Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft."— Sunum transkripti:

1 CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft

2 9 Uzun Dönem Maliyetler ve Üretim Kararları B Ö L ÜM İ Ç E R İ Ğ İ
Kısa Dönem Koşulları ve Uzun Dönemde Yönelimler Kârları Maksimize Etme Durumu Zararları Minimize Etme Durumu Kısa Dönem Endüstri Arz Eğrisi Uzun Dönem Yönler: Bir Değerlendirme Uzun Dönem Maliyetler: Ölçek Ekonomileri ve Negatif Ölçek Ekonomileri Ölçeğe Göre Artan Getiriler Ölçeğe Göre Sabit Getiriler Ölçeğe Göre Azalan Getiriler Kısa Dönem Koşullara Uzun Dönemde Uyarlanma Kısa Dönem Kârları: Dengeye Doğru Genişleme Kısa Dönem Zararları: Dengeye Doğru Daralma Uzun Dönem Uyarlanma Mekanizması: Kâr Fırsatlarına Yönelen Yatırım Akımları Çıktı Piyasaları: Son Söz Çıktı Piyasaları: Son Söz Ek: Dışsal Ekonomiler ve Negatif Dışsal Ekonomiler ve Uzun Dönem Endüstri Arz Eğrisi

3 Üç kısa dönem durumu ile firmaları değerlendirerek uzun dönem tartışmamıza başlayalım:
Ekonomik kârlar elde eden firmalar. Ekonomik zararlara katlanan fakat bu zararları azaltmak ya da minimize etmek için faaliyete devam eden firmalar. Piyasadan çekilmeye (kapatmaya) ve sabit maliyetlere eşit zarara katlanmaya karar veren firmalar..

4 Tam Rekabetçi bir firmanın üç kısa dönem durumu aşağıda gösterimiştir
Tam Rekabetçi bir firmanın üç kısa dönem durumu aşağıda gösterimiştir. Grafik (a) başa baş noktası (b) Ekonomik kâr (c) Ekonomik zarar durumunu göstermekte. Örneğin Grafik (c) firmanın ekonomik zarar ettiğini göstermektedir. Fiyat, ortalama toplam maliyeti (ATC) karşılamamaktadır.

5 Kısa Dönem Koşulları ve Uzun Dönem Yönelimler
başabaş noktası Firmanın tam olarak normal getiri oranı kazandığı durum. Kârları Maksimize Etmek Örnek: Mavi Kadife Araba Yıkama TABLO 9.1 Mavi Kadife Araba Yıkama’nın Haftalık Maliyetleri TFC Toplam Sabit Maliyet TVC Toplam Değişken Maliyet (800 Yıkama) TC Toplam Maliyet TR Toplam Gelir (P = $5) = TFC + TVC 1. Yatırımcılara Normal Getiri $ 1,000 1. 2. Labor Soap 1, = $2,000 + $1,600 = $3,600 TR = $5 × = $4,000 2. Diğer sabit maliyetler (bakım sözleşmeleri, sigorta, vb.) 1,600 Kâr = TR – TC = $400 2,000

6 Kısa Dönem Koşulları ve Uzun Dönem Yönelimler
 ŞEKİL 9.1 Kısa Dönemde Pozitif Kâr Elde Eden Firma Kârları Maksimize Etmek Kâr maksimizasyonu amaçlayan tam rekabetçi bir firma P* = MC noktasına kadar üretim yapacaktır. Kâr toplam gelir ile toplam maliyet arasındaki farktır. q* = 300 üretim seviyesinde toplam gelir $ = $1,500, toplam maliyet $ = $1.260, ve kâr= $1.500 – $1.260 = $240 olacaktır. Grafikle Gösterim

7 TC = ATC × q Kısa Dönem Koşulları ve Uzun Dönem Yönelimler
Kârları Maksimize Etmek Grafikle Gösterim Ortalama toplam maliyet, toplam maliyeti q’ya bölerek elde edildiğinden, toplam maliyeti q ile çarparak toplam maliyete tekrar ulaşabiliriz. Yani; ve TC = ATC × q

8 Kısa Dönem Koşulları ve Uzun Dönem Yönelimler
Zararları Minimize Etmek ■ Eğer toplam gelir toplam değişken maliyetten fazla ise bu fazla gelir sabit maliyetleri karşılamak ve zararını azaltmak için kullanılabilir ve bu durum firmanın faaliyetine devam etmesine yardımcı olacaktır. ■ Eğer toplam gelir toplam değişken maliyetten az ise faaliyetine devam eden firma sabit maliyet fazlası nedeniyle zarara katlanacaktır. Bu durumda firma kapanarak zararını minimize edebilir.

9 Kısa Dönem Koşulları ve Uzun Dönem Yönelimler
Zararları Minimize Etmek Sabit Maliyetleri Karşılamak için Zararına Üretim: Yeniden Mavi Kadife  FIGURE 9.2 Kısa Dönemde Zarar Eden Fakat Toplam Geliri Toplam Değişken Maliyetinden Daha Fazla Olan Firma Fiyat ortalama değişken maliyeti karşılamaya yetecek kadar olduğunda kısa dönemde zarar eden bir firma kapanmak yerine faaliyetine devam edecektir. Toplam gelir (P* x q*) toplam değişken maliyeti karşılamaktadır. P > min. AVC. kapanma noktası Ortalama değişken maliyet eğrisi üzerindeki en düşük noktadır. Fiyat AVC'nin minimum noktasının altına düştüğünde toplam gelir toplam değişken maliyetleri karşılamaya yetmez. Firma kapanacak ve sabit maliyetlere eşit zarara katlanacaktır.

10 Kısa Dönem Koşulları ve Uzun Dönem Yönelimler
Kısa Dönem Endüstri Arz Eğrisi kısa dönem endüstri arz eğrisi Endüstrideki tüm firmaların marjinal maliyet eğrilerinin (AVC ‘nin üzerindeki kısımlarının) yatay toplamıdır.  FIGURE 9.3 Kısa Dönemde Endüstri arz Eğrisi, bir Endüstrideki Tüm Firmaların Marjinal Maliyet Eğrilerinin (AVC’nin Üzerindeki Kısımlarının) Yatay Toplamıdır. Endüstride sadece üç firma varsa endüstri arz eğrisi, her bir fiyat düzeyinde bu üç firma tarafından arz edilen ürünlerin toplamıdır. Örneğin fiyat $6 iken her firma 150 birim arz eder. Endüstrinin toplam arzı 450 olur.

11 Kısa Dönem Koşulları ve Uzun Dönem Yönelimler
Uzun Dönem Hedefler: Bir Değerlendirme TABLO Uzun ve Kısa Dönemde Kârlar, Zararlar ve Tam Rekabet Şartlarında Faaliyet Gösteren Firmanın Kararları Kısa Dönem Koşulu Kısa Dönem Kararı Uzun Dönem Kararı Kârlar TR > TC P = MC: faaliyet Genişleme: yeni firma girişi Zararlar 1.TR  TVC Daralma: firma çıkışı (zarar , toplam sabit maliyet) 2. TR < TVC Kapanma: zarar = toplam sabit maliyet

12 Uzun Dönem Maliyetler: Ölçek Ekonomileri ve Negatif Ölçek Ekonomileri
ölçeğe göre artan getiriler ya da ölçek ekonomileri Bir firmanın üretim ölçeğindeki bir artış birim başına üretim maliyetlerinin düşmesine neden olur. ölçeğe göre sabit getiriler Bir firmanın üretim ölçeğindeki artış birim başına üretim maliyetlerini etkilemez. ölçeğe göre azalan getiriler ya da negatif ölçek ekonomileri Bir firmanın üretim ölçeğindeki bir artış birim başına üretim maliyetlerinin artmasına neden olur.

13 Uzun Dönem Maliyetler: Ölçek Ekonomileri ve Negatif Ölçek Ekonomileri
Ölçeğe Göre Artan Getiriler Ölçek Ekonomilerinin Kaynakları Bazı firmalarda ölçeği ya da büyüklüğü arttıran üretim teknolojisi maliyetleri azaltır. Ölçek ekonomileri tesis büyüklüğünden elde edilen kazançtan ziyade daha büyük firma olmanın avantajlarından kaynaklanır..

14 Uzun Dönem Maliyetler: Ölçek Ekonomileri ve Negatif Ölçek Ekonomileri
Ölçeğe Göre Artan Getiriler (Çok büyük bir fabrika ölçeği yumurta başına ortala üretim maliyetini düşürmüştür.) Örnek: Yumurta Üretiminde Ölçek Ekonomileri TABLO 9.3 Yumurta Üretiminde Ölçek Ekonomilerini Gösteren Haftalık Maliyetler Jones Farm Toplam Haftalık Maliyet İşgücünün 15 saat çalışması (saati $8 örtük değer) $120 Beslenme, diğer değişken maliyetler 25 Ulaştırma maliyetleri 15 Yumurta üretiminin toprak ve sermaye maliyeti 17 $177 Toplam çıktı yumurta adedi 2,400 Ortalama maliyet yumurta başına $0.074 Chicken Little Egg Farms Inc. Toplam Haftalık Maliyetler İşgücü $ 5,128 4,115 2,431 Toprak ve sermaye maliyeti 19,230 $30,904 yumurta adedi 1,600,000 yumurta başına $0.019

15 Uzun Dönem Maliyetler: Ölçek Ekonomileri ve Negatif Ölçek Ekonomileri
Ölçeğe Göre Artan Getiriler Grafik Gösterimi uzun dönem ortalama maliyet eğirisi (LRAC) Kısa dönem maliyet eğrilerini saran bir ‘zarf’tır. minimum etkin ölçek (MES) Uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin minimum noktasındaki en küçük hacim.

16 Uzun Dönem Maliyetler: Ölçek Ekonomileri ve Negatif Ölçek Ekonomileri
Ölçeğe Göre Artan Getiriler  ŞEKİL 9.4 Ölçek Ekonomileri Sergileyen Bir Firma Bir firmanın uzun dönem ortalama maliyet eğrisi, firmanın uzun döenmde faaliyette bulunmayı seçebileceği farklı ölçekleri gösterir. Her faaliyet ölçeği farklı bir kısa dönemi tanımlar. Burada ölçek ekonomisi sergileyen bir firmanın ölçek 1’den ölçek 3’e geçerek ortalama maliyetini düşürdüğünü görüyoruz. Grafik Gösterimi

17 Uzun Dönem Maliyetler: Ölçek Ekonomileri ve Negatif Ölçek Ekonomileri
Ölçeğe Göre Sabit Getiriler Teknik olarak sabit getiri terimi, üretim arttığında girdi ve çıktı arasındaki fiziki ilişkinin sabit kaldığını veya aynı olduğunu ifade eder. Ölçeğe göre sabit getiri bir firmanın uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin düz kalması demektir.

18 Uzun Dönem Maliyetler: Ölçek Ekonomileri ve Negatif Ölçek Ekonomileri
Ölçeğe Göre Azalan Getiriler Ortalama maliyet üretim ölçeği ile birlikte arttığında bir firma ölçeğe göre azalan getiri ile ya da negatif ölçek ekonomileri ile karşı karşıya kalır.

19 Uzun Dönem Maliyetler: Ölçek Ekonomileri ve Negatif Ölçek Ekonomileri
tesisin optimal ölçeği Ortalama maliyeti minimize eden fabrika ölçeği. U-Şeklinde Uzun Dönem Ortalama Maliyetler  ŞEKİL 9.5 Ölçek Ekonomileri ve Negatif Ölçek Ekonomileri Sergileyen Bir Firma Ölçek ekonomileri bu firmanın ortalama maliyetlerini q*’a düşürür. q*’ın ötesinde firma negatif ölçek ekonomileri ile karşılaşır. q* noktası optimal ölçek kullanılarak elde edilen en düşük ortalama maliyetteki üretim seviyesidir.

20 Kısa Dönem Koşullara Uzun Dönemde Uyarlanma
Kısa Dönem Kârları: Dengeye Doğru Genişleme Her firma için Uzun Dönem Nihai Denge koşulu; P = SRMC = SRAC = LRAC ve karları sıfır olacaktır. ve yeterli sayıda firma vardır bu nedenle arz talebe eşittir.

21 Kısa Dönem Koşullara Uzun Dönemde Uyarlanma
Uzun Dönem Uyarlanma Mekanizması: Kâr Fırsatlarına Yönelen Yatırım Akımları Uygulamada kâr fırsatlarına cevap olarak firmaların giriş ve çıkışları genellikle finansal sermaye piyasasını gerektirir. Sermaye piyasalarında insanlar sürekli olarak kâr arayışı içindedirler. Firmalar bir endüstride en iyisini yapıyorsa sermayenin o endüstriye çeşitli şekillerde akması beklenir. uzun dönem rekabetçi denge P = SRMC = SRAC = LRAC olduğunda ve ekonomik kârlar sıfır olur. Yatırım—yeni firmalar ve genişleyen bir firmalar şeklinde—zaman içinde kâr elde eden endüstrilerin lehine gelişme gösterir; zaman içinde firmaların zarar ettiği endüstriler yatırımsızlık nedeniyle daralacaktır.

22 TERİMLERİ VE KAVRAMLARI GÖZDEN GEÇİRME
başabaş noktası ölçeğe göre sabit getiriler ölçeğe göre azalan getiriler ya da negatif ölçek ekonomileri ölçeğe göre artan getiriler ya da ölçek ekonomileri uzun dönem ortalama maliyet eğrisi (LRAC) uzun dönem rekabetçi denge minimum etkin ölçek optimal tesis büyüklüğü kısa dönem endüstri arz eğrisi kapanma noktası uzun dönem rekabetçi denge P = SRMC = SRAC = LRAC


"CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları