Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PEDIATRIC SOLID TUMORS

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PEDIATRIC SOLID TUMORS"— Sunum transkripti:

1 PEDIATRIC SOLID TUMORS
Prof. Dr. Rejin KEBUDİ I.U., Cerrahpaşa M. F., Dept. Of Pediatrics & I.U., Oncology Institute, Div.Pediatric Hematology-Oncology

2 T.Kutluk & A. Yesilipek, on behalf of TPOG/TPHD
Turkish Pediatric Oncology Group (TPOG) & Turkish Pediatric Hematolgy Society (TPHD) Pediatric Tumor Registry, Survival Rate (7 Year) Time (Months) Survival (%) 65.8% T.Kutluk & A. Yesilipek, on behalf of TPOG/TPHD

3 Survival rates in different tumor types
Turkish Pediatric Oncology Group (TPOG) & Turkish Pediatric Hematolgy Society (TPHD) Pediatric Tumor Registry, Survival rates in different tumor types Time (Months) Survival (%) T.Kutluk & A. Yesilipek, on behalf of TPOG/TPHD

4 Cancer In Children Rhabdomyosarcoma Non-RMS STS

5 Çocukluk çağı kanserlerinin dağılımı

6 T.Kutluk & A. Yesilipek, on behalf of TPOG/TPHD
Turkish Pediatric Oncology Group (TPOG) & Turkish Pediatric Hematology Society (TPHD) Pediatric Tumor Registry, Tumor Type n % 2614 I Leukaemia 31,3 1552 II Lymphomas and Reticuloendothelial Neoplasm 18,6 1084 III CNS and Miscellaneous Intracranial and Intraspinal Neoplasm 13,0 622 IV Sympathetic Nervous System Tumors 7,4 505 IX Soft-TIissue Sarcomas 6,0 193 V Retinoblastoma 2,3 470 VI Renal Tumors 5,6 122 VII Hepatic Tumors 1,5 509 VIII Malignant Bone Tumors 6,1 371 X Germ Cell, Trophoblastic and Other Gonadal Neoplasm 4,4 226 XI Carcinomas and Other Malignant Epithelial Neoplasm 2,7 87 XII Other and Unspecified Malignant Neoplasm 1,0 Total 100,00 T.Kutluk & A. Yesilipek, on behalf of TPOG/TPHD

7 Warning Signs of Cancer in Children
Continued, unexplained weight loss Headaches with vomiting in the morning Increased swelling or persistent pain in bones or joints Lump or mass in abdomen, neck, or elsewhere Development of whitish appearance in pupil Recurrent fevers not caused by infections Excessive bruising or bleeding Noticeable paleness or prolonged tiredness

8 Çocuk kanserlerinde başlıca belirti ve bulgular
Solukluk, halsizlik Sık ateşlenme Kilo kaybı Gelişme geriliği Kanama bulguları (peteşi, ekimoz) Burun, dişeti kanamaları

9 Çocuk kanserlerinde başlıca belirti ve bulgular
Başağrısı, kusma Ateşsiz havale geçirme Dengesizlik, yürüme bozukluğu Gözde kayma, görme bozukluğu Göz bebeğinde parlaklık

10 ÇOCUKLUK ÇAĞI TÜMÖRLERİNDE UYARICI BULGU VE BELİRTİLER
Kemik, eklem ağrıları Enfeksiyon tedavisine rağmen sebat eden öksürük, nefes darlığı İdrarda kan gelmesi İdrar ve dışkılamada zorlanma

11 Çocuk kanserlerinde başlıca belirti ve bulgular
Yorgunluk Solukluk Ateş Kanama bulguları Ağırlık kaybı Geçmeyen öksürük Tedaviye rağmen geçmeyen enfeksiyon bulguları Lenfadenomegali Kafa içi kitleler Mediasten kitleleri Abdominal kitleler Urogenital kitleler Ekstremite kitleleri Endokrin belirtiler Diğer belirtiler

12 TANI Muayene Kan tetkikleri (TKS, förmül, biyo.,tm belirteçleri)
Kemik iliği tetkiki (bazı kanserlerde) Görüntüleme yöntemleri Patolojik tanı için örnek alınması

13 PEDIATRIC ÇAĞI BRAIN TUMORS
Mostly embriyonal infratentorial (≤2 yr supratentorial) CNS seeding Treatment Surgery Radiotherapy Chemotherapy

14 -Supratentorial -Midline Astrositomlar
(yüksek grad %10,düşük grad %20) SPNET Ependimom -Infratentorial Medulloblastom Beyin sapı gliomu Epandimoma Serebellar astrositoma -Midline Optik kiazma gliomları Kraniofarinjioma Pineal bölge tümörleri

15 SUPRATENTORİAL HEMİSFERİK
Konvulziyon Hemiparezi Bir yanda duyu kusuru Hiperrefleksi Frontal lob-kişilik ve motor fonksiyonlar Parietal lob-okuma, kontralateral ekstremiteler Temporal lob-afazi, parsiyel kompleks konv. Oksipital lob-görme alanı bozukluğu

16 İNFRATENTORİAL (arka çukur, beyin sapı, serebellar hemisfer)
Ataksi Dismetri, disdiadokinezi Beyin sapı-kranial sinir tutulumları hemiparezi Serebellar hemisferlerde-lateralizasyon bulgusu (appendiküler dismetri)

17 Medulloblastoma Evreleme Kranium MR Spinal aks MR kontrastlı
BOS sitoloji

18 Brain stem glioma

19 LOKALİZE BULGU VE BELİRTİLER SUPRATENTORİAL ORTA HAT
Optik kiazma tm-görme alanı defekti Hipotalamus (SÇ) diensefalik sendrom Kraniofarenjioma-endokrin sorunlar görme alanı boz hidrosefali Pineal bölge tm- Parinaud sendromu yukarı bakış kısıtlı dilate pupiller konverjans nistagmusu kapak retraksiyonu

20 OPTİC GLİOMA NF EUROPE 2012 İstanbul
Kebudi R,Upadhyaya M,Tuncer S,et al. A novel mutation in the NF-1 gene in two siblings with neurofibromatosis type 1 and bilateral optic pathway glioma. Pediatric Blood and Cancer 2008 OPTİC GLİOMA NF EUROPE 2012 İstanbul

21 GCT GLİOM

22 SEER Data - 5-year relative survival rate by histology and time period
80 60 40 20 SEER Data - 5-year relative survival rate by histology and time period 74 70 65 57 60 55 56 50 47 39 Astrocytoma PNET Other gliomas Ependymoma All CNS

23 PEDIATRIC LYMPHOMAS %60 Non-Hodgkin , % 40 Hodgkin
Hodgkin Lymphoma Reed Sternberg hücresi

24 Non-Hodgkin lymphomas- fastest doubling time (Burkitt)- tümör lysis syndrome!

25 Non-Hodgkin : nonlenfoblastik B cell
Burkitt/Burkitt Treatment: Chemotherapy

26 PET-CT

27 Treatment Surgery Chemot. + Radiotherapy Biologic tr. Retinoik asid
Neuroblastoma Treatment Surgery Chemot. + Radiotherapy Biologic tr. Retinoik asid Fenretidine GD + Il-2

28

29

30 Nöroblastoma Sonuçlarımız Kebudi R, et al
Nöroblastoma Sonuçlarımız Kebudi R, et al. Istanbul Pediatric Oncology Group Neuroblastoma results. 40th Congress of the International Society of Pediatric Oncology, Berlin, 2008. 173 hasta, median yaş 26 ay (1-186). Primer Yerleşim abdomen (surrenal 110) (73%) mediastinum 22 (12.2%) paraspinal (10%) Diğer (4.8%) Evre: (INSS) Evre I 16 (9%) Evre II 20 (12%) Evre III 32 (19%) Evre IV 101 (58 %) Evre IVS 4 (2%). SAĞKALIM 5 ve 10 yıl S Tüm grup %73 ve 54 10 yıl survival Evre I,II % 100 Evre III % 54 Evre IV % 26 (p= ). Yaş <12 ay < 18 ay

31 -Wilms tm Treatment Surgery Chemot. Radioth. radikal nefrektomi
(stage3,4;stage 1,2 poor histology)

32 LIVER TM Hepatoblastoma HCC FNH Hamartom İnf. Myofibroblastik tm

33 Hepatoblastoma - SIOPEL Experience
SIOPEL TREATMENT STRATEGY B I O P S Y Pre-operative chemotherapy Post-operative chemotherapy DELAYED SURGERY 2 - 3 months 2 months

34 SIOPEL 2 pilot study -Treatment results - 5-year survival data by risk category
1.0 CDDP alone 0.8 Standard risk % 0.6 0.4 High risk 0.2 0.0 6 12 18 24 30 36 42 48 months Overall survival Progression free survival

35 Intraabdominal malignancies
Nöroblastom Wilms Lenfoma Rabdomyosarkom Ekstraskeletal Ewing GCT vd. EVALUATION Ultrason Direkt grafiler BT / MRI Hemogram Kemik iliği Biyokimya Tümör belirteçleri:NSE,VMA, AFP,b-HCG İğne/trucut biyopsileri Laparaskopi/Laparatomi

36 SOFT TISSUE SARCOMAS All ages  % 0.7 2/105
< 15 yr: All malignancies  % /106 NonRMS  % 3 Rabdomiyosarkom Median age 5yr--(2-6) ve (15-19) NONRabdomiyosarkoma Ewing sarcoma family tm Other

37 RABDOMIOSARCOMA Tedavi:S ± RT + Chemo
1. >% 50 Rabdomiyosarkom 2.Survival % 25( 1970)  % 70 (2000) Tedavi:S ± RT + Chemo 3. Prognostic factors

38 Rabdomiyosarkom - Yerleşim
Head and neck Paramengeal Orbital NPNOBB Genitourinary Paratestiküler Vaginal, uterus Mesane/prostat (MP) Extremities Other

39 N=95, E:K 1:1, Median yaş 5 (1-18) yaş 7 yıllık Sağkalım % 61
İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji B.D.1989 – Demografik veriler N=95, E:K 1:1, Median yaş 5 (1-18) yaş 7 yıllık Sağkalım % 61 Evre Sıklık Sağkalım(7 y)Histoloji Sıklık S (7y) Evre 1 % 29 %100 Alveolar /ind % %49 Evre 2 % 15 %66 Embryonal % %70 Evre 3 % 48 %62 Botrioid % %46 Evre 4 % 8 %0 Yerleşim orbita,NPBB % 100, Paratestiküler%90, vagen-uterus % 80, Mesane-prostat % 51, paramenengeal %42,ekstremite %27 Kebudi R,et al.Evaluation of children with rhabdomyosarcoma. Proceedings of American Society of Clinical Oncology 22: 802, 2003

40

41 RABDOMİYOSARKOM

42 OSTEOSARCOMA Most yr metaphysis distal femur, proximal tibia ve proximal humerusta % 20 metastaz at diagnosis (lungs, bone) Treatment Neoadjuvan chemo+S + Adjuvan chemo

43 OSTEOSARCOMA

44

45 Ewing Sarcoma

46 Ekstraskeletal Ewing Sarcoma

47 Retinoblastoma

48 Langerhans Cell Histiocytosis
Kebudi,R., Ayan,İ., Görgün,Ö, Özger,H.,Darendeliler E: Evaluation of 36 children with Langerhans cell histiocytosis with bone involvement. Medical and Pediatric Oncology 41: 338, 2003

49 LCH AML Tuncer S, Kebudi R, Peksayar G, et al. Congenital Mesenchymal chondrosarcoma of the orbit: Ophtalmology 111: , 2004

50 Mediastinal masses Anterior Timus Tiroid
Teratom (Germ hücreli tümörler) Lenfoma (Hodgkin,NHL) T cell leukemia Middle(%30) Lenfomalar (Hodgkin,NHL) Posterior Mediastinum (%40) Nöroblastom, Nörofibrom/Schwannom

51 TM MARKERS GERM CELL TM AFP- Endodermal sinus tm B-HCG-Koriokarsinom
AFP + BHCG- embriyonal karsinom Neuroblastoma-serum NSE, urine VMA

52 Genitoüriner / perianal masses

53 Nazofarenks Ca

54 Late effects

55

56 Pediatric cancer Survival % 65-70 EARLY DIAGNOSIS
MULTIDISIPLINARY APPROACH CANCER CENTER TEAM WORK


"PEDIATRIC SOLID TUMORS" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları