalıdır.

46

47 6. ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ Örnek olay yöntemi, öğrencilerin sorunlu bir olaya aktif olarak katılmalarını gerektiren bir yöntemdir. Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır. Bu yöntem öğrencilere bir konuyu ya da bir beceriyi kazandırmak için ve o konuda uygulama yaptırmak amacıyla kullanılır. Günlük hayatta karşılaşılan gerçek bir problemin çözümü için de kullanılır. Bu yöntemde daha çok buluş yoluyla öğretme yaklaşımında ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanır.

48 Problemi analiz edip sonuca ulaşmayı öğrenirler.
ÖRNEK OLAY YÖNTEMİİNİN ÖZELLİKLERİ Öğrenci merkezlidir. Öğrenciler gerçek hayatta karşılaştıkları problemleri sınıfta uygulama şansına sahip olurlar. Problemi analiz edip sonuca ulaşmayı öğrenirler.

49 Temel bir sorun bulunmalıdır.
Kullanım İlkeleri Temel bir sorun bulunmalıdır. Ön bilgi ve ayrıntılar iyi belirtilmelidir. Olayın nedeni,oluş şekli ve sonuçları tartışılmalıdır. Elde edilen sonuçlardan ve deneyimlerden ne şekilde yararlanılacağı üzerinde durulmalıdır.

50 Üstünlükleri 1. Problem çözme yeteneği geliştirilir. 2. Olayların derinlemesine incelenmesini sağlar. 3. Konuları kavrama, anlama yeteneği geliştirilir. 4. Tüm öğrencilerin tartışmalara katılması sağlanır. 5. Öğrencilere diğer öğrencilerle çalışma imkânı sağlanır. 6. Kişisel sorunları, kişisel olmayan bir yaklaşıma çözme imkânı verir. 7. Öğrenciler belli bir sorunla ilgilendikleri için ilgi ve güdüleri genellikle yüksektir. 8. Öğrenciler ders kitabı dışındaki materyallerden de yararlanma imkânına kavuşurlar.

51 Sınırlılıkları 1. Uzun zaman alır.
2. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur. 3. Öğretmenin önceden çok iyi hazırlanmasını gerektirir. 4. Tartışmaları yönetmede ve değerlendirmede zorlukla karşılaşılabilir. 5. İncelenmesi düşünülen olaya tam olarak uygun bir örnek olay yazmak bazen güç olabilir. 6. Öğretmenin grup liderliği yapamayacağı durumlarda olayın ayrıntısını bilen bir lidere ihtiyaç duyulur.

52

53 7. ROL YAPMA YÖNTEMİ Grubun üyeleri yalnızca dinlemek ya da tartışmak yerine olayın nasıl oluştuğunu izlerler ve konunun ayrıntısına inerler. Sözü geçen bu etkinlikler sırasında; birey en çok kendi olma durumunu yasar. Psikolojik terapide, psikodrama, okulda ya da mesleki rehberlikte sosyodrama olarak adlandırılır. Rol oynama yöntemi özel bir değere sahiptir. Çünkü bu yöntemde öğrenciler başka bir kimliğe bürünür, başkalarının nasıl hissettiğini, düşündüğünü ve etkinlikte bulunduğunu anlama imkânına sahip olurlar.

54 ROL YAPMA YÖNTEMİ Dramatizasyon, çağdaş öğretme sistemlerinde son yıllarda sıklıkla yer alan bir yöntemdir. Drama, insanın hayatı boyunca süren bir eylemdir ve insanın kafaca sağlığına bağlıdır. Drama yasama sanatı, dramatizasyon ise oyunlaştırmadır. Dramatizasyon veya rol yapma yönteminde bir fikir, durum, sorun ya da olay bir grup önünde dramatize edilir.

55 Öğrencilerin deneyim kazanarak öğrenmeleri sağlanır.
ROL OYNAMA YÖNTEMİNİN ÖZELLİKLERİ Öğrencilerin deneyim kazanarak öğrenmeleri sağlanır. Başkalarının düşüncelerini anlama ve değerlendirme olanağına sahip olurlar.

56 Üstünlükleri 1. Öğrencilerin yaratıcılığı güçlendirilir. 2. Öğrenciler güdülenirler. 3. İletişim sözden çok harekete dayanır. 4. Sosyal becerileri geliştirmek için kullanılır. 5.Öğrenciler yüz yüze gelecekleri gerçek durumlar için hazırlanırlar.

57

58 ÜSTÜNLÜKLERİ 6. Öğrenciler hislerini ve tutumlarını açıklama imkânına sahip olurlar. 7. Duygusal öğrenme oluşur ve etkin bir biçimde değerlendirilir. 8. Öğrenci gelecekte başvuracağı şeyler hakkında ön fikir edinme sansına sahip olur. 9. Öğrenci baskı ya da işlerinin ters gitmesi gibi olaylar karşısında soğukkanlı olmayı öğrenir. 10. Öğrenciler bizzat katıldıkları ve hoşlandıkları eylemlerden daha fazla tecrübe edinirler.

59 Sınırlılıkları 1. Zaman gerektirir. 2. Küçük grup gerektirir. 3. Yetenekli öğrenciler durumu tekelinde bulundurur. 4. Katılan her öğrencinin biraz yaratıcılığını gerektirir. 5. Bazı öğrenciler karakterleri ya da olayı anlatmakta güçlük çekebilir. 6. Öğrencilerle ya da dersle ilgisi kurulamazsa yöntem işe yaramaz hale gelir. 7. Amaçları açıklıkla belirtilmezse yalnızca bizzat faaliyete katılanlar için yararlı olur. 8. Öğrenciler rolleri oynarken sık sık aşırıya kaçarlar. Bu durum sınıf atmosferini bozabilir.

60 Düşüncelerin doğru ve yanlış olması önemsenmez.
8- BEYİN FIRTINASI Bir konuya çözüm getirmek ve fikir üretmek için kullanılan bir tekniktir. Düşüncelerin doğru ve yanlış olması önemsenmez. Fikir üretmeye teşvik eder.

61

62 Fikirler eleştirilmemelidir. Her fikir kaydedilip tartışılmalıdır.
Kullanım İlkeleri Fikirler eleştirilmemelidir. Her fikir kaydedilip tartışılmalıdır. Grupta bir yazıcı olmalıdır. Zaman sınırı belirlenmelidir. Herkesin katkıda bulunması istenmelidir. Tartışma bitince fikirler analiz edilmeli ve değerlendirilmelidir.

63

64 Gönüllü ve rol yapma becerisi olan öğrenciler seçilmelidir.
Kullanım İlkeleri Gönüllü ve rol yapma becerisi olan öğrenciler seçilmelidir. Sahne hazırlanmalıdır. Roller paylaştırılmalı provaları yapılmalıdır. Olay sunulduktan sonra tartışılmalıdır.

65 9. PROBLEM ÇÖZME METODU Okulun görevlerinden biride öğretimde öğrencilerin hayata başarı ile uyumunu sağlamaktır. Bu nedenle problem çözme metoduna yer verilmesi son derece önemlidir.

66 9. PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ Problem çözme, istenilen hedefe varabilmek için etkili ve yararlı olan araç ve davranışları türlü olanaklar arasından seçme ve kullanmadır. Problem çözme yöntemi bir problemin değişik boyutlarıyla ele alınması, formüle edilmesi, problemin çözümü için gerekli verilerin değerlendirilmesi, eldeki imkân ve araçların problemin çözümünde etkili olarak kullanılması gibi süreçleri içeren bir öğretim yöntemidir.

67 PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ Bu yöntem, bir problemin çözümünde, genelleme ve sentez yapmada kullanılır. Daha çok araştırma yoluyla öğretme yaklaşımında, bilişsel alanın uygulama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında ve duyuşsal alanın analiz ve sentez özelliklerini geliştirmede kullanılır. Problem çözme becerisi, bireyin veya grubun, içinde yaşadığı çevreye etkin bir uyum sağlamasına yardım eder.

68 PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ Problem çözme yöntemiyle öğrenme yaklaşımı, bilimsel araştırma yöntemini temel almaktadır. Bu yaklaşımın özü John Dewey’in genel problem çözme yöntemindeki beş aşamaya dayanmaktadır.

69 PROBLEM ÇÖZME Problem çözme yönteminin özü beş aşamaya dayanmaktadır.Bunlar ; Problemi tanımlama ve sınıflandırma. Geçici hipotezleri formüle etme. Veri toplama , değerlendirme ve açıklama. Sonuca ulaşma Sonuçları test etme.

70 Üstünlükleri 1.Öğrencide ilgi ve güdülenmeyi artırır.
2.Öğrencilerin öğretme-öğrenme etkinliklerine aktif olarak katılmalarını sağlar. 3.Öğrenilenlerin daha kalıcı olmasını sağlar. 4.Öğrencileri planlı ve düzenli çalışmaya alıştırır. 5.Öğrencilere karar vermede acele edilmemesi gerektiği düşüncesini benimsetir.

71 Üstünlükleri 6.Öğrencilerde cesaretle önerilerde bulunma veya hipotezler ileri sürme yeteneğini geliştirir.. 7. Bilimsel yöntemi kullanmayı öğretir ve bilimsel tutumu kazandırır. 8.Öğrencilere başkalarıyla yardımlaşmanın ve başkalarının fikirlerinden yararlanılmasının gerektiği görüşünü benimsetir.

72 ÜSTÜNLÜKLERİ 9.Öğrencilerde sorumluluk duygusunun geliştirilmesine yardım eder. 10.Öğrencilerin problemleri cesaretle karşılamalarını ve bilimsel yaklaşımla ele almalarını sağlar. 11.Öğrenmeyi daha mantıklı ve sağlam temele dayandırır.

73 SINIF İÇİ ÖĞRETİMDEKİ FAYDALARI
Öğrencilerin aktif olarak katılmalarını sağlar. Öğrencileri planlı ve düzenli çalışmaya alıştırır. Sorumluluk duygusunun gelişmesine yardımcı olur. Öğrenmeye karşı ilgi ve istek uyandırır. Öğrenmeyi mantıklı ve sağlam bir temele dayandırır. Öğrencilere öneride bulunma , hipotez sürme yeteneği kazandırır. Öğrenciler sonuca ulaşmak için nasıl bağımsız düşünmeleri gerektiğini öğrenirler.

74 SINIF İÇİ ÖĞRETİMDEKİ SINIRLILIKLARI
Fazla zaman gerektirir. Öğrenciler problemin çözümü için gerekli materyal ve kaynakları kolaylıkla sağlayamayabilirler. Öğrenmenin değerlendirilmesi güçtür. Öğretmenin sınıf idaresi konusunda yetişmiş olması lazımdır. Öğrenciler olumsuz davranış geliştirebilir.

75 Sınırlılıkları 1. Bütün disiplinlere uygulanması mümkün değildir.
2. Fazla zaman alan bir yöntemdir. 3. Öğrenmenin değerlendirilmesi güçtür. 4. Problem çözümünde gerekli olacak bir takım materyal ve kaynakların öğrenci tarafından sağlanması güç olabilir.

76 SINIRLIKLARI 5. Harcanan emek, enerji ve zamana değmeyebilir.
6. Öğretmen bu yöntemi kullanırken çok iyi yetişmiş olması gereklidir. 7. Öğrencilerin sosyal problemler ve bu problemlerin çözümü üzerine odaklaşmaları diğer önemli eğitim hedeflerinden uzaklaşılmasına neden olabilir.

77 10. LABORATUAR YÖNTEMLERİ
Öğrencilerin bilgilerini gözlem ve deneyler yaparak kazandıkları teorik bilgileri pratik olarak uyguladıkları bir metoddur. Günümüzde fen derslerinin yanısıra sosyal derslerde de kullanılmaya başlanan bu yöntem , öğrencilerin el becerilerini geliştirirken , bir yandan yapılacak işi idare kabiliyeti kazandırmakta , bir yandan da analiz , sentez ve gözlem becerilerini artırmaktadır. Bu yöntem gözlem deney ve gösteri metotlarına yer verilerek uygulanmaktadır.

78 GÖZLEM METODU Gözlem ; öğrencilerin bilimsel bir araştırmayla ilgili temel beceriler kazanmalarını sağlayan bir öğretim metodudur.Gözlem konu işlenirken ona paralel olarak yapılmalıdır. Gözlem planı hazırlanırken tüm detaylar üzerinde durulmalı , bu konuda öğrencilerin istekleri ve düşünceleri de dikkate alınmalıdır. SINIF İÇİ ÖĞRETİMDEKİ FAYDALARI Öğrenciler çevrelerini tanıma imkanı elde ederler. Öğrenmeye fazla duygu organının katılmasını sağlar. Bilimsel araştırma ve inceleme ile ilgili temel beceriler kazandırır.

79 SINIF İÇİ ÖĞRETİMDEKİ SINIRLILIKLARI
Çok vakit alır ve pahalıya mal olur. İyi planlanmazsa boşuna zaman harcanmasına yol açar. Organizasyonu zordur.Gözlem yerine gidiş dönüşte bazı sorunlar ortaya çıkar.Bu da öğretmenlerde isteksizliğe yol açar.

80 DENEY METODU Deney metodu , belli bir doğa olayını , etmenleri denetim altında tutarak , sınıf veya laboratuarda öğrencilere göstermek için yapılan planlı bir deneme veya sınama işi olarak tanımlanabilir.

81 SINIF İÇİ ÖĞRETİMDEKİ FAYDALARI
Bilimsel çalışmaların esasını ve bilimsel gerçeklerin nasıl elde edildiğini öğretir. Kazanılan bilgilerin pratik alanda uygulanmasını sağlar. Yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi gerçekleştirir. SINIF İÇİ ÖĞRETİMDEKİ SINIRLILIKLARI Derslerin zaman ve kapsam yönünden planlanıp yürütülmesini güçleştirir. Masraflıdır.Deney hazırlıkları çok zaman alır. Kalabalık sınıflarda uygulanması güçtür.


"Doç.Dr.Mehmet Arif ÖZERBAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları