Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER."— Sunum transkripti:

1 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER

2 2 of 19 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education

3 3 of 19 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education 12 Genel Denge ve Tam Rekabetin Etkinli ğ i BÖLÜM İÇERİĞİ Talepteki Değişmelere Piyasanın Uyumu Tahsis Etkinliği ve Rekabetçi Denge Pareto Etkinliği Tüketici ve Üretici Fazlalarına Bakış Tam Rekabetin Etkinliği Gerçek Piyasalara Karşı Tam Rekabet Piyasa Başarısızlığının Kaynakları Eksik Rekabet Piyasaları Kamusal Mallar Dışsallıklar Eksik Bilgi Piyasa Mekanizmasının Değerlendirilmesi

4 4 of 19 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education kısmi denge analizi Tek tek piyasa, hanehalkları ve firmaların denge şartlarının incelenmesi. genel denge Bütün piyasaların aynı anda dengede olması hali. etkinlik İnsanların istediklerinin en düşük maliyete üretilmesi hali. Girdi ve çıktı piyasaları ayrı birer birimlermiş gibi veya bağımsız olarak çalışan birimlermiş gibi düşünülemezler. Bireysel firmaların ve hanehalklarını kararlarını ve bireysel piyasaların işlevlerini anlamak önemli olmasına rağmen, şimdi bütün bunları bir arada ele almaya ve sistemin işleyişine bir bütün olarak bakmaya gerek duymaktayız.

5 5 of 19 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 12.1 İki Sektörlü Ekonominin Düzenlenmesi İlk olarak X’e olan talep, D 0 X ’dan D 1 X ’e kayar. Bu kayma X’in fiyatını kâra neden olan P 1 X ’e iter. Y’ye olan talebin D 0 Y ’dan D 1 Y ’e düşmesi Y’nin fiyatın P 1 y ’e düşürür ve zarara neden olur. Firmaların sektör Y ve sektör X’i terk etme sebepleri vardır. Sektör Y kayıpları ortadan kaldırmak ve kâra geçmek amacıyla arz eğrisini kaydırmya ve fiyatları yukarı çekmeye niyetlidir. Piyasaya yeni girişler arz eğrisini sağa kaydırarak mevcut firmaların kârlarını azaltmıştır. Talepteki Değişmelere Piyasanın Uyumu

6 6 of 19 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education U Y G U L A M A D A İ K T İ S A T Ethanol ve Toprak Fiyatları Nebraska’da ethanol patlaması toprak (arazi) fiyatlarının artmasına sebep olmuştur TheIndependent.com Ethanol talebindeki artış mısır talebini arttırmış bu da arazi talebinin artmasına sebep olmuştur. Arazi arzı kısıtlı olduğundan mısır üretimine uygun olan arazilerin fiyatları artmıştır. Buğday maliyetindeki artış arzı sola kaydırır. Bundan dolayı buğday fiyatları da artar.

7 7 of 19 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Pareto etkin ya da Pareto optimalitesi Toplumun bir kısmını zarara uğratmadan diğer kısmında refah artışının yaşanmasının mümkün olmadığı hiç bir değişime gerek duyulmayan durum Tahsis Etkinliği ve Rekabetçi Denge Pareto Etkinliği Örnek: Massachusetts’de Bütçe Kesintileri Birkaç yıl önce eyalet harcamasını azaltmak amacıyla Massachusetts Motorlu Araçlar Tescili’nin (Massachusetts Registry of Motor Vehicles) bütçesi önemli oranda kesildi. Tahminlemeler Massachusetts’deki vergi ödeyenlerin Ofiste daha az büro elamanı çalıştırma neticesinde yılda 80.000$ civarında bir tasarruf yaptıklarını da göstermektedir.

8 8 of 19 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Tüketici ve Üretici Fazlalarını Hatırlamak Tahsis Etkinliği ve Rekabetçi Denge Tüketici fazlası hane halklarının bir ürün için ödemeye razı oldukları fiyatla piyasa fiyatı arasındaki farka eşittir. Mevcut piyasa fiyatı ile firmanın bütün maliyetleri arasındaki farktır. Tam rekabet piyasası ekonomik etkindir ve çıktının kümesi de Pareto etkindir.

9 9 of 19 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Tüm toplumların kendi ekonomik sistemlerinde cevaplandırması gereken üç temel soru: 1. Ne üretilecek? Nihai çıktı karışımını ne belirleyecek? 2. Nasıl üretilecek? Sermaye, emek ve toprak firmalar arasında nasıl paylaştırılacak? Diğer bir ifadeyle, kaynakların üreticiler arasındaki tahisisi nasıldır? 3. Üretileni kim alacak (çıktı nasıl dağıtılacak)? Hanehalklarının daha fazla almasını ne belirleyecek? Çıktının tüketici birimleri (hanehalkları) arasındaki dağıtımı nedir? Tam Rekabet Piyasasında; (1) Kaynakların Firmalar Arasında Etkin Dağılımı (2) Çıktıların Hanehalkları Arasında Etkin Dağılımı (3) İnsanların İstediğini Üretmek: Etkin Çıktı Karması. Tahsis Etkinliği ve Rekabetçi Denge Tam Rekabetin Etkinliği

10 10 of 19 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Faktör piyasasının rekabetçi ve açık oldukları ve tüm firmaların girdilere aynı fiyatı ödedikleri ve tüm firmaların kârlarını maksimize ettikleri varsayımları kaynakların firmalar arasında etkin dağıldığı sonucunu doğurur. Tahsis Etkinliği ve Rekabetçi Denge Tam Rekabetin Etkinliği Kaynakların Firmalar Arasında Etkin Dağılımı Şimdi piyasa ekonomisinde fiyat mekanizmasının gücünü daha fazla taktir edersiniz. Her bir bireysel firma göreli (nispi) fiyatlarına göre kendi işgücüne, sermayesine ve toprak verimliliğine bakarak sadece hangi girdileri kullacağına karar vermeye gereksinim duyar. Ancak tüm firmaların aynı girdi fiyatlarıyla karşı karşıya olmaları nedeniyle piyasa ekonomisi firmalara arasında etkin kaynak kullanımını başarır. Fiyatlar Adam Smith’in açık bir planlama veya koordinasyon olmaksızı etkinliğe olanak sağlayan «görünmez el»in enstrümanlarıdır.

11 11 of 19 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Hepimiz insanların farklı zevklere ve tercihlere sahip olduklarını ve çok farklı kombinasyonlarda çok farklı mallar satın alacaklarını biliyoruz. Herkes aynı piyasalarda serbestçe alış veriş yaptıkları sürece nihai mal ve hizmetlerin insanlar arasında yeniden dağılımları bir refah artışına neden olmayacaktır. Eğer siz ve ben aynı piyasalardan satın alırsak ve aynı fiyatları ödersek ve ben isteğimi siz de istdiğinizi satın alırsanız muhtemelen yanlış olmayan mal ve hizmet kombinasyonlarıyla bu süreci tamamlarız. Serbest ve açık piyasalar bu sonuca ulaşmak için esastır. Tahsis Etkinliği ve Rekabetçi Denge Tam Rekabetin Etkinliği Çıktıların Hanehalkları Arasında Etkin Dağılımı

12 12 of 19 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Doğru şeylerin üretildiğinden emin olmamızı sağlayan şart P = MC’ dir. Eğer tüm firmalar fiyatı marjinal maliyete eşitlerlerse toplum etkin ürün karmasını (üretimde ve tüketimde denge) ürtecektir.  ŞEKİL 12.2 Ana Etkinlik Şartı: Fiyat Eşittir Marjinal Maliyet Tahsis Etkinliği ve Rekabetçi Denge Tam Rekabetin Etkinliği İnsanların İstediğini Üretmek: Etkin Çıktı Karması

13 13 of 19 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 12.3 Tam Rekabet Piyasasında Etkinlik Hanehalkları ve Firmaların Çıkarlarını Aynı Anda Gözetmekten Geçer Tahsis Etkinliği ve Rekabetçi Denge Tam Rekabetin Etkinliği İnsanların İstediğini Üretmek: Etkin Çıktı Karması

14 14 of 19 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Şu ana kadar, kaynakların etkin dağılımını, etkin ürün karmasını ve çıktının etkin dağıtımını sağlayan tam rekabetçi piyasa sistemininin bir modelini oluşturduk. Tam rekabetçi model bazı varsayımlara dayalı olarak oluşturulmaktadır. Mal (çıktı) piyasalarında ve girdi (faktör) piyasalarında tüm firmaların fiyat-alıcısı olduklarını, firmaların ve hanehalklarının tam bilgiye sahip olduklarını ve tüm firmaların kârlarını maksimize etmeyi amaçladıklarını varsaydık. Bu varsayımlar gerçek piyasalarda her zaman sağlanmaz. Tahsis Etkinliği ve Rekabetçi Denge Tam Rekabete Karşı Gerçek Piyasalar

15 15 of 19 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education gücüpiyasa başarısızlığı Kaynaklar yanlış kullanıldığında ya da etkinsiz bir şekilde kullanıldığında oluşur. Sonuç kayıp ve değer kaybıdır. Piyasa başarısızlığının dört önemli kaynağı vardır: (1) Tamamlanmamış piyasa yapısı ya da rekabetçi olmayan davranış. (2) Kamusal mallarının varlığı. (3) Dışsal maliyet ve faydaların varlığı. (4) Eksik bilgi. Piyasa Başarısızlığının Kaynakları

16 16 of 19 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Piyasa Başarısızlığının Kaynakları Eksik Rekabet Piyasaları Eksik rebaket piyasalarında, az sayıda rekabetçi firma ve yeni firmaların piyasaya girişlerinin kısıtlı olduğu, fiyatların marjinal maliyetlere eşit olması gerekmediği piyasalardır. Sonuç olarak piyasada faaliyet gösteren firmalar piyasa gücüne sahip olduklarından fiyat alıcısı gibi davranmazlar. Çıktının etkin karışımını garanti edemeyiz. Kamusal mallar (sosyal veya mallar) Tüketiminde rekabetin olmadığı ve/ veya faydalarından başkalarının dışlanamadığı mallar. Klasik örnek milli savunma Kamusal Mallar

17 17 of 19 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Dışsallık Bir grup ya da kişiye dışarıdan gelen ya da etki eden işlem. Piyasa Başarısızlığının Kaynakları Dışsallıklar Eksik bilgi Ürün karakteri ve fiyatlarla ilgili tam bilginin yoksunluğu Eksik Bilgi

18 18 of 19 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Gerçek hayatta serbestçe faliyetlerini sürdüren piyasalar daima etkin kaynak dağılımını sağlamazlar ve bu sonuç devlete (hükümete) potansiyel bir rol oluşturur. Birçokları devletin piysaya müdahalesinin faydasından daha ziyade etkinsizliğe yol açacağına inanmaktadırlar. Ek olarak burada sadece etkinliğin kriterlerini tartıştık, fakat ekonomik sistemler ve ekonomik politikalar yalnızca eşitlik veya adaletle değil diğer birçok kriterle de değerlendirilmelidirler. Piyasa Mekanizmasının Değerlendirilmesi

19 19 of 19 PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education etkinlik dışsallık genel denge eksik rekabet eksik bilgi piyasa başarısızlığı monopol Pareto etkinliği ya da pareto optimalitesi kısmi denge analizi özel mallar kamusal mallar ya da sosyal mallar tam rekabette ana etkinlik şartı: P X = MC X TERİMLERİ VE KAVRAMLARI GÖZDEN GEÇİRME


"PART II The Market System: Choices Made by Households and Firms © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları