Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAM SAYILARLA ÇARPMA ve BÖLME İŞLEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAM SAYILARLA ÇARPMA ve BÖLME İŞLEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 TAM SAYILARLA ÇARPMA ve BÖLME İŞLEMLERİ

2 ÖRNEK : 2 . 3 = 2 . (-3) = (-2) . 3 = (-2) . (-3) =
TAM SAYILAR ÖRNEK : Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapalım. a) 2 . 3 = 2 . (-3) = (-2) . 3 = (-2) . (-3) = b) c) d)

3 ÖRNEK : 2 . 3 = 6 2 . (-3) = (-2) . 3 = (-2) . (-3) =
TAM SAYILAR ÖRNEK : Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapalım. a) 2 . 3 = 6 2 . (-3) = (-2) . 3 = (-2) . (-3) = b) c) d)

4 ÖRNEK : 2 . 3 = 6 2 . (-3) = -6 (-2) . 3 = (-2) . (-3) =
TAM SAYILAR ÖRNEK : Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapalım. a) 2 . 3 = 6 2 . (-3) = -6 (-2) . 3 = (-2) . (-3) = b) c) d)

5 ÖRNEK : 2 . 3 = 6 2 . (-3) = -6 (-2) . 3 = -6 (-2) . (-3) =
TAM SAYILAR ÖRNEK : Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapalım. a) 2 . 3 = 6 2 . (-3) = -6 (-2) . 3 = -6 (-2) . (-3) = b) c) d)

6 ÖRNEK : 2 . 3 = 6 2 . (-3) = -6 (-2) . 3 = -6 (-2) . (-3) = +6
TAM SAYILAR ÖRNEK : Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapalım. a) 2 . 3 = 6 2 . (-3) = -6 (-2) . 3 = -6 (-2) . (-3) = +6 b) c) d)

7 TAM SAYILAR Tam sayılarla çarpma işleminde sayıların mutlak değerleri çarpılır. Aynı işaretli iki tam sayının çarpımı pozitif, zıt işaretli iki tam sayının çarpımı negatif tam sayıdır. . + . + . + + + . +

8 TAM SAYILAR ÖRNEK : Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yaparak sonuçlarını karşılaştıralım. a) (-12) . (+8) (+8) . (-12) b)

9 TAM SAYILAR a) (-12) . (+8) = (-96) (+8) . (-12) = b)

10 TAM SAYILAR a) (-12) . (+8) = (-96) (+8) . (-12) = (-96) b)

11 a) (-12) . (+8) = (-96) (+8) . (-12) = (-96) b)
TAM SAYILAR a) (-12) . (+8) = (-96) (+8) . (-12) = (-96) b) Verilen işlemlerde çarpanların yerleri değişmesine rağmen sonuçlar aynıdır.

12 a ve b iki tam sayı olmak üzere; a . b = b . a olduğundan
TAM SAYILAR a ve b iki tam sayı olmak üzere; a . b = b . a olduğundan tam sayılarla çarpma işleminin değişme özelliği vardır.

13 TAM SAYILAR ÖRNEK : Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yaparak sonuçlarını inceleyelim. a) 1 . (-212) 0 . (-212) b)

14 a şıkkında (-212) ‘nin 1 katı kendisine eşittir.
TAM SAYILAR a) 1 . (-212) = -212 a şıkkında (-212) ‘nin 1 katı kendisine eşittir.

15 a şıkkında (-212) ‘nin 1 katı kendisine eşittir.
TAM SAYILAR a) 1 . (-212) = -212 a şıkkında (-212) ‘nin 1 katı kendisine eşittir. b) 0 . (-212) = 0 b şıkkında ise (-212) ‘nin 0 katı sıfıra eşittir.

16 a bir tam sayı olmak üzere;
TAM SAYILAR a bir tam sayı olmak üzere; 1.a = a.1 = a ve 0.a = a.0 = 0 olduğundan tam sayılarda çarpma işleminin etkisiz elemanı “1”, yutan elemanı “0” dır.

17 TAM SAYILAR ÖRNEK : Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yaparak sonuçlarını karşılaştıralım. a) [(-2) . 15] . (-7) (-2) . [15 . (-7)] b)

18 TAM SAYILAR a) [(-2) . 15] . (-7) = (-30) . (-7) = +210

19 a) [(-2) . 15] . (-7) = (-30) . (-7) = +210 b)
TAM SAYILAR a) [(-2) . 15] . (-7) = (-30) . (-7) = +210 b) (-2) . [15 . (-7)] = (-2) . (-105) = +210

20 a ve b şıklarında verilen işlemlerin sonuçları aynıdır.
TAM SAYILAR a) [(-2) . 15] . (-7) = (-30) . (-7) = +210 b) (-2) . [15 . (-7)] = (-2) . (-105) = +210 a ve b şıklarında verilen işlemlerin sonuçları aynıdır. [(-2) . 15] . (-7) = (-2) . [15 . (-7)]

21 a, b ve c birer tam sayı olmak üzere;
TAM SAYILAR a, b ve c birer tam sayı olmak üzere; [a . b] . c = a . [b . c] olduğundan tam sayılarla çarpma işleminin birleşme özelliği vardır.

22 TAM SAYILAR ÖRNEK : Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yaparak sonuçlarını karşılaştıralım. a) (-13) . [(-4) + 23] [(-13) . (-4)] + [(-13) . 23] (-2) . [14 - 6] [(-2) . 14] - [(-2) . 6] b) c) d)

23 TAM SAYILAR a) (-13) . [(-4) + 23] = (-13) . 19 = -247

24 [(-13) . (-4)] + [(-13) . 23] = (+52) + (-299) = -247
TAM SAYILAR a) (-13) . [(-4) + 23] = (-13) . 19 = -247 b) [(-13) . (-4)] + [(-13) . 23] = (+52) + (-299) = -247

25 [(-13) . (-4)] + [(-13) . 23] = (+52) + (-299) = -247
TAM SAYILAR a) (-13) . [(-4) + 23] = (-13) . 19 = -247 b) [(-13) . (-4)] + [(-13) . 23] = (+52) + (-299) = -247 a ve b şıklarında verilen işlemlerin sonuçları eşittir. (-13) . [(-4) + 23] = [(-13) . (-4)] + [(-13) . 23]

26 TAM SAYILAR c) (-2) . [14 - 6] = (-2) .8 = -16

27 [(-2) . 14] - [(-2) . 6] = (-28) – (-12) = (-28) + (+12) = -16
TAM SAYILAR c) (-2) . [14 - 6] = (-2) .8 = -16 d) [(-2) . 14] - [(-2) . 6] = (-28) – (-12) = (-28) + (+12) = -16

28 [(-2) . 14] - [(-2) . 6] = (-28) – (-12) = (-28) + (+12) = -16
TAM SAYILAR c) (-2) . [14 - 6] = (-2) .8 = -16 d) [(-2) . 14] - [(-2) . 6] = (-28) – (-12) = (-28) + (+12) = -16 c ile d şıklarında verilen işlemlerin sonuçları eşittir. (-2) . [14 - 6] = [(-2) . 14] - [(-2) . 6]

29 a, b ve c birer tam sayı olmak üzere;
TAM SAYILAR a, b ve c birer tam sayı olmak üzere; a . [b + c] = (a . b) + (a . c) ve a . [b - c] = (a . b) – (a . c) olduğundan tam sayılarla çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özelliği vardır.

30 ÖRNEK : Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapalım. a) 18 : 3 =
TAM SAYILAR ÖRNEK : Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapalım. a) 18 : 3 = 18 : (-3) = (-18) : 3 = (-18) : (-3) = b) c) d)

31 ÖRNEK : Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapalım. a) 18 : 3 = 6
TAM SAYILAR ÖRNEK : Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapalım. a) 18 : 3 = 6 18 : (-3) = (-18) : 3 = (-18) : (-3) = b) c) d)

32 ÖRNEK : Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapalım. a) 18 : 3 = 6
TAM SAYILAR ÖRNEK : Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapalım. a) 18 : 3 = 6 18 : (-3) = -6 (-18) : 3 = (-18) : (-3) = b) c) d)

33 ÖRNEK : Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapalım. a) 18 : 3 = 6
TAM SAYILAR ÖRNEK : Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapalım. a) 18 : 3 = 6 18 : (-3) = -6 (-18) : 3 = -6 (-18) : (-3) = b) c) d)

34 ÖRNEK : Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapalım. a) 18 : 3 = 6
TAM SAYILAR ÖRNEK : Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapalım. a) 18 : 3 = 6 18 : (-3) = -6 (-18) : 3 = -6 (-18) : (-3) = +6 b) c) d)

35 TAM SAYILAR Tam sayılarla bölme işleminde sayıların mutlak değerleri birbirine bölünür. Aynı işaretli iki tam sayının bölümü pozitif, zıt işaretli iki tam sayının bölümü negatif tam sayıdır. : + + + : + : + : +

36 TAM SAYILAR ÖRNEK : (-9) + (-4) : (-2) – 3 işleminin sonucunu bulalım.

37 ÖRNEK : (-9) + (-4) : (-2) – 3 işleminin sonucunu bulalım.
TAM SAYILAR ÖRNEK : (-9) + (-4) : (-2) – 3 işleminin sonucunu bulalım. (-9) + (-4) : (-2) – 3 = (işlem önceliğine göre ilk önce bölme işlemini yapmalıyız.)

38 ÖRNEK : (-9) + (-4) : (-2) – 3 işleminin sonucunu bulalım.
TAM SAYILAR ÖRNEK : (-9) + (-4) : (-2) – 3 işleminin sonucunu bulalım. (-9) + (-4) : (-2) – 3 = (işlem önceliğine göre ilk önce bölme işlemini yapmalıyız.) (-9) + (+2) – 3 = (işlem önceliğine göre toplama veya çıkarma işlemleri aynı önceliğe sahiptir. Soldan sağa sırası ile işlem yaparız.)

39 ÖRNEK : (-9) + (-4) : (-2) – 3 işleminin sonucunu bulalım.
TAM SAYILAR ÖRNEK : (-9) + (-4) : (-2) – 3 işleminin sonucunu bulalım. (-9) + (-4) : (-2) – 3 = (işlem önceliğine göre ilk önce bölme işlemini yapmalıyız.) (-9) + (+2) – 3 = (işlem önceliğine göre toplama veya çıkarma işlemleri aynı önceliğe sahiptir. Soldan sağa sırası ile işlem yaparız.) (-7) – 3 = (-10) olur.

40 Verilen çarpma ve bölme işlemlerini yapınız. 12 . (-4) (-10) . 19
TAM SAYILAR Verilen çarpma ve bölme işlemlerini yapınız. 12 . (-4) (-10) . 19 0 . (-48) (-28) : (-4) (-6) : 3 a) b) c) d) e)


"TAM SAYILARLA ÇARPMA ve BÖLME İŞLEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları