Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2 Statik Testlerin tanıda kısıtlayıcı özellikleri: İstirahat halinde yapılan kardiyak ve solunumsal testler bu sistemlerin fonksiyonel rezervini tam olarak yansıtamaz Egzersiz Testleri (ET) Fonksiyonel rezerv kapasitenin (öz. kardiyopulmoner) değerlendirilmesini sağlar

3 * egzersizde gelişen fizyolojik değişikliklerin değerlendirilmesi  Kalp-dolaşım  Solunum  Sinir-kas sitemi  Metabolik sistemlerin egzersiz rezervinin belirlenmesi EGZERSİZ TESTLERİ

4 Egzersizle belirgin hale gelen dispne Açıklanamayan egzersiz intoleransı Farklı kliniklere başvuran hastalar egzersiz testleri ile değerlendirilmelidir

5 Egzersizle nefes darlığı, hırıltı Nedeni bilinmeyen nefes darlığı Tedavi etkinliği Egzersiz provokasyonu Kardiyopulmoner egzersiz testi 6 DYT

6 KPET önemli parametreler Anaerobik eşik Solunum rezervi (L/dk) End-Tidal pCO 2 Heart rate reserve (HRR) ∆VO 2 /∆WR O 2 pulse (VO 2 / HR) Oksijen kullanımı ( Oksijen tüketimi = VO 2 ) VO 2 max Incremental exercise test (Basamaklı olarak artan test protokolü)

7 Anaerobik eşik Egzersiz sırasında anaerobik metabolizmanın aerobik metabolizmayı desteklemeye başladığı ve laktik asitin üretilmeye başlandığı teorik bir değer (Test sırasında alınan oksijen miktarı ile verilen karbondioksit miktarı eşitlenip VCO 2 ’nin artmaya başladığı noktayı ifade etmektedir)

8 Solunum rezervi (L/dk) SR= MVV-VEmaks veya VEmaks/MVV x100 formülüyle hesaplanır

9 End-Tidal pCO 2 Tidal volüm sonunda ekshale edilen CO 2 basıncı

10 Heart rate reserve (HRR): Hastanın beklenen kalp hızından ulaştığı maksimum kalp hızının (HR) çıkarılması ile hesaplanır

11 ∆VO 2 /∆WR Egzersizin metabolik gereksinimi yada yapılan işin oksijen gereksinimi

12 O 2 pulse (VO 2 / HR) (Oksijen sunumu) Kalbin her atımda pulmoner kan akımına atılan veya periferik dokulara verilen oksijen miktarı

13 Oksijen kullanımı (Oksijen tüketimi = VO 2 ) Ulaşılan maksimum iş yükünde tüketilen O 2 miktarı

14 VO 2 max Sağlıklı ve kondüsyonlu olguda kendi yaş, cinsiyet ve ırkına kıyaslandığında maksimum oksijen tüketimi miktarına ulaşılıp plato çizdirildiğindeki oksijen tüketimi

15 Incremental exercise test (Kademeli olarak artan test protokolü) Bu testte hastalar 3 dakika bazal ölçümler için hareketsiz kalır, sonraki 3 dakika pedallara herhangi bir direnç uygulanmadan boşta, 60 rpm ile çevirmeleri istenir (0 watt- unloaded pedalling), daha sonra iş yükü dakikada 5-25 watt olacak şekilde artırılır

16 KPET Kullanım alanları Egzersiz kapasitesi, toleransını belirlemek Egzersiz intoleransında rol alan mekanizmalar Hastalıkların tanı ve prognozu (Kardiyovasküler sistem, solunum sistemi) Tedaviye yanıt (medikal, egzersiz, O 2 ) Hastalık ağırlığı, mortalite tayini AC-kalp transplantasyon öncesi Maluliyet değerlendirmesi

17 İntolerans varlığını göstermek Fonksiyonel kapasitenin (Pik VO 2 ) değerlendirilmesi  İndikasyonlar Egzersiz kapasitesi ve toleransını belirlemek

18  Kardiyopulmoner hst. birlikteliğinde dispneye hangisi sebep oluyor?  İstirahatte kardiyo-pulmoner testleri normalken, efor dispnesi tanımlayan hastalar  İndikasyonlar Egzersiz intoleransı mekanizmalarını belirlemek

19 Kalp yetmezliği Kalp transplantasyonuna aday seçimi Mortalite morbidite tayini KVS için uygulanan egzersiz, medikal tedaviye yanıt değerlendirmesi  İndikasyonlar Kardiyovasküler sistem hastalarının değerlendirilmesi

20  İndikasyonlar Solunum sistemi hastalarının değerlendirilmesi - I Fonksiyonel bozukluğun araştırılması Gaz değişim bozuklukları, hipoksemi boyutunun değerlendirilmesi KOAH İnterstisiel akciğer hastalığı

21  Pulmoner vasküler hastalık  Kistik fibrozis  Egzersiz ile indüklenen bronkospazm  Tedavi yanıtının ölçümü  İndikasyonlar Solunum sistemi hastalarının değerlendirilmesi - II

22 İndikasyonlar Cerrahi hasta grupları Preoperatif değerlendirme Akciğer rezeksiyonu öncesi değerlendirmek Volüm küçültücü cerrahi öncesinde Kalp, akciğer, kalp-akciğer nakli öncesinde

23 Pulmoner rehabilitasyon takibi Maluliyet tayini Sağlıklılık değerlendirmesi Kondüsyon değerlendirmesi İndikasyonlar Diğer durumlar

24 Klinik Pratikte KPET’in Tanıda Kullanım Yeri (A= çok yüksek, D= en düşük) İndikasyon Öneri derecesi  Egzersiz ilişkili bronkospazm A  Egzersiz ilişkili O2 desaturasyonu B  Açıklanamayan egzersiz dipnesi/intoleransı D (İstirahat kalp ve AC fonksiyonları normalken)  Spesifik hastalıkların egzersize yanıtını C değerlendirmek (Ventilatuar/kardiyak)

25 İndikasyon Öneri derecesi KOAH B,C İnterstisiel akciğer hst. B,B PPH B,B Kistik fibrozis C,C KKYB,B Tedavi yanıtını değerlendirme Maksimal incremental testC Endurans testiB

26 Nefes darlığı Anamnez, fizik inceleme, tam kan ve biyokimya analizi, akciğer grafisi, EKG SFT, DLCO, AKG Anormal ise düşünülen hastalığa yönelik tetkikler Sonuçlar normal ise BPT ya da kardiyak testler Anormal KPET Uygun ileri tetkik ya da tedavi Normalse takibi sonlandırın Normal Sonuçlarla uyumlu hastalığa yönelik ileri tetkik, tedavi ve takip

27 Kontrendikasyonlar-1  PaO 2 70mmHg  FEV 1 <%30 beklenenin  Kontrol edilemeyen astım  Son 4 haftada MI, Unstabil AP  2-3. derece blok  Hızlı ventriküler ya da atrial aritmiler  Ventriküler anevrizma  Akut sistemik hst (ABY, tirotoksikoz, infeksiyon)  Kooperasyon sorunu

28 Kontrendikasyonlar-2  Ciddi aort darlığı, dissekan anevrizma  Kontrol edilemeyen KKY  Kontrolsüz hipertansiyon  Ventriküler anevrizma  Ciddi pulmoner hipertansiyon  Trombofilebit/intrakardiyak trombüs  Yakın zamanda sistemik/pulmoner emboli  Akut perikardit, endokardit, myokardit

29 Göreceli kontrendikasyonlar-1  Sol ana koroner arter darlığı  Orta düzeyde kalp kapak hastalığı  İstirahatte hipertansiyon (Sist. 200 mmHg üzeri, dias. 120 mmHg üzeri)  Takiaritmi ve bradiaritmiler  Yüksek düzeyde AV blok

30  Hipertrofik kardiyomyopati  Ciddi pulmoner hipertansiyon  İleri dönem yada komplike gebelikler  Elektrolit bozuklukları  Ortopedik engel Göreceli kontrendikasyonlar-2

31 Testi sonlandırma kriterleri-1  Hasta monitörize edilemiyorsa  İskemik tipte progressig göğüs ağrısı  İskemik EKG değişiklikleri (2mm ST çökme/yükselme, T inversiyonu)  2-3. derece kalp blokları  Sağ/sol dal bloğu Supraventriküler/ventriküler taşikardi  Multifokal prematüre atım  Sistolik Basıncın başlangıca göre 20mm Hg fazla düşmesi

32 Hipertansiyon (sistolik B250 mmHg,diastolik B120mm Hg Ağır desaturasyon hipoksemi (O sat K%80) Aşırı terleme, ateş Koordinasyon kaybı Solunum yetmezliği bulguları Bulantı, kusma Kramp Ani solukluk, mental konfüzyon Her iş yükü artımında 10mm Hg sistolik KB artışı Testi sonlandırma kriterleri-2

33

34

35

36

37  Tedavi yanıtını değerlendirme  Medikal: Kalp ve akciğer hastalıkları  Cerrahi: Transplantasyon, rezeksiyon, hacim küçültme  Fizyoterapi  Morbidite ve mortalite tayini  KKY  PPH  KOAH  Fonksiyonel kapasiteyi değerlendirmek  Kalp hast  Akciğer hst  Periferik damar hst.  Kistik fibrozis  Normal olgular 6 DYT kullanım alanları

38 YöntemTeknik Donanım Yoğunluk Değerlendirm e Standardizasyon Tekrar Edilebilirlik Maliyet Merdiven Çıkma 0~mak/makPostop risk Fonk. kapasite 0 0 0 6 DYT + Submak/mak Fonk kapasite ++ + Shuttle test ++ Max Fonk kapasite +++ ++ + Egzersiz provokasyon +++ Submak.Havayolu duyarlılığı ++ Kardiyak stres test +++ Submakİskemi aritmi +++ KPET ++++ Mak Fonk. kapasite Birden çok sistem değerlendirilir ++ +++ ++++


"EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları