Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEN HANG İ ELEMENT İ N ATOMUYUM? Aşağıda elektron dizilimleri verilen atom modellerinin proton,nötron ve elektron sayılarına bakarak bu atomların hangi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEN HANG İ ELEMENT İ N ATOMUYUM? Aşağıda elektron dizilimleri verilen atom modellerinin proton,nötron ve elektron sayılarına bakarak bu atomların hangi."— Sunum transkripti:

1

2

3 BEN HANG İ ELEMENT İ N ATOMUYUM? Aşağıda elektron dizilimleri verilen atom modellerinin proton,nötron ve elektron sayılarına bakarak bu atomların hangi elementler ait olduklarını tespit edelim.

4 ……………………… ……………….. ……………………… ………………..

5 Cevaplayal ı m

6 …12(p) magnezyum.. …6(p) karbon.. …5(p)karbon… …5(p) karbon..

7

8 A ş a ğı daki atom modellerini yazal ı m. …………. Cevaplayal ı m

9 …Thomson..…Rutherford.. …Dalton… …Bohr...

10

11 Resimde görülen maddelerden kar ışı m halde olanlar ı çizelgeye liste halinde yazal ı m. Bunlardan s ı v ı -s ı v ı ve s ı v ı -gaz çözeltilerini çizelgede i ş aretleyelim. sodakolonya duman bulut sis Tuzlu su kum çamur

12 KarışımlarSıvı-sıvıSıvı-katıSıvı-gaz Tuzlu suX(su-tuz) SodaX(su-karbondioksit) KolonyaX(alkol-su) Duman Çamur Kum BulutX(su-gaz karışımı) Sis Duman,çamur,kum,sis sıvı çözeltilerine örnek olmadığı için bunlara cevap verilmez.

13

14 A ş a ğı da elektron dizilimi verilmi ş olan atomlar ı n iyon haline geçmek için kaçar elektron alaca ğı n ı veya verece ğ ini dü ş ünüp çizelgeyi doldural ı m. 1.Atom modeli 2.Atom modeli 3.Atom modeli 4.Atom modeli 5.Atom modeli

15 Atom modelleri İlk durumda son katmandaki elektron sayısı Kaç tane elektron alır? Kaç tane elektron verir? Son durumda son katmandaki elektron sayısı 1.Model 2.Model62-8 3.Model 4.Model 5.model Cevaplayalım

16 Atom modelleri İlk durumda son katmandaki elektron sayısı Kaç tane elektron alır? Kaç tane elektron verir? Son durumda son katmandaki elektron sayısı 1.Model1-12 2.Model62-8 3.Model71-8 4.Model2-28 5.model1-18

17

18 A ş a ğı da verilen formülleri inceleyip hangi tür ba ğ oldu ğ unu yazal ı m H2…………… N2………………. KCl………………. LiF………………… MgO……………. CO2………………… NaCl…………….. O2………………….. Cevaplayalım

19 H2:kovalent bağ N2:kovalent bağ KCl:iyonik bağ LiF:iyonik bağ MgO:iyonik bağ CO2:kovalent bağ NaCl:iyonik bağ O2:kovalent bağ

20

21 A ş a ğı daki çözeltileri en deri ş ikten en seyrelti ğ e do ğ ru s ı ralayal ı m ve neden böyle yapt ığı m ı z ı aç ı klayal ı m. 2 çay kaşığı tuz3 çay kaşığı tuz Su 1 çay kaşığı tuz Derişik Seyreltik Cevaplayalım

22 2 çay kaşığı tuz3 çay kaşığı tuz Su 1 çay kaşığı tuz Derişik 2143 Seyreltik

23 Çözücü tanecikleri arttıkça çözelti Seyreltik olacaktır.


"BEN HANG İ ELEMENT İ N ATOMUYUM? Aşağıda elektron dizilimleri verilen atom modellerinin proton,nötron ve elektron sayılarına bakarak bu atomların hangi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları