Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

The Relational Algebra and Relational Calculus

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "The Relational Algebra and Relational Calculus"— Sunum transkripti:

1 The Relational Algebra and Relational Calculus
Chapter 6 The Relational Algebra and Relational Calculus

2

3

4 Chapter 6 Outline Tekli İlişkisel Operasyon: SELECT ve PROJECT
Kümeler Kuramı ile İlişkisel Cebir İkili ilişkisel işlemler: JOIN ve BÖLÜMÜ Diğer işlemler

5 Chapter 6 Outline (cont’d.)
Ilişkisel işlemler örnekleri Tuple İlişkisel Hesaplama Domain İlişkisel Hesaplama

6 The Relational Algebra and Relational Calculus
İlişkisel Cebir Ilişkisel model için operasyonların temel seti İlişkisel cebir ifadesi Ilişkisel cebir işlemleri sırası Bağıntı analizi Ilişkisel sorgular belirtmek için üst düzey açıklayıcı bir dil

7 Unary Relational Operations: SELECT and PROJECT
SELECT işlevi Bir seçim koşulu karşılayan bir ilişki dizilerini Altkümesi : Boole ifadesi formun hükümler içeren <attribute name> <comparison op> <constant value> or <attribute name> <comparison op> <attribute name>

8 Unary Relational Operations: SELECT and PROJECT (cont’d.)
Örnek: <selection condition> R içindeki her tuple t ye ayrı olarak uygulanır Koşul DOĞRU olarak değerlendirilirse, tuple seçilir Koşullar AND, OR, and NOT Tekli (tek ilişki üzerinde çalışır)

9 Unary Relational Operations: SELECT and PROJECT (cont’d.)
Seçicilik Bir seçim koşulu tarafından seçilen dizilerini bir kesimi SELECT işlev değişmeli Farlı SELECT işlemlerini AND Operatörü kullanarak basamakla

10 The PROJECT Operation Tablodan sütun seçer ve diğer sütunları atar:
Degree Niteliklerin sayısı <attribute list> Çiftlerin eliminanasyonu PROJECT işlem sonucu farklı tuple dizileridir

11 Sequences of Operations and the RENAME Operation
In-line expression: Işemlerin sırası, oluşan ara ilişkilerin gösterilmesi: Rename Ara sonuçların öznitelikleri

12 Relational Algebra Operations from Set Theory
UNION, INTERSECTION, and MINUS Çeşitli şekillerde iki set elemanları Birleştirme İkili işlemler İlişki dizilerini aynı tür olmalıdır UNION R ∪ S R veya/ ve S içindeki tüm tupleları içerir Çift tuples elenir

13 Relational Algebra Operations from Set Theory (cont’d.)
INTERSECTION R ∩ S Hem R ve hem de S olan tüm dizilerini içermektedir SET DIFFERENCE (or MINUS) R – S S de olmayıp R de olan tüm tuple ları içerir

14 The CARTESIAN PRODUCT (CROSS PRODUCT) Operation
KRTEZYEN ÇARPIM Çapraz Çarpım or Çapraz Birleşim × ile gösterilir Ikili küme işlemidir. Ilişkilerin UNION uyumlu olmasıan gerek yoktur Niteliklerin arasında bir seçim ile kullanılırsa anlamlı olacaktır.

15 Binary Relational Operations: JOIN and DIVISION
The JOIN işlemi gösterimi Iki ilişki içindeki Alakalı kayıtları tek ve “uzun” bir kayıtta birleştirir Genel Join şartları <condition> AND <condition> AND...AND <condition> Example:

16 Binary Relational Operations: JOIN and DIVISION (cont’d.)
THETA JOIN Her <condition> formunda ki Ai θ Bj Ai , R nin bir niteliği Bj , S nin bir niteliği Ai ve Bj aynı domain e sahipler θ (theta) bir kıyaslama operatörüdür: {=, <, ≤, >, ≥, ≠}

17 Variations of JOIN: The EQUIJOIN and NATURAL JOIN
Sadece = karşılaştırma operatörü Aynı değere sahip kayıtları içerir ayrıca tüm alanları içerir NATURAL JOIN *, Gözterilir ikinci nitelik içindeki (fazladan ) nitelikleri kaldırır EQUIJOIN farklı olarak

18 Variations of JOIN: The EQUIJOIN and NATURAL JOIN (cont’d.)
Join seçiciliği Beklenen büyüklükteki birleşmenin max büyüklüğe bölünmesi nR * nS Inner joins Eşle ve birleştir operasyonudur. Daha önceden Kartezyen çarpım kombinasyonu olarak ve Seçim olarak iffade edildi

19 A Complete Set of Relational Algebra Operations
Set of relational algebra operations {σ, π, ∪, ρ, –, ×} is a complete set Any relational algebra operation can be expressed as a sequence of operations from this set

20 The DIVISION Operation
Denoted by ÷ Example: retrieve the names of employees who work on all the projects that ‘John Smith’ works on Apply to relations R(Z) ÷ S(X) Attributes of R are a subset of the attributes of S

21 Operations of Relational Algebra

22 Operations of Relational Algebra (cont’d.)

23 Notation for Query Trees
Represents the input relations of query as leaf nodes of the tree Represents the relational algebra operations as internal nodes

24

25 Additional Relational Operations
Generalized projection Allows functions of attributes to be included in the projection list Aggregate functions and grouping Common functions applied to collections of numeric values Include SUM, AVERAGE, MAXIMUM, and MINIMUM

26 Additional Relational Operations (cont’d.)
Group tuples by the value of some of their attributes Apply aggregate function independently to each group

27

28 Recursive Closure Operations
Operation applied to a recursive relationship between tuples of same type

29 OUTER JOIN Operations Outer joins
Keep all tuples in R, or all those in S, or all those in both relations regardless of whether or not they have matching tuples in the other relation Types LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, FULL OUTER JOIN Example:

30 The OUTER UNION Operation
Take union of tuples from two relations that have some common attributes Not union (type) compatible Partially compatible All tuples from both relations included in the result Tut tuples with the same value combination will appear only once

31 Examples of Queries in Relational Algebra (cont’d.)

32 Examples

33 Examples of Queries in Relational Algebra (cont’d.)

34

35 The Tuple Relational Calculus
Declarative expression Specify a retrieval request nonprocedural language Any retrieval that can be specified in basic relational algebra Can also be specified in relational calculus

36 Tuple Variables and Range Relations
Ranges over a particular database relation Satisfy COND(t): Specify: Range relation R of t Select particular combinations of tuples Set of attributes to be retrieved (requested attributes)

37 Expressions and Formulas in Tuple Relational Calculus
General expression of tuple relational calculus is of the form: Truth value of an atom Evaluates to either TRUE or FALSE for a specific combination of tuples Formula (Boolean condition) Made up of one or more atoms connected via logical operators AND, OR, and NOT

38 Existential and Universal Quantifiers
Existential quantifier (∃) Define a tuple variable in a formula as free or bound

39 Sample Queries in Tuple Relational Calculus

40 Notation for Query Graphs

41 Transforming the Universal and Existential Quantifiers
Transform one type of quantifier into other with negation (preceded by NOT) AND and OR replace one another Negated formula becomes unnegated Unnegated formula becomes negated

42 Using the Universal Quantifier in Queries

43 Safe Expressions Guaranteed to yield a finite number of tuples as its result Otherwise expression is called unsafe Expression is safe If all values in its result are from the domain of the expression

44 The Domain Relational Calculus
Differs from tuple calculus in type of variables used in formulas Variables range over single values from domains of attributes Formula is made up of atoms Evaluate to either TRUE or FALSE for a specific set of values Called the truth values of the atoms

45 The Domain Relational Calculus (cont’d.)
QBE language Based on domain relational calculus

46 Summary Formal languages for relational model of data:
Relational algebra: operations, unary and binary operators Some queries cannot be stated with basic relational algebra operations But are important for practical use Relational calculus Based predicate calculus


"The Relational Algebra and Relational Calculus" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları