Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bugünün Çocuklarını Geleceğe Hazırlamak

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bugünün Çocuklarını Geleceğe Hazırlamak"— Sunum transkripti:

1 Bugünün Çocuklarını Geleceğe Hazırlamak

2

3 Kişilik, bireyi diğerlerinden ayıran özelliklerinin toplamıdır
Kişilik, bireyi diğerlerinden ayıran özelliklerinin toplamıdır. Bu özellikler, kişinin diğer insanlara  göre, farklılıklarını ortaya koyar.

4 Psikolojide genel bir kategori olarak insanlar “A” ve “B” tipi kişilik olarak sınıflandırılırlar.

5 A tipi kişilik özelliği olan insanlar, çabuk düşünürler, pratik zekaları vardır, zamanla sürekli boğuşan, kısa sürede bir çok işi başarmaya çalışan, rekabetçi, saldırgan ve aşırı duyarlı, sabırsız, çoğunlukla bir çok işi aynı anda yapmaya çalışan, telaşlı, hızlı konuşan ve konuşmanın gidişatını denetlemeye çalışan tiplerdir. Bu bireyler, akıp giden zamanın farkındadırlar.Zamanın ilerlemesiyle birlikte, geçen zamana birçok faaliyeti  sığdırmak düşüncesiyle, kendi kendilerini sürekli baskı altında tutarlar ve ani atılımlar gösterirler.

6 “B” tipi kişilik özelliğine sahip olanlar ise, daha rahat, daha uysal, daha az rekabetçidirler. “A tipleri”nin  küçük ayrıntılara takıldıkları yerlerde, “B tipleri” olaylara daha farklı yönlerden bakabilirler. Yaşama dair fazla beklentileri yoktur; telaşları daha az, kaygıları daha düşüktür. Dinginlik, sabır, hoşgörü, tolerans, göz ardı etme, önemsememe, ağırdan alma gibi özelliklere sahiptirler

7 Dünya genelinde genç kuşaklar X, Y, Z kuşakları olarak adlandırılıyor.

8 X nesli,. 1965-1979 arası doğanlara denir
X nesli, * arası doğanlara denir. Bu durumda en yaşlısı 48, en genci 34 yaşındadır. X nesli kurallara uyumlu, aidiyet duygusu güçlü, otoriteye saygılı, sadık, çalışkanlığa önem veren bir kuşak olarak tanımlanıyor *X nesli genellikle disiplini sever ve aynı anda birden fazla işle meşgul olma yeteneği pek yoktur. *İş yaşamlarında çalışma saatlerine uyumlu olup iş motivasyonları yüksektir. Belirli çalışma süresinden sonra kademe atlayabileceklerine inanırlar ve sabırlıdırlar. Daha çok yaşamak için çalışırlar. Ayrıca, bu nesil, bir takım icatlara, buluşlara şahitlik etmiştir.  merdaneli çamaşır makinesi kaset çalar * X nesli özellikle, teknoloji açısından düşünüldüğünde, bilgisayar sistemlerinin dönüşümü ve buna bağlı değişen iş yapış şekillerine adapte olmaya çalışmışlardır. Ülkemizin %22’sini oluştururlar

9 Y nesli,. 1980-1999 arası doğanlardır
Y nesli, * arası doğanlardır. Y neslinin en yaşlısı 33, en genci ise 14 yaşındadır. * Kuşaklar arası farklılığın en çok hissedildiği nesil özelliği taşırlar. Çünkü onlar bağımsız olmayı seviyorlar, özgürlüklerine düşkünler ve iş yaşamlarında da farklılar. Belirlenen mesai saatleri arasında çalışmayı sevmiyorlar. Bu yüzden, iş saatinden ziyade işe odaklanmaları gerekiyor. Bu durumda onları işin bir parçası haline getirmek önemlidir. * X nesline göre Y neslinin örgütsel bağlılıkları azdır ve çok fazla iş değiştirdikleri de söyleniyor .Bir an önce yönetici olmak ya da kendi işlerini kurmak istiyorlar.

10

11 Y neslinin genellikle dersleri dinlemeyen, tembel öğrencilerden oluştuğu zannediliyor. Hâlbuki IQ seviyeleri oldukça yüksek. Onlar aynı anda birden fazla iş yapmaya o kadar alışkınlar ki, derslerde de farklı şeylerle meşgul olmak istiyorlar. Örneğin, herhangi bir cep telefonu uygulaması veya internette sosyal ağ, blog vs. uygulamalarını ders esnasında da takip etmek, sosyal dünyalarından kopmamak istiyorlar. Tek bir şeye konsantre olmak onlar için sıkıcı.

12 *Onlar, iş hayatını sadece yaşamlarını sürdürebilmek için değil, daha rahat para harcamak için istiyorlar. *Y nesli, çok farklı kişisel özellikler taşımakta ve özellikle üniversitelerden yeni mezun olanları kapsamaktadır. * Y neslinin uyumsuz olduğu, kendisinden farklı düşünenleri acımasızca eleştiri yağmuruna tuttuğu da bir gerçek. Bu durum aşırı bireyci olmasından ve otorite tanımamasından kaynaklanıyor. * Bu nesil kural tanımıyor. *Ülkemizin %35’ini oluşturdukları söyleniyor. Yani 27 milyon genç

13 Z nesli, 2000 yılı ve sonrası doğanlara denir. En büyüğü 13 yaşındadır
Z nesli, yılı ve sonrası doğanlara denir. En büyüğü 13 yaşındadır. İnternet ve mobil teknolojileri kullanmayı seviyorlar. Günümüzde yaygın olan akıllı telefonlar, ipad’ler ya da tablet bilgisayarlar ile her alanda aktifler. * Özellikle internet aracığıyla sosyalleşmeyi tercih ediyorlar. Diğer nesillerden farklı olarak, internet ve teknoloji ile doğdukları tabir edilir. Ülkemizin %17’sini oluşturuyorlar. * Oyuncak yerine ipad’lerle oynarlar ve teknoloji ile birlikte büyürler. Bu yüzden de çabuk tüketen bir nesildir. Fakat internet ile fazla haşır neşir olduklarından aynı anda birden fazla konu ile ilgilenebilme yeteneklerinin gelişeceği tahmin ediliyor. Bağımsız olmayı seviyorlar, özgürlüklerine düşkünler. Otoriteyi sevmiyorlar. Kendilerine kurallar koyulmasından hoşlanmazlar.

14 Baby boomer nesli 1946-1964 yıllarında doğanlar
Baby boomer nesli yıllarında doğanlar. Özellikle Amerika’da II. Dünya savaşının bitiminde başlayıp 1960 yılı başlarına kadar süren, yıllık doğum hızında büyük artış anlamına geliyor. Şu anda baby boomer neslinin en yaşlısı 68 yaşında, en genci ise 49 yaşındadır. Bu nesil teknolojiden uzaktır, diğer bir deyişle teknolojiyi benimseyememiştir. Teknoloji yaygın olmadığı için çoğu zaman işlerini kendi kendilerine yapmak zorunda kalmış, üretmişlerdir. Bunun yanında, iş sadakatleri yüksektir. Diğer kuşaklardan farklı olarak, iş yaşamları için “çalışmak için yaşamışlardır” ifadesi kullanılabilir. Ayrıca bu nesil için “önce çocuklarına daha sonra ise anne ve babalarına baktılar” ifadesi de kullanılmaktadır. Sadakatlilik ve kanaatkârlık duyguları oldukça yüksektir. Ülkemizin %19’unu oluşturuyorlar

15 Sessiz kuşak, döneminde doğanlar olarak anılır ki; onlar babaannelerimiz, dedelerimizdir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’deki Cumhuriyet kuşağıdır. Ülkemizin yalnızca %7’sini oluşturuyorlar

16 Gelecek Nesil Kişilik Özellikleri

17

18 Atılganlık Özgüven Öz yeterlilik Kendini ve başkalarını kabul etmek, Optimistik (iyimserlik) Otonomi, özerklik Empatik olabilmek Psikolojik sağlamlık Problem çözme ve karar verme becerilerine sahip olmak

19 Gerçekçilik Sosyal yeterlik İçgörü Yaratıcılık Ahlâk Hem başarıdan hem de başarısızlıktan ders almak, Geleceğe yönelik amaç sahibi olma Haz ilkesini erteleyebilme Stres yönetimi Çok yönlü düşünebilme Öğrenmeye açık olmak

20 ATILGANLIK Atılganlık kişinin düşünce, inanç ve isteklerini karşısındakilerin haklarını çiğnemeden ifade edebilmesidir. Birey duygu ve düşüncelerini karşısındakine direk ve dürüst bir şekilde ifade eder. Atılganlık saldırgan davranmayı gerektirmez. Saldırganlık başkalarına rağmen istediğini elde etmek, onların haklarını hiçe saymak demektir.

21 Özyeterlik, bir kimsenin bir işi belli bir basarı ile yapma yeteneğine olan inancı olarak tanımlanmakta ve bir davranışın başlatılıp başlatılamayacağı, tamamlamak için gösterilen çabayı ve engeller ya da yıpratıcı durumlara karşı ne ölçüde direnilebileceğini açıklamaya yardımcı bir kavramdır

22 Otonomi, özerklik Bu bireyler, kendileriyle ilgili net düşünceleri olan ve bağımsız olarak çalışma ya da düşünmede daha üstün yeteneklere sahip bireylerdir

23 Sosyal yeterlik İnsanlara karsı duyarlılık, bireysel farklılıklara anlayış gösterilmesi ve esneklik, değişimi kabul etme ve direnç göstermeme, empatik anlayış gibi özelliklere sahip bireylerdir

24 Özgüven Kişinin kendi özelliklerinin ne ölçüde olumlu ya da olumsuz olduğu hakkındaki yorumu. Özgüven hem kişinin kendisine ilişkin düşünceleri (Örnek: Zekiyim, Sevilen bir insanım), hem bu düşüncelerin yol açtığı duyguları(Umutsuzluk, Utanç, Gurur), hem de bu duygu ve düşüncelerin ifadesi olan davranışları (Çekingenlik, Dikkat, İddiacılık) içerir. 

25

26 Genel Özsaygı Akademik Özsaygı: Türkçe, Matematik vb
Genel Özsaygı Akademik Özsaygı: Türkçe, Matematik vb. Sosyal Özsaygı Fiziksel Özsaygı Fiziksel Yetenek

27 İçgörü Kişinin kendisini tanımasi, düşünce ve davranışlarının altında yatan dinamiklerin bilincinde olmasi anlamına gelir.

28

29 Denetim odağı Denetim odağı, bireylerin yaşadıklarının ortaya çıkış nedenleri konusunda sorumluluğu kime ve neye yüklediği ile ilgili bir kavramdır * İçsel denetim odağı * Dışsal denetim odağı

30 İçsel denetim odağına sahip olan bireyler olumsuz bir şey yaşadıklarında ya da mutsuz olduklarında, bu durumu kendi çabalarıyla aşabileceklerini ve yaşamlarını değiştirebileceklerini düşünürler. İçsel denetim odağına sahip bireyler daha kolay rekabete girebilen, daha bağımsız davranabilen ve özgüveni yüksek bireylerdir.

31 Dışsal denetim odağına sahip bireyler davranışlarının ve yaşadıklarının kendisi tarafından yönlendirilemeyeceğine inanırlar. İçinde bulundukları olumsuz durumu değiştiremeyeceklerini, yaşamlarını yönlendiremeyeceklerini düşünürler. Kolayca çaresizlik duygusu yaşama eğilimindedirler

32 Problem Çözme Yaklaşımları Aceleci Yaklaşım Düşünen Yaklaşım Kaçıngan Yaklaşım Değerlendirici Yaklaşım Kendine Güvenli Yaklaşım Planlı Yaklaşım

33

34 Stres Yönetim Becerisi –Strese Tolerans Gösterme
Stres Yönetim Becerisi –Strese Tolerans Gösterme *Duyguları uygun doğru olarak ele alma *Dürtü kontrolü *Kendini sakinleştirme *Yoğun endişe, üzüntü ve kaygıdan kurtulma *Olumlu düşünebilme

35 Psikolojik sağlamlık, Son zamanlarda önemle üzerinde durulan bir kavramdır. Psikolojik sağlamlık, çok zor koşullara karşın kişinin bu olumsuz koşulların üstesinden başarıyla gelebilme ve uyum sağlayabilme yeteneği anlamına gelmektedir. Psikolojik sağlamlıkla ilgili yapılan çalışmalarda, psikolojik sağlamlık düzeyleri yüksek bireylerin, karşılaştıkları yoksulluk, şiddet, hastalık ve daha pek çok stresli yaşam olayıyla, daha başarılı bir biçimde mücadele ettikleri saptanmıştır.

36 Psikolojik sağlamlık araştırmalarındaki temel soru şudur: “Neden bazı insanlar baskı altında yıkılırken, diğerleri; şiddetli hastalık, sevilen birinin ölümü, yoksulluk ve hatta doğal afetler ve savaş gibi büyük felaketler karşısında zarar görmemiş görünmektedir? Boylamsal açıdan bakıldığında, cevap aranan, gelişimsel soru; ”nasıl olup da bazı çocuklar ve gençler güçlüklerin üstesinden gelerek kendine özen gösteren, yeterli ve kendine güvenen yetişkinler haline gelmektedirler

37 Yaşam üzerinde olumlu bir bakış açısına sahip olma, Başkalarının yardım edebileceğine inanma, Bir hatayı başarısızlıktan çok bir deneyim olarak görme, Gelecek veya geçmişten çok şu ana odaklanma, Hayatın çok zor göründüğü zamanlarda bile sonuna kadar dayanma kararlığına sahip olma. Öz-disiplin ve öz-kontrolü geliştirmek Hayata başkalarının gözünden bakmak, Etkili biçimde iletişim kurmak, Kendini ve başkalarını kabul etmek, Problem çözme ve karar verme becerilerine sahip olmak, Gerçekçi hedefler ve beklentiler belirlemek, Hem başarıdan hem de başarısızlıktan ders almak,

38 Sağlamlık araştırmasının hiç beklenmeyen sonuçlarından biri de; kötü bir başlangıcın kötü bir insan yarattığı, çocukken dayak yiyenlerin, büyüyünce çocuklarını dövdüğü şeklindeki, başarısızlıkla ilgili efsaneleri yerle bir etmesi olmuştur. Yeni araştırmalar, dayak yiyen çocukların en az üçte birinin, büyüdükleri zaman çocuklarına el dahi kaldırmamaya karar verdiklerini ve bu kararlarını uyguladıklarını göstermektedir

39 Onlar Wilhelm Nietzche‟nin “ Beni öldürmeyen, beni daha güçlü yapar” sözünün örnekleridir.

40 Dışa dönük kişilik özelliğindeki insanlar, nevrotikliğin aksine sosyal, çevreye açık, konuşkan, iyimser, aktif, rahat, geniş, kaygısız vb. özellikler taşırlar.

41 Duygusal Öz Farkındalık Kendi duygularının ve hislerinin tarafsızlıkla farkında olması ve anlaması Kendini Gerçekleştirme Kişisel amaçlarını başarmaya ve kendi potansiyelini gerçekleştirmeye çabalama Bağımsızlık Duygusal açıdan diğer bireylerden bağımsız olmak Esneklik Kendi hislerini ve düşüncelerini yeni durumlara uyarlayabilme

42 Katılımınız İçin Teşekkürler


"Bugünün Çocuklarını Geleceğe Hazırlamak" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları