Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Nükleik Asid Metabolizması Prof.Dr.Tülay Akçay.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Nükleik Asid Metabolizması Prof.Dr.Tülay Akçay."— Sunum transkripti:

1 1 Nükleik Asid Metabolizması Prof.Dr.Tülay Akçay

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7 A T Ş Ş P G S Ş Ş P P T A Ş Ş P P S G Ş Ş P A+G=T+S

8 8 Nükleotidlerin Metabolizması -Pürin nükleotid’lerinin yapım ve yıkımı -Primidin nükleotid’lerinin yapım ve yıkımı -Nükleotid metabolizması ile ilgili bozukluklar

9 9 Pürin Nükleotid’lerinin Biyosentezi De nova Sentez Endojen pürin sentezinde kullanılan maddeler; -Karbon kaynağı olanlar: Glisin, Format, Karbondioksit -Azot kaynağı olanlar: Glisin, Glutamin, Aspartik asid CO 2 ’den Glisin’den C N C NN C C C N 6 1 2 3 9 5 4 7 8 Format’dan (N 10 –formil tetrahidrofolat) Glutamin’den Aspartat’dan Format’dan

10 10 Riboz-5-fosfat PRPP 5-fosforibozilamin IMP AMPGMP ADPGDP ATPGTP 1 2 1 PRPP sentetaz 2 PRPP amidotransferaz Denova pürin nükleotid Sentezinin düzenlenmesi

11 11 A) PRPP sentetaz B)PRPP amidotransferaz

12 12 Nükleotidler, sadece RNA ve DNA nın önemli yapı birimleri değildir, biyokimyada bir çok anahtar biomoleküllerin yapısına da girerler. NAD,FAD ve Koenzim A, ATP den sentezlenir

13 13 Pürin Nükleotidlerinin Katabolizması AMPGMP H 2 O H 2 O Nükleotidaz P i Nükleotidaz P i AdenozinGuanozin Adenozin H 2 ONükleozid P i Deaminaz NH 3 Fosforilaz Riboz-1-P İnozinGuanin Nükleozid P Guanaz H 2 O Fosforilaz Riboz-1-P NH 3 H 2 O + O 2 H 2 O 2 H 2 O + O 2 H 2 O 2 Hipoksantin Ksantin Ürik asid (keto şekli) Ksantin Oksidaz (enol şekli) Ksan.Oks. İnozin: Hipoksantin + Riboz Kanda normal ürik asid miktarı: 2-7 mg/dl (Kadında; 2.2-6.0 mg/dl Erkekte; 3.5-7.2 mg/dl)

14 14 Dokularda Ürik Asid Birikimi Sonucu Gut Oluşur Gut hastalığı vücut sıvılarında, ürik asid düzeylerinin normalin üzerine çıkması ile oluşur (nomal düzey 2- 7.0 mgdl) Ürik asid ve onun kristalleri suda az çözünürler üratın aşırı birikimleri, iğne şeklinde ürat kristallerinin çökelmesinineneden olur kristaller sıklıkla yumuşak dokuda toplanır.

15 15 Pürin Nükleotidleri Metabolizma Bozuklukları I. Ürik asid düzeyi ile ilgili bozukluklar II. Adenozin deaminaz (ADA), yetersizliği ile ilgili bozukluklar III.Nükleozid fosforilaz yetersizliği ile ilgili bozukluklar

16 16 Primidin Metabolizması

17 17

18 18 :

19 19 Pirimidin Metabolizmasının Bozuklukları Tip I : orotat fosforibozil transferaz ve orotidilat dekarboksilaz eksikliği; idrarla orotik asit atılmakta, gelişmede gerilik ve anemi görülmektedir. Oral yolla üridin verilerek tedavi edilir. Tip II : orotidilat dekarboksilaz eksikliği;idrarla orotik asid atılır, üridin verilmesi karbomoil fosfat sentetaz II üzerine geri beslenme, inhibisyon yapmakta ve orotik asid oluşumu azalmaktadır.


"1 Nükleik Asid Metabolizması Prof.Dr.Tülay Akçay." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları