Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAM GELİŞTİRME ve PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAM GELİŞTİRME ve PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ"— Sunum transkripti:

1 PROGRAM GELİŞTİRME ve PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ
Haz: Arş. Gör. Ceyhun OZAN Atatürk Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

2 İÇERİK Program Geliştirme Program Geliştirme Süreci
Program Geliştirme Sürecinin İlkeleri Program Geliştirmeyi Engelleyen Faktörler Program Geliştirme Süreçlerinde Öğretmenlerin Rol ve Sorumlulukları

3 Program Geliştirme Eğitim programının hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve değerlendirme öğeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütünü (Özcan Demirel) Okul içinde ve dışında milli eğitimin ve okulun amaçlarını etkinlikle geliştirmek ve gerçekleştirmek üzere düzenlenen muhteva ve faaliyetlerin uygun yöntem, teknik, araç ve gereçlerle geliştirilmesine yönelmiş koordineli çabaların tümü (Fatma Varış)

4 Program Geliştirme Bir programın değeri, ancak uygulamadaki başarısı ile ölçülebilir. Bir program ne kadar mükemmel hazırlanırsa hazırlansın, uygulama koşullarından kaynaklanan nedenlerle problemler ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla eğitim programlarının uygulanmasında en iyi sonuçları almak üzere yapılan çalışmaların tümü program geliştirme çalışmaları olarak değerlendirilmektedir.

5 PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ
Değerlendir Uygula Dene Program Tasarısı Hazırla İhtiyaç Analizi Yap ve Değerlendir

6 Program Geliştirme Sürecinin İlkeleri
yetiştirilmesi düşünülen insanda bulunması gereken nitelikleri en etkili ve verimli uygulamalarla kazandırmayı hedefler. kapsamlı, devamlı ve dinamik bir süreçtir. bilimsel yaklaşımı ele alır. uzmanlık, bilgi ve beceri gerektiren bir görevdir. merkezden okullara, okullardan da merkeze sürekli bir iletişim gerektiren süreçtir. biri diğerini etkileyen sistemli çalışmalardan oluşur. uygulama sırasında gelişen sistemli araştırma sürecidir.

7 Program Geliştirme Sürecinin İlkeleri
denencel bir süreçtir. planlı bir çalışmadır. ekip çalışmasını gerektirir. araştırma-geliştirme sürecidir. süreklilik gösteren bir çabadır. süreçlerinde tüm ilgililerin, malzeme ve materyallerin, araç ve gereçlerin, çevre koşullarının geliştirilmesi ve en iyi noktaya getirilmesi, programı daha işlevsel hale dönüştürür.

8 Program Geliştirmeyi Engelleyen Faktörler
Geleneksel içerik ve yöntemlere bağlılık Mesleki gelişim gereksinimine inanmayış Aşırı bireysellik Kayıtsızlık Beceri eksikliği Yaratıcı süreçlerin ihmali Deneysel ve bilimsel yaklaşımdan kaçınmak Araştırma süreçlerinde yetişmemiş olmak

9 Program Geliştirme Süreçlerinde Öğretmenlerin Rol ve Sorumlulukları
Hazırlanan programları öğretmenlere verip, onların programın eğitim durumlarını bir teknisyen gibi uygulamaları doğru değildir. Eğitim programları öğretmenlere örnek eğitim durumlarını sunar. Programların uygulanmasını sağlayan kaynak kitap ve kılavuzları, öğretmenler tartışmalı, programı hazmetmeli ve programın ana çizgisinden ayrılmadan bölge şartlarına göre seçimler yaparak uygulamalıdırlar. Öğretmenler, öğrencilerinin gereksinimlerini, ilgilerini, beklentilerini, motivasyonlarını, gelişim özelliklerini ve problemlerini bilmeli ve incelemelidir. Çevresindeki, ülkesindeki ve dünyadaki sosyal koşulları ve olguları tanımalıdır.

10 Program Geliştirme Süreçlerinde Öğretmenlerin Rol ve Sorumlulukları
Örgün eğitimle yetiştirilmesi planlanan insan tipi konusunda netleşmiş kavram ve süreçlerin farkında olmalıdır. Hedefler doğrultusunda öğretim programını değerlendirebilmeli ve ulaştığı bulguları programı hazırlayanlarla paylaşmalıdır. Programın hedeflerine hizmet edecek öğretim süreçlerini araştırmalı ve geliştirmelidir. Mesleki gelişimin gereğine inanmalı ve yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemelidir. Öğretmen, program geliştirme alanında kendini geliştirdikçe eğitim programlarının da gelişimine katkı sağlayacağı unutulmamalıdır.


"PROGRAM GELİŞTİRME ve PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları