Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akut Menenjitlerde Klinik Tanı Prof.Dr.Fehmi Tabak Enfeksiyon Hastalıkları ABD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akut Menenjitlerde Klinik Tanı Prof.Dr.Fehmi Tabak Enfeksiyon Hastalıkları ABD."— Sunum transkripti:

1 Akut Menenjitlerde Klinik Tanı Prof.Dr.Fehmi Tabak Enfeksiyon Hastalıkları ABD

2 MSS enfeksiyonlar l Yaşamı tehdit eden ve yüksek mortalite ile giden enfeksiyon hastalığıdır. l Enfeksiyon hastalıklarının acillerindendir. l Seyir akut, subakut veya kronik olabilir. l Klinik bulgular tutulan bölge, etken ve konak yanıtına göre değişir. l TANI VE TEDAVİ ACİLİYET GEREKTİRİR

3 Akut MSS enfeksiyonlarının yönetiminde amaçlarımız 1.Klinik tabloyu tanımak 2. Hızlı uygun ve empirik antimikrobiyal tedavinin başlanması 3. Etkeni saptamak 4.Gelişen komplikasyonları tanımak ve tedavi etmek

4 MSS Enfeksiyonları l Menenjit l Ensefalit l Meningoensefalit l Beyin abseleri l Subdural ampiyem l Epidural apse Ense sertliği = LP Bulanık BOS = Bakteriyal Bilinç değişikliği : MSS enf??

5 MSS enfeksiyonu sendromu? l Prodromal üst solunum yolları yakınmaları l Ateş, başağrısı, değişmiş mental durum l Uygun FM bulguları -Menenjizm -Ekzantemler - Fokal nörolojik işaretler

6 Menenjit kuşkusu olan hastaya yaklaşım Karar ilk 30 dk içinde verilmelidir Klinik değerlendirme Presentasyon şekli Akut (< 24 saat) Subakut (< 7 gün) Kronik (> 4 hafta) Anamnez ve FM ipuçları Hastanın klinik durumu

7 Klinik l Ateş l Başağrısı l Ense sertliği l Değişimiş mental durum l Fotofobi l Özgül olmayan yakınma ve bulgular l Fokal nörolojik işaretler l Nöbetler l Etyolojik ajana özgü bulgular l Çocuklar/Yaşlılar

8 Menenjit Ateş Başağrısı Menenjizm Beyin disfonksiyonu Menenjizm Başağrısı ES Bulantı-kusma Fotofobi Menenjit (-) Yüksek ateş Pnömoni ÜSE BOS:N Ateş (-) SAK Meninks met. Menenjit Posterior fossa tm Tetanoz Subaraknoid kanama

9 Kernig işareti Brudzinski işareti Meninks irritasyon bulguları : ES, Opistotonus, Brudzinski, Kernig işaretleri

10

11

12

13 Bakteriyal menenjit l Klasik triad - Olguların 2/3’ünde Ateş+Ense sertliği+Bilinç değişikliği l Kernig ve Brudzinski işaretleri : %50 l Kranial sinir tutulumu ve fokal nörolojik işaretler : %10-20 l Nöbet : %30 l Papilödemi : <%1 (alternatif tanı düşün) l KİBAS : Koma, HT, Bradikardi, III.kafa çifti paralizi

14 MENENJİT Ense sertliği = Menenjit Ense sertliği = Lomber ponksiyon Bulanık BOS = Bakteriyal menenjit Tekrarlayıcı menenjit = S.pneumoniae ES+Döküntü = Meningokoksik menenjit Abducens paralizi = Tüberküloz menenjit Temporal lob tutulumu = Herpes ensefaliti

15

16 LP yapmak veya yapmamak l En önemli tanı testi l Bakteriyal menenjit kuşkusunda zorunlu l LP kontrendike ise kan kültürü alınarak empirik antibiyotik başlanmalı

17 LP’un kontrendikasyonları Mutlak:Girişim yapılacak deride enfeksiyon Papil ödemi, fokal nörolojik defisit, bulanık bilinç(?) Relatif:Papil ödemi olmaksızın artmış intrakranial basınç Kitle şüphesi Spinal kord tümörü Spinal epidural apse Kanama diyatezi veya trombositler↓

18

19 BOS l Renk l Hücre sayımı/Ayrımı l Protein ve şeker l Gram ve EZN l Kültürler l +/- Antijen tarama

20 BOS - Bulanıklık Tüpün arkasındaki yazıyı okuyamıyorsanız BOS bulanıktır.

21 BOS – Gram boya l Tedavisiz bakteriyel menenjitlerde pozitiflik: %60-90 l Gram boyası pozitif ise “prognoz kötü”

22

23

24 BOS - Antijen Taraması l S. pneumoniae, N. meningitidis, Hib ve Grup B Streptokoklarda pozitiflik: %50-100 l C. neoformans antijenleri : %90-95 l Rutinde istenmemelidir

25 Etkenler Predispozan faktör Yaş 0-4 hafta 4-12 hafta 3 ay- 18 yaş 18-50 yaş >50 yaş Sık etkenler Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus spp., Salmonella spp. S. agalactiae, E. coli, L. monocytogenes, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis H. influenzae, N. meningitidis, S. pneumoniae S. pneumoniae, N. meningitidis S. pneumoniae, N. meningitidis, L. monocytogenes, aerobik gram-negatif basiller

26 ETKENLER Predispozan faktör Immunokompromise hasta Basilar kafatası kırığı KAFA travması; beyin cerrahisi sonrası Şant Sık etkenler S. pneumoniae, N. meningitidis, L. monocytogenes, aerobik gram-negatif basiller (P. aeruginosa) S. pneumoniae, H. influenzae, grup A β- hemolitik streptokoklar Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, aerobik gram-negatif basiller (P. aeruginosa) S. epidermidis, S. aureus, aerobik gram- negatif basiller ( P. aeruginosa), P. acnes

27 VİRAL MENENJİT/ENSEFALİT Enteroviruses Polioviruses Coxsackieviruses Echoviruses Togaviruses Eastern equine Western equine Venezuelan equine St. Louis Powasson California West Nile Herpesviruses Herpes simplex Varicella-zoster Epstein Barr Cytomegalovirus Myxo/paramyxoviruses Influenza/parainfluenzae Mumps Measles Değişik Adenoviruses LCM Rabies HIV

28 BOS profilleri Nötrofilik/Düşük şeker (pürülan) Lenfositik/Normal şeker Lenfositik/Düşük şeker

29 BAKTERIYAL - VİRAL MENENJİT AYRIMI Bakteriyal etyolojinin öngördürücüleri: l BOS glukoz < 34 l BOS : Serum glukoz oranı < 0.23 l BOS protein > 220 l BOS LÖKOSİT SAYISI > 2000 l BOSnötrofil sayısı > 1180 [Yukarıdakilerden herhangi birinin varlığında bakteriyal etyoloji : > %99]

30 Kuşkulu menenjitli hastaya yaklaşım Karar-24-48 saat içinde verilmelidir BOS kültür sonuçları Kültür pozitif  Duyarlılık testlerine göre tedavi değişikliği Kültür negatif  “Aseptik menenjit sendromu”?

31 MSS enfeksiyonları Bilgisayarlı tomografi l Ayırıcı tanıda önemli l Kuşkulu akut menenjitte nadiren endike l Fokal enfeksiyon kuşkusunda zorunlu l Kontrastlı BT duyarlılığı arttırır

32 MSS Enfeksiyonlar MRI l Akut tanı için faydalı değil l Gelişecek komplikasyonların tanısında çok yardımcı (venöz sinüs trombozu, subdural empiyem)

33 Tedavi-Antibiyotik 1.Kuşkulu patojenlere etkin, bakterisidal, parenteral 2.BOS geçişi iyi 3.Yan etkisi az

34 ATEŞ + ENSE SERTLİĞİ Aksi kanıtlanana kadar tüm menenjitler bakteriyal olarak düşünülmelidir.

35 BOS Penetrasyonu Geçiş iyi Penisilinler 3. ve 4.kuşak sefalosporinlar (Seftriakson, sefotaksim) Kloramfenikol Rifampin TMP-SMX Geçiş kötü 1. ve 2.kuşak ss Klindamisin Aminoglikozidler Tetrasiklinler Makrolidler

36 Bakteriyal Menenjitler Epidemiyolojide değişimler l Hib menenjitinde azalma l Pnömokok menenjitinde artış l Pnömokoklardaki antibiyotik direncinde artış

37 Etyoloji-Yetişkinler l S. pneumoniae % 30-50 l N. meningitidis % 10-35 l H. influenzae % 1-3 l Gram (-) basiller%1-10 l Listeria %5 l Streptokoklar % 5 l Stafilokoklar % 5-15

38 Steroidler

39 Toplumdan edinilmişS. pneumoniae Seftriakson N. meningitidis 2x2 gm [Listeria] + [H. influenzae] Ampisilin 6x2 gm + Deksametazon

40 Cryptococcosis

41 Toxoplasmosis


"Akut Menenjitlerde Klinik Tanı Prof.Dr.Fehmi Tabak Enfeksiyon Hastalıkları ABD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları