Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı"— Sunum transkripti:

1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Doç. Dr. Metin Akgün Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2 Mesleksel Solunum Hastalıkları
Rinit, larenjit Trakeit, bronşit, bronşiolit Astım, KOAH Kanser Parankimal akciğer hastalıkları

3 DPAH (ATS/ERS-2002) Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları
Nedeni bilinen hastalıklar KVH’lar, ilaç kulanımı, meslek Granülomatöz hastalıklar Sarkoidoz İdiyopatik İnterstisyel Pnömoniler Diğerleri LAM, EG İPF İPF-DIŞI

4 Solunabilen materyaller
Gaz Aerosol Buhar Gaz Aerosol Katı veya sıvı partiküllerin gazlı bir ortamda stabil süspansiyonu Buhar Normalde katı veya sıvı halde bulunan maddelerin gaz hali (ısıtma veya basınç ile) Füme 0,1 m’den küçük solid partikül aerosolü. Eritilen materyallerden açığa çıkan buharın kimyasal reaksiyonu veya yoğunlaşması ile oluşur Duman Yakma sonucu oluşan uçucu gaz veya partikül Füme Duman

5 Hastalık oluşumunu etkileyen faktörler
Partikül çapı Suda çözünürlük Konsantrasyon Maruziyet süresi Havalandırma olup olmaması Soluyan kişinin özelliği Yaş, sigara, ek hastalık, korunma, genetik duyarlılık

6 En önemli belirleyiciler
Partikül çapı Suda çözünürlük

7 Partikül çapı

8 Suda çözünürlük

9

10

11 Oluşan başlıca patolojiler
Granülomatöz Organize pnömoni İnterstisyel fibrozis

12 Semptomlar Efor dispnesi Nonprodüktif öksürük

13 Genel özellikler SFT’de restriktif patern
Difüzyon kapasitesinde azalma AKG’da hipoksemi Akciğer filminde bilateral retiküler, nodüler veya retikülonodüler opasite artışı

14

15

16 HRCT, paternler Buzlu cam görünümü Konsolidasyon Nodüler Kistik
Lineer veya retiküler İnterlobüler septal kalınlaşma Balpeteği akciğer (ileri olgular)

17 Sekonder lobül

18 Buzlu cam/konsolidasyon

19 Buzlu cam görünümü

20 Konsolidasyon

21 Buzlu cam/konsolidasyon

22 Sentrilobüler nodül/interlobüler septa

23 İnterlobüler septal kalınlaşma

24 Tomurcuklu ağaç

25 Nodüler patern

26

27 Kistik patern

28 Lineer veya retiküler patern

29 Bal peteği akciğeri

30 Bio-aerosol ve organik tozların inhalasyonu

31 Bio-aerosol/organik toz inhalasyonu
Hipersensitivite pnömonisi Organik toz toksik sendromu Astım KOAH

32 Hipersensitivite pnömonisi
Akut Subakut Kronik

33 Hipersensitivite pnömonisi

34 HRCT bulguları

35 HRCT bulguları

36 HRCT bulguları

37

38 HRCT bulguları

39 Kronik hipersensitivite pnömonisi

40 Tanı kriterleri Bilinen bir antijene maruziyet
Positif presipitan antikor varlığı Tekrarlayan semptomlar Fizik muayenede raller Maruziyetten 4-8 saat sonra semptom Kilo kaybı Lacasse, et al

41 Kimyasal maddelere maruziyet

42 Kimyasal maddelere maruziyet
İnhalasyon ateşi Akut kimyasal pnömonitis Subakut veya kronik pulmoner inflamasyon

43 Partikül ve fiberlere karşı oluşan patolojik reaksiyon

44 İnterstisyel fibrozis İmmünolojik mekanizmalar Malignite
Parankimal lezyonlar Makül İnert tozlar İnterstisyel fibrozis Fibrojenik tozlar İmmünolojik mekanizmalar Ağır metaller, berilyum Malignite

45 Makül-interstisyel fibrozis
Gevenois PA, De Vuyst P. Imaging of Occupational and Environmental Disorder of the Chest.

46 Makül oluşturan (inert) tozlar
METAL NON-METAL Alüminyum Non-asbest silikatlar Antimon Kömür Baryum (Baritozis) Sigara dumanı Demir (Siderozis) Hava kirliliği-partikül Kalay (Stannozis) Kaynak dumanı

47

48 Kömür işçilerinde görülen patolojiler
Green ,1998.

49 Kömür tozu Makül/amfizem Pnömokonyoz
Gevenois PA, De Vuyst P. Imaging of Occupational and Environmental Disorder of the Chest.

50

51 Silika Akut (silikoproteinoz) Akselere Kronik Basit (nodüler)
Komplike (masif fibrozis) Kaplan sendromu

52 Ortaya çıkış süresine göre;
AKUT Haftalar-5 yıl AKSELERE 5-10 yıl KRONİK 10 yıl ve üzeri

53 BASİT KOMPLİKE

54 NORMAL SİLİKOZ

55 Non-asbest silikatlar
talk, mika, kaolin Maküller Granülomlar Nodüller Progresif masif fibrozis Difüz interstisyel fibrozis Plevral fibrozis

56 KYALİN Aluminyum silikat (Al2SiO5)

57 ZÜMRÜT (Be3Al2(SiO3)6)

58 CRYSOTILE Mg3(Si2O5)(OH)4

59 Asbest ile ilişkili hastalıklar
Neoplastik olmayan plevral hastalık Plevral efüzyon, fibrozis, plak, round atelektazi Neoplastik olmayan parankimal hastalık Asbestoz Neoplastik hastalıklar Mezotelyoma, akciğer ca

60 Asbest ile ilişkili hastalıklar
Plevral fibrozis Asbestozis Gevenois PA, De Vuyst P. Imaging of Occupational and Environmental Disorder of the Chest.

61 Asbestozis

62 Asbestozis

63 Karsinojenler Asbest Arsenik Berilyum Nikel Radon Silika

64 Pnömokonyozda ILO standartlarına göre değerlendirme

65 Yandaki şekil aşağıdakilerden hangisine benzemektedir?

66 Yandaki şekil aşağıdakilerden hangisine benzemektedir?
b

67 ILO film değerlendirme
standart film standart film p q

68 Yuvarlak opasiteler p <1,5 mm q 1,5-3 mm r 3-10 mm

69 İrregüler (lineer) opasiteler
<1,5 mm t 1,5-3 mm u 3-10 mm

70 Büyük opasiteler C A B

71 Küçük opasite Büyük opasite

72 Kategori  0 -/0 0/0 0/1

73 Kategori  1 0/1 1/1 1/2

74 Kategori  2 2/1 2/2 2/3

75 Kategori  3 3/2 3/3 3/+

76 Ramazzini “If you find that work seriously affects your health, it is very wise to change occupation. Money is worthless, if you loose the most valuable of all, your health.”

77 Maluliyet değerlendirmesi

78 Yeni SGK yönetmeliği (11.Ekim.2008)
Müjde Hocam! DİSPNE endikasyonu aldık. Bronkodilatör tanıtımı yapan firma temsilcisi

79 Pnömokonyoz dışı hastalıklarda
Hafif % 6 Orta  % 30 Ağır  % 57

80 Pnömokonyozlarda Küçük opasiteler (% 0-36) Büyük opasiteler (% 11-58)
Örnek: q ve t; 2/3 ise  % 21

81


"Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları