Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atriyal Fibrilasyonda Antikoagülan Tedavi Doç. Dr. Namık K. Eryol Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atriyal Fibrilasyonda Antikoagülan Tedavi Doç. Dr. Namık K. Eryol Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 Atriyal Fibrilasyonda Antikoagülan Tedavi Doç. Dr. Namık K. Eryol Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

2 Aritmili hastaların 1/3’nü oluşturur 2% VF Data source: Baily D. J Am Coll Cardiol. 1992;19(3):41A. 34% Atrial Fibrillation 18% Unspecified 6% PSVT 6% PVCs 4% Atrial Flutter 9% SSS 8% Conduction Disease 3% SCD 10% VT

3 Atrial Fibrillation Demographics by Age Adapted from Feinberg WM. Arch Intern Med. 1995;155:469-473. U.S. population Population with atrial fibrillation Age, yr <55- 9 10- 14 15- 19 20- 24 25- 29 30- 34 35- 39 40- 44 45- 49 50- 54 55- 59 60- 64 65- 69 70- 74 75- 79 80- 84 85- 89 90- 94 >95 U.S. population x 1000 Population with AF x 1000 30,000 20,000 10,000 0 500 400 300 200 100 0

4 Atriyal Fibrilasyon: Klinik Problemler Emboli ve inme Antikoagülasyon, özellikle yaşlı hastalarda (> 75.) Konjestif Kalp Yetmezliği – AV uyumun kaybı – Atriyal kontraksiyonun kaybı – Hız nedenli KMP Hızla ilişkili atriyal miyopati ve dilatasyon Kronik semptomlar ve azalan iyilik hissi

5 Manning WJ. N Engl J Med. 1993;328:750-755. A Left AtriumB Left Atrial Appendage Clot

6

7

8 AF’li hastalarda strok için risk faktörleri Mitral darlığı HT TİA ve strok hikayesi KKY veya Sol Ventrikül Disfonksiyonu >75 yaş DM N Engl J Med,2001;344:1067-1078

9 Echocardiographic Risk Factors for Stroke Factors in Patients with Atrial Fibrillation LV systolic dysfunction Increased LA size SPAF Investigators. Ann Intern Med. 1992;116:6-12.

10 Incidence of Stroke by Left Atrial Size (Framingham Study) Benjamin EJ. Circulation, 1995;92:835-841. 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 012345678 0% WOMEN Years of follow-up 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 012345678 Tertile of LA size 3 2 1 Years of follow-up MEN

11 Atrial fibrilasyon tedavisinde kullanılan metodlar Farmakolojik tedavi Antikoagulan tedavi Hız kontrolü Sinüs ritminin sağlanması Non-farmakolojik tedavi

12

13 Major Clinical Trials in Atrial Fibrillation SPAF 1 Stroke Prevention in Atrial Fibrillation BAATAF 2 Boston Area Anticoagulation Trial for Atrial Fibrillation CAFA 3 Canadian Atrial Fibrillation Anticoagulation AFASAK 4 Copenhagen Investigators SPINAF 5 Stroke Prevention in Nonrheumatic Atrial Fibrillation 1 Circulation. 1991;84:527-539. 2 N Engl J Med. 1990;323:1505-1511. 3 J Am Coll Cardiol. 1991;18:349-355. 4 The Lancet. 1989;1:175-178. 5 N Eng J Med. 1992;327:1406-1412.

14 SPAFBAATAFCAFA AFASAKSPINAF Number of Patients13304203781007571 Drug UsedWarfarinASAWarfarinWarfarinWafarinASAWarfarin (INR 2-4.5)325 mg(PT 1.2-1.5x(INR 2-3)(INR 2.8-4.2)75 mg(INR 1.2-1.5) Control) Embolic Rate (%) Treatment2.33.60.413.51.56.04.3 Control7.46.32.985.26.26.20.9 Risk Reduction (%) (95% confidence)67428645——79 Major Bleeding Complications (%) Treatment1.51.40.92.56.30.61.5 Control1.61.90.50.50.00.00.9

15 Stroke Prevention in Atrial Fibrillation: Warfarin Data Warfarin Better Warfarin Worse Risk Reduction, % Combined 1083691 SPINAF 29972 SPAF 23508 CAFA 14478 BAATAF 15922 AFASAK 27811 No. of Events Patient- Years 100 50 0 -50 -100 Atrial Fibrillation Investigators. Arch Intern Med. 1994;154:1449-1457.

16 Stroke Prevention in Atrial Fibrillation: ASA Data Atrial Fibrillation Investigators. Arch Intern Med. 1994;154:1449-1457. Aspirin BetterAspirin Worse Risk Reduction, % Combined 1002264 SPAF 651457 AFASAK 35807 No. of Events Patient- Years 100 50 0 -50 -100

17

18

19 SPAF III SPAF III study evaluated the benefit of adjusted-dose warfarin vs. low-intensity, fixed-dose warfarin (INR 1.2 - 1.5) plus ASA in high-risk patients with atrial fibrillation. SPAF Investigators. Lancet. 1996;348:633-638.

20

21 Stroke Rate in Adjusted-Dose Warfarin vs. Combination Therapy SPAF Investigators. Lancet. 1996;348:633-638. Combination therapy Adjusted-dose warfarin Cumulative event rate (% per year) 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 365 730 Days from randomisation 521 523 378 397 265 273 166 173 61 65 Combination therapy Warfarin therapy Number at Risk Cumulative Rate of Ischemic Stroke or Systemic Embolism

22 Relative Risk of Adjusted-Dose Warfarin and Combination Therapy SPAF Investigators. Lancet. 1996;348:633-638. Combination therapy better Adjusted-dose warfarin better Major hemorrhage Stroke, myocardial infarction or vascular death Primary event or vascular death All disabling stroke Disabling ischemic stroke Primary event 0 0.5 1 1.5 2 Relative risk and 95% CI (horizontal bar)

23 Relative Risk of Adjusted-Dose Warfarin and Combination Therapy SPAF Investigators. Lancet. 1996;348:633-638. Combination therapy Adjusted-dose warfarin Combination therapy Adjusted-dose warfarin p = 0.007 p = 0.002 Intracranial hemorrhage Disabling ischemic stroke Non-disabling ischemic stroke Event rate (% per year) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 No previous thromboembolismPrevious thromboembolism

24 Relative Risk of Adjusted- Dose Warfarin and Combination Therapy SPAF Investigators. Lancet. 1996;348:633-638. Combination therapy Adjusted-dose warfarin <1.2 1.2-1.51.5-1.9 1.9-2.4 >2.5 INR Annual event rate (95% CI) 0 5 10 15 20 Event rates for ischemic stroke or systemic embolism at start of follow-up

25 AF’li hastalarda antitrombotik tedavi için tavsiyeler Sınıf I 1.Tüm atriyal fibrilasyonlu hastalara antitrombotik tedavi ( OAK veya aspirin) uygulanması ( Lone AF hariç) 2.İnme ve kanama riski belirlenerek hastaya özgü antitrombotik ajan seçilmesi

26 3. OAK’a kontrendikasyonu olmayan, inme açısından yüksek riskli hastalarda INR 2.0-3.0 olacak şekilde OAK tedavi uygulanması, –OAK dozu düzenli aralıklarla ayarlanmalı – INR, OAK tedavisinin başında hedef INR’ye ulaşana dek haftada bir, daha sonra ayda bir kontrol edilmeli

27 4.OAK kontrendikasyonu olan veya inme riski düşük olan hastalara alternatif olarak 325 mg/gün aspirin verilmesi 5.Romatizmal mitral hastalık veya protez kalp kapaklı AF ‘lu hastalara OAK uygulanması ( protez kapak cinsine göre INR en az 2.0-3.0 arası tutulmalı)

28 Sınıf II a 1. >75 yaş üstünde, OAK’a kontroendikasyon yoksa INR 1.6-2.5 arası olacak şekilde OAK verilmesi 2. Atriyal flutter’li hastalarda da AF’daki antitrombotik stratejinin uygulanabilmesi 3. AF’nun şekli (paroksismal ? persistent vb.?) ne olursa olsun antitrombotik tedavi seçim kriterlerinin benzer tutulması

29 Sınıf IIb 1.Mekanik protez kapağı olan AF’lu hastalar hariç, diğer AF’lu hastalarda kanama riski taşıyan herhangi bir girişim söz konusu olursa, eğer 1 hafta içinde girişim olabilecekse heparine geçmeden OAK’a ara verilmesi, 2.Yüksek riskli, protez kapağı olan AF’lu olgularda veya girişimin 1 haftadan uzun süreceği durumlarda OAK kesilmesini takiben standart veya LMWH’e geçilmesi

30 3. Antikoagulan tedavi stratejisinde, KAH olan AF’lu hastalarda da KAH olmayan hastalarda göz önünde tutulan kriterler geçerlidir. 4. OAK tedaviye düşük doz aspirin (100mg/gün) veya düşük doz clopidogrel (75 mg/gün) eklenmesi konusunda yeterli deneyim yoktur ve artan kanama riski sözkonusu olabilir.

31 Sınıf III Tromboembolizm risk faktörü olmayan veya Lone AF’lu <60 yaş hastalarda inme önlenmesi için uzun süre OAK kullanımı

32

33 Warfarin (kontrendikasyon yoksa şiddetle öner) Bir veya daha fazla (>75 yaşta dahil) Herhangi bir yaş Aspirin veya warfarin (warfarin riskini değerlendir) yok>65-75 Aspirin veya Øyok  65 yaş tedaviİnme için risk faktörleri yaş N Engl J Med,2001;344:1067-1078

34 CV’na giden AF’li hastalarda iskemik strok ve sistemik emboliyi önleyecek antitrombotik tedavi için tavsiyeler Sınıf I 1. SR’ni sağlamak için kullanılan metoda bakmadan antikoagülan tedavi uygulamak 2. Bilinmeyen süreli veya 48 saatten daha uzun süreli AF’li hastalarda CV’den sonra ve önce en azından 3-4 hafta süreyle antikoagülasyon uygulamak (INR: 2-3).

35 3. Pulmoner ödem, şok, MI veya AP’ye eşlik eden akut AF’li (yeni başlangıçlı) hastalarda, antikoagülasyon beklenilmeden acil CV uygulamak – Kontrendikasyon yoksa eş zamanlı olarak heparin uygula ( aPTT’yi 1.5 ile 2 kat, IV bolus sonra sürekli infüzyon ) – Sonra en azından 3 ile 4 hafta için oral antikoagulasyon sağla (INR 2 ile 3) – LMWH kullanımı için sınırlı data vardır.

36 4. Kardiyoversiyon öncesi TEE ile trombüs taraması, CV öncesi rutin antikoagülasyon uygulanmasına iyi bir alternatiftir. –Trombüs saptanmazsa kısa süreli heparin uygulanır ( bolus  infüzyon, hedef: aPTT 1.5 - 2  ) –Sonra, en azından 3 ile 4 hafta için oral antikoagülasyon (INR 2 ile 3) – LMWH kullanımı için sınırlı data vardır. –Trombüs saptanırsa SR’nin sağlanmasından önce ve sonra en azından 2 ile 3 hafta oral antikoagülasyon(INR2-3)

37 ACUTE: Assessment of Cardioversion Using Transesophageal Echocardiography. TEE klavuzluğunda yapılan erken CV ile 3 haftalık antikoagulan tedavi sonrasında uygulanan konvensiyonel CV metodu karşılaştırılmış Her iki yaklaşımında benzer oranlarda güvenli olduğu görülmüştür. J Am Coll Cardiol 2000;36:324

38 Sınıf IIb 1. AF başlangıcından sonra ilk 48 saat içinde TEE rehberliği olmaksızın kardiyoversiyon uygulamak. –Bu vakalarda, CV’den önce ve sonra antikogülasyon kullanımı, risk durumuna bakarak, tercihe bağlıdır. 2. CV’na giden atriyal flatterli hastaları aynı AF’li hastalarda olduğu gibi antikoagüle etmek.

39 AF>2 days duration duration No thrombus thrombusthrombus 4 weeks anticoagulation anticoagulation Cardioversion No thrombus thrombusthrombus 3 weeks oral anticoagulation TEE Cardioversion 4 weeks anticoagulation anticoagulation Indefinite, Long term anticoagulation anticoagulation TEE Short term Intravenous Anticoagulation AHJ 2001;141:518-27

40 Teşekkür ederim


"Atriyal Fibrilasyonda Antikoagülan Tedavi Doç. Dr. Namık K. Eryol Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları