Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hatice Gökçe Bilgiç, Duygu Duman, S. Sadi Seferoğlu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hatice Gökçe Bilgiç, Duygu Duman, S. Sadi Seferoğlu"— Sunum transkripti:

1 Dijital Yerlilerin Özellikleri ve Çevrim içi Ortamların Tasarlanmasındaki Etkileri
Hatice Gökçe Bilgiç, Duygu Duman, S. Sadi Seferoğlu Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya

2 Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya
Sunu Planı Giriş Dijital Yerliler Dijital Göçmenler Dijital Yerli Öğrenenlerin Özellikleri Çevrim-içi Öğrenme Çevrim-içi Öğrenen Özellikleri Çevrim-içi Öğrenme Ortamları Tasarlanırken Dijital Yerlilerin Temel Özelliklerinin Göz Önünde Bulundurulmasının Önemi Sonuç ve Öneriler Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

3 Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya
Sayısal Uçurum Sayısal uçurum; Sosyo-ekonomik düzey Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim Geniş kapsamlı Internet kullanımı konularında oluşan farklılıklar ve bu farklılıklardan oluşan boşlukları içermektedir. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

4 Gelir Gruplarına Göre Evde Bilgisayar Sahipliği - Türkiye
Kaynak: TÜBİTAK-BİLTEN (2001). Bilgi teknolojileri yaygınlık ve kullanım araştırması Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Araştırma Enstitüsü, Ankara. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

5 Kuşaklar Arasındaki Sayısal Uçurum
Prensky’ e göre kuşaklar arası sayısal uçurum: Farklı yaş grupları arasında Farklı amaç ve Farklı becerilerle bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı. Bu sıralar gençlerin söylediği kelimeleri anlayamıyorum. Mrb, thnx u cu Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

6 Sayısal Uçurum ve Yeni Kuşaklar
Sayısal uçurumun bu bakış açısı ve gelişen teknolojinin yeni kuşaktaki etkileri ile; toplumda bu gelişimin ortasında doğanlar, bu değişime uzak kalanlar veya yeni duruma kendilerini hazırlamaya çalışanlardan oluşan iki ayrı grup ortaya çıkmıştır. Baban sonunda bir fare bulmayı başardı oğlum. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

7 Yeni Kuşaklar: Yerliler ve Göçmenler
Farklı niteliklere sahip bu iki grup dijital yerliler ve dijital göçmenler şeklinde adlandırılmaktadır. Teknoloji ile doğar doğmaz tanışanlar dijital yerlileri, Bu gelişime sonradan kendilerini uyarlamaya çalışanlar dijital göçmenleri oluşturmaktadır. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

8 Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya
Dijital Yerliler Günümüz teknolojileri ile hayata başlayan Hayatlarının merkezinde çevrim-içi ortamlar ve yeni teknolojiler yer alan Tüm günlük işlerini teknoloji ile yürüten Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

9 Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya
Dijital Yerliler (2) Bilgisayarların, Internet’in ve video oyunlarının dijital dilini ana dil olarak konuşan, 21. yüzyıl çocuklarından ve gençlerinden oluşurlar. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

10 Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya
Dijital Yerliler (3) Çevrim-içi ortamlar, Internet, Anlık mesajlaşma ortamları, Cep telefonları, Tartışma forumları, Bilgisayar oyunları, Sosyal ağlar gibi birçok gelişen teknoloji hayatlarının merkezini oluşturuyor. (Prensky, 2004) Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

11 Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya
Dijital Göçmenler Teknolojilerin kullanıldığı ortamlara uyum sağlamaya çalışırlar. Kendilerini teknolojinin gelişimi ile yeni bir süreç içerisinde bulan bir kuşaktan oluşmaktadır. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

12 Dijital Yerliler & Göçmenler
Dijital yerlilerin çevrim-içi etkinlikleri her gün artan bir şekilde günlük hayatlarının bir parçası haline gelmektedir. İki kuşak arasında tercih ve beklenti farklılıkların en büyük etkisi de eğitim üzerinde görülmektedir. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

13 Dijital Yerliler & Göçmenler (2)
Gelişen yeni teknolojiler eğitim-öğretim ortamıyla bütünleştirilirken bu teknolojileri kullanacak olanların dijital yerlilerin değişen öğrenme özellikleri de unutulmamalıdır. Sınıf içi, sınıf dışı veya çevrim-içi ortamlar tasarlanırken dijital yerlilerin çeşitli özelliklerinin göz önünde bulundurulmasının gerektiği dikkate alınmalıdır. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

14 Dijital Yerliler Neler İstiyor?
Kaynak: Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

15 Dijital Yerli Öğrenenlerin Özellikleri
Metin yerine grafik Oyunlarla öğrenmek Keşfederek öğrenmek Dijital Yerli Öğrenenlerin Beklentileri Aynı anda birden çok iş yapmak Bilgiye hızlı erişmek Doğrusal değil rastgele okumak Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

16 Dijital Yerli Öğrenenlerin Özellikleri (2)
Dijital yerliler teknolojiyi beş farklı bağlamda kullanırlar; Kişisel ilgi veya eğlence Sosyal iletişim Günlük Kullanım Üniversite/ ders çalışma Profesyonel çalışmalar Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

17 Dijital Yerli Öğrenenlerin Özellikleri (3)
Sahip oldukları özellikleriyle ilişki olarak dijital yerlilerden oluşan yeni kuşak öğrencilerin çevrim-içi ortamlarda öğrenmeye daha yatkın oldukları ileri sürülebilir. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

18 Dijital Yerli Öğrenenlerin Özellikleri (4)
Dijital yerli olarak adlandırılan bu kuşak çevrim-içi ortamlarda, bilgiyi kendi kendilerine araştırıp bulmaya, hiç tanımadıkları insanlarla bu bilgiyi paylaşmaya, eski kuşaklarla kıyaslanmayacak kadar yatkın olan özellik ve yeterliklere sahiptirler. Hadi bir müzikal hikaye yapalım ve bunu Internet’te herkesin duyması için paylaşalım Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

19 Dijital Yerli Öğrenenlerin Özelliklerinin Farkındalığının Önemi
Etkili bir öğrenme ortamı için teknolojinin, öğrencilerin ve öğretmenlerin günlük hayatlarındaki rolünün bilinmesi önemlidir. Öğrenci ve öğretmenlerin teknolojiye bakışlarının iyi anlaşılmış olması eğitim teknolojilerinin okullarda kullanımı konusunda daha doğru kararlar alınmasını ve uygulamaların daha etkili bir şekilde yapılabilmesini sağlar. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

20 Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya
Çevrim-içi Öğrenme Çevrim-içi öğrenme ortamları; Internet/Intranet (yerel ağ) ya da bir bilgisayar ağı üzerinden, bireyin kendi kendine öğrenmesi ile gerçekleşen, bilgiye ulaşmada zaman, mekân sınırı tanımayan, Yüz yüze ve uzaktan öğrenme bileşenlerinin bir araya getirildiği, Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

21 Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya
Çevrim-içi Öğrenme (2) Çevrim-içi öğrenme ortamları; eş-zamanlı ya da eş-zamansız olarak diğer öğrenenler ve öğretenler ile iletişim kurulan, Internet tabanlı uzaktan eğitim ve öğrenme ortamlarını kapsayan öğrenme ortamlarıdır. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

22 Çevrim-içi Öğrenme (3) Eski Öğretim Yöntemleri – Klasik Yöntem
Yeni Öğretim Yöntemi: Çevrim-içi Öğrenme Eski ve Yeni Öğrenme -Öğretim Yöntemleri Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

23 Çevrim-içi Öğrenenlerin Özellikleri
Çevrim-içi öğrenme teknolojilerini düzgün bir şekilde kullanabilen, Öğrenmeye ihtiyaç duyan, Etkileşim ve işbirlikli öğrenmeyi anlayan ve değerini bilen, Sosyal etkileşime yatkın olan, İçsel kontrole sahip olan, Güçlü bir akademik öz-benlik kavramına sahip olan Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

24 Çevrim-içi Öğrenenlerin Özellikleri (2)
Kendi öğrenme sürecini bağımsız idare edebilme deneyimine ya becerilere sahip olan, Sosyal öğrenme ile birbirlerini gözlemleyerek öğrenebilen ve sözel yeteneğe sahip olan, Bireysel değerlendirme ve grup değerlendirmesi yapabilme yeteneğine sahip olan, Yazarak iletişim kurabilen, Eleştirel düşünebilen ve karar verebilen bireylerdir. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

25 Çevrim- içi Öğrenme Ortamların Bileşenleri
Çevrim-içi ortamlarda; Metin Tabanlı öğrenme materyalleri, Çoklu ortam tabanlı öğrenme materyalleri, Sohbet, forum gibi eşzamanlı veya eşzamansız etkileşim ortamları gibi değişik amaçlara hizmet eden bileşenler kullanılabilir Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

26 Çevrim- içi Öğrenme Ortamların Bileşenleri (2)
Çevrim-içi öğrenme tasarımı yaparken önemli olan, Hangi bileşeni ne için kullandığımız bilmek, bu bileşenleri bir amaca uygun olarak, öğrencilere en iyi öğrenme ortamını sunmak için kullanmaktır. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

27 Çevrim-içi Öğrenme Ortamları Tasarımı ve Dijital Yerliler
Dijital medya araçları dijital hayatlarının merkezine yerleşmiştir; Bilgiye erişim, Haberleşme, Eğlence, Ders çalışma gibi… Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

28 Çevrim-içi Öğrenme Ortamları Tasarımı ve Dijital Yerliler (2)
Dijital medya araçları, günlük hayatlarındaki her türlü etkinliklerini bu araçlarla halletmekte olan yeni kuşak öğrenenlerin hayatlarına bu kadar yerleşmişken; Çevrim-içi öğrenme ortamları tasarlanırken dijital yerlilerin bu özellikleri dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde bu öğrenme ortamları yeni nesil öğrencilerin oluştuğu dijital yerlilerin gözünde öğrenme için etkisiz hale gelir. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

29 Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya
Sonuç ve Öneriler Gelişen teknolojiler ve bu teknolojilerin dijital yerli olarak adlandırdığımız; doğar doğmaz teknoloji ile tanışan yeni nesil öğrencilerin hayatlarının merkezine yerleşmiş olması öğrencilerin öğrenme stillerini ve öğrenmeden dolayısıyla öğretenden ve öğretim ortamlarından beklentilerini değiştirmiştir. Bu değişime paralel olarak gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ile beraber artan çevrim-içi öğrenme ortamları da eğitim öğretimi farklı bir yapıya taşımıştır. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

30 Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya
Sonuç ve Öneriler (2) Çevrim-içi öğrenme ortamlarının artmasıyla ve teknolojinin yeni nesil öğrencilerin hayatlarının merkezine yerleşmesiyle birlikte değişen çevrim-içi öğrenen özellikleri; güçlü akademik benlik kavramı olan, çevrim-içi öğrenmede özellikle iletişim ve işbirliği gerektiren teknolojileri kullanmada yetkin olan, kişiler arası güçlü iletişime sahip olan öğrenenler olarak tanımlanabilir. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

31 Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya
Sonuç ve Öneriler (3) Çevrim-içi öğrenen özellikleri dikkate alınarak sadece metin tabanlı öğrenme materyalleriyle hazırlanan çevrim içi öğrenme ortamlarının dijital yerlilerden oluşan yeni nesil öğrenenleri tatmin etmeyeceği ve beklentilerini karşılamayacağı sonucu çıkmaktadır. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

32 Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya
Sonuç ve Öneriler (4) Çevrim-içi öğrenme ortamlarını dijital yerliler için tasarlama: Esnek olması, farklı öğrenme stillerini desteklemesi, işbirliği, iletişim ve sosyal etkileşim sağlayarak etkileşim düzeyi yüksek olması, bilgiyi doğrudan sunmak yerine araştırarak bulmaya yönlendirmesi, Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

33 Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya
Sonuç ve Öneriler (5) dijital medya araçlarını öğrenme süreciyle kaynaştırması, düşünme, değerlendirme ve öz-yönlendirmeli öğrenme gerektirmesi, sosyal öğrenme ortamları. Yapılan tasarımlarda dijital yerlilerin sahip oldukları becerileri destekleme ve geliştirmeye odaklanılmalıdır. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

34 Değişen Dünya ve Değişen Öğrenciler
Kaynak: Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya

35  Teşekkürler… Hatice Gökçe Bilgiç, Duygu Duman, S. Sadi Seferoğlu
Hacettepe Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya Bilgiç, H. G., Duman, D. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Dijital yerlilerin özellikleri ve çevrim-içi ortamların tasarlanmasındaki etkileri. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11), 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya. Bilgiç, H. G., Duman, D., & Seferoğlu, S. S. (2011). The characteristics of digital natives’ and their effects of on the design of online environments (in Turkish). XIII. Academic Informatics Conference (AB11), February , Inonu University, Malatya. Akademik Bilişim 2011, 2-4 Şubat 2011 / İnönü Üniversitesi Malatya


"Hatice Gökçe Bilgiç, Duygu Duman, S. Sadi Seferoğlu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları