Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü"— Sunum transkripti:

1 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Standart* Nedir ? Bir makine konstrüksiyonunda benzer işlevi yerine getirecek elemanlar her seferinde yeniden boyutlandırılmazlar. Tekniğin gelişim süreci içinde fonksiyonel bakımdan yeterli olgunluğa ulaşmış parçaların boyutları ve diğer bazı özellikleri herkes için bağlayıcı olacak şekilde tespit edilir. *Makine elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri-Cilt I, Fatih Babalık DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

2 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Bunlar NORM veya STANDART adı altında ilan edilerek duyurulur. Norm-standart belirlemenin amacı; Bilimsel, teknik, ekonomik ve idari alanlarda Tanım, ürün, kural ve yöntem birliği sağlamaktır. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

3 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Standartlaşma sayesinde benzer ürünler aynı boyutlarda ve çok sayıda üretileceği için üretimde ucuzluk, konstrüksiyonda çizimden montaja kadar kolaylık sağlayacaktır. Hangi marka elektrik ampulü alırsak alalım, ampulün vidalı kısmı lambadaki yuvaya uyacaktır. Standart olmasaydı bu mümkün olamazdı. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

4 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Standartlaşma değişmesi gereken parçalar açısından da kolaylık, ekonomiklik sağlamakta, sık sık karşılaştığımız problemlere keyfi, farklı çözümler yerine doğruluğu kabul görmüş çözümler sunmaktadır. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

5 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Standartlar sadece makina elemanlarını ve teknik yaşamı kapsamaz. Yaşamımızın her alanını ilgilendiren normlar vardır. Sembol, işaret, ad ve tanım normları, teknik ürünlerin şekillendirilmesine yönelik konstrüksiyon normları, kontrol, emniyet normları gibi. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

6 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Standart veya normlar ulusal ve uluslararası olarak iki gruba ayrılır. Türk Standartları TS Alman Normları DIN Uluslararası Standartlar ISO Avrupa Standartları EN DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

7 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Bazı Standartlar TS 293 Milletlerarası Birimler Sisteminin Temel Büyüklük ve Birimleri TS 294 Milletlerarası Birimler Sisteminin Uzay ve Zaman Büyüklük ve Birimleri TS 295 Milletlerarası Birimler Sisteminin Periodik Olaylar Büyüklük ve Birimleri TS 296 Milletlerarası Birimler Sisteminin Mekanik TS 297 Milletlerarası Birimler Sisteminin Isı Büyüklük ve Birimleri TS Soğutma Birim ve Sembolleri TS Elektrik ve Magnetizma Büyüklükleri ve Birimleri TS Akustik Büyüklükleri ve Birimleri DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

8 Standart Sayılar ve Seriler
Standartlaştırmadan amaç bir alanın bütün ihtiyaçlarını en az sayıda terimle ve yeterli hassasiyetle karşılayacak şekilde bir veya birkaç sayı serisi ile basamaklandırmayı sağlamaktır. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

9 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Bir konstrüksiyonda temel büyüklükleri belirlerken veya aynı makinanın daha büyük ve küçüklerinin üretiminde eş görevli elemanların boyutlarını belirlerken değerlerini gelişi güzel seçmek yerine teknolojik yaşamda kabul görmüş sayılardan yararlanılır. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

10 1870/71 Prusya savaşından sonra Fransız Hava Kuvvetlerinde mühendis olarak çalışmaya başlayan Albay Charles Renard ikmal konusunda yaşadığı güçlükleri bulduğu sayı dizileri ile aşmıştır. Askeri amaçla kullandıkları balonların halatları çeşitli kuvvetlere karşı 425 çeşitte değişik kesitlerde yapılmıştı. Bu kadar çeşidin siparişi, depolanması ve ikmali büyük sorunlar yarattığı için bunlar arasından en uygun kadarının seçilmesine karar verildi.

11 Önce problemi aritmetik seri ile çözmeye çalıştı
Önce problemi aritmetik seri ile çözmeye çalıştı. 2 mm den 80 mm ye kadar çaplar 2mm lik aralıkla ………….… mm şeklinde sıralandığında başlangıçta uygun aralıklar sona doğru gereksiz şekilde hassaslaşıyordu. Aralıkları 4 mm alarak basamak sayısını 20 ye düşürdü 2 6 10…….. Bu sınıflamada ise 3 mm çaplı halat kullanılması gereken yerde 6mm’ lik halat kullanmak gerekiyordu, bu da gerçek ihtiyacın %100 fazlası olduğundan konstrüksiyonu pahalı ve hantal yapıyordu.

12 Bu amaçla mühendis Albay Renard geometrik seri kullanılması
Gerekli olduğunu tespit etti. Serilere Renard serisi adı verildi. Renard serileri ortak farkı n olan geometrik dizilerdir: Ortak fark n = 5, 10, 20, 40 ise R5, R10, R20, R40 şeklinde belirtilir. Bu sistem sayesinde üretilen mekanik aksamların imal adet sayıları (çeşitliliği) azaltılmıştır. Bu normalleştirme sistemine 1952 yılında ISO Standart’ ı tarafından geçerlilik verilmiştir.

13 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
bir örnek ile normalleştirme sisteminin avantajlarını açıklamaya çalışalım Pazar ihtiyaçlarını dikkate alarak 10mm den 100mm ye kadar çaplı çelik boru ürettiğimizi var sayalım. En öncelikli ihtiyaç on çeşit çelik boruyu hangi çapta üreteceğimize aritmetik dizi olarak karar vermektir DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

14 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Bu dizi günlük hayatta çok genel olarak kullandığımız 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm olabilir. Eğer kullanıcının 92 mm çapında bir boruya ihtiyacı varsa, kullanıcı 100 mm çapında bir boru kullanması gerekir ama bu istediği ölçüden [(100-92)/92] %8,7 fazladır. Eğer 12mm çaplı bir boruya ihtiyacı varsa, 20mm lik boruyu seçmek zorundadır, bu ise gerçek ihtiyacından %66,6 fazla olacaktır. Görüldüğü gibi aritmetik dizilerin doğruluk payları küçüktür. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

15 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Buna göre çapı 10mm’den 100mm ye kadar olan çelik boruların üretilmesinde geometrik dizi kullanılırsa aşağıdaki çapların üretilmesi gerekmektedir. Ortak fark 10’ a göre sayı dizisi. • 10, 12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Önceki örneğimizi tekrar kullanırsak, eğer kullanıcı 92mm çaplı boruya ihtiyacı varsa 100mm çaplı boru kullanması gerekmektedir, bu ihtiyacından yine %8,7 fazladır. Ancak eğer 12mm ye ihtiyacı varsa bu yeni sistemde 12,5mm alması yeterli olacaktır ki bu ihtiyaçtan sadece %4,2 fazladır. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

16 Standart sayılar belli bir düzendeki ihtiyaç kademelerinin tamamını eksiksiz olarak kapsayan en mantıksal araçları oluştururlar. (motorların güçleri, pompaların verimi v.b. gibi)

17 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Uygulamada, 1 ile 10 norm sayı olarak kabul edilmiş ve bu sayıların arası elemanlar geometrik dizi oluşturacak şekilde bölünmüştür. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

18 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Geometrik dizinin ard arda gelen iki elemanı arasındaki bağıntı; ak= a1 f k-1 a a2 a ak a a1 f a1 f a1 f k-1 Eğer 1 ile 10 arasında istenilen aralık sayısı n ise dizi f f f fn şeklinde olacaktır. f n =10 ise Çarpan (basamak faktörü) olur. Oluşan seri “Rn” şeklinde ifade edilir. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

19 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Temel Seriler Bu şekilde oluşturulan dört temel seri vardır. R5, R10, R20 ve R40 serileri DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

20 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Standart seriler ISO 2, TS 299 ve DIN 323’ de, kullanım yerleri de ISO 17 ve TS 300’ de verilmiştir. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

21 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
R20 1 1,12 1,25 1,4 1,6 1, ,24 2,5 2,8 3,15 3, , ,6 6,3 7, DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü R10 , , , , , R5 , , , R20 serisi R40 serisi içindeki rakamların bir atlaması ile elde edilebilir. R10 serisi R20 den, R5 serisi de aynı şekilde R10 serisinden elde edilebilir.

22 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
TEMEL seriler 1’in altında ve 10’nun üzerinde virgül farkı ile devam ederler. R5 ……0, , , , ,063 0, , , , ,63 , , , …. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

23 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Standart serilerin gösterimi belli kurallara bağlıdır. Seri her iki yönden sınırsız ise R5, R10, R20 şeklinde; aksi takdirde aşağıdaki şekillerde ifade edilir. R10 (1,25……..) Başlangıcı sınırlı ise R10 (…… 6,30) Sonu sınırlı ise R20 (……40…..) İçinde belirli bir rakamı bulundurması gerekiyorsa R40 (12,5…..75) Başlangıcı ve sonu sınırlı ise DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

24 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Türetilmiş Seriler Bir temel seriden 2,3,4,…p terimde biri alınarak elde edilen serilere türetilmiş seri adı verilir. R5/2(1….40) serisinin seri elemanları nelerdir? DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü R5 serisi: , , , R5/2(1….40) , ,

25 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
R20/4 (10…100) Türetilmiş serisinin seri elemanları nelerdir? R20 1 1,12 1,25 1,4 1,6 1, ,24 2,5 2,8 3,15 3, , ,6 6,3 7, 11,2 12, , ,5 35, DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü R20/4 (10…100)

26 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
R20/3 (6,3…100) Türetilmiş serisinin seri elemanları nelerdir? R20 1 1,12 1,25 1,4 1,6 1, ,24 2,5 2,8 3,15 3, , ,6 6,3 7, 11,2 12, , ,5 35, DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü R20/3 (6,3…100) 6, , ,

27 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Türetilmiş seri için çarpan f=10p/n dir. Türetilmiş seriler 1’ in altında ve 10’ un üzerinde virgül farkı ile devam ETMEZLER . Genel makina sanayinde R10, R20 gibi temel seriler, takım tezgahlarının devir sayılarında R20/3, R10/3 gibi türetilmiş seriler kullanılır. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

28 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Milletlerarası elektroteknik komisyonu tarafından standart akımlar için 1 ile A aralığı R10 serisine uygun olarak, Fransızlar bakır tellerin çaplarını (mm) R40 (0,0215………0,200) serisine, Belçikalılar iş makineleri millerinin dakikadaki dönme sayılarını R20 temel ve R20/2, R20/4, R20/6 serisine, Almanlar basınçlı su deposu hacimlerini (lt) R5 (4………100), R10 (100……2500) serisine uygun olarak düzenlemişlerdir. Modellemelerde (model hesaplamalarında) türetilmiş (Rn/p) seriler kullanılır. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

29 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Sayı dizilerinin üretilen elemanın boyutlarına uygulanması esas olarak ikmal konusunu hedef alır. Kademe sayısının geometrik seriler yardımıyla düşürülmesi; a. İşleme takımlarında azalma b. Bağlama aparatlarında azalma c. Ham madde boyutlarında azalma d. Satış ve servis yerlerinde minimum depolama hacmi elde edilmesini sağlar. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

30 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Eğer kullanılan dizi Renard dizisi ise bunun sağladığı bazı avantajlarda vardır. Makinelerin kademelendirilmesinde R10 serisi kullanılırsa bir tipten diğer bir tipe geçişte makinenin her yöndeki boyutu 1,25 kat artar. Dolayısıyla hacmi 1,25*1,25*1,25=2 kat artar. Bu çok önemli bir özelliktir. Hacmi iki kat artan bir makinanın (örneğin bir hidrostatik pompanın) gücü de iki kat artar. Eğer yalnız basıncın meydana getirdiği kuvvet makina için enteresan ise bu tip makinanın çeşitli kademelerde geliştirilmesi için R20/3 (1,4)=1 1, ,8 … serisini kullanmak uygundur. Çünkü lineer boyutun 1,4 kat artmasına karşın bu defa alanlar dolayısı ile kuvvetler 1,4*1,4=2 misli artarlar. b. Boyutlandırılmasında temel serilerin sayıları kullanılmış bir parçanın teknik resmi ile o parçanın çeşitli kademelerdeki tiplerin boyutları çok çabuk bulunabilinir. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

31 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Ancak bazı durumlarda zorlayıcı nedenler standart sayıların kullanılmasına engel olur. a. Özellikle bir tamsayının kullanılmasının zorunlu olması durumunda kesir sayıların olduğu gibi bırakılması olanaksızdır (örneğin dişlilerdeki diş sayısı). b. Toleransların belirtilmediği durumlarda kesirli sayılar gerekli olmayan bir duyarlılık istendiği izlenimi verir (örneğin fotoğraf makinalarında poz ayar zamanı için 1/31,5 yerine 1/30 kullanılır). c. Elektronik nedenler ( örneğin fabrikalarda mevcut takımların ve ölçü aletlerinin kullanılmasına devam etme isteği “modül ….freze çakıları) d. Psikolojik nedenler (örneğin mevcut bir durumda standart sayıların kapsadığı sayıdaki rakamların yazılma ve okunması zor olduğundan daha sade bir şekilde ifade edilen sayıları kullanma isteği) DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

32 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Boyut Ölçeği: Eğer bir makinanın boyutlarının sayısal değerleri norm sayılar ise, bu sayede geometrik olarak benzer üretimler elde edilir. Yani bir büyüklük ile (bir model ile) başka bir büyüklük serisi geliştirilebilir ve modelde elde edilen deneyimler diğer bütün büyüklüklere taşınabilir. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

33 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Boyut ölçeği (fL)kademe atlamasına (fn/p) uygun olarak çıkış konstrüksiyon boyunun (f1) üretilen konstrüksiyonun boyuna oranı şeklinde fL=L1 / L2 ≈ fn/p basitçe ifade edilebilir. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü L1 L2 L3

34 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Diğer tüm kademeler (ölçekler), örneğin; alan, hacim, moment vb uygun olan uzunluk ölçeği ile ifade edilebilir. Örnek fL=L1 / L2 , Rn/p= R10/2 serisine uygun olarak kademelendirilmiş ise kademe faktörü fn/p= f10/2=1,252 ≈1,6 dır. Alan ve Hacim de oluşan seri ve kademe faktörleri nelerdir? Alan= fA=A1/A2= (L1 / L2). (L1 / L2)= yani oluşan seri Rn/2p=R10/4 ve kademe faktörü fn/2p=f10/4=1,254 ≈ 2,5 Hacim = fV=V1/V2= (L1 / L2). (L1 / L2). (L1 / L2)= yani oluşan seri Rn/3p=R10/6 ve kademe faktörü fn/3p=f10/6=1,256 ≈ 4 tür. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

35 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Uzunluk ölçeği ile mekanik büyüklüklerin, örneğin kuvvet ölçeği arasındaki ilişkinin kurulması daha zordur. Cetvel 1-b de diğer büyüklüklere ait ölçekler boyut ölçeği fL ye bağlı olarak verilmiştir. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

36 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Geometrik veya Mekanik Büyüklükler Ölçek Kademe Faktörü Seri Uzunluk fL=L1/L2 fn/p Rn/p Alan fA=A1/A2=fL2 fn/2p Rn/2p Hacim fV=V1/V2=fL3 fn/3p Rn/3p Kuvvet F fF=F1/F2=fL2 Gerilme  f=1/2=1 - Moment M fM=M1/M2=fL3 Alan Atalet Momenti I fJ=I1/I2=fL4 fn/4p Rn/4p Mukavemet Momenti W fW=W1/W2=fL3 Zaman t ft=t1/t2=fL Hız V fV=v1/v2=1 Devir sayısı n fn=n1/n2=1/fL fn/-p Rn/-p Güç P fP=P1/P2=fL2 Kütlesel Atalet Momenti J fJ=J1/J2=fL5 fn/5p Rn/5p DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

37 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Hidrolik silindirlerin standart seride büyütülmesi

38 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

39 DEÜ Mühendislik Fakültesi
Standart Teknik Resim Kağıt Boyutları TS EN ISO 5457 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü

40 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü
Teknik Resimde Kullanılan Standart Ölçekler TS 3532 DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü


"DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları