Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Stratejik Planlama Taslağı

2 İÇİNDEKİLER Vizyon Misyon Değerler ve Stratejiler Stratejik Amaçlar

3 Mevcut Durum -Öğretim Kadrosu -Yayınlar

4 İÇİNDEKİLER Mevcut Durum Mezunlar Öğretim Programları
Öğretim Araç ve Gereçleri Araştırma Projeleri Derslik Kullanım Oranı Öğrencilere Yönelik Etkinlikler

5 İÇİNDEKİLER Mevcut Durum Akreditasyon Bilimsel Toplantılar
Düzenlenen Toplantılar Birimler Arası Ortak Çalışmalar Me.Ü. Dışındaki Birimler ile Ortak Çalışmalar Öğretim Üyesi Başına Düşen Ders Saati Ders Program İçeriği Ders Programlarındaki Dönüşüm

6 İÇİNDEKİLER Tehditler Hedefler SWOT Analiz Çalışması Güçlü Yanlar
Zayıf Yanlar Fırsatlar Tehditler Hedefler

7 VİZYON Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı,
Gerek Tıp Fakültesi eğitiminin bir parçası olarak ve gerekse uzmanlık eğitimi veren bir bölüm olarak; bu bölümde eğitim almanın ve çalışmanın ayrıcalık olduğu; Ulusal ve uluslararası ortamlarda vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve sağlık hizmeti ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan bir anabilim dalı olmak.

8 MİSYON Evrensel değerler ışığında, tıp, bilim, teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli hekimler yetiştirmeye katkı sağlamak; İnsan sağlığını koruma ve tekrar sağlığına kavuşmasını sağlamada en üst düzeyde katkı sağlayan cerrahlar yetiştirmek , araştırma ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.

9 Değerler ve Stratejiler Mersin Üniversitesi’nin Değerleri:
Şeffaflık Hesap verebilirlik Adalet Liyakat Emeğe saygı İşbirliği, dayanışma ve paylaşma Yenilikçilik, yaratıcılık Akademik özgürlük (eğitim, araştırma ve ifade özgürlüğü) Katılımcılık Mükemmeli aramak Estetik duyarlık, çevreye saygı Geleceğe inanmak Toplum yararı

10 Stratejik Amaçlar Öğrencilerimize kendi özgün fikirlerini özgürce ifade etme, her tür kaynaktan ulaşılan bilgiye bilimsel şüphecilikle yaklaşma cesaretine sahip olma ve kendisininki de dahil olmak üzere her türlü fikri sorgulayabilme bilinci kazandırmak. En üst düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip, ülke gerçeklerini bilen hekim yetişmesine katkı sağlamak

11 Stratejik Amaçlar En üst düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip, ülke gerçeklerini bilen ve uyum sağlayabilen genel cerrahi uzmanı yetiştirmek.

12 Stratejik Amaçlar Genel cerrahi alanında yüksek nitelikli bilim insanı yetiştirme Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında üniversitemiz içinde diğer anabilim dalları ve bölümlerle işbirliği yapmak

13 Mevcut Durum Öğretim elemanı/öğretim üyesi bilgileri
8 Profesör Yarı zamanlı 2 Yok Doçent 3 Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Ortalama öğrenci sayısı 15 ( x 4) Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı (15/8) / Staj 2.0

14 Mevcut Durum Yayınlar: 1999/2006 Ocak Tarihleri Arasındaki Yayınlar Esas Alınmıştır.
Öğretim üyeleri yayın sayısı: 32 Anabilim dalının öz yayınları:28 Ortak çalışmalar:4 Öğretim üyesi başına düşen SCI kapsamındaki yayın sayısı: 4.0 Öğretim üyesi başına düşen yıllık SCI kapsamındaki yayın sayısı:0.5

15 Mevcut Durum Yayınlar: Konuları
Klinik araştırmalar: Onkolojik Cerrahi Transplantasyon Laparoskopik cerrahi girişimler Paratiroid cerrahisi Tiroid Cerrahisi Meme Cerrahisi Safra Yolları Cerrahisi Travma Cerrahi Algoloji Proktoloji Deneysel çalışmalar Sepsis Tıkanma Sarılığı İntestinal İskemi Referfüzyon Hasarı Hepatik İskemi Referfüzyon Hasarı

16 Mevcut Durum Yayınlar: (2000 – 2006 Ocak)
Kitap-Kitap Bölümü Uluslararası: Yok Ulusal kitap editörlüğü: Yok Uluslararası / kitap çeviri editörlüğü: 1 Uluslararası / kitap bölüm çevirisi: 34

17 Mevcut Durum 1998 – 2006, 19 genel cerrahi uzmanı
2 profesör 3 Doçent 5 Üniversite 3 Yardımcı Doçent 1 Tıp Fakültesi Dekanı 1 Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcılığı 3 Özel Sağlık Kuruluşunda Genel Cerrahi Uzmanı 8 Araştırma Görevlisi

18 Mevcut Durum Öğretim Araç ve Gereçleri
Derslik sayısı: 1 Bilgisayar sayısı: 10 Öğretim üyeleri : 8 Araştırma görevlileri : 2 İnternet bağlantılı bilgisayar sayısı: 10 Video projektör sayısı: 2 Televizyon sayısı: Yok Tarayıcı sayısı: 1 Yazıcı sayısı: 2

19 Mevcut Durum 2001 Araştırma Projeleri
Araştırma projeleri sayısı: 1(TUBİTAK) Dr. Musa Dirlik, Koray Öcal

20 Mevcut Durum: Mezuniyet öncesi eğitim
Dönem 4; Haftalık teorik ders saati: 10 saat Dönem 4 ; Haftalık pratik ders saati 4 x 5 x 4 (grup sayısı) = 80 saat Yıllık toplam teorik ders Dönem 3 : 19 saat x 1 = saat Dönem 4 : 72 saat x 4 = saat Pratik Dönem 4 : saat x 8(hafta)x4 = saat Toplam : saat Öğretim elemanı başına düşen yıllık eğitim yükü: saat

21 Mevcut Durum: Genel Cerrahi Asistan Eğitimi
Örgün eğitim 20 saat/hafta Pratik eğitim 10 saat/hafta Öğretim elemanı başına düşen haftalık 30 saat asistan eğitimi Yılda iki kere asistan değerlendirme sınavı

22 Mevcut Durum Akreditasyon
Anabilim Dalımız Transplantasyon Ünitesi 20 Aralık 2005’de Sağlık Bakanlığı tarafından Karaciğer Nakli Merkezi belgesi verilerek akredite edilmiştir. Anabilim Dalı bünyemizde Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı kurulması YÖK tarafından kabul edilmiştir.

23 Mevcut Durum Bilimsel Toplantılar: Son 2 yıl esas alınmıştır.
Bilimsel toplantılara sunum ile katılım sayısı Ulusal: 24 Uluslararası: 7

24 Mevcut Durum Düzenlenen Toplantılar: Son 5 yıl
Düzenlenen kongre ve bilimsel toplantı sayısı: 2 Bölgesel Cerrahi Kongresi 2001-Mayıs Bölgesel Acil Cerrahi Kongresi 2004-Eylül Mersin Cerrahi Derneği Bilimsel Toplantıları 12 Meme Hastalıkları Bilimsel Cerrahi 1

25 Mevcut Durum Birimler Arası Ortak Çalışmalar
Toplantılar Radyoloji Onkoloji Patoloji Gastroenteroloji Araştırmalar Farmakoloji Mikrobiyoloji Biyokimya Histoloji Bioistatistik

26 Mevcut Durum Me.Ü. Dışındaki Birimler ile Çalışmalar
Türk Cerrahi Derneği Ankara Cerrahi Derneği Ulusal travma ve acil cerrahi derneği Sağlık Bakanlığı Transplantasyon kurulu Türk Tabipleri birliği Dergi Editörlüğü / Hakemlik Ulusal dergiler Ulusal Cerrahi Dergisi Yayın Kurulu üyeliği Türk Gastroenteroloji Dergisi Yayın Kurulu üyeliği Malatya Tıp Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

27 Mevcut durum: Ameliyatlar 2005 (n: 944)
Endokrin Meme ,7 Üst GI ,6 Alt GI Proktolojik ,6 Hepatopankreatikobiliyer ,3 Fıtıklar ,7 Diğerleri ,4

28 SWOT Analiz Çalışması Güçlü Yanlar
Ulusal düzeyde kendi alanında eğitim, araştırma ve hizmette seçkin yeri Akademik ortama yüksek oranda katkı (doçent-profesör sayısı) Uluslararası dergilerde en çok yayın Tıp eğitimi kurumlarında ve üniversitelerde yöneticilik Öğretim elemanı Nitelik / Nicelik açısında yeterlilik Bilimsel ortamlardaki yüksek performansları Mezuniyet öncesi tıp eğitimi En çok tercih edilen tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimi En yüksek tavan ve taban puanı ile öğrenci almak Uzmanlık eğitimi Yapılandırılmış bir eğitim programı uygulanması Mezunlarla sıkı iletişim Uygun alt yapı: Mersin Tıp Fakültesi Hastanesinin durumu ve donanımı Araştırma alt yapısı ve olanakları

29 SWOT Analiz Çalışması Güçlü Yanlar
Üniversite içi ve dışı diğer birimlerle ilişkiler Diğer anabilim dalları Dernekler Diğer eğitim kurumları Bilgisayar Süreli yayınların birçoğuna erişim

30 SWOT Analiz Çalışması Zayıf Yanlar
Genel : Yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği Kurum içi işbirliği azlığı Dosya sisteminin yetersizliği Kayıt eksikliği Hastane içi dershane eksikliği Anabilim dalının fiziki koşullarının ve araç gereçlerin (bilgisayar-telefon) yetersizliği Hasta hizmetlerinde fiziksel ortam yetersizliği İş disiplini ile ilgili sorunlar Klinik ilgi alanlarının belirlenmemesi Tıbbi sekreter eksikliği

31 SWOT Analiz Çalışması Zayıf Yanlar
Öğrenci: Motivasyon kaybı Öğrencilere sunulan hizmetlerde alt yapı ve fiziksel koşul eksikliği Araştırma görevlileri: Poliklinik hastalarının daha az ameliyat edilebilirliği Öğretim üyesi: Aşırı hizmet yükü Klinik çalışma Altyapı eksikliği – veri toplama

32 SWOT Analiz Çalışması Fırsatlar
Genç bir eğitici kadrosu Yabancı dil Uluslararası deneyim Üniversitemizin ortamı ve ulusal saygınlığı Avrupa Birliği projeleri Hasta potansiyeli Ülke düzeyinde iyi bir durumda olan temel ve klinik bilimler Kalite güvence sisteminin başlatılmış olması

33 SWOT Analiz Çalışması Tehditler
Toplumun gereksiniminden fazla hekim yetiştirilmesi, Toplumun gereksiniminden fazla genel cerrah yetiştirilmesi, Bu koşulların getirdiği memnuniyetsizlik İstihdam sorunları Hekim saygınlığının kaybı S.B. performans uygulaması: Araştırma görevlilerinin tercihinin sağlık bakanlığına kayması Ülke sağlık politikalarıyla ilgili yasalar: malpractice, yerel yönetim yasaları TUS Öğretim üye/ elemanlarının özlük haklarının durumu ve yarı zamanlı çalışmaya zorlanma Hizmetin ön plana çıkması Döner sermaye uygulamaları ile hasta profilinin değişmesi

34 Hedefler: Sürekli geliştirilmesi gerekenler
Öğrencilere üst düzeyde eğitim verilmesi Çekirdek eğitim programı Sınav siteminin değiştirilmesi Öğrencilerin eğitim yönünden memnuniyetinin arttırılması Öğrenci – öğretim elemanı, öğrenci – öğrenci etkileşiminin ders dışı etkinliklerde de artırılması Geri bildirim Araştırma görevlisi motivasyon ve memnuniyetinin arttırılması Asistan eğtim kılavuzunun yenilenmesi Kongrelere katılımın desteklenmesi Ödüllendirme: toplantılara katılım, sınavlarda başarı Yeni eğitim modellerinin kullanılması (laboratuarda ve sanal ortamda) Etik değerlere değer veren hekim yetiştirmek Hasta memnuniyetini arttırmak Servis elemanlarının eğitimi

35 Hedefler 5 yıllık hedefler
Yurtdışındaki kurumlarla iletişimin ve yurtdışı yayın sayısının artırılması, sürekliliğinin sağlanması Öğretim elemanı başına düşen yurt dışı yayın sayısının arttırılması Mezunlarla iletişimin daha da güçlendirilmesi Ülke sağlık politikalarına katkıda bulunmak Bilim insanı yetiştirmeye katkıda bulunma Teknoloji geliştirmeye yönelik araştırmalar Araştırma projelerinin sayısını arttırmak Yıllık ameliyat sayısının arttırılması Yeni Hastanenin biran önce bitirilip hizmete açılması Poliklinik hizmetlerinin iyileştirilmesi Klinik ilgi alanlarına göre alt gruplara ayrılma


"Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları