Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI"— Sunum transkripti:

1 ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI
Doç. Dr. Mustafa ÇEKER

2 ORGANLARI Ortak sayısının çok olması, ortakların sorumluluğun sınırlı olması, çoğu ortağın birbirini tanımaması sebebiyle AŞ organlar tarafından yönetilir. Üç adet zorunlu organ vardır : Yönetim kurulu, Genel kurul ve Denetçiler. Genel kurul: karar organı Yönetim kurulu: yönetim ve temsil organı Denetçiler: denetim organı

3 YÖNETİM KURULU Şirketin yönetim ve temsil organıdır.
Sürekli şekilde faaliyette bulunur. Kurul organdır, en az 3 kişiden oluşmalıdır; üst limit yoktur. YK üyeleri GK tarafından seçilir. Ticaret siciline tescil ve ilan edilirler. En fazla 3 yıl süreyle görev yaparlar.

4 GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim yetki ve görevi Temsil yetki ve görevleri
Şirket işlerinin yürütülmesi Anasözleşmeyle GK.ya verilen ve münhasıran GK.a ait olanlar dışında kalan tüm yetki ve görevler Yetkinin sınırları anasözleşmeyle daraltılıp genişletilebilir. GK.u toplantıya davet etmek Temsil yetki ve görevleri Şirketin 3. kişilere karşı temsili, YK.na özgü bir yetkidir. Sınırı: faaliyet konusudur. Şirketin temsilinde birlikte temsil (çift imza) kuralı geçerlidir.

5 YK ÜYELİĞİ Pay sahibi olmak Gerçek kişi olmak
Seçilme engelinin bulunmaması

6 YÖNETİM KURULU KARARLARI
Her iş için YK kararına ihtiyaç yoktur ör: gündelik işler, ticari defterlerin tutulması,bilançonun hazırlanması Özellikle YK.sorumluluğunu doğurabilecek hususlarda YK kararı alınır. Toplantı ve karar nisabı * Toplantı nisabı: üyelerin yarısından bir fazlası * Karar nisabı: üyelerin çoğunluğuyla karar alınır Daha süratle çalışılabilmesi için YK yetkilerini ve görevlerini üyeleri arasında paylaştırılabileceği gibi, bu yetkilerin bir kısmını veya tamamını murahhaslara devredebilirler.

7 DENETÇİLER Anonim şirketler iç ve dış denetim olarak iki ayrı şekilde denetlenirler. İç denetimi, GK.un seçtiği denetçiler yapar. Dış denetim ise Bağımsız Denetim Kuruluşları tarafından yapılır.

8 ÖZELLİKLERİ Her anonim şirkette en az 1 adet denetçi olmak zorundadır (en fazla 5). Gerçek veya tüzel kişi olabilir. Denetçilerin pay sahibi olması veya muhasebe bilmesi gerekmez. Devlet memurları, YK. Üyeleri ve akrabaları denetçi seçilemez.

9 GÖREV VE YETKİLERİ Şirketin hesap ve kayıtlarını incelemek.
Yıllık rapor (denetçi raporu) hazırlamak Gerekli hallerde GK.u toplantıya çağırmak Pay sahiplerinin şikayetlerini araştırmak


"ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları