Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BÜ Ş RA AKSU –DUYGU B İ ÇER CANSU ÇET İ NKAYA MATERYALİN ADI: AMİRALİ BATIRAN KOORDİNAT MATERYALİN AMACI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BÜ Ş RA AKSU –DUYGU B İ ÇER CANSU ÇET İ NKAYA MATERYALİN ADI: AMİRALİ BATIRAN KOORDİNAT MATERYALİN AMACI."— Sunum transkripti:

1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BÜ Ş RA AKSU –DUYGU B İ ÇER CANSU ÇET İ NKAYA MATERYALİN ADI: AMİRALİ BATIRAN KOORDİNAT MATERYALİN AMACI Matematik ve geometri derslerinin alt yapısını olu ş turan koordinat sistemini ö ğ renciye e ğ lenceli bir ş ekilde anlatmaktır. Soyut olan koordinat sistemini basit bir oyun hâline dönü ş türüp ö ğ renciye kavratmaktır. MATERYALDE KULLANILAN MALZEMELER MATERYALİN HAZIRLANIŞ AŞAMALARI MATERYALİN EĞİTSEL ÖZELLİKLERİ -Tahta -Renkli Fon ka ğ ıdı -Matkap -Tahta kesici aletler (dekupaj testere) -Cetvel Amiral Battı İki oyuncuyla oynanır. Her oyuncu kendi savaş alanının kareleri içine gemilerini yerleştirir: Bir adet Amiral (4 birim kare), bir adet Kruvazör (3 birim kare), iki adet Muhrip (2 birim kare) ve dört adet Denizaltı (1 birim kare), dört adet mayın (1 birim kare), iki adet joker (1birim kare) bulunur. Koordinat sistemlerinden biri oyuncunun kendi savaş alanı, diğeri rakibinin savaş alanıdır. Oyuncular savaş alanlarına kendi gemi ve mayınlarını yerleştirirler. Her oyuncu kendi savaş alanının başında durur ve diğer oyuncunun talimatlarıyla hareket eder. Örne ğ in: Ahmet’in “(3,4) noktasına atış yaptım.” demesiyle Elif Ahmet’in yönlendirdiği kareyi bulur ve kaldırır. Boşsa geri kapatır. Doluysa ters çevirerek koordinat sistemine yerleştirir. Atışı mayına denk gelen oyuncu bir el bekleme cezası alır, yani cezalı duruma düşen oyuncunun rakibi atışı boşa gelse de bir el tekrar atış yapar. Bu şekilde atışlar yaparak rakibin en büyük gemisi yani amirali batırılmaya çalışılır. Atışı hediye paketine denk gelen oyuncu sayıdaki soruyu rakibinin sormasıyla cevaplar. Soruyu doğru olarak yanıtlarsa 2 el atış yapma hakkı kazanır. Oyunun herhangi bir anında rakibin amiralini batıran oyuncu oyunu kazanır. NASIL OYNANIR? Önce dört adet farklı kalınlıklarda 53x53 cm2 lik tahtalar alınır. İ lk iki tahta, materyalin tabanları yani koordinat sistemleri olacaktır. Üçüncü ve dördüncü tahtaların üzerine materyalin ş ekli çizilir. Çizdi ğ imiz ş ekiller marangozcu tarafından dekupaj testere yardımıyla 16 br kare olacak ş ekilde kesilir, zımparalanır. Tabanlarımızın etrafına dikdörtgen ş eklinde çıtalarla çerçeve yapılır. Gemi resimlerimiz birim kare hesabına uygun olarak kesilir. Kesilen küçük birim karelere yapı ş tırılır. Yan bölmelere ise ince çubuklar zımparalandıktan sonra yerle ş tirilir, zımbalanır. Koordinat sistemi renkli fon ka ğ ıtları yardımıyla olu ş turulur. Sava ş alanları ve atı ş ta ş ları hazır hâle gelir. 1.Materyalin kullanılaca ğ ı ders/ünite/konu:Matematik/ 3.Ünite/Cebirsel İ fadeler/Düzlemde bir noktanın koordinatları ve do ğ ru denklemleri 2.Hazırlanan materyalle ö ğ rencilere kazandırılması beklenen hedefler:Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. Koordinat sistemi üzerinde yer belirlemeyle gerçek ya ş am durumlarını ili ş kilendirmeye yönelik çalı ş malara yer verilir. 3. Materyalin birlikte kullanılaca ğ ı yöntem/teknik: Gösterip yaptırma yöntemi/Gösteri tekni ğ i 4.Materyalin kimin tarafından aktif olarak kullanılaca ğ ı: 7.Sınıf ö ğ renci ve ö ğ retmenleri tarafından ortakla ş a kullanım.


"RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BÜ Ş RA AKSU –DUYGU B İ ÇER CANSU ÇET İ NKAYA MATERYALİN ADI: AMİRALİ BATIRAN KOORDİNAT MATERYALİN AMACI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları