Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B İ Ç İ MSEL ( İ KON İ K) YÖNTEM M İ KA İ L SOYDAN 09/31 İ SMA İ L KORHAN DEM İ R 08/01 B İ Ç İ MSEL ( İ KON İ K) YÖNTEM M İ KA İ L SOYDAN 09/31 İ SMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B İ Ç İ MSEL ( İ KON İ K) YÖNTEM M İ KA İ L SOYDAN 09/31 İ SMA İ L KORHAN DEM İ R 08/01 B İ Ç İ MSEL ( İ KON İ K) YÖNTEM M İ KA İ L SOYDAN 09/31 İ SMA."— Sunum transkripti:

1 B İ Ç İ MSEL ( İ KON İ K) YÖNTEM M İ KA İ L SOYDAN 09/31 İ SMA İ L KORHAN DEM İ R 08/01 B İ Ç İ MSEL ( İ KON İ K) YÖNTEM M İ KA İ L SOYDAN 09/31 İ SMA İ L KORHAN DEM İ R 08/01 M İ MAR İ TASARIM KURAM VE YÖNTEMLER İ

2 İKONİK (BİÇİMSEL) YÖNTEM İKONİK YAKLAŞIM: Bir obje veya olgunun belirgin görünümlerinin görsel tanıtımını yapma ve görsel benzerlikler kurma yolunu kullanan tasarım ilkesidir.

3 İKONİK (BİÇİMSEL) YÖNTEM M İ MAR İ DE İKONİK YAKLAŞIM: Bina tasarımı temel ilkesi olarak özgün mimarlık sorununa, daha önce yapılmış benzer binaların formlarına dayanan girdilerden hareket eden yaklaşımlardır. İkonik yaklaşımlarda dikkat edilecek konu, alınacak görsel benzeşim modelinin yüklenilen mimari göreve uygunluğu veya başka bir deyişle yeni yapılacak tasarıma adaptasyonudur. Geleneksel Türk evinde, gereksinme, olanak ve yaşam kültüründe yüzyıllar boyu değişmeyen, durağan nitelikteki tasarım girdileri, ikonik yaklaşımın başarısını açıklamaktadır.

4 İKONİK (BİÇİMSEL) YÖNTEM İkonik yaklaşımlarda, biçimsel düzen adaptasyonunda, bina tipolojisinin özel bir yeri vardır. Örneğin; bir bilgisayar merkezinin hızlı değişimi, ikonik yaklaşımlara çok ters düşerken; toplum yapısı konservatif, kültür gruplarında; konut veya dini yapılar, uygun tipolojik özellikler olarak belirmektedir. Başlangıçta pragmatik bir tasarım ilkesi sonucu, tuğla mimarisi gereği ortaya çıkan kubbeli cami imajı, bugün çok farklı koşullara karşın geçerliliğini sürdürmektedir ve cami biçimi, kütle düzeni ve biçimsel oranları birer ikon haline gelmiştir.

5 Mimarlıkta biçimsel estetik uyarıcı kaynakların görsel değerlendirilmesine dayanmaktadır ve Gestalt algı teorisi özelliklede organizasyon ilkeleri bağlamında anlam kazanmaktadır. Buna bağlı olarak biçimsel estetik haz duyma ve duymama gibi karşıt duygularla değerlendirilmektedir. İKONİK (BİÇİMSEL) YÖNTEM

6 GÜNÜMÜZDE İ KON İ K YAKLAŞIMLA TASARLANMIŞ YAPILAR

7 Camii mimarisindeki ikonik yaklaşım Camii mimarisinde Mimar Sinan’ın etkisi çok büyüktür. Daha sonra inşaa edilen bir çok camii de onun camii mimarisine kattı ğ ı yorum fazlasıyla gözükür ve günümüzde dahi kullandı ğ ı form tekrarlanır.

8 Louvre Piramidi, Paris'teki Louvre Müzesi'nin avlusunda bulunan cam ve metalden oluşturulmuş piramittir. 1989 yılında bitirilen üç piramitten büyük olanı müzenin ana girişidir. 1984 yılında Çinli mimar Ieoh Ming Pei'e tarafından tasarlanmıştır. Yapı 20.6 metre yükseklikte olup, kare şeklinde olan tabanının her bir kenarı 35 metredir.Mısır Piramitlerine benzerli ğ i ile dikkat çekmektedir MISIR P İ RAM İ TLER İ :Bu üç piramitten sadece Keops (Khufu olarak da bilinir) Dünya'nın yedi harikası'ndan biridir. Dünya'nın yeni yedi harikası'nda da onur ödülü bulunmaktadır.Kullanılan piramidal form daha sonra bir çok yapıya ilham kayna ğ ı olmuştur.En belirgin örne ğ i Paris’teki Louvre Müzesine sonradan eklenen cam piramitlerdir.

9 FLAV İ ANUS: İ talya'nın başkenti Roma'da bulunan Flavianus Amfitiyatro olarak da bilinen Kolezyum bir arenadır. Günümüzde depremden dolayı harap vaziyette olmasına ve taşlarının çalınmasına ra ğ men Kolezyum, Roma İ mparatorlu ğ u'nun uzun zaman-dan beri ikonik sembolü olarak görülür. Avrupa Parlamentosu (Louise Weiss Binası) Louise Weiss Binasının tasarımı 1991 yılında açılan mimarlık yarışmasını Paris'te yer alan bir mimarlar grubu olan Avrupa Mimarlık Stüdyosu kazandı. Mayıs 1995'te başlayan inşaat 14 Aralık 1999 tarihinde tamamlandı.Yapının formu Flavianus ile benzerlik taşımaktadır. İ ki kulede do ğ uya do ğ ru yükselmektedir, Louise Weiss Binasında bu durum o dönemde henüz Avrupa Birli ğ i'ne üye olmamış Do ğ u Avrupa ülkelerini sembolize ediyordu.

10 Partenon, Perslilerin MÖ 480'de eski Athena tapına ğ ını yok etmesinden sonra yapılmıştır. Birçok Yunan tapına ğ ı gibi Partenon da hazine olarak kullanılmıştır. MS 6. yüzyılda Partenon Bakire Meryem`e adanan bir kiliseye çevrilmiştir. Anıt Kabir:1944-1953 yılları arsında Prof. Dr. Emin Onat ve Doç. Dr. Ahmet Orhan Arda tarafından yapılmıştır.Anıtkabir'in genel mimarisi Türk mimarlı ğ ında 1940- 1950 yılları arasındaki "II. Ulusal Mimarlık Dönemi" olarak adlandırılan dönemin özelliklerini yansıtır. Bu dönemde daha çok anıtsal yönü a ğ ır basan, simetriye önem veren, kesme taş malzemenin kullanıldı ğ ı binalar yapılmıştır, Anıtkabir de bu özelliklere uymaktadır. Ayrıca kullanılan altın oran ve sütun dizisi ile oluşturulan cepheler Antik Yunan Tapınaklarına atıfta bulunmaktadır

11 Home Insurance: İ lk gökdelen olarak Şikago‘da 1884-1885’te inşa edilen on katlı “Home Insurance” binası kabul edilmektedir. Günümüz koşullarıyla ilk gökdelen ise New York’taki “Woolworth Building” dir. Bir gökdelen için en düşük yükseklik 305 metre (1000 fit) olarak kabul edilmektedir. BURÇ HAL İ FE 828 metrelik yüksekli ğ e sahiptir ve 160 katı kullanılabilir bir yapıdır. Binanın yaklaşık 150. kattan sonra geri kalan katları çelik olarak yapılmıştır. Bu da dünyada ilk defa betonarme kütle üzerine çelik konstrüksiyonla devam edilen ilk bina özelli ğ ini kazandırmıştır.

12 Antik Efes Kenti’nin Antik Efes Kenti’nin en üst tarafında yer alan Antik Tiyatro, günümüze kadar sa ğ lam kalmış en güzel eserlerden biridir. İ lk tiyatronun yapıldı ğ ı tarih Helenistik döneme aittir. Efes Antik Tiyatrosu İ mparator Cladius döneminde yeniden inşa edilmeye başlanmış ve Günümüzde ki Efes Antik Tiyatronun tamamlanması MS 98 ile 117 yıllarında gerçekleşmiştir. Oditoryum: konferans, konser ya da tiyatro gösterilerinin yapılabilece ğ i gibi düzenlenmiş büyük salon.tiyatro Bir yanında sahne, bir yanında izleyiciler bölümü yer alır. İ zleyiciler bölümü localar, balkonlar ve galeriden (en üst katta ayakta durulan balkon) oluşabilir. Daha iyi bir görüş sa ğ lamak içi oditoryumların zemini sahneye do ğ ru e ğ imli ya da basamaklar halinde alçalacak gibi yapılır. Duvarlarda ve tavanda gizli olarak yerleştirilmiş ışıklandırma aygıtları, ses yükselticiler, havalandırma bacaları vb. bulunur.

13 Kaynakça www.anitkabir.org/ www.anitkabir.org/ http://tr.wikipedia.org/wiki/Oditoryum www.arkitera.com http://www.boyutpedia.com/default~ID~936~aI D~8058~link~mimarlik,_sanallik_ve_sanal_me kanlarin_tasarimi.html http://www.boyutpedia.com/default~ID~936~aI D~8058~link~mimarlik,_sanallik_ve_sanal_me kanlarin_tasarimi.html Yüksek Lisans Tezi MİMARİDE BİÇİMİN GÖRSEL ETKİSİ:TASARIMCI HEDEFİ VE KULLANICI ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA Mukaddes ÇIRAKSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı


"B İ Ç İ MSEL ( İ KON İ K) YÖNTEM M İ KA İ L SOYDAN 09/31 İ SMA İ L KORHAN DEM İ R 08/01 B İ Ç İ MSEL ( İ KON İ K) YÖNTEM M İ KA İ L SOYDAN 09/31 İ SMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları