Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDE BA Ğ ıMLıLı Ğ ı VE RISK FAKTÖRLERI HAZıRLAYAN VE SUNAN : BEGÜM TOPRAK PSIKOLOJIK DANıŞMAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDE BA Ğ ıMLıLı Ğ ı VE RISK FAKTÖRLERI HAZıRLAYAN VE SUNAN : BEGÜM TOPRAK PSIKOLOJIK DANıŞMAN."— Sunum transkripti:

1 MADDE BA Ğ ıMLıLı Ğ ı VE RISK FAKTÖRLERI HAZıRLAYAN VE SUNAN : BEGÜM TOPRAK PSIKOLOJIK DANıŞMAN

2 R İ SK NED İ R? RISK KELIME ANLAMı ILE IHTIMAL, BELIRSIZLIK DEMEKTIR. RISK, BIR ŞEYLERIN YANLıŞ GITME OLASıLı Ğ ıNA DENIR. E Ğ ER BIR DAVRANıŞ YA DA SEÇIM, OLUMSUZ SONUÇLAR OLUŞTURMA POTANSIYELI TAŞıYORSA BUNLARA RISK DENIR. BU DURUM HAYATıMıZ ÜZERINDEKI KONTROLÜ KAYBETTI Ğ IMIZ ANLAMı TAŞıR. RISK ALMAK SONUÇLARıNıN NASıL OLACA Ğ ıNı TAM KESTIREMEMEKTIR. RISK ALıYORSAK OLAYLAR KONTROLÜMÜZ ALTıNDA DE Ğ ILDIR.

3 KENDINIZ YA DA ARKADAŞLARıNıZDAN KAYNAKLı GÖZE ALDı Ğ ıNıZ RISKLER NELER OLABILIR? OSALDıRGAN VE SINIRLI DAVRANıŞLAR, OSIGARA IÇMEK, OALKOL KULLANMAK ODOKTOR REÇETESI DıŞıNDA ILAÇ KULLANMAK OEVE GITMEMEK OOKULDAN KAÇMAK GIBI VB. DAVRANıŞLAR OLABILIR ÇEVRESEL RISKLER NELER OLABILIR? OYANLıŞ TUTUMLAR, OGÖÇ, OYOKSULLUK,VB.

4 OKUL KAYNAKLı RISKLER NELER OLABILIR? OANTI-SOSYAL DAVRANıŞLAR, OAKADEMIK YETERSIZLIKLER VB AILEDEN KAYNAKLı RISKLER NELER OLABILIR? OEVDE E Ğ ITIM ORTAMı SA Ğ LAYAMAMA, OYOKSULLUK, OOLUMSUZ ANNE-BABA TUTUMLARı, OOLUMSUZ ÖRNEK OLMA (SIGARA, ALKOL VB. MADDE KULLANıMı)

5 MADDE BA Ğ ıMLıLı Ğ ı NEDIR? SAHTE BIR IYI OLUŞ HALI ORTAYA ÇıKARAN MADDELERIN ALıNMASı SÜRECINDE ORTAYA ÇıKAN BEDENSEL, RUHSAL YA DA SOSYAL SORUNLARA KARŞıN MADDE ALıMıNıN DEVAM ETMESIDIR.

6 MADDE BA Ğ ıMLıLı Ğ ı UYUŞTURUCU MADDELER FIZIKSEL VE PSIKOLOJIK BA Ğ ıMLıLıK MEYDANA GETIRIRLER: PSIKOLOJIK BA Ğ ıMLıLıK: KEYIF VERICI MADDEYI BELIRLI ARALıKLARLA ALMA ISTE Ğ I DUYULMASıNA DENIR. KIŞI MADDENIN YOKLU Ğ UNA BA Ğ Lı HUZURSUZLUK DUYAR. FIZIKSEL BA Ğ ıMLıLıK: MERKEZI SINIR SISTEMI HÜCRELERININ NORMAL GÖREVLERINI YAPABILMELERI IÇIN ALıŞıLAN MADDEYE SÜREKLI IHTIYAÇ DUYULMASıNA DENIR. ALıŞıLAN MADDENIN ALıNMAMASı HALINDE VÜCUTTA ORTAYA ÇıKAN BELIRTILERE YOKSUNLUK BELIRTISI ADı VERILIR. FIZIKSEL BA Ğ ıMLıLıKTA YOKSUNLUK BELIRTILERI ÖLÜME YOL AÇACAK KADAR ŞIDDETLI OLABILIR.

7 MADDE BA Ğ ıMLıLı Ğ ı MADDE KAVRAMı SADECE ESRAR, EROIN GIBI UYUŞTURUCULARı KAPSAMAZ. BUNLARıN YANıNDA SIGARA VE ALKOLÜ DE KAPSAR. HATTA SIGARA VE ALKOL ESRAR VE EROIN GIBI UYUŞTURUCULARA GEÇIŞI SA Ğ LADı Ğ ı IÇIN BA Ğ ıMLıLıK SÜRECINDE MÜCADELE EDILMESI GEREKEN EN ÖNEMLI MADDELERDIR.

8 ÖNEMLI SORULAR ? GENÇLERIN, SIGARA, ALKOL VE DI Ğ ER MADDELERI KULLANMAKLA ILGILI BEKLENTILERI NELER OLABILIR? NE DÜŞÜNÜR, NE HISSEDERLER? NASıL DAVRANıRLAR? NE GIBI TEHDIT VE TEHLIKELERLE KARŞıLAŞABILIRLER? YAŞAMıNDAKI KıSA VE UZUN DÖNEMDE SONUÇLARı NASıL OLABILIR?

9 ÖNEMLI SORULAR ? KıSA DÖNEMDEKI MI YOKSA UZUN DÖNEMDEKI ETKILERIMI SIZIN IÇIN ÖNEMLIDIR? MADDE ÜRETICILERI HAKKıNDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ? SIZCE ONLAR BIZIM YAŞAM KALITEMIZI DÜŞÜNÜYOR OLABILIRLER MI? KıSA SÜREDE YASAKLAMALAR NEDENIYLE YERALTıNA INEN UYUŞTURUCU PAZARı YASADıŞı ÖRGÜTLERIN, ÖZELLIKLE SILAH KAÇAKÇıLı Ğ ı ILE BIR ARADA YÜRÜTTÜKLERI BÜYÜK KÂR GETIREN YASADıŞı BIR SEKTÖRE DÖNÜŞMÜŞTÜR. YENI KULLANıCıLAR BULAMAZSA IFLAS EDECEK HALE GELEBILIRLER MI? NEDEN YENI MÜŞTERILER BULUYORLAR?

10 ÖNEMLI SORULAR ? “BIR KEREDEN BIR ŞEY OLMAZ” SÖZÜ DO Ğ RU MUDUR? “BENIM IRADEM GÜÇLÜDÜR BEN BA Ğ ıMLı OLMAM” SÖZÜ DO Ğ RU MUDUR? “MADDELER HAKKıNDA YANLıŞ INANıŞLAR VE KANAATLER OLABILIR. BU YANLıŞ INANıŞ VE KANAATLERIN YAKıN ÇEVREMIZDEKI BIREYLER ÜZERINDEKI ETKILERI NELER OLABILIR”?

11 DO Ğ RU BILGIYE NASıL ULAŞıLıR? ÜNIVERSITELERIN PSIKIYATRI SERVISLERI AMATEM (ALKOL MADDE BA Ğ ıMLıLı Ğ ı TEDAVI MERKEZI) UMATEM(UYUŞTURUCU MADDE BA Ğ ıMLıLı Ğ ı TEDAVI MERKEZI) EMNIYET MÜDÜRLÜKLERI, SA Ğ LıK BAKANLı Ğ ı, İ L SA Ğ LıK MÜDÜRLÜKLERI VB. DEVLET KURUMLARıNıN HAZıRLADıKLARı WEB SITELERI. REHBERLIK VE ARAŞTıRMA MERKEZLERI OKUL PSIKOLOJIK DANıŞMA VE REHBERLIK SERVISLERI

12 MADDENIN ZARARLARı ETKILERI BAKıMıNDAN BU MADDELERIN BAZıLARı BIZI UYUŞTURABILIR, BAZıLARı HALÜSINASYONLAR GÖRMEMIZE NEDEN OLABILIR, BAZıLARı DA UYARıCı ETKILERIYLE GEÇICI ENERJI ARTıŞı SA Ğ LAYABILIR. OYSA BU ETKILER GEÇICI VE SONRASıNDA ÇOK DAHA KÖTÜ HISSEDILMESINE VE YOKSUNLUK BELIRTISI GÖSTERILMESINE SEBEP OLABILIR. BU ETKILERI OLUŞTURABILEN, BIRBIRINE ALTERNATIF OLABILECEK MADDELER FARKLı ŞEKILLERDE TEMIN EDILEBILIR. BAZı MADDELERI SATıN ALMAK BULUNDURMAK VE KULLANMAK YASAKTıR. BU KURALLARA UYMAYANLAR HUKUKI YAPTıRıMLARA TABI TUTULURLAR.

13 MADDENIN ZARARLARı : TÜTÜN- SIGARA TÜTÜN : SIGARA NIKOTIN IÇEREN BIR MADDEDIR. NIKOTIN TÜM BEDENI ETKILER. ÖNCE KALBI VE KAN BASıNCıNı ETKILERKEN NEFES ALMA HAREKETLERINE ZARAR VERIR. YÜKSEK DOZDA NIKOTIN ÖLDÜRÜCÜ OLABILIR. YÜZYıLLAR BOYUNCA ZARARLı BÖCEK VE BITKILERI ÖLDÜRME ILACı OLARAK OLARAK KULLANıLMıŞTıR. PEKI INSANLAR NEDEN KULLANıR? BEYIN ÜZERINDE ETKI YAPAR VE ZEVK DUYGULARıNı UYANDıRABILIR KALP KRIZI, FELÇ, KANSER :HER 6 ÖLÜMDEN 1 I SIGARA ALıŞKANLı Ğ ı YÜZÜNDEN

14 S İ GARA 14

15 ALKOL BELLEK KAYBıNA NEDEN OLUR UYKU BOZUKLUKLARıNA NEDEN OLUR GÖZ KASLARıNDA ANI GÜÇSÜZLÜK VE FELCE BA Ğ Lı ÇIFT GÖRME MIDEYI TAHRIŞ EDEREK GASTRIT, ÜLSERE NEDEN OLUR KARACI Ğ ER FONKSIYONLARıNıN BOZULMASıNA NEDEN OLUR KALP HASTALıKLARıNA NEDEN OLUR KANSERE NEDEN OLUR

16 MADDE KULLANıMı ANLıK IYI HISSETME DURUMU, E Ğ LENME AMA UZUN SÜRELI HAYAT ZEVK ALMAMA, DEPRESYONA YÖNELME E Ğ ILIMINI ARTTıRMA. HALÜSINASYON GÖRME VE GERÇEKLE HAYALI KARıŞTıRMA ANI TERLEME, NEFES ALMADA GÜÇLÜK, SOLUNUM YOLU ENFEKSIYONLARıNA YAKALANMA DAHA KOLAY

17 MADDE KULLANıMı YENI ŞEYLER Ö Ğ RENMEDE GÜÇLÜK, BEYNIN ZAYıFLAMASı VE HAREKETLERDE ZORLANMA BEYNE DO Ğ RUDAN ETKI. BELLE Ğ IN GÜCÜNÜ, DUYGULARı YÖNETME, MUHAKEME YETENE Ğ INI KÖRELTME. Ö Ğ RENME GÜÇLÜ Ğ ÜNE YOL AÇMA. NABıZ ATıŞLARıNı, KALBI HıZLANDıRMA VE ANI ÖLÜMLERE SEBEP OLMA. NEFESSIZ KALARAK ÖLME. ÖLÜM

18 MADDE KULLANANLARDA HıZLı DE Ğ IŞIM ÇÖKME

19

20 MADDE BA Ğ ıMLıLı Ğ ıNDA TEDAVI UYUŞTURUCU BA Ğ ıMLıLı Ğ ıNıN TEDAVISINDE ÖNEMLI IKI NOKTA VARDıR: 1. BA Ğ ıMLıNıN KENDISININ TEDAVI OLMAYA VE BA Ğ ıMLıLıKTAN KURTULMAYA ISTEKLI OLMASı. 2. BA Ğ ıMLıLı Ğ ıN ERKEN TEŞHIS EDILEREK TEDAVIYE BAŞLANMASı.

21 S O N U Ç MADDE KULLANIMINA BAŞLAMADA BİR TEK NEDEN YETERLİDİR GÜVENLİ BİR MADDE VE GÜVENLİ BİR KULLANIM ŞEKLİ YOKTUR. KULLANAN HERKES İÇİN BAĞIMLILIK GELİŞME RİSKİ EŞİTTİR. BAĞIMLILIĞI ENGELLEMEK KİŞİNİN ELİNDEDİR. 21

22 UNUTMA !!!!!! UNUTMAYıN ! YAŞAM HERKES IÇIN BIR KERELIKTIR. BAZı TERCIHLER FELAKETE SEBEP OLABILIR. YAŞAM KUMANDA ALETIYLE YÖNETILEMEZ, DE Ğ IŞTIRILEMEZ. YAPıLAN HER SEÇIMIN SIZI BAŞKA YÖNLERE VE YERLERE GÖTÜREBILECE Ğ INI UNUTMAMAK GEREKIR.

23 DINLEDI Ğ INIZ IÇIN TEŞEKKÜR EDERIM


"MADDE BA Ğ ıMLıLı Ğ ı VE RISK FAKTÖRLERI HAZıRLAYAN VE SUNAN : BEGÜM TOPRAK PSIKOLOJIK DANıŞMAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları