Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI Doç. Dr. Mustafa ÇEKER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI Doç. Dr. Mustafa ÇEKER."— Sunum transkripti:

1 ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI Doç. Dr. Mustafa ÇEKER

2 ORGANLARI Ortak sayısının çok olması, ortakların sorumluluğun sınırlı olması, çoğu ortağın birbirini tanımaması sebebiyle AŞ organlar tarafından yönetilir. Ortak sayısının çok olması, ortakların sorumluluğun sınırlı olması, çoğu ortağın birbirini tanımaması sebebiyle AŞ organlar tarafından yönetilir. Üç adet zorunlu organ vardır : Yönetim kurulu, Genel kurul ve Denetçiler. Üç adet zorunlu organ vardır : Yönetim kurulu, Genel kurul ve Denetçiler. Genel kurul: karar organı Genel kurul: karar organı Yönetim kurulu: yönetim ve temsil organı Yönetim kurulu: yönetim ve temsil organı Denetçiler: denetim organı Denetçiler: denetim organı

3 YÖNETİM KURULU Şirketin yönetim ve temsil organıdır. Şirketin yönetim ve temsil organıdır. Sürekli şekilde faaliyette bulunur. Sürekli şekilde faaliyette bulunur. Kurul organdır, en az 3 kişiden oluşmalıdır; üst limit yoktur. Kurul organdır, en az 3 kişiden oluşmalıdır; üst limit yoktur. YK üyeleri GK tarafından seçilir. YK üyeleri GK tarafından seçilir. Ticaret siciline tescil ve ilan edilirler. Ticaret siciline tescil ve ilan edilirler. En fazla 3 yıl süreyle görev yaparlar. En fazla 3 yıl süreyle görev yaparlar.

4 GÖREV VE YETKİLERİ Yönetim yetki ve görevi Yönetim yetki ve görevi Şirket işlerinin yürütülmesi Şirket işlerinin yürütülmesi Anasözleşmeyle GK.ya verilen ve münhasıran GK.a ait olanlar dışında kalan tüm yetki ve görevler Anasözleşmeyle GK.ya verilen ve münhasıran GK.a ait olanlar dışında kalan tüm yetki ve görevler Yetkinin sınırları anasözleşmeyle daraltılıp genişletilebilir. Yetkinin sınırları anasözleşmeyle daraltılıp genişletilebilir. GK.u toplantıya davet etmek GK.u toplantıya davet etmek Temsil yetki ve görevleri Temsil yetki ve görevleri Şirketin 3. kişilere karşı temsili, YK.na özgü bir yetkidir. Şirketin 3. kişilere karşı temsili, YK.na özgü bir yetkidir. Sınırı: faaliyet konusudur. Sınırı: faaliyet konusudur. Şirketin temsilinde birlikte temsil (çift imza) kuralı geçerlidir. Şirketin temsilinde birlikte temsil (çift imza) kuralı geçerlidir.

5 YK ÜYELİĞİ Pay sahibi olmak Pay sahibi olmak Gerçek kişi olmak Gerçek kişi olmak Seçilme engelinin bulunmaması Seçilme engelinin bulunmaması

6 YÖNETİM KURULU KARARLARI Her iş için YK kararına ihtiyaç yoktur ör: gündelik işler, ticari defterlerin tutulması,bilançonun hazırlanması Her iş için YK kararına ihtiyaç yoktur ör: gündelik işler, ticari defterlerin tutulması,bilançonun hazırlanması Özellikle YK.sorumluluğunu doğurabilecek hususlarda YK kararı alınır. Özellikle YK.sorumluluğunu doğurabilecek hususlarda YK kararı alınır. Toplantı ve karar nisabı * Toplantı nisabı: üyelerin yarısından bir fazlası * Karar nisabı: üyelerin çoğunluğuyla karar alınır Toplantı ve karar nisabı * Toplantı nisabı: üyelerin yarısından bir fazlası * Karar nisabı: üyelerin çoğunluğuyla karar alınır Daha süratle çalışılabilmesi için YK yetkilerini ve görevlerini üyeleri arasında paylaştırılabileceği gibi, bu yetkilerin bir kısmını veya tamamını murahhaslara devredebilirler. Daha süratle çalışılabilmesi için YK yetkilerini ve görevlerini üyeleri arasında paylaştırılabileceği gibi, bu yetkilerin bir kısmını veya tamamını murahhaslara devredebilirler.

7 DENETÇİLER Anonim şirketler iç ve dış denetim olarak iki ayrı şekilde denetlenirler. Anonim şirketler iç ve dış denetim olarak iki ayrı şekilde denetlenirler. İç denetimi, GK.un seçtiği denetçiler yapar. İç denetimi, GK.un seçtiği denetçiler yapar. Dış denetim ise Bağımsız Denetim Kuruluşları tarafından yapılır. Dış denetim ise Bağımsız Denetim Kuruluşları tarafından yapılır.

8 ÖZELLİKLERİ Her anonim şirkette en az 1 adet denetçi olmak zorundadır (en fazla 5). Her anonim şirkette en az 1 adet denetçi olmak zorundadır (en fazla 5). Gerçek veya tüzel kişi olabilir. Gerçek veya tüzel kişi olabilir. Denetçilerin pay sahibi olması veya muhasebe bilmesi gerekmez. Denetçilerin pay sahibi olması veya muhasebe bilmesi gerekmez. Devlet memurları, YK. Üyeleri ve akrabaları denetçi seçilemez. Devlet memurları, YK. Üyeleri ve akrabaları denetçi seçilemez.

9 GÖREV VE YETKİLERİ Şirketin hesap ve kayıtlarını incelemek. Şirketin hesap ve kayıtlarını incelemek. Yıllık rapor (denetçi raporu) hazırlamak Yıllık rapor (denetçi raporu) hazırlamak Gerekli hallerde GK.u toplantıya çağırmak Gerekli hallerde GK.u toplantıya çağırmak Pay sahiplerinin şikayetlerini araştırmak Pay sahiplerinin şikayetlerini araştırmak


"ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI Doç. Dr. Mustafa ÇEKER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları