Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları  Temel giriş/çıkış fonksiyonları bütün programlama dillerinde mevcuttur.  Bu tür fonksiyonları kullanarak, ekrana yazı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları  Temel giriş/çıkış fonksiyonları bütün programlama dillerinde mevcuttur.  Bu tür fonksiyonları kullanarak, ekrana yazı."— Sunum transkripti:

1 Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları  Temel giriş/çıkış fonksiyonları bütün programlama dillerinde mevcuttur.  Bu tür fonksiyonları kullanarak, ekrana yazı yazdırabiliriz, klavyeden veri girişi yapabiliriz.  Temel giriş/çıkış fonksiyonları kullanabilmemiz için programın başına #include deyimini eklememiz gerekir.  Bir çok giriş/çıkış fonksiyonu vardır. Biz burada temel olan bir kaçından bahsedeceğiz. 10.04.2015Bilgisayar Programlama3.1

2 printf Fonksiyonu  Değişkenlerin tutmuş olduğu değerleri ve bir mesajı ekrana belli bir formata göre yazılmasını sağlar.  printf(format, degişkenler)  Format kısmı çifte tırnak arasına yazılıp üç kısımdan içerebilir.  düz metin,  kontrol karakteri (escape squence)  tip belirleyici karakterler 10.04.2015Bilgisayar Programlama3.2

3 Düz Metin 10.04.2015Bilgisayar Programlama3.3 printf(“C Programlama Dili Ogreniyoruz”); printf(“Derste ogrendiklerimizi evde tekrarlamaliyiz”);

4 Kontrol Karakterleri  Sabitlerin nasıl yazılacağını belirtmek veya imlecin alt satıra geçirilmesi gibi bazı işlemlerin gerçekleştirilmesi için kullanılır.  Bu karakterler aşağıdaki tabloda listelenmiştir. 10.04.2015Bilgisayar Programlama3.4

5 10.04.2015Bilgisayar Programlama5 KarakterAnlamı \aSes üretir (alert) \bimleci bir sola kaydır (backspace) \fSayfa atla. Bir sonraki sayfanın başına geç (formfeed) \nBir alt satıra geç (newline) \rSatır başı yap (carriage return) \tYatay TAB (horizontal TAB) \vDikey TAB (vertical TAB) \"Çift tırnak karakterini ekrana yaz \'Tek tırnak karakterini ekrana yaz \\\ karakterini ekrana yaz %% karakterini ekrana yaz Kontrol Karakterleri printf(“\t C Programlama Dili Ogreniyoruz\n”); printf(“Ogretmen \”Ders anlatılırken konusulmaz. \” dedi.\n”)

6 Tip Belirleyici Karakterler  % işareti ile başlar ve bir veya iki karakterden oluşur (%d gibi).  Ekrana yazdırılmak istenen değişkenin tipi, % işaretinden sonra belirtilir  Başlıca tip belirleyici karakterler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 10.04.2015Bilgisayar Programlama3.6

7 Tip Belirleyici Karakterler 10.04.2015Bilgisayar Programlama3.7 Tip KarakteriAnlamıYazdırılacak veri tipi %ctek bir karakterchar %skarakter dizisi (string)char %dişaretli ondalık tamsayıint, short %lduzun işaretli ondalık tamsayılong %uişaretsiz ondalık tamsayıunsigned int, unsigned short %luişaretsiz uzun tamsayıunsigned long %fGerçel sayıfloat %lfÇift duayarlı gerçel sayıdouble... int not= 12; float pi = 3.14; char kr = 'A'; printf(" not = %d, pi = %f ve kr = %c dir", not, pi, kr);...

8 10.04.2015Bilgisayar Programlama8 #include main() { int a = 2, b = 10, c = 50; float f = 1.05, g = 25.5, h = -0.1, yuzde; printf("3 tamsayi : %d %d %d\n", a, b, c); printf("3 tamsayi [TAB] : %d \t%d \t%d\n", a, b, c); printf("\n"); printf("3 reel sayi (yanyana) : %f %f %f\n", f, g, h); printf("3 reel sayi (altalta) : \n%f\n%f\n%f\n\n", f, g, h); yuzde = 220 * 25/100.0; printf("220 nin %25 i %f dir\n", yuzde); printf("%f/%f isleminin sonucu = %f\n", g, f, g / f); printf("\nprogram sonunda beep sesi cikar...\a"); return 0; } 3 tamsayi : 2 10 50 3 tamsayi [TAB] : 2 10 50 3 reel sayi (yanyana) : 1.050000 25.500000 -0.100000 3 reel sayi (altalta) : 1.050000 25.500000 -0.100000 220 nin %25 i 55.000000 dir 25.500000/1.050000 isleminin sonucu = 24.285715 program sonunda beep sesi cikar...

9 scanf Fonksiyonu  Klavyeden veri okumamızı sağlar.  Okunacak olan verinin tipi formatta belirtilmelidir. 10.04.2015Bilgisayar Programlama3.9 scanf("%d",&x); // tipi int olan x değişkeninin değeri klavyeden okunuyor. // & işareti adres operatörü olarak adlandırılır. scanf("%d %f",&a,&b); // tipi int olan a değişkeni ile tipi float olan b // değişkeni klavyeden okunuyor.

10 10.04.2015Bilgisayar Programlama10 #include main() { int t; float g; printf("Bir gercel sayi girin: "); scanf("%f",&g); printf("Bir tamsayi girin : "); scanf("%d",&t); printf("\n"); printf("\t %f * %f = %f\n",g,g,g*g); printf("\t %d * %d = %d\n",t,t,t*t); return 0; } Bir gercel sayi girin: 1.34 Bir tamsayi girin : 12 1.340000 * 1.340000 = 1.795600 12 * 12 = 144

11 gets() Fonksiyonu  Karakterleri standart giriş olan klavyeden okur ve str değişkenine string (karakter dizisi) olarak yerleştirir.  Okuma işlemine klavyeden newline karakter ('\n) girilene kadar devam edilir. Ancak '\n karakteri str değişkeninde içerilmez. 10.04.2015Bilgisayar Programlama3.11 char * gets(char *str) int main(int argc, char *argv[]) { char string [256]; printf ("Adresinizi Giriniz: "); gets (string); printf ( "Adresiniz: %s\n",string); system("PAUSE"); return 0; }

12 puts() fonksiyonu  str karakter dizisini standart çıkış birimine (ekran) yazdırır. 10.04.2015Bilgisayar Programlama3.12 int puts(char * str ) /* puts example : hello world! */ #include int main () { char string [] = "Hello world!"; puts (string); }

13 putchar() Fonksiyonu  Parametre olarak girilen karakteri standart çıkış birimine yazar. Geriye yazdığı karakter kodunu tamsayı olarak döndürür. 10.04.2015Bilgisayar Programlama3.13 int putchar ( int character ) /* putchar example: printing alphabet */ #include int main () { char c; for (c = 'A' ; c <= 'Z' ; c++) { putchar (c); } return 0; }

14 getchar() Fonksiyonu  Standart giriş (klavye) biriminden bir karakter okunmasını sağlar.  Getchar fonksiyonu herhangi bir parametre almayıp, geriye okunan karakterin kodunun karşılığını tamsayı olarak geriye döndürür. 10.04.2015Bilgisayar Programlama3.14 int getchar ( void )

15 Formatlı Çıktı  Bazen giriş ve çıkışın biçimi kullanıcı tarafından belirlenmesi gerekebilir.  Bunun için  Tamsayılarda %d yerine %wd (w sayının alan genişliğini belirler)  Gerçel sayılarda %f yerine %w.kf (w sayının alan genişliğini, k ise noktadan sonra kaç rakam yazılacağını belirler)  Stringlerde %s yerine %ws ile belirlenir (w strin yazılacağı alanın kaç karakter uzunluğunda olmasını belirler. 10.04.2015Bilgisayar Programlama3.15

16 10.04.2015Bilgisayar Programlama16 /* Formatlı çıktı */ #include main() { float x = 7324.25 double y = 244.531; int i = 1299; char *c = "Merhaba C"; printf("%10d\n",i); // i değişkeni 10 karakter uzunluklu alana sağa dayalı yazılacak printf("%10s\n",c); // c değişkeni 10 karakter uzunluklu alana sağa dayalı yazılacak printf("%10.5f\n",x); // x değişkeni 10 karakter uzunluklu alana sağa dayalı // yazılacak ve noktadan sonra 5 tane rakam yazılacak printf("%10.1lf\n",y); // y değişkeni 10 karakter uzunluklu alana sağa dayalı // yazılacak ve noktadan sonra 1 tane rakam yazılacak return 0; }


"Temel Giriş/Çıkış Fonksiyonları  Temel giriş/çıkış fonksiyonları bütün programlama dillerinde mevcuttur.  Bu tür fonksiyonları kullanarak, ekrana yazı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları