Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI HAKAN KIZARTICI ŞUBE MÜDÜRÜ e-posta:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI HAKAN KIZARTICI ŞUBE MÜDÜRÜ e-posta:"— Sunum transkripti:

1 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI HAKAN KIZARTICI ŞUBE MÜDÜRÜ e-posta: kizarticih@dtm.gov.tr

2 İhracata Yönelik Devlet Yardımları Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Pazar Araştırması Desteği Eğitim Yardımı İstihdam Yardımı Yurtdışında Düzenlenen Fuar ve Sergilere Milli Düzeyde veya Bireysel Katılımın Desteklenmesi

3 Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımı Yurtdışı Ofis-Mağaza Yardımı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi

4 ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ (2006/3)

5 TÜRKİYE’DE TİCARİ VE SINAİ FAALİYETTE BULUNAN VEYA YAZILIM SEKTÖRÜNDE İŞTİGAL EDEN ŞİRKETLERİMİZİN ULUSLARARASI PAZARLARDA KARŞILAŞTIKLARI ÇEVRE, KALİTE VE İNSAN SAĞLIĞINA YÖNELİK TEKNİK MEVZUATA UYUM SAĞLAYABİLMELERİNİ TEMİNEN DESTEKLENMESİ TÜRKİYE’DE TİCARİ VE SINAİ FAALİYETTE BULUNAN VEYA YAZILIM SEKTÖRÜNDE İŞTİGAL EDEN ŞİRKETLERİMİZİN ULUSLARARASI PAZARLARDA KARŞILAŞTIKLARI ÇEVRE, KALİTE VE İNSAN SAĞLIĞINA YÖNELİK TEKNİK MEVZUATA UYUM SAĞLAYABİLMELERİNİ TEMİNEN DESTEKLENMESİ AMAÇ ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

6 Yararlanacak Kalite ve Çevre Belgeleri ISO 9000 Serisi ISO 14000 Serisi CE işareti Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgeleri ( OEKO-TEX, GOST-R, HACCP, ISO 16949 v.b.)

7 DESTEK ORANI VE LİMİTİ: BELGE BAŞINA% 50 ORANINDA VE EN FAZLA 50.000 ABD DOLARI BELGE BAŞINA % 50 ORANINDA VE EN FAZLA 50.000 ABD DOLARI UYGULAMACI KURULUŞ : İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

8 – Belge alımı sırasında yapılacak eğitim, danışmanlık, seyahat, konaklama v.b. giderler destek kapsamı dışındadır. Bu nedenle, faturalarda belgelendirme harcamalarının net olarak belirtilmesi gerekmektedir. ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ – Belgelendirme, test ve tetkik harcamaları desteklenmektedir.

9 SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN 2004/4 SAYILI TEBLİĞ

10 Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin 2004/4 Sayılı Tebliğ 02.07.2004 tarih ve 25510 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

11 SDŞ KURULUŞUNA İLİŞKİN ESASLAR

12 A-Normal Yörelerde ORTAKLIK PAYI % 10’U GEÇMEMEK ÜZERE, AYNI ÜRETİM DALINDA FAALİYET GÖSTEREN, 1-250 ARASINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN, EN AZ ON ADET KOBİ’NİN TOPLAM SERMAYESİ 500 MİLYAR TL İLE KURDUKLARI DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNE SDŞ STATÜSÜ VERİLİR.

13 B-Kalkınmada Öncelikli Yörelerde ORTAKLIK PAYI % 20’Yİ GEÇMEMEK ÜZERE, AYNI VEYA AYRI ÜRETİM DALINDA FAALİYET GÖSTEREN, 1-250 ARASINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN, EN AZ 5 ADET KOBİ’NİN TOPLAM SERMAYESİ 250 MİLYAR TL İLE KURDUKLARI DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNE SDŞ STATÜSÜ VERİLİR.

14 PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ (97/6 VE 98/12)

15 AMAÇ YENİ İHRAÇ PAZARLARI YARATMAK VE GELENEKSEL PAZARLARIMIZDAKİ PAYIMIZI ARTIRMAK AMACIYLA KOBİ, SDŞ VE ÜRETİCİ DERNEKLERİNİN PAZAR ARAŞTIRMASI PROJELERİ İLE KOBİLER ARASI İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİNE DESTEK SAĞLAMAK PAZAR ARAŞTIRMASI YARDIMI

16 PAZAR ARAŞTIRMASI KAPSAMINDA İKİ TÜR DESTEK SAĞLANMAKTADIR: 1-Pazar araştırması projelerinin desteklenmesi 2-KOBİ’lerarası işbirliği faaliyetlerinin desteklenmesi PAZAR ARAŞTIRMASI YARDIMI

17 1-PAZAR ARAŞTIRMASI PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ Şirketlerin kendi projeleri, Pazar araştırması hizmeti veren şirketlerin/kurumların şirket adına yapacakları projeler, Üretici derneklerinin üyeleri için yapacakları projeler PAZAR ARAŞTIRMASI YARDIMI

18 DESTEK MİKTARLARI KOBİ; 7.500 $ Tek bir proje için 7.500 $ 15.000 $ bir yıl için maksimum 15.000 $ TOPLAM:75.000 $ SDŞ VE ÜRETİCİ DERNEKLERİ; 10.000 $ Tek bir proje için10.000 $ 50.000 $ bir yıl için maksimum50.000 $ PAZAR ARAŞTIRMASI YARDIMI

19 % 95 DESTEK ORANI % 95 İGEME UYGULAMACI KURULUŞ İGEME PAZAR ARAŞTIRMASI YARDIMI

20 EĞİTİM YARDIMI (2000/2)

21 KOBİ İLE SDŞ ELEMANLARININ MÜNHASIRAN DIŞ TİCARETE İLİŞKİN EĞİTİM İHTİYAÇLARININ KARŞILANARAK ULUSLARARASI PAZARLAMA VE İHRACAT İŞLEMLERİ İLE İHRACATTA PAZAR BULMA KONUSUNDAKİ NİTELİKLERİNİN ARTTIRILMASI VE DÜNYA PAZARLARINA HIZLA AÇILMALARININ SAĞLANMASI AMAÇ EĞİTİM YARDIMI

22 DIŞ TİCARET, GÜMRÜK VE KAMBİYO MEVZUATI, İHRACAT İÇİN PAZAR VE MÜŞTERİ BULMA, PAZAR ANALİZİ, PAZAR ARAŞTIRMASI, ALICIYLA MÜZAKERE VE YAZIŞMA TEKNİKLERİ VE FİYAT VERME, İHRACAT İÇİN PAZAR VE MÜŞTERİ BULMA, PAZAR ANALİZİ, PAZAR ARAŞTIRMASI, ALICIYLA MÜZAKERE VE YAZIŞMA TEKNİKLERİ VE FİYAT VERME, İHRACATA ULUSAL VE ULUSLARARASI FİNANSMAN SAĞLAMA TEKNİKLERİ, İHRACATA ULUSAL VE ULUSLARARASI FİNANSMAN SAĞLAMA TEKNİKLERİ, DESTEKLENEN EĞİTİM KONULARI EĞİTİM YARDIMI

23 REKABET HUKUKU VE KOŞULLARI İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ MEVZUATI, ULUSLARARASI PAZARLAMA TEKNİKLERİ, REKABET HUKUKU VE KOŞULLARI İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ MEVZUATI, ULUSLARARASI PAZARLAMA TEKNİKLERİ, MODA-MARKA TASARIMI, MODA-MARKA TASARIMI, VE BENZERİ KONULARI KAPSAMAKTADIR. DESTEKLENEN EĞİTİM KONULARI EĞİTİM YARDIMI

24 YURTİÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI; YURTİÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI; ÜÇ AYI GEÇMEMEK KAYDIYLA, ÜÇ AYI GEÇMEMEK KAYDIYLA, KOBİ’LER MAX. 5.000 $’A KADAR % 50, SDŞ’LER MAX. 15.000 $’A KADAR % 75 YURDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI; YURDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI; ÜÇ AYI GEÇMEMEK KAYDIYLA, ÜÇ AYI GEÇMEMEK KAYDIYLA, KOBİ’LER MAX. 7.500 $’A KADAR % 50, SDŞ’LER MAX. 7.500 $’A KADAR % 75 DESTEĞİN KAPSAMI EĞİTİM YARDIMI

25 İSTİHDAM YARDIMI (2000/1)

26 SDŞ STATÜSÜNÜ HAİZ ŞİRKETLERİN MÜNHASIRAN DIŞ TİCARETE İLİŞKİN İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEK ÜZERE KONUSUNDA TECRÜBELİ VE YÜKSEK ÖĞRENİMLİ YÖNETİCİ VE ELEMAN İSTİHDAMINI SAĞLAMALARINA DESTEK OLUNMASI AMAÇ İSTİHDAM YARDIMI

27 Sağlanan Destek 1 adet yönetici; Bir yıllık maaşı max. 18.000 $’a kadar % 75, 2 adet eleman; Bir yıllık maaşları max. 9.000 $’a kadar % 75 SDŞ’ lerin ilk defa istihdam edecekleri, İSTİHDAM YARDIMI

28 Sağlanan Destek Bir SDŞ’ ye istihdam edeceği, 1 yönetici 2 elemanın ücretleri için bir defa destek sağlanır. Destek süresi maksimum 1 yıldır.

29 % 75 DESTEK ORANI : % 75 : 1 YIL DESTEK SÜRESİ : 1 YIL : DTM UYGULAMACI KURULUŞ : DTM : SDŞL’LER YARARLANAN FİRMALAR : SDŞL’LER İSTİHDAM YARDIMI

30 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMINA İLİŞKİN 98/10 SAYILI TEBLİĞ

31 AMAÇ SANAYİ KURULUŞLARI, YAZILIM KURULUŞLARI İLE SEKTÖR VE BÜYÜKLÜĞÜNE BAKILMAKSIZIN KATMA DEĞER YARATAN TÜM KURULUŞLARIN AR-GE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ VEYA BU PROJELERE SERMAYE DESTEĞİ SAĞLANMASI AR-GE YARDIMI

32 AR-GE YARDIMI KAPSAMINDA İKİ TÜR DESTEK SAĞLANMAKTADIR: 1)Ar-ge faaliyetlerinin proje bazında desteklenmesi 2)Ar-ge projelerine sermaye desteği sağlanması AR-GE YARDIMI

33 1-AR-GE FAALİYETLERİNİN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ % 50 TEMEL DESTEK ORANI: % 50 % 60 MAKSİMUM DESTEK ORANI: % 60 TÜBİTAK UYGULAMACI KURULUŞ :TÜBİTAK 3 YIL DESTEK SÜRESİ : 3 YIL AR-GE YARDIMI

34 UYGULAMA ÖRNEĞİ-1 HİBE ŞEKLİNDE VERİLEN AR-GE DESTEĞİ TÜBİTAK FİRMA proje HAKEM KURULU projeuygunluk DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI T. CUMHURİYET MERKEZ BANKASI kabul harcama belgeleri Hesaplanan destekleme miktarı ödeme emri

35 AR-GE TEBLİĞİ KAPSAMINDA DESTEKLENEN HARCAMA KALEMLERİ Araştırma-geliştirme faaliyetinde istihdam edilen personel giderleri, Araştırma faaliyeti için kullanılan alet, teçhizat, yazılım giderleri, Danışmanlık hizmet giderleri AR-GE YARDIMI

36 Satın alınan ar-ge hizmet giderleri, Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderleri, Malzeme alımı v.b. alım giderleri AR-GE YARDIMI

37 İLAVE DESTEK SAĞLANAN FAALİYETLER Ar-ge faaliyetinin patentle sonuçlanması, Özgün ürün satışı yapılması, Araştırma-geliştirme faaliyetinde teknisyen ve araştırmacı istihdam edilmesi, Ar-ge hizmeti satın alınması, Projenin enformatik/esnek üretim/gen mühendisliği v.b. alanlarda olması AR-GE YARDIMI

38 2-AR-GE PROJELERİNE SERMAYE DESTEĞİ SAĞLANMASI % 50 TEMEL DESTEK ORANI: % 50 MAKS. DESTEK MİK. : 1 MİLYON $ TTGV UYGULAMACI KURULUŞ :TTGV 2 YIL DESTEK SÜRESİ : 2 YIL AR-GE YARDIMI

39 UYGULAMA ÖRNEĞİ-2 (SERMAYE DESTEĞİ) TTGV FİRMA proje DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI T. CUMHURİYET MERKEZ BANKASI kabul harcama belgeleri Hesaplanan destekleme miktarı Ödeme Emri

40 PROJELERİN TEKNOLOJİ ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI AR-GE YARDIMI

41 YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2004/6 SAYILI TEBLİĞ

42 YURTDIŞI FUAR YARDIMI AMAÇ YURTDIŞINDA DÜZENLENECEK FUARLARA KATILIMIN ARTTIRILMASI

43 YURTDIŞI FUAR YARDIMI KAPSAMINDA ÜÇ TÜR DESTEK SAĞLANMAKTADIR:  Milli katılımlarda organizatör firmaların desteklenmesi,  Milli katılımlarda iştirakçi firmaların desteklenmesi,  Bireysel düzeyde katılım gerçekleştiren firmaların desteklenmesi, YURTDIŞI FUAR YARDIMI

44 1- MİLLİ KATILIMLARDA ORGANİZATÖR FİRMALARIN DESTEKLENMESİ Organizatör Firma Tarafından Gerçekleştirilen;  Defile, kokteyl,  Reklam panoları, tanıtım filmi,  Afiş, broşür/kitapçık, multivizyon gösterileri, YURTDIŞI FUAR YARDIMI

45  Yurtdışındaki kitle iletişim araçlarında yayımlanan reklam,  Ülkemizin folklörünü ve müziğini tanıtacak faaliyetler ile ilgili harcamalar; YURTDIŞI FUAR YARDIMI

46 Genel nitelikli milli katılım veya Türk ihraç ürünleri fuarlarında %75 (Max. 80.000 ABD Doları), Sektörel nitelikli milli katılım veya sektörel Türk ihraç ürünleri fuarlarında %75 (Max. 120.000 ABD Doları),

47 YURTDIŞI FUAR YARDIMI 2- İŞTİRAKÇİ FİRMALARIN DESTEKLENMESİ Genel nitelikli milli katılım veya Türk ihraç ürünleri fuarlarında %50 (SDŞ: %75) (Max. 10.000 ABD Doları), Sektörel nitelikli milli katılım veya sektörel Türk ihraç ürünleri fuarlarında %50 (SDŞ: %75) (Max. 15.000 ABD Doları),

48 3- SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI FUARLARA BİREYSEL DÜZEYDE KATILIM GERÇEKLEŞTİREN FİRMALARIN DESTEKLENMESİ 3- SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI FUARLARA BİREYSEL DÜZEYDE KATILIM GERÇEKLEŞTİREN FİRMALARIN DESTEKLENMESİ  Boş stand kirası: %50 (SDŞ %100)  Fuar mallarının nakliyesine ilişkin giderler: %50 (SDŞ %75) FİRMAYA HER İKİ GİDERİ İÇİN SAĞLANACAK TOPLAM DESTEK MİKTARI 15.000 $ ’I GEÇEMEZ. YURTDIŞI FUAR YARDIMI

49 DİĞER HUSUSLAR Komple tesis, makine, otomotiv yan sanayi, doğal taş, seramik ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalara %50 oranında ilave nakliye desteği sağlanır.Komple tesis, makine, otomotiv yan sanayi, doğal taş, seramik ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalara %50 oranında ilave nakliye desteği sağlanır. Müsteşarlık tarafından hedef pazar olarak belirlenen ülkelerde düzenlenen fuarlara katılan katılımcı firmaların destek puanı 10 puan artırılır.Müsteşarlık tarafından hedef pazar olarak belirlenen ülkelerde düzenlenen fuarlara katılan katılımcı firmaların destek puanı 10 puan artırılır.

50 YURTDIŞINDA OFİS- MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (2005/4)

51 AMAÇ TÜRKİYE’DE TİCARİ, SINAİ/TİCARİ FAALİYETTE BULUNAN VEYA YAZILIM SEKTÖRÜNDE İŞTİGAL EDEN ŞİRKETLERİN, YURTDIŞI PAZARLARDA GERÇEKLEŞTİRECEĞİ TANITIM VE/VEYA MARKA TESCİL FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GİDERLERİ İLE YURT DIŞINDA MAL TİCARETİ AMACIYLA AÇACAKLARI BİRİMLERLE İLGİLİ GİDERLERİNİN ULUSLARARASI KURALLARA GÖRE DEVLETÇE KARŞILANMASI YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI

52 Sağlanan Destekler YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI FİRMA TÜRÜDEMİRBAŞKİRAORAN Ticari/sınai, yazılım şirketleri ile DTSŞ 40.00080.00050% Ticari şirketler30.00060.00050% SDŞ60.000120.00060% I-MAĞAZALARIN DESTEKLENMESİ

53 Sağlanan Destekler YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI FİRMA TÜRÜDEMİRBAŞKİRAORAN Ticari/sınai, yazılım şirketleri ile DTSŞ 25.00050.00050% Ticari şirketler20.00040.00050% SDŞ30.00060.00060% II- OFİS VE SHOWROOMLARIN DESTEKLENMESİ

54 Sağlanan Destekler YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI FİRMA TÜRÜDEMİRBAŞKİRAORAN Ticari/sınai, yazılım şirketleri ile DTSŞ 25.00050.00050% Ticari şirketler20.00040.00050% SDŞ30.00060.00060% III-DEPOLARIN DESTEKLENMESİ

55 Sağlanan Destekler YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI IV- TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ a) Yurtdışı Birimi Bulunan; FİRMA TÜRÜ TUTAR ORAN Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketler 150.000%50 SDŞ, DTSŞ’ler300.000%60 Diğer şirketler75.000%50

56 Sağlanan Destekler YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI IV- TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ b) Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenmektedir.

57 Sağlanan Destekler YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI V- YURTDIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları desteklenmektedir.

58 YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI DESTEKLENECEK MAKSİMUM BİRİM SAYISI Şirketler için 7 birim, SDŞ ve DTSŞ’ler için 15 birim DESTEK SÜRESİ NEDİR? Her bir yurtdışı birim için 3 yıl

59 YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Türkiye’deki ana firma ile yurtdışındaki birim arasındaki organik bağı, yani Türkiye’deki şirketin yurt dışındaki birime sahip olduğunu gösteren belge büyük önem taşımaktadır. Genellikle bu belge, söz konusu yurt dışı birime ait ilgili ülke resmi makamlarından alınan kuruluş belgesi veya ticaret sicil kayıt belgesi vb.dir. UYGULAMADA ÖNE ÇIKAN BAŞLICA HUSUSLAR ORGANİK BAĞ

60 Türkiye’deki ana şirketin tüzel kişilik olarak yurtdışında kendisine ait bir birim açmak yerine, bir başka firmayla ortaklık kurması halinde, ortaklığı oranında destek alması mümkün olabilmektedir. YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI UYGULAMADA ÖNE ÇIKAN BAŞLICA HUSUSLAR ORGANİK BAĞ

61 YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Söz konusu şirketin tüzel kişilik olarak değil, sadece ortak ya da ortaklarının yurtdışında birim açması halinde, şirketin en az %51’ine sahip ortak ya da ortaklarının yönetim kurulu tarafından şirket adına yurtdışında birim kurmaya yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. UYGULAMADA ÖNE ÇIKAN BAŞLICA HUSUSLAR ORGANİK BAĞ

62 YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Ödemelerin mutlaka bankacılık kanalıyla yapılması gerekmektedir. Elden yapılan nakit ödemeler desteklenememekte, sadece bankacılık sisteminin henüz yerleşmediği ülkelerde, bu konuda ilgili ülke resmi mercileri ya da Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliğimizin resmi görüşlerine istinaden, Müsteşarlıkça nihai karar verilebilmektedir. UYGULAMADA ÖNE ÇIKAN BAŞLICA HUSUSLAR BANKACILIK KANALIYLA ÖDEME

63 YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Fatura tarihinden itibaren en geç altı ay içinde firmanın bağlı bulunduğu İhracatçı Birliğine başvurulması gerekmekte olup, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı alınmak üzere geri gönderilen belgeler için harcanan zaman söz konusu altı aylık süreyi kesmemektedir. UYGULAMADA ÖNE ÇIKAN BAŞLICA HUSUSLAR ALTI AYLIK SÜRE

64 YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Müsteşarlığımızca sadece net kira gideri desteklenebilmekte, bunun dışında alınan işletme giderlerine ilişkin hizmetler destek kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu nedenle, kira kontratlarında net kira ücretinin açık olarak belirtilmesi gerekmektedir. UYGULAMADA ÖNE ÇIKAN BAŞLICA HUSUSLAR ÇIPLAK KİRA

65 YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Müsteşarlığımızca sadece mal ticareti amacıyla açılan birimler desteklenmekte, yurtdışında kurulan ya da satın alınan üretim tesisleri söz konusu Tebliğ kapsamında değerlendirilmemektedir. UYGULAMADA ÖNE ÇIKAN BAŞLICA HUSUSLAR MAL TİCARETİ

66 YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA YARDIMI Söz konusu Tebliğ kapsamında destek talebinde bulunacak bir firmanın, Ticari/Sınai faaliyette bulunan bir şirket olarak kabul edilebilmesi için, başvuruda teslim edilmesi gereken diğer belgelerin yanısıra kapasite raporu da ibraz etmesi gerekmektedir. UYGULAMADA ÖNE ÇIKAN BAŞLICA HUSUSLAR KAPASİTE RAPORU VE MARKA TESCİL BELGESİ

67 TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI VE TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 2006/4 SAYILI TEBLİĞ

68 AMAÇ İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderlerin belli oranlarda desteklenerek firmalarımıza itici bir güç sağlanması YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

69 2006/4 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

70 - I- İhracatçı Birliklerine Sağlanan Destek Unsurları Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları (%80 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Doları), YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

71 - II- Üretici Dernekleri ve Birliklerine Sağlanan Destek Unsurları Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım ve reklam harcamaları (%50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları), YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

72 - Marka Destek Programı Kapsamına Alınan III- Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlere Sağlanan Destek Unsurları Müsteşarlık tarafından marka destek programı kapsamına alındığı tarihten sonra: YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

73 (yıllık en fazla 50.000 ABD Doları), - Marka tesciline ilişkin harcamalar (yıllık en fazla 50.000 ABD Doları), (yıllık en fazla 300.000 ABD Doları), - Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri (yıllık en fazla 300.000 ABD Doları), (yıllık en fazla 300.000 ABD Doları), - Açmış oldukları ve/veya açacakları yurtdışı birimlere ilişkin kira, demirbaş ve hizmet harcamaları (yıllık en fazla 300.000 ABD Doları), YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

74 (yıllık en fazla 200.000 ABD Doları), - Yurtdışı birimlerden mağaza açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve belediye giderleri ile açtıkları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri (yıllık en fazla 200.000 ABD Doları), (yıllık en fazla 200.000 ABD Doları), - Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyon/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, komisyon, hizmet harcamaları, (yıllık en fazla 200.000 ABD Doları), YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

75 (yıllık en fazla 200.000 ABD Doları), - Showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri (yıllık en fazla 200.000 ABD Doları), (yıllık en fazla 50.000 ABD Doları), - Kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamalar (yıllık en fazla 50.000 ABD Doları), (yıllık en fazla 10 mağaza olmak üzere, mağaza başına en fazla 50.000 ABD Doları) - Franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları (yıllık en fazla 10 mağaza olmak üzere, mağaza başına en fazla 50.000 ABD Doları) YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

76 (yıllık en fazla 100.000 ABD Doları) - Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak modelizm (kalıp ebat setleri), moda ve trendler ile ürün ve ambalaj tasarımı konularında satın alacakları danışmanlık giderleri (yıllık en fazla 100.000 ABD Doları) %50 oranında desteklenir. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

77 - IV- TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınan Şirketlere Sağlanan Destek Unsurları TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin: YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

78 - Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, - Kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamaları, - TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri, YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

79 - TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak projelerinde hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde gerçekleştirilen reklam, tanıtım, basın-halkla ilişkiler, sponsorluk, web sitesi tasarımı, pazar araştırması, zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, periyodik mağaza dergilerinde yer alma, doğrudan pazarlama (direct mailing) gibi alternatif pazarlama faaliyetleri ile çağrı merkezi (call center) hizmeti satın alınmasına yönelik giderleri, YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

80 - TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak projelerinde hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde açtıkları/açacakları; 1) Mağazalara ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, demirbaş, kira harcamaları ile mağazanın kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri, YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

81 2) Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine ilişkin kira, dekorasyon, demirbaş, komisyon giderleri ile farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon/showroom/gondol/satış alanlarına (floor display) ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları, 3) Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon giderleri, YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

82 - Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), bilgi-işlem gibi uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri, % 50 oranında desteklenir. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

83 - P V- TURQUALITY® Programının Desteklenmesi Birliklerin TURQUALITY® Programının yürütülmesi konusunda; - Marka/TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınacak/alınan şirketlerin iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyellerinin belirlenmesi, performanslarının izlenmesi, program ve program kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ile harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. hususlar ile TURQUALITY® Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili gerçekleştireceği her türlü denetim ve danışmanlık giderleri, YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

84 -Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlere yönelik olarak ürün ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, operasyonel mükemmellik, stratejik konumlandırma-planlama, pazar haberdarlığı, pazarlama, markalaşma, perakendecilik, halkla ilişkiler, iletişim, reklam, vb konularda gerçekleştireceği eğitim, seminer, rehberlik, danışmanlık vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri, YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

85 -TURQUALITY® Programının pazara giriş ve iletişim stratejisi kapsamında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştireceği her türlü halkla ilişkiler faaliyetleri (PR), Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü organizasyonlara ilişkin giderler ile pazar istihbaratı, pazar haberdarlığı, ulusal ve uluslararası iş ilişkileri ağı (networking), sponsorluk vb. giderleri, YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

86 -TURQUALITY® Programın kurumsallaştırılması ve TURQUALITY® Sekretaryasına yönelik giderleri ile eleman istihdamı ve eğitimine ilişkin harcamaları, -TURQUALITY® Programının stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve program kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara ilişkin harcamaları ile bu konularda gerçek ya da tüzel kişilerden satın alacağı danışmanlık giderleri, yıllık en fazla 35 milyon ABD Doları ve %100 oranında desteklenir. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

87 BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ Başvuru, markalaşma faaliyetlerini içeren bir proje ile doğrudan Müsteşarlığımıza yapılmaktadır. Her firmanın iki markasına ilişkin başvurusu dikkate alınmakta olup, diğer tüm İhracata Yönelik Devlet Yardımları düzenlemelerinde olduğu gibi, 2003/3 sayılı Tebliğ kapsamındaki başvurularda da herhangi bir sektör ayrımı gözetilmemektedir. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI

88 BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ Proje Öneri Formu’nda; firmalarımızın finansal derinlikleri, markalarını yurt dışında konumlandırmak için şimdiye kadar gerçekleştirmiş oldukları çalışmaları, yıllık markalı ihracat miktarları ve hedef pazar olarak belirledikleri ülkeler, markasını bu ülkelerde güçlendirmek için yapmayı planladığı faaliyetlere ilişkin bilgiler istenmektedir. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI PROJE ÖNERİ FORMU

89 BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ Başvuran firmalarımızın yurt içi ve yurt dışı tescil belgeleri, ticaret sicil kaydı, kapasite raporu, bilançosu vb. belgeler de istenen belgeler arasında yer almaktadır. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI PROJE ÖNERİ FORMU

90 BAŞVURU VE UYGULAMA PROSEDÜRÜ Söz konusu başvuruların incelenmesi neticesinde, başvurunun uygun görülmesi halinde, destek kapsamına alındıkları hususu bir yazıyla kendilerine bildirilmektedir. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI BAŞVURU SONUCU

91 Destek kapsamına alınan kuruluş ve şirketlerin sadece destek kapsamına alındıkları tarihten sonra yapacağı harcamalar desteklenmekte olup, bu tarihten önce gerçekleştirilen harcamalar için hiçbir destek ödemesi yapılmamaktadır. Şirketler, harcama belgelerini en geç altı ay içerisinde ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ibraz etmek durumundadır. YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI UYGULAMADA ÖNE ÇIKAN BAŞLICA HUSUSLAR

92 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI UYGULAMADA ÖNE ÇIKAN BAŞLICA HUSUSLAR Destek kapsamına alınan şirketlerin yurtdışında düzenlenen fuarlara katılmaları halinde, fuardan önce ve/veya fuar esnasında destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak gerçekleştirecekleri defile, kokteyl, show, multivizyon gösterisi, reklam panoları, dergi, gazete, TV, radyo ilanları gibi reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalarının da destekten yararlanması mümkün bulunmaktadır.

93 YURTDIŞI MARKALAŞMA YARDIMI UYGULAMADA ÖNE ÇIKAN BAŞLICA HUSUSLAR 2005/4 sayılı Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’deki uygulamadan farklı olarak, yurtdışında açılan birim sayısından bağımsız olarak yıllık toplam üst limitler dahilinde kira desteği verilmektedir.

94 Dış Ticaret Müsteşarlığı Internet Adresi: www.dtm.gov.tr (İhracatta Devlet Yardımları)

95 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI HAKAN KIZARTICI ŞUBE MÜDÜRÜ e-posta: kizarticih@dtm.gov.tr


"İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI HAKAN KIZARTICI ŞUBE MÜDÜRÜ e-posta:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları