Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2.MURAD HAN 2.MURAD HAN 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2.MURAD HAN 2.MURAD HAN 1."— Sunum transkripti:

1 2.MURAD HAN 2.MURAD HAN 1

2 SALTANATI (23 YIL) 2.SALTANATI (5 YIL) PADİŞAHLIK SIRASI 6 DOĞUM TARİHİ 1404 AMASYA ÖLÜM TARİHİ 3 ŞUBAT 1451 ÖNCE I.MEHMED SONRA II.MEHMED SOYU OSMANLI HANEDANI BABASI ANNESİ EMİNE HATUN DİNİ İSLAM

3 ŞEHZADELİK DÖNEMİ İlk çocukluk yılları Amasya'da geçti.
1410'da babasıyla Bursa'ya gelerek orada saray eğitimi aldı. 1415'de lalası Yörgüç Paşa gözetimi altında altında  Rum ve Danışmendiye eyaleti valisi olarak görevlendirildi. 1416'da bölgesi askeri başında Börklüce Mustafa'nın İzmir ve Saruhan tarafında çıkardığı ayaklanmaların bastırılmasında görev aldı. 1418'de sonraki lalası Hamza Bey ile Candaroğullarından Samsun'u aldı.

4 ŞEHZADELİK DÖNEMİ Babası I. Mehmet Edirne'de bir av kazası sonunda ağır yaralanınca ölüm yatağında devletin idaresinin biran evvel oğlu Murat'a devrini vasiyete etti ve Murat Amasya'dan tahta geçme töreni yapılacak Bursa'ya gelinceye kadar devlet adamları babasının ölümünü sakladılar. Murat 25 Haziran 1421'de Bursa'da gelip culûs ve biat törenleri yapılıp devletin ileri gelenleri ve yeniçerilerin desteğiyle 17 yaşındayken tahta çıktı.

5 SOYU Sultan II. Murad, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı koydurmuştur.Sonraki padişahların bastırdıkları sikkelerde görülmeyen Kayı damgası, Kanunî’ye kadar çeşitli eşya ve silâhlar üzerine konulmasına devam edilmiştir.

6 SALTANATI II. Murat'ın saltanatının ilk yılları amcası ile taht mücadeleleriyle geçti. Bizans İmparatoru Manüel, Limni Adası'nda tutulan Şehzade Mustafa'nın Rumeli'ye gelmesine yardım etti. Mustafa Çelebi Edirne'ye gelerek burada hükümdarlığını ilan etti. Bizans'ın amacı Osmanlı topraklarında taht kavgalarına neden olarak zayıflamalarına sebebiyet vermekti. Bazı Anadolu Beyleri de Mustafa Çelebi'yi desteklemekteydi. Ulubat yakınlarında Mustafa ile II. Murat'ın ordusu karşılaştı. Mustafa Çelebi'nin yenilmesiyle sonuçlanan savaşın ardından Edirne'ye kaçan çelebi yakalanarak idam edildi. Tarihte "Düzmece Mustafa Olayı" olarak yer alan bu olayda Bizans'ın yardımları büyüktü.

7 İSTANBUL KUŞATMASI Bizans’ın Mustafa Çelebiye yardımları nedeniyle II. Murat 10 Haziran'da İstanbul kuşattı.6 Eylül'e kadar süren kuşatma başarısız oldu.

8 Daha sonra Anadolu'ya geçen 2
Daha sonra Anadolu'ya geçen 2. Murat, şehzade Küçük Mustafa'nın isyanıyla karşılaştı. Tahta geçmek isteyen Küçük Mustafa, Lalası Şaraptar İlyas tarafından 2. Murat’a teslim edildi. Küçük Mustafa boğularak idam edildi. Küçük Mustafa'yı destekleyen Candaroğulları üzerine 1423 yılında yürüyen 2. Murat, bu beyliğin topraklarının önemli bir kısmını ve Safranbolu şehrini Osmanlılara kattı.

9 Karaman oğulların başına 2
Karaman oğulların başına 2. Mehmet beyin geçmesine yardımcı olduğu için, Göller Bölgesini Osmanlılara geri kazandırdı. Eflak Voyvodasının saldırını püskürttü.

10 Venedik hükümetinin Çanakkale Boğazını ablukaya alması sebebiyle, İstanbul'un Venedik hakimiyetine geçmemesi için, Bizanslılarla 22 Şubat 1424 yılında imzalanan anlaşmayla, Bizans Osmanlılara Ege ve Karadeniz kıyılarını ve yılda otuz bin düka altın vermeyi kabul etti.

11 1425 yılında Venediklilerin Selanik'i ele geçirmesi ve Osmanlılara karşı Macarlarla ittifak kurması sebebiyle, Osmanlı donanması 1426 yılında Venediklilerin elinde bulunan Modon, Eğriboz ve Koron'a sefer düzenlemesine sebep oldu.

12 1425 ve 1430 yılları arasında devam eden savaşta, Selanik fethedilmiştir.
Venediklilerle savaşa son veren Lapseki antlaşması imzalanmıştır. Antlaşmaya göre, Venedikliler yıllık vergiye bağlanmış, Selanik, Teselya, Makedonya ve Yanya Osmanlıların eline geçmiştir.

13 Ayaklanma çıkaran Eflak  Beyliği üzerine giderek, Burayı Osmanlılara kazandırmıştır.
Sırp kralının 1439 yılındaki başarısız Semendira saldırısı, Macaristan kralı 2. Albert‘den yardım istemesine sebep olmuştur. Semendira'ya saldırı düzenleyen 2. Albert'ta yenilgiye uğratılmıştır. 

14 Bosna'ya giren Erdel beyi Hünyani Yanoş, Balkan devletlerinin ve Anadolu beyliklerinin Osmanlılara karşı birleşmesine sebep olmuştur. Balkanlardaki bu karışıklıkta uğraşan 2. Murat'a karşı Karamanoğullarının saldırısı  gündeme geldi.

15 2. Murat Konya, Akşehir ve Beyşehir'i alırken, Haçlı ordusu da 1443 yılında Niş ve Sofya'yı ele geçirdi. 1444 yılında haçlılar Yalvaç savaşında geri püskürtüldü.

16 EDİRNE-SEGEDİN 12 Temmuz 1444 yılında Macarlarla imzalanan on yıl süreli Edirne-Segedin Anlaşmasıyla, Eflak ve Sırp despotluğu vergiye bağlanmış, Bulgaristan'da Osmanlı egemenliği tanınmıştır.

17 Edirne-Segedin antlaşmasının ardından, Balkanlar ve Anadolu'daki güvenlik sağlamıştır.
Tahtı 12 yaşında olan oğlu 2. Mehmed'e bırakmıştır. 

18 Haçlı tehdidinin yeniden ortaya çıkması üzerine tahta yeniden geçen 2
Haçlı tehdidinin yeniden ortaya çıkması üzerine tahta yeniden geçen 2. Murat, 10 Kasım 1444 yılında Leh, Papalık ve Macar ordularıyla Varna Savaşına katılmıştır. Bu savaşın sonunda Bulgaristan ve Mora Osmanlılara katılmıştır.

19 17 Ekim 1448 yılında Hünyani Yanoş'un tekrar saldırıya geçmesi 2
17 Ekim 1448 yılında Hünyani Yanoş'un tekrar saldırıya geçmesi 2. Kosova Savaşının yapılmasına neden olmuştur. Osmanlıların galibiyetiyle biten savaşta, Balkanların Türk yurdu olduğu kesinlik kazanmıştır. Haçlıların saldırısına son verilmiştir.

20 II. Murat Dönemi Osmanlı-Venedik Savaşı (1425-1430)
Ankara Savaşı'nı fırsat bilen Bizanslılar, Eflaklar, Arnavutlar ve Sırplar, Osmanlı aleyhine harekete geçmişti. Osmanlı Devleti'nin Adriyatik ve Ege'nin Batı kıyılarına sarkması, Venediklilerin işine gelmiyordu. Osmanlı Devleti de Balkanlar'da daha güvenli ilerleyebilmek için Venediklilerin elinden Selanik'i geri almak istiyordu. yılları arasında meydan gelen savaşta Osmanlı Devleti Selanik, Yanya ve Serez'i ele geçirdi. Orta ve Güney Arnavutluk'ta Osmanlı egemenliği sağlanmış oldu. 20

21 VARNA SAVAŞI SAVAŞIN NEDENLERİ:
Avrupalı Devletlerin Osmanlı tahtına küçük bir çocuğun geçmesini fırsat bilmeleri Edirne - Segedin anlaşmasını bozarak harekete geçmeleri. Papanın da çağrısıyla hazırlanan haçlı ordusuna Macar, Leh, Eflak, Hırvat, Alman ve Venedik kuvvetleri katılmıştır.

22 SAVAŞ (1444) II.Mehmet’in çağrısıyla II.Murat tekrar ve Osmanlı tahtına ve ordusunun başına geçmiş ve haçlıları Varna’da yenilgiye uğratmıştır.

23 SAVAŞIN SONUÇLARI: Haçlıların İstanbul’u kurtarmak için yaptıkları son sefer olmuştur. Önceki başarısızlıkların izleri silinmiştir. Haçlıların Türkleri Balkanlardan atma girişimleri bir kez daha sonuçsuz kalmıştır.

24 Balkanlarda Türk egemenliği yeniden sağlanmıştır.
II.Murat bir kez daha tahttan çekilmişse de  daha sonra yine tahta geçecektir.   Mora egemenlik altına alınmış ve Arnavutluk seferine çıkılmıştır.

25 Not-1 : Niğbolu’dan sonra toplanan ilk haçlı ordusudur.
Not-2 : Ankara Savaşı’ndan sonra Osmanlılar’ın eski gücüne ulaştığını gösteren ilk olaydır.

26 II. KOSOVA SAVAŞI SAVAŞIN NEDENLERİ Bizans’ın ve papanın kışkırtması,
Türkler’i Balkanlar’dan atma düşüncesi, Varna Savaşı’nın intikamını almak istemeleri, Hünyadi Yanoş ve Arnavut beyi İskender Bey’in gayretleriyle yeni bir haçlı ordusu toplanması

27 SAVAŞIN SINUÇLARI: Osmanlılar büyük bir galibiyet elde etmişlerdir. Bir dönüm noktası özelliğindedir. Haçlılar’ın son taarruzu, Osmanlılar’ın son savunmasıdır.  Bizans’ın İstanbul’u kurtarmak için Haçlılar’dan yardım alma ümidi sona ermiştir. Balkanlar’ın kesin bir Türk yurdu olduğu ve Türkler’in Balkanlardan atılamayacağı anlaşılmıştır.

28 II.MURAT DÖNEMİ 28

29 KİŞİLİĞİ VE ESRLERİ 1450 yılında Arnavutluk seferini tamamlayamayan 2. Murat, 3 Şubat 1451 yılında Edirne'de vefat etmiştir. Bursa şehrindeki Muradiye yakınlarındaki türbesine gömülmüştür. 2. Murat ilmi seven, ince ruhlu, adil bir devlet adamı olarak bilinirdi. İyi bir askeri eğitim alarak, devletin başına geçmiştir. Alimleri korumayı ve himaye etmeyi severdi.  

30 Öldükten sonra yerine 2. Mehmed yani Fatih Sultan Mehmed geçmiştir.
Savaşlar içinde geçen saltanatına rağmen, çok sayıda eserin yapılmasını sağlamıştır.

31 Edirne ve Bursa'daki Muradiye camileri
Edirne Gazi Mihal Cami ve Üç Şerefeli Cami Amasya Yörgüç Paşa Cami Filibe Şehabettin Paşa Camii Edirne Şah Melek Camii Ergene nehrindeki 170 ayaklı Uzun Köprü Edirne Karaca Bey ve Beylerbeyi Camii

32

33

34

35

36 FUAT TALHA PINAR 10-B 298


"2.MURAD HAN 2.MURAD HAN 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları