Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GRUP SEMPTOM Konu : Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine Başvuran Hasta ve Hasta Yakınlarının Sağlık Hizmetleri Hakkındaki Bilgi ve Yararlanma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GRUP SEMPTOM Konu : Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine Başvuran Hasta ve Hasta Yakınlarının Sağlık Hizmetleri Hakkındaki Bilgi ve Yararlanma."— Sunum transkripti:

1 GRUP SEMPTOM Konu : Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine Başvuran Hasta ve Hasta Yakınlarının Sağlık Hizmetleri Hakkındaki Bilgi ve Yararlanma Düzeyi

2 Grup Üyeleri Burak Uysal Merve Bulut Başar Doğantürk Öykü Denizeri
Talar Özler Jülide Yazıcı Sefa Kurt Sümeyye Nur Bayram Ufuk Üzüm Abdurrahman İnen

3 Grup Danışmanı Doc. Dr. Erkan Dervişoğlu

4 Giriş ve Amaç Sağlık hizmetleri, fert ve toplumun sağlıklı, uzun ömürlü olmasını ve gündelik hayatta verimliliğini sağlar. Bu amaçla sağlık hizmetleri yürütülür Temel sağlık hizmetleri şunlardır: a. Koruyucu sağlık hizmetleri b. Tedavi edici sağlık hizmetleri c. Rehabilite edici sağlık hizmetleri dir. Bu tanımdan yola çıkarak amacımız Kocaeli Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran hasta ve hasta yakınlarının temel sağlık hizmetleri konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek ve sağlık kurumlarından ne şekilde yararlandıklarını tespit etmektir.

5 TANIMLAR-AİLE HEKİMLİĞİ
Aile Hekimliği hasta ile ilk karşılaşma noktasıdır. Hastayla karşılıklı güvene dayalı bir ilişki kurar ve tüm sağlık gereksinimlerinin karşılanmasında sorumluluk alır. Hastalıklardan korunma ve erken tanı aile hekiminin ana görevidir. Diğer uzmanlık dalları ile örtüşen pek çok alanla ilgilenir. Bunları birinci basamak sağlık hizmeti vermekte kendine özgü bir biçimde kullanır. Aile dinamikleri, insan ilişkileri, danışmanlık ve psikoterapi konularından yararlanır. Bu durumda bazı tanımlar üzerinde durmak yerinde olacaktır.

6 Aile Hekimi: Bireylere yaş,cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmadan sağlık hizmeti vermek üzere uzmanlaşmış doktor; ailelere, yaşadıkları toplumla birlikte birincil ve sürekli bir sağlık bakımı sunar; fiziksel, psikolojik ve sosyal problemleri yönlendirir; diğer uzmanlıklara ihtiyaç olduğunda kapsamlı sağlık bakımı verilmesini koordine eder. Aile Hekimliği: Bireylere ve ailelere biyomedikal, davranış ve sosyal tıp ile entegre kapsamlı bakım verme ile ilgilenen tıp uzmanlığı; kapsamlı sağlık hizmeti servislerini, eğitimi ve araştırmayı kapsayan akademik tıp disiplinidir. Aile Sağlığı Elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli çalıştırılan veya bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe veya sağlık memurudur. Aile Hekimliği Hizmeti: Aile Hekimleri tarafından kapsamlı, sürekli, koordine ve işbirliği içinde verilen, birey, aile ve toplum odaklı sağlık hizmetidir.

7 Materyal ve metot Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden hizmet almak üzere başvuran hasta ve hasta yakınlarından, yaş ve cinsiyet farkı gözetilmeksizin rastgele seçilen 307 kişiye anket uygulanmıştır. Anket uygulanmadan önce, kişinin izni alınmıştır. Anket uygulaması esnasında bireye özel yaşamıyla ilgili sorular yöneltilmemiştir. Uygulanan anketin sonuçları; cinsiyet, yaş ve diğer faktörlere bağlı olarak sınıflandırılmış ve değerlendirilmiştir.

8 İstatistik yöntem Veriler SPSS programına aktarıldıktan sonra tanımlayıcı istatistik yapılmıştır Veriler ortalama ± standart sapma (SD), sayı (%) olarak ifade edilmiştir

9 …SONUÇLAR…

10 Anketimiz,hastanemizin poliklinik ve yatan hasta servislerinde uygulanmıştır.

11 Araştırmamıza katılanların büyük bir çoğunluğunu kadınlar oluşturmuştur.

12 Kocaeli dışından gelen katılımcılarımızın da çoğunlukta olması hastanemizin büyük bir bölge hastanesi olduğunu ve olanaklarının geniş olduğunu göstermektedir.

13 Sağlık güvencesi olan hasta ve hasta yakınlarının %92 oranında olması toplumu baz aldığımızda bu oranın insanların sağlık hizmetlerinden yeteri kadar faydalanıp faydalanmadığını düşünmemiz gerektirdiğini söyleyebiliriz..

14 Hasta ve Hasta Yakınlarına Sorduk… Aile Hekimliği Hakkında Bilginiz Var Mı?

15 Aile hekimliği konusunda bilginiz var mı sorusuna 307 kişiden 106’sı evet cevabını verirken 201 kişi bilgisi olmadığını belirtmiştir.

16 Sorduğumuz bu soruya katılımcılardan aldığımız cevabın ‘HAYIR’ olduğunu görmek bu konuda insanların bilgilendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

17 Anketi uyguladığımız katılımcıların %83’ ü hastalıkları hakkında hangi bölüme başvuracaklarını bildiklerini ifade etmişlerdir.

18 Bu soruyla hasta ve hasta yakınlarının büyük bir kısmının genel olarak devlet hastanelerini tercih ettiği tespit edildi.

19 Sağlık hizmetlerinden yararlanmada ulaşım kolaylığının önemli bir unsur olduğu gözlemlenmiştir.

20 Son altı ay içinde katılımcılardan %30 unun 4 veya daha fazla kez sağlık kurumlarına başvurmuş olması sağlık durumlarına dikkat ettiklerini ve kontrol altında tuttuklarını göstermektedir.

21 Varılan Sonuçlar Toplumumuz aile hekimliği uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahip değil Hastalar şikayetleri ile ilgili hangi bölüme başvurmaları gerektiği konusunda yüksek oranda fikir sahibi Ulaşım kolaylığı ve bir yakını tarafından önerilmiş olması sağlık merkezi seçiminde en önemli unsurlardır Hastanemize başvuran hasta ve yakınlarının %8 inin sosyal güvencesi yoktur. Bu oran dikkat çekicidir

22 Kaynaklar

23 Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz…


"GRUP SEMPTOM Konu : Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine Başvuran Hasta ve Hasta Yakınlarının Sağlık Hizmetleri Hakkındaki Bilgi ve Yararlanma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları