Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları"— Sunum transkripti:

1 Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları
Temel giriş/çıkış fonksiyonları bütün programlama dillerinde mevcuttur. Bu tür fonksiyonları kullanarak, ekrana yazı yazdırabiliriz, klavyeden veri girişi yapabiliriz. Temel giriş/çıkış fonksiyonları kullanabilmemiz için programın başına #include <stdio.h> deyimini eklememiz gerekir. Bir çok giriş/çıkış fonksiyonu vardır. Biz burada temel olan bir kaçından bahsedeceğiz. Bilgisayar Programlama

2 Bilgisayar Programlama
printf Fonksiyonu Değişkenlerin tutmuş olduğu değerleri ve bir mesajı ekrana belli bir formata göre yazılmasını sağlar. printf(format, degişkenler) Format kısmı çifte tırnak arasına yazılıp üç kısımdan içerebilir. düz metin, kontrol karakteri (escape squence) tip belirleyici karakterler Bilgisayar Programlama

3 Bilgisayar Programlama
Düz Metin printf(“C Programlama Dili Ogreniyoruz”); printf(“Derste ogrendiklerimizi evde tekrarlamaliyiz”); Bilgisayar Programlama

4 Bilgisayar Programlama
Kontrol Karakterleri Sabitlerin nasıl yazılacağını belirtmek veya imlecin alt satıra geçirilmesi gibi bazı işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılır. Bu karakterler aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Bilgisayar Programlama

5 Kontrol Karakterleri printf(“\t C Programlama Dili Ogreniyoruz\n”);
Anlamı \a Ses üretir (alert) \b imleci bir sola kaydır (backspace) \f Sayfa atla. Bir sonraki sayfanın başına geç (formfeed) \n Bir alt satıra geç (newline) \r Satır başı yap (carriage return) \t Yatay TAB (horizontal TAB) \v Dikey TAB (vertical TAB) \" Çift tırnak karakterini ekrana yaz \' Tek tırnak karakterini ekrana yaz \\ \ karakterini ekrana yaz %% % karakterini ekrana yaz printf(“\t C Programlama Dili Ogreniyoruz\n”); printf(“Ogretmen \”Ders anlatılırken konusulmaz. \” dedi.\n”) Bilgisayar Programlama

6 Tip Belirleyici Karakterler
% işareti ile başlar ve bir veya iki karakterden oluşur (%d gibi). Ekrana yazdırılmak istenen değişkenin tipi, % işaretinden sonra belirtilir Başlıca tip belirleyici karakterler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bilgisayar Programlama

7 Tip Belirleyici Karakterler
Tip Karakteri Anlamı Yazdırılacak veri tipi %c tek bir karakter char %s karakter dizisi (string) %d işaretli ondalık tamsayı int, short %ld uzun işaretli ondalık tamsayı long %u işaretsiz ondalık tamsayı unsigned int, unsigned short %lu işaretsiz uzun tamsayı unsigned long %f Gerçel sayı float %lf Çift duayarlı gerçel sayı double ... int not= 12; float pi = 3.14; char kr = 'A'; printf(" not = %d , pi = %f ve kr = %c dir", not, pi, kr); Bilgisayar Programlama

8 #include <stdio.h>
main() { int a = 2, b = 10, c = 50; float f = 1.05, g = 25.5, h = -0.1, yuzde; printf("3 tamsayi : %d %d %d\n", a, b, c); printf("3 tamsayi [TAB] : %d \t%d \t%d\n", a, b, c); printf("\n"); printf("3 reel sayi (yanyana) : %f %f %f\n", f, g, h); printf("3 reel sayi (altalta) : \n%f\n%f\n%f\n\n", f, g, h); yuzde = 220 * 25/100.0; printf("220 nin %%25 i %f dir\n", yuzde); printf("%f/%f isleminin sonucu = %f\n", g, f, g / f); printf("\nprogram sonunda beep sesi cikar...\a"); return 0; } 3 tamsayi : 3 tamsayi [TAB] : 3 reel sayi (yanyana) : 3 reel sayi (altalta) : 220 nin %25 i dir / isleminin sonucu = program sonunda beep sesi cikar... Bilgisayar Programlama

9 Bilgisayar Programlama
scanf Fonksiyonu Klavyeden veri okumamızı sağlar. Okunacak olan verinin tipi formatta belirtilmelidir. scanf("%d",&x); // tipi int olan x değişkeninin değeri klavyeden okunuyor. // & işareti adres operatörü olarak adlandırılır. scanf("%d %f",&a,&b); // tipi int olan a değişkeni ile tipi float olan b // değişkeni klavyeden okunuyor. Bilgisayar Programlama

10 #include <stdio.h> main() { int t; float g;
printf("Bir gercel sayi girin: "); scanf("%f",&g); printf("Bir tamsayi girin : "); scanf("%d",&t); printf("\n"); printf("\t %f * %f = %f\n",g,g,g*g); printf("\t %d * %d = %d\n",t,t,t*t); return 0; } Bir gercel sayi girin: 1.34 Bir tamsayi girin : 12 * = 12 * 12 = 144 Bilgisayar Programlama

11 Bilgisayar Programlama
gets() Fonksiyonu char * gets(char *str) Karakterleri standart giriş olan klavyeden okur ve str değişkenine string (karakter dizisi) olarak yerleştirir. Okuma işlemine klavyeden newline karakter ('\n) girilene kadar devam edilir. Ancak '\n karakteri str değişkeninde içerilmez. int main(int argc, char *argv[]) { char string [256]; printf ("Adresinizi Giriniz: "); gets (string); printf ( "Adresiniz: %s\n",string); system("PAUSE"); return 0; } Bilgisayar Programlama

12 Bilgisayar Programlama
puts() fonksiyonu int puts(char * str ) str karakter dizisini standart çıkış birimine (ekran) yazdırır. /* puts example : hello world! */ #include <stdio.h> int main () { char string [] = "Hello world!"; puts (string); } Bilgisayar Programlama

13 Bilgisayar Programlama
putchar() Fonksiyonu int putchar ( int character ) Parametre olarak girilen karakteri standart çıkış birimine yazar. Geriye yazdığı karakter kodunu tamsayı olarak döndürür. /* putchar example: printing alphabet */ #include <stdio.h> int main () { char c; for (c = 'A' ; c <= 'Z' ; c++) { putchar (c); } return 0; Bilgisayar Programlama

14 Bilgisayar Programlama
getchar() Fonksiyonu int getchar ( void ) Standart giriş (klavye) biriminden bir karakter okunmasını sağlar. Getchar fonksiyonu herhangi bir parametre almayıp, geriye okunan karakterin kodunun karşılığını tamsayı olarak geriye döndürür. Bilgisayar Programlama

15 Bilgisayar Programlama
Formatlı Çıktı Bazen giriş ve çıkışın biçimi kullanıcı tarafından belirlenmesi gerekebilir. Bunun için Tamsayılarda %d yerine %wd (w sayının alan genişliğini belirler) Gerçel sayılarda %f yerine %w.kf (w sayının alan genişliğini, k ise noktadan sonra kaç rakam yazılacağını belirler) Stringlerde %s yerine %ws ile belirlenir (w strin yazılacağı alanın kaç karakter uzunluğunda olmasını belirler. Bilgisayar Programlama

16 #include <stdio.h> main() { float x = 7324.25
/* Formatlı çıktı */ #include <stdio.h> main() { float x = double y = ; int i = 1299; char *c = "Merhaba C"; printf("%10d\n" ,i); // i değişkeni 10 karakter uzunluklu alana sağa dayalı yazılacak printf("%10s\n" ,c); // c değişkeni 10 karakter uzunluklu alana sağa dayalı yazılacak printf("%10.5f\n",x); // x değişkeni 10 karakter uzunluklu alana sağa dayalı // yazılacak ve noktadan sonra 5 tane rakam yazılacak printf("%10.1lf\n",y); // y değişkeni 10 karakter uzunluklu alana sağa dayalı // yazılacak ve noktadan sonra 1 tane rakam yazılacak return 0; } Bilgisayar Programlama


"Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları