Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI (İKS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI (İKS)"— Sunum transkripti:

1 Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI (İKS)
MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI (İKS) YAZILIM VE RAPORLAMA Nisan 2012

2 İKS’NİN YAPISI B. PERFORMANS GÖSTERGELERİ MEVCUT DURUM GÖSTERGELERİ
3 STANDART ALANI Eğitim Yönetimi Öğrenme öğretim süreçleri Destek hizmetler (sağlık, güvenlik, beslenme vs.) 12 STANDART 43 ALT STANDART MEVCUT DURUM GÖSTERGELERİ Sayısal veriler ile “evet hayır” cevabı gerektiren, somut gözlenebilir kanıtlardır. % olarak hesaplanmaktadır sorudur. Kurum Yöneticileri B. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Eğitim hizmetlerin niteliğini belirlemekte yol gösteren somut ve ölçülebilir ölçütlerdir. % olarak hesaplanmaktadır 177 ölçüttür. Yazılım (hesaplama) C. ALGISAL YARAR GÖSTERGELERİ Alt standartlara dair paydaşların okuldaki mevcut uygulamalara ilişkin görüşlerinden oluşur. Yarar Paylaşım İşlevsellik Varlık Yokluk 27-43 adet sorudur. Öğrenci, veli, yönetici, öğretmen

3

4 RAPORLAMA 1. Merkezi düzeyde 2. İl düzeyinde 3. İlçe Düzeyinde
4. Okul Düzeyinde e-okul raporlama sistemine benzeyen 4 düzeyde raporlama sistemi kullanılacaktır. Her düzey kendi yetkilendirmesi kapsamındaki kurumların eğitim hizmeti niteliğini belirleyebilecektir. Raporlar kurumsal hafızanın oluşturulmasında veri tabanı sağlayacaktır. Rapor sonuçları aynı yıl ve değişik yıllarda da karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. Alınacak raporlarda okulların güçlü ve zayıf yönleri ortaya konulacaktır. Belirlenen zayıf yönler konusuna göre: - okul tarafından - İlçe/İl MEM tarafından - Bakanlık tarafından önceliklendirilerek iyileştirilmeye çalışılacaktır. 4

5 Mevcut Durum Göstergeleri Performans Göstergeleri
Düzeyler Mevcut Durum Göstergeleri Performans Göstergeleri Algılanan Yarar Düzeyleri Genel Okul Varlık Bildiren Mevcut Durum Göstergeleri (Detay)- Okul (IKS_M01a) Performans Göstergeleri Gerçekleşme Durumu (Detay) - Okul (IKS_P01a) Alt Standartlara Göre Aktörlerin Algılanan Yarar Düzeyleri Dağılımı- Okul (IKS_A01a) Künye Bilgileri- Okul (IKS_K01a) Alt Standartlara Göre Varlık Bildiren Mevcut Durum Göstergeleri Listesi- Okul (IKS_M02a) Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Durumu- Okul (IKS_P02a) Alt Standartlara Göre Aktörlerin Algılanan Yarar Düzeyleri Dağılım Grafiği- Okul (IKS_A02a) Genel Rapor- Okul (IKS_G01a) *Örtük Standart Genel Raporda verildiği için ayrıca raporlanmamıştır. Örtük Standartlara İlişkin Aktörlerin Algıları – Okul (IKS_o02a) Örtük Standartlar Genel Raporu- Okul (IKS_o01a) İlçe Alt Standartlara Göre Okulların Mevcut Durum Göstergeleri Gerçekleşme Durumu- İlçe (IKS_M01b) Alt Standartlara Göre Okulların Performans Göstergeleri Gerçekleşme Durumu- İlçe (IKS_P01b) Alt Standartlara Göre Okullardaki Aktörlerin Algılanan Yarar Düzeylerine İlişkin Dağılımı- İlçe (IKS_A01b) Alt Standartlara Göre Genel Rapor-İlçe (IKS_G01b) Alt Standart Bazında Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- İlçe (IKS_M02b) Alt Standart Bazında Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- İlçe (IKS_P02b) İl Seçilen Alt Standarttaki Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- İl (IKS_M01c) Seçilen Alt Standarttaki Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- İl (IKS_P01c) . Alt Standart Bazında Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- İl (IKS_M02c) Alt Standart Bazında Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı-il (IKS_P02c) Merkez Seçilen Alt Standarttaki Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- Merkez (IKS_M01d) Seçilen Alt Standarttaki Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- Merkez (IKS_P01d) Alt Standart Bazında Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı-Merkez (IKS_M02d) Alt Standart Bazında Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- Merkez (IKS_P02d)

6 OKUL DÜZEYİNDE RAPORLAR
Künye Bilgileri- Okul (K01a) İL/İLÇE: KURUM TÜRÜ: İlköğretim Okulu KURUM ADI: ÖĞRETİM ŞEKLİ: İkili Öğretim Okulun alanı-(bahçe alanı m2 si ve bina kullanım alanı m2si) 3760 Okuldaki yönetici sayısı 2 Okuldaki toplam öğretmen sayısı (kadrolu, sözleşmeli, vekil, görevlendirme) 12 Okuldaki destek personel sayısı (eğitim öğretim dışında kalan) Okuldaki aday öğretmen sayısı Okuldaki rehber öğretmen sayısı Okuldaki sınıf öğretmeni sayısı 6 Okuldaki toplam derslik sayısı (anasınıfı hariç) 8 Okuldaki toplam şube sayısı 11

7 Algılanan Yarar Düzeyi
8.Genel Rapor-Okul (G01a) İL/İLÇE :………… KURUM ADI :………. ALT STANDARTLAR Mevcut Durum Göstergeleri Performans Algılanan Yarar Düzeyi Gerçekleşme Oranı Gerçekleşme Yüzdesi Yönetici Öğretmen Çocuk Veli – Sosyal, Sanatsal, Kültürel, Sportif Etkinlikler 8/8 100 1/1 P Yr V – Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı 2/2 İ Y – Çocukların Okul Yönetimine Katılımı 6/6 – Velilerin Okul Yönetimine Katılımı 3/3 – Okulda Fiziki Güvenlik 19/19 4/4 Okul ve Yakın Çevresinde Şiddet ve İstismarı Önlemeye Yönelik Uygulamalar 14/14 4/5 80 – Eğitsel Rehberlik Faaliyetleri 9/9 2/3 67 Y=Yokluk V=Varlık İ=İşlevsellik P=Paylaşım Yr=Yarar

8 10. Örtük Standartlara Ait Aktörlerin Algıları- Okul (o02a)

9 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZEYİNDE RAPORLAR
21.Seçilen Alt Standarttaki Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- Merkez (İKS_M01d) NUTSI (12 BÖLGE)…………………….……. NUTSII (26 BÖLGE)…………………………. NUTSIII (81 İL)……………………………… 30101 – Okulda Fiziki Güvenlik (ALT STANDART) Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) İldeki Toplam Okul Sayısı 81-100 61-80 41-60 21-40 0-20 ……………….İLİ 300 250 50 130 730 500 520 20 280 200 1520 116 284 322 358 1196 37 85 110 249 136 617 Ülke Düzeyinde Toplam Okul Sayısı

10 Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%)
22.Alt Standart Bazında Mevcut Durumu Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı-Merkez (İKS_M02d) NUTSI (12 BÖLGE)…………………….……. NUTSII (26 BÖLGE)…………………………. NUTSIII (81 İL)……………………………… ALT STANDARTLAR Mevcut Durum Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) Ülke Düzeyinde Toplam Okul Sayısı 81-100 61-80 41-60 21-40 0-20 – Sosyal, Sanatsal, Kültürel, Sportif Etkinlikler 5000 8500 8000 6876 2800 31176 –Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı 7867 3785 5385 9833 3856 –Çocukların Okul Yönetimine Katılımı – Velilerin Okul Yönetimine Katılımı – Okulda Fiziki Güvenlik Okul ve Yakın Çevresinde Şiddet ve İstismarı Önlemeye Yönelik Uygulamalar –Çocukların Gelişim ve Öğrenme İhtiyaçları – Eğitsel Rehberlik Faaliyetleri

11 Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%)
23.Seçilen Alt Standarttaki Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- Merkez (İKS_P01d) NUTSI (12 BÖLGE)…………………….……. NUTSII (26 BÖLGE)…………………………. NUTSIII (81 İL)……………………………… A Okul Gelişimi Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) İldeki Toplam Okul Sayısı 81-100 61-80 41-60 21-40 0-20 ……………….İLİ 300 250 50 130 730 500 520 20 280 200 1520 116 284 322 358 1196 37 85 110 249 136 617 Ülke Düzeyinde Toplam Okul Sayısı

12 Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%)
24.Alt Standart Bazında Performans Göstergelerini Karşılama Yüzdelerine Göre Okulların Dağılımı- Merkez (İKS_P02d) NUTSI (12 BÖLGE)…………………….……. NUTSII (26 BÖLGE)…………………………. NUTSIII (81 İL)……………………………… Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Oran Aralıkları (%) Ülke Düzeyinde Toplam Okul Sayısı 81-100 61-80 41-60 21-40 0-20 – Sosyal, Sanatsal, Kültürel, Sportif Etkinlikler 5000 8500 8000 6876 2800 31176 – Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı 7867 3785 5385 9833 3856 –Çocukların Okul Yönetimine Katılımı – Velilerin Okul Yönetimine Katılımı – Okulda Fiziki Güvenlik Okul ve Yakın Çevresinde Şiddet ve İstismarı Önlemeye Yönelik Uygulamalar – Çocukların Gelişim ve Öğrenme İhtiyaçları – Eğitsel Rehberlik Faaliyetleri

13 SON DURUM ÖĞRENCİKLERİNE ALGISAL YARAR ÖLÇEKLERİNİ DOLDURTAN OKUL SAYISI VELİLERİNE ALGISAL YARAR ÖLÇEKLERİNİ DOLDURTAN OKUL SAYISI MEVCUT DURUM VE KÜNYE BİLGİLERİNİ GİREN OKULLAR 17029 18143 12921 TOPLAM OKUL SAYISI (Mayıs 2012 tarihi itibariyle resmi ilköğretim okul sayısıdır) 31176


"Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI (İKS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları