Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZELLEŞMİŞ ORGANLAR İLE (SOĞAN, YUMRU VB.) Aşı ile çoğaltım ayrı bir sunu olarak verilmektedir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZELLEŞMİŞ ORGANLAR İLE (SOĞAN, YUMRU VB.) Aşı ile çoğaltım ayrı bir sunu olarak verilmektedir."— Sunum transkripti:

1 ÖZELLEŞMİŞ ORGANLAR İLE (SOĞAN, YUMRU VB.) Aşı ile çoğaltım ayrı bir sunu olarak verilmektedir.

2 VEJETAT İ F (EŞEYS İ Z) ÇO Ğ ALTMA Bitkilerin sürgün, dal, kök, yaprak, özelleşmiş veya de ğ işikli ğ e u ğ ramış kök ve gövde parçaları ve sürgün ucu meristemleri kullanılarak yapılan ço ğ altmadır.

3 Eşeysiz Ço ğ altma Yöntemleri 1. Çelik ve daldırma ile ço ğ altma 2. Aşı ile ço ğ altma 3. Özelleşmiş ya da de ğ işikli ğ e u ğ ramış kısımlarla (yumru, so ğ an, kol ve kök sürgünleri) 4. Doku kültürü ile ço ğ altma 5. Apomiktik tohum kullanarak ço ğ altma

4 ÇEL İ KLE ÇO Ğ ALTMA Çelik Nedir ? Yeni bir bitki elde etmek amacıyla, bitkilerin gövde, dal, kök ve yapraklarından kesilerek hazırlanan parçalara “çelik” denir Çelik Nedir ? Yeni bir bitki elde etmek amacıyla, bitkilerin gövde, dal, kök ve yapraklarından kesilerek hazırlanan parçalara “çelik” denir

5 ÇELİK TİPLERİ  Alındıkları organlara göre Dal, yaprak, yaprak-göz ve kök  Alındıkları döneme göre Odun, yarı-odun, yeşil  Hazırlanış şekillerine göre Dal Çelikleri Adi (Basit) Ökçeli Dipçikli Sırık  Alındıkları organlara göre Dal, yaprak, yaprak-göz ve kök  Alındıkları döneme göre Odun, yarı-odun, yeşil  Hazırlanış şekillerine göre Dal Çelikleri Adi (Basit) Ökçeli Dipçikli Sırık

6

7 Dal çelikleri Odun çelikleri ile çoğaltma eşeysiz çoğaltmanın en ucuz ve kolay yoludur. Bu tip çelikler, başta asma olmak üzere, incir, zeytin, ayva, dut, frenk üzümü, nar ve bazı erik çeşitleri gibi değişik meyve türlerinin çoğaltılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yarı odun çelikleri, kısmen odunlaşmış sürgünlerden alınmış, genellikle yapraklı yaz çelikleridir. Turunçgiller, zeytin ve çay bu çeliklerle çoğaltılabilmektedir. Yeşil çelikler, yaprağını döken türlerde, yeni ilkbahar sürgünlerinden hazırlanmış, henüz odunlaşmamış çeliklerdir.

8 Yaprak çelikleri  Daha çok süs bitkilerinin çoğaltılmasında kullanılırlar. Yeni bitki elde etmek amacıyla yaprak ayası veya onunla birlikte sapı kullanılır (Afrika menekşesi, Begonya, Sansevieria gibi). Kök çelikleri  Bitki köklerinde kesilen kök parçalarıyla yapılan çoğaltmadır. Örneğin kırmızı ahududular bu yöntemle çoğaltılabilen bahçe bitkilerinden birisidir

9 Yapraklı göz çelikleri Bu tip çelikler, bir yaprak sapı ve üzerinde tek bir göz bulunan kısa bir dal parçasından ibarettir. Çilek, siyah ahududu, bö ğ ürtlen, limon ve çay gibi bahçe bitkileri bu yöntemle ço ğ altılabilmektedir.

10 Çelik alınırken dikkat edilecek noktalar:  Sağlıklı, orta derecede kuvvetli ve çeşidi iyi bilinen ana bitkiler kullanılmalıdır.  Hastalıklı, yapraklarını erken dökmüş, zararlanmış omca ve ağaçlardan çelik alınmamalıdır.  Çelik hazırlanacak dalların boğum araları ne çok uzun ne çok kısa olmalıdır, obur dallar ile sürgünlerin aşırı odunlaşmış dip kısımları ve yeterince odunlaşmamış uç kısımlarından çelik hazırlanmamalıdır.

11 Çeliklerde köklenmeye etkileyen faktörler Bitki faktörleri  Ana bitkinin beslenme durumu  Yüksek karbonhidrat düzeyi kuvvetli kök oluşumuna neden olur. Azot düzeyi de oluşacak kök sayısını etkilemektedir.  Ana bitkinin yaşı  Çelikle ço ğ altımı kolay olan türlerde ana bitki yaşı sorun olmazken, zor köklenen türlerde gençlik döneminde alınan çelikler daha kolay köklenir.

12  Çelik hazırlanacak dal veya sürgünün özellikleri  Çeliklerin dal veya sürgün üzerindeki yeri Sürgünlerde dipten uca do ğ ru karbonhidrat düzeyinin azalıp, azot kapsamının artması nedeniyle dip kısımlardan hazırlanan çeliklerde köklenme oranı yüksek olmaktadır.

13 Çelik alma zamanı Kışın yapra ğ ını döken bitki türlerinde odun çelikleri kış dinlenme döneminde, yapraklı yeşil çelikler ise tam odunlaşmamış sürgünlerden büyüme mevsiminde hazırlanırlar. Çeliklerde köklenmeyi etkileyen dışsal faktörler Köklenme ortamı (kum, perlit, turba, toprak) Sıcaklık(Köklenme ortamının sıcaklı ğ ı 24°C oldu ğ unda köklenme kolaylaşır) Nem ve ışık

14 Daldırma ile ço ğ altma Bir dalın ana bitkiden ayrılmadan köklendirilmesine daldırma denir. Siyah ahududularında, fındık, asma (filokserasız alanlarda), incir ve ayva ile çelikle ço ğ altılması zor olan vejetatif elma anaçlarının ço ğ altılmasında kullanılır.

15 DALDIRMA İ LE ÇO Ğ ALTMA  Uç daldırması  Basit daldırma  Hendek daldırması  Tepe daldırması  Hava daldırması

16 A: Uç daldırması; B: Basit daldırma; C: Hendek daldırması; D): Tepe daldırması; E: Hava daldırması Daldırma tipleri:

17 Daldırmanın yararları  Daldırılan sürgün veya dal, kök ve sürgün oluşturup kendine yeterli hale gelinceye kadar ana bitkiden ayrılmamaktadır. Bu nedenle yeni bitkiye ana bitkiden su ve besin maddelerinin akışı devam etmektedir.  Daldırma yöntemleri basit olup, kolayca uygulanabilmektedir  Basit ve ekonomiktir.  Anaç ve aşı sorunları söz konusu değildir. Daldırmanın sakıncaları  Daldırılmış bitki belirli bir özen istemektedir.  Çoğaltma katsayısı daha düşüktür.

18 UÇ DALDIRMA Sürgün ucu, 2-5 cm derinliğinde açılan çukurlara elle daldırılır. Üzeri toprakla örtülen sürgün uçlarında kısa sürede köklenme olur. Siyah ve mor ahududularda uygulanır.

19 BAS İ T (AD İ ) DALDIRMA Bir dalın toprağa doğru bükülmesi, toprağa gelen yerinin toprakla veya torf ile örtülmesi ve ucunun topraktan çıkarılmasıyla yapılır. Bir yaşına kadar olan sürgünler için uygundur. Dal çizilerek yara açılabilir. Uygulama zamanı ilkbahardır. Yeni oluşan köklü bitkinin sökümü sonbahar veya ertesi ilkbaharda yapılır.

20 HAVA DALDIRMASI Bitkinin topraktan yüksek dallarında kabukta bilezik alınıp veya bıçakla yaralanıp nemli bir köklendirme materyali içinde köklendirilmesidir. (Torf gibi bir materyalle sarılır ve naylonla kaplanır) Kauçuk, turunçgil ve incir türlerinde kullanılabilir.

21 TEPE DALDIRMASI Bitkinin dinlenme mevsimindeyken tepesi toprak seviyesinde kesilir yeni gelişen sürgünlerin dip tarafının ilkbaharda toprakla örtülerek bunların köklenmesi sağlanır. Oluşan köklerin alt kısmından kesilen her bir dal yeni bir bitkidir. Vegetatif klon elma anaçları, ayva, çalı bitkileri, frenk üzümünde kullanılabilir.

22 HENDEK DALDIRMA Dal veya tüm bitki, bir hendeğe yatırılır; üstü toprakla örtülür. Çıkan sürgünlerin etrafına toprak doldurulur. Sürgünlerin diplerinde kökler meydana gelir. Yeni sürgünlerin diplerine ara ara toprak yığılır. Mevsim sonunda toprak açılır ve köklü sürgünler ana bitkiden çıkış yerinden kesilir.

23 Özelleşmiş veya Değişikliğe Uğramış Gövde ve Köklerle Çoğaltım De ğ işikli ğ e u ğ ramış gövdeler (Kollar, Yavrular, Rizomlar, Yumrular, So ğ anlar) De ğ işikli ğ e u ğ ramış kökler (Yumru kökler, kök sürgünleri)

24 AŞI İ LE ÇO Ğ ALTMA Tanımı: Aşı, eşeysiz iki bitki parçasını birleştirip kaynaştırmak ve tek bir bitki gibi gelişmesini sa ğ lamaktır. Aşılı bir bitkinin toprak üstü kısmını, yani tacını oluşturan kısmına kalem veya çeşit; kök sistemini oluşturan kısmına anaç denir.

25 Aşılamanın Amaçları 1. Di ğ er eşeysiz ço ğ altma yöntemleri (çelikle, daldırma ile) ile ço ğ altılamayan çok yıllık bitkilerin ço ğ altılması (meyve türlerinin ve süs bitkisi olarak kullanılan a ğ açların ço ğ unlu ğ u) 2. Anaç kullanma zorunlulu ğ u (filoksera ve nematodlarla bulaşık alanlarda ba ğ cılık, bodur meyve yetiştiricili ğ i vb.) 3. Çeşit de ğ iştirme (çevirme) “kurulu ba ğ ve bahçelerde de ğ iştirme, ya da zeytin ve antepfıstı ğ ında oldu ğ u gibi yabanilerin (delice) aşılanması”

26 Anaç Nedir ? Aşı ile ço ğ altılan bitkilerin (meyve, asma, süs bitkileri, sebze “karpuz”) kök sistemini oluşturan bitki çeşitlerine anaç denir. 1. Çö ğ ür anaçları: Tohumla ço ğ altma (eşeyli) ile elde edilir. (Meyvelerde ve süs bitkilerinde yaygın olarak kullanılır.) 2. Klon anaçları: Eşeysiz yollarla (çelik, daldırma, doku kültürü) ço ğ altılır. (Asmalar ile elma ve kirazın yanı sıra armut için ayva)

27 Aşı Tipleri Anaca takılan çeşide ait parçanın özelli ğ ine göre aşılar ikiye ayrılır: 1. Kalem aşıları: Üzerinde 1-3 göz bulunan sürgün veya bir yaşlı dal parçasına kalem denir. Kalem kullanılan aşılara kalem aşıları denir. 2. Göz aşıları: Tek bir gözden ibaret olan aşı bileşeni kullanılarak yapılan aşılardır.

28 Göz Aşıları Meyve ve süs bitkileri için aşılı fidan üretiminde ve çevirme aşılarında tercih edilir. Çünkü; 1. Çok ince (5-6mm) anaçlara bile yapılabildi ğ inden zaman kazandırır. 2. Anaçta kalem aşılarında oldu ğ u gibi gövdenin kesilerek atılması söz konusu olmadı ğ ı için aşı tutmadı ğ ında başka bir kısmına yeniden yapılabilir. 3. Yılın üç döneminde (ilkbahar, yaz başı, yaz sonu) yapılabildi ğ i için tutamadı ğ ında ertesi dönem tekrarlanabilir. 4. Ö ğ renilmesi ve yapılması daha kolaydır. 5. Anaçta daha küçük yara açıldı ğ ından su kaybından dolayı tutmama olasılı ğ ı daha düşüktür. 6. Aşının tutup tutmadı ğ ı 15-20 günde belli oldu ğ undan tutmayan aşılar aynı dönem içinde bile yenilenebilir.

29 Aşı tipleri Yapılış şekillerine göre göz aşıları I- T Göz Aşısı II- Yama Göz Aşısı III- Yongalı Göz Aşısı

30 T Göz Aşısı 1. Meyve fidanı üretiminde en yaygın kullanılan aşıdır. 2. Yaz içinde ve sonunda durgun aşı olarak tercih edilir.

31 I- “T” Göz Aşısı Gözün hazırlanması için, aşı kaleminde gözün 1.0 cm kadar aşağısından eğimli bir şekilde kesime başlanır. Gözün altından geçip, 2.5 cm kadar üstünde kesim bitirilir. Gözün 2 cm üzerinden yatay kesim yapılarak göz kalemden çıkarılır. Gözün hazırlanmasında ‘odunlu” ve ‘odunsuz” olmak üzere iki teknik uygulanır. Ancak, gözün odunsuz hazırlanması durumunda, gözün altında bulunan ve göze su ile besin maddelerini sağlayan iletken dokulardan ibaret küçük bir odun kısmı mutlaka bulunmalıdır.

32 I- “T” Göz Aşısı Aşının son aşaması, hazırlanan gözün anaçta açılan ‘T’ ye yerleştirilmesidir. Bu işlemin ardından, gözün kabuk kısmı anacın kabuk kanatlarıyla kapatılmalı, ancak göz açıkta kalmalıdır. Göz aşısında macunlamaya gerek yoktur, ancak aşıda kaynama oluncaya kadar aşı yeri sıkıca sarılmalıdır. Bu amaçla lastik veya plastik aşı şeritleri tercih edilmektedir. Aşıyı izleyen 2-3 hafta içinde aşı yerinde kaynaşma tamamlanmaktadır. Ancak, aşı tutmamışsa ve anaç kabuk vermeye devam ediyorsa aşı tekrarlanabilir.

33 I- “T” Göz Aşısı

34 II- “Yama” göz aşısı Özellikle ceviz ve pikan cevizi gibi kalın, girintili çıkıntılı kabuğa sahip olan meyve türlerinde yaygın olarak kullanılır. Bu türlere ait fidan üretiminde, vegetasyon süresinin uzun olması nedeniyle, daha çok Ağustos ayında yapılan durgun aşı tercih edilir. Bu amaçla, yama göz aşısı, o yılın sürgünlerinin topraktan 8-10 cm yüksek kısmına yapılır. Cevizlerde aşıdan sonra aşı kesitinden sızan siyah renkli kanama suyu, burada birikerek aşının tutmasına engel olduğundan, aşıdan önce anaçta aşı yapılacak kısmın altında odun tabakasına kadar inen V şeklinde bir çentik açılarak kanama suyu dışarı akıtılır.

35 II- “Yama” göz aşısı

36 III- “Yongalı” göz aşısı Bu göz aşısı, kabuğun kalkmasına gerek duyulmayan bir aşı tekniği olduğu için bağcılığa özgü bir aşı olarak bilinir ve Amerikan asma anaçlarının bağdaki yerlerinde aşılanmasında yaygın şekilde kullanılır. Diğer göz aşılarında olduğu gibi her üç aşı döneminde başarı ile yapılabilirse de, sıcaklığın daha elverişli olduğu Ağustos ayındaki durgun aşı tercih edilmektedir. Gövdenin topraktan 8-10 cm yükseklikteki kısmına yapılır. Yongalı göz aşısı, asmaların daha yaşlı ve kalın dallarına çevirme aşısı olarak da başarı ile uygulanmaktadır.

37 III- “Yongalı” göz aşısı

38 Sürgün ve Durgun Göz Aşıları Sürgün Göz Aşısı: İ lkbahar ve yaz başında yapıldı ğ ı için aynı yıl sürerek sürgün oluşturan göz aşılarıdır. Durgun göz aşısı: Yaz içinde veya sonunda yapıldı ğ ı için tutan, ancak ertesi ilkbaharda süren aşılardır.

39 Kalem Aşıları Kullanım: Meyvecilikte ve ba ğ cılıkta çeşit de ğ iştirme (çevirme) ve zeytin, antepfıstı ğ ı ve ahlat gibi yabanilerin aşılanması Zaman: İ lkbaharda a ğ aç ve omcalara suyun yürüdü ğ ü, ancak gözlerin henüz kabarmadı ğ ı dönem.

40 B- Kalem Aşıları Kalem aşıları yapılış şekillerine göre; I- Yarma aşı II- Kabuk (Çoban) aşısı III- Kakma aşı IV- Dilcikli aşı V- Onarma aşıları - Köprü aşı - Kemer aşı Olmak üzere 4’ ayrılır. Daha çok çeşit değiştirme (çevirme) aşılarında kullanılır.

41 I- Yarma” aşı Meyve yetiştiriciliğinde küçük ağaçların gövdelerinde veya büyük ağaçların dallarında çeşit değiştirme amacıyla uygulanmaktadır. Bu aşı, bağlarda çeşit değiştirmede ve filokseralı bölgelerde aşısız Amerikan asma fidanlarının bağdaki yerlerinde aşılanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yarma aşı dinlenme dönemi boyunca yapılabilirse de, ilkbaharda gözlerin kabarmasından hemen önce yapıldığında daha başarılı olmaktadır. Aktif büyüme başladıktan sonra aşı yapılırsa, anacın kabuğu ayrılmakta, buda aşının tutmasında sorun yaratabilmektedir.

42 I- Yarma” aşı Meyvecilikte ise çevirme (çeşit değiştirme) veya kalın anaçların aşılanması amacıyla kullanılan yarma aşıya 2.5-10 cm kalınlığındaki anaç veya dalın aşının yapılacağı kısımdan kesimi ile başlanır. Daha sonra özel yarma aşı aletlerinden birisi veya kalın gövde ve dallarda kasap bıçağı benzeri ağır bir bıçakla, aşılanacak kısının merkezinden 5-7.5 cm derinlikte dik bir yarık açılır. Aşı yapılacak bölgenin 15 cm’lik kısmının düz, boğumsuz olması çok önemlidir.

43 I- Yarma” aşı 7.5-10 cm uzunluğunda ve üzerinde 2-3 adet göz bulunduran kalemler uç kısımları yaklaşık 4-5 cm uzunlukta hafifçe meyilli kesilerek kama şeklinde hazırlanırlar. Kalemler hazırlandıktan sonra açılan yarığın iki tarafından kambiyum tabakalarının bulunduğu yerlere iki kalem yerleştirilir. Aşılama uygulaması bittikten sonra aşı yüzeyinin tamamı aşı macunu ile kapatılır. Asmalarda kabuğun zor kalkması nedeniyle daha çok meyve ağaçlarında çabuk ve kolay uygulanan kabuk aşısı, gereği gibi yapıldığında tutma oranı yüksektir. Genellikle, çapları 25-30 cm’ye kadar olan kalın dallarda yapılmaktadır.

44 I- Yarma” aşı

45 II- “Kabuk (Çoban)” aşısı 30 cm’den daha kalın dalların bu yöntemle aşılanmaları, yaranın kapanması güç olacağından önerilmemektedir. Kabuk aşısının kolay uygulanabilmesi, kabuğun odundan ayrılmasına bağlı olduğundan bu aşı ilkbaharda ağaçta aktif büyüme başladıktan sonra yapılmaktadır. Aşılamada kullanılacak aşı kalemleri dinlenme döneminde alınıp, aşı zamanına kadar uygun şartlarda saklanmaktadır.

46 II- “Kabuk (Çoban)” aşısı Kabuk aşısında farklı metotlar kullanılabilmektedir. Daha yaygın olarak kullanılan ve çoban aşısı olarak bilinen metotlarda ilk olarak aşılanacak dallar, bir kesici ile aşılanacakları kısımdan, kesit yüzeyi dalın ana eksenine dik olacak şekilde düzgün olarak kesilmelidir. Aşıda her dala, kalınlığına göre 3-5 adet aşı kalemi yerleştirilebilir. Her kalem için, dalın ucunda, kabuktan oduna kadar inen yaklaşık 5 cm uzunluğunda yukarıdan aşağıya doğru çizgi halinde bir kesim yapılır. Sonra kalemi yerleştirmek amacıyla, kabuk bu kesitin her iki kenarı boyunca hafifçe kaldırılır. Aşı, kabuk üzerindeki dik kesimin yalnız bir kenarı boyunca kaldırılması şeklinde de yapılmaktadır.

47 II- “Kabuk (Çoban)” aşısı 0.6-1.2 cm kalınlığında, 10-12.5 cm uzunluğunda hazırlanan kalemlerde 2-3 adet göz bulunmalıdır. Kalemin alt ucunun bir kenarı boyunca, 5 cm uzunluğunda bir kısmı kesilerek inceltilir. Yapılan kesimler ile kalemin alt ucu, keskin bir kama şekline getirilir. Daha sonra, hazırlanan kalemler anaca kabuk ile odun arasına yerleştirilir. Her kalem için ince ve başsız iki çivi kullanarak, kalemin anaca çivilenmesi başarıyı artırmaktadır. Ya da kalemler anaca bağlanmalıdır. Ancak aşı bağının aşıyı boğmasını önlemek için bir süre sonra kesilmesi gerekir. Aşılama işlemi tamamlandıktan sonra bütün aşı kesim yerleri aşı macunu ile kapatılır.

48 II- “Kabuk (Çoban)” aşısı

49 III- “Kakma Aşı Anaç aşıya hazırlanırken önce makasla tepesi vurulur. Kesilen yer serpet veya benzeri bir aletle düzeltildikten sonra V oluk açılır. Kalem en alt gözün karşı tarafından V şeklinde yontularak anaca yerleştirilir. Rafya vb. gibi materyaller ile bağlanır ve macunlanır.

50 III- “Kakma Aşı

51 IV- Dilcikli Kalem Aşısı Eşit çaplı anaç ve kalemlerle yapılan, bu nedenle de tutma oranı yüksek olan bir aşı şeklidir. Asma yetiştiriciliğinde çok kullanılmaktadır. Bugün bu aşı, makinalarla çok hızlı ve sağlıklı yapılarak bol miktarda aşılı fidan üretilmektedir. Bu yöntemle, saatte 500-800 adet aşı yapmak olasıdır. Anaç ve kalemde eşit ve düzgün yüzeyler oluşturulur. Bu işlemden sonra anaç ve kalemde açılan yaradaki öz kısımların tam üst kısmından kabuklara paralel karşılıklı olarak yara açılır. Bu şekilde yapılan dilcikler bir biri içerisine geçirilir, sarılır ve macunlanarak aşı işlemi tamamlanmış olur.

52 IV- Dilcikli Kalem Aşısı

53 V- Onarma Aşıları Köprü Aşı Bu aşı onarım aşılarından olup, değişik nedenlerle gövdede meydana gelen zararları onarmak amacıyla yapılmaktadır. Köprü aşı, ağaçta aktif büyümenin başladığı ve gövdenin kolaylıkla kabuk verdiği ilkbahar başlarında uygulanmaktadır. Yapılacak ilk uygulama, yaralanmış kabuğu temizleyerek, sağlam ve zararlanmamış dokuya kadar kesmektir. Sonra, yaralı bölgenin hemen üstünde her kalem için gövdede 5-7.5 cm uzunluğunda ve kalemle aynı genişlikte bir kabuk parçası kesilir. Kesilen kabuklar 1-1.5 cm uzunluğunda bir dil kısmı bırakılarak, çıkartılıp atılır.

54 Köprü Aşı

55 Kemer Aşı Önce onarılması gereken ağacın gövdesinin çevresine, eşit açılarla sonbahar ya da ilkbaharda yoz ya da çöğürler dikilir. Bunlar ilkbahar gelişme döneminin başlamasından bir süre sonra gövdeye aşılanırlar. Bunun için önce gövde üzerinde bıçakla ters T yapılır. Çöğürlerin üst kısmı kesilip atıldıktan sonra geri kalan kısmı yaraya gelecek şekilde yontulur ve T şeklinde açılan yere yerleştirilir. Kalem, ince tel çivileri ile gövdeye çakılabileceği gibi, rafya yada benzeri malzeme ile de sarılabilir.

56 Kemer Aşı Öte yandan kemer aşı başka bir yöntemle de yapılabilir. Bu amaçla gövde üzerinde dikdörtgen şeklinde gerekli sayıda yaralar açılır, bu yaralara uyacak şekilde kalemler yontulur ve yara yerlerine yerleştirilir. Kalemler ya ince çivilerle anaca tutturulur ya da rafya vb. bir materyalle sarılarak macunlanır. Böylece aşı işlemi tamamlanmış olur. Üçüncü bir yöntem ise, onarılması gereken meyve ağacının gövdenin çevresine dikilen çöğür veya yozlarla yanaştırma aşısıyla yapılmasıdır. Bu yöntem çok basittir. Anaç ve kalemlerin birbirine denk gelecek eşit büyüklükte kabukları kaldırıldıktan sonra kalemin anaca sıkıca bağlanması ile aşı yapılmış olur.Bu aşı eksik dalların yeniden oluşturulmasında da kullanılır.

57 Kemer Aşı

58 Makine İ le Aşılama Ba ğ cılıkta, aşılı asma fidanı üretiminde kullanılır. Bu amaçla de ğ işik şekillerde aşı kesiti açarak kalem ve anacı birleştiren aşı makineleri kullanılmakla birlikte, en yaygın olarak kullanılan omega ( Ω ) harfi biçiminde aşı kesiti açan makinelerdir. Bu makinelerle saatte 500-800 aşı yapılabilir.

59 Aşılı Asma Fidanı Üretimi 1. Bu makine ile, anaç damızlık parsellerinden alınan ve gözleri köreltildikten sonra 35-40 cm uzunlu ğ unda hazırlanan 6-12 mm kalınlı ğ ındaki anaçlık çelikler üzerine kalem damızlık parsellerinden alınan tek gözlü kalemler aşılanır. 2. Aşı yeri parafinlendikten sonra uygun sıcaklık (25- 30 o C) nem (%85-90) ve havalandırma koşullarında katlanarak aşı yerinde kaynaşma sa ğ lanır. 3. Aşılı çelikler fidanlılarda köklendirilerek açık köklü, seralarda köklendirilerek kaplı aşılı asma fidanları üretilir.

60 Aşılanabilir anaçlık çelikler ve kalemler Aşı kesitleri

61 DOKU KÜLTÜRÜ İ LE ÇO Ğ ALTMA In Vitro Mikro Ço ğ altma: Çok küçük eşeysiz bitki dokularının, dezenfekte edildikten sonra, aseptik koşullarda ve yapay besi ortamlarında ço ğ altılmalarıdır. Bu amaçla en yaygın olarak kullanılan dokular sürgün ucu meristemleridir. Bu nedenle, söz konusu yöntemler Sürgün Ucu Kültürü veya Meristem Kültürü olarak bilinir.

62 Sürgün Ucu (Meristem) Kültürü

63 Doku Kültürü İ le Ço ğ altmanın Sa ğ ladı ğ ı Yararlar 1. Virüs ve Virüs Benzeri Organizmalardan Ari Bitki Eldesi: 1mm’den küçük sürgün uçlarının “Meristem Kültürü” yöntemi ile kültüre alınması sonucunda elde edilen bitkiler hemen tümüyle virüslerden arındırılmıştır. 2. Çelikleri Zor Köklenen Bitkilerin Ço ğ altılması: Di ğ er yöntemlerle ticari olarak ço ğ altılması çok zor olan çok yıllık türlerin bir bölümü bu yolla ço ğ altılabilmektedir. Örnek: Elma ve Kiraz klon anaçları, Erguvan, Süs Kızılcı ğ ı ve Orkide. 3. Hızlı (Yo ğ un) Ço ğ altma: Klasik ço ğ altma yöntemleri ile hızlı ço ğ altılması mümkün olmayan bitkilerde (çilek, karanfil, krizantem) bu yolu açmaktadır. 4. Bitki Karantinasında Kolaylık 5. Bitki Gen Kaynaklarının Korunmasında Kolaylık


"ÖZELLEŞMİŞ ORGANLAR İLE (SOĞAN, YUMRU VB.) Aşı ile çoğaltım ayrı bir sunu olarak verilmektedir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları