Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter 2: Using Data.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter 2: Using Data."— Sunum transkripti:

1 Chapter 2: Using Data

2 Değişkenleri Tanımlamak
Sabit Program derlendikten sonra değiştirilemez. Değişken Bilgisayar belleğinde adlandırılmış bir konuma farklı zaman noktalarında farklı değerler tutabilir. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

3 Tablo 2-1 : C# veri türleri
Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

4 Değişkenleri Tanımlamak
Değişken tanımlanması Değişkenin adını ve depolandığı değeri gösteren ifade Örneğin: int myAge = 25; Aynı türden birden fazla değişken tanımlayabilirsiniz Farklı satırlarda , ayrı açıklamalarda Aynı türde iki değişkeni tek cümlede tanımlayabilirsiniz. Türü bir kez kullanarak farklı değişkenleri virgül koyarak tanımlayabilirsiniz. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

5 Değişken Değerlerinin Gösterilmesi
Şekil 2-1 : Değişkenin değerini gösteren program Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

6 Değişken Değerlerinin Gösterilmesi
Şekil 2-2 : DisplaySomeMoney programının çıktısı Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

7 Değişken Değerlerinin Gösterilmesi
Şekil 2-3 : Diziyi ve değişken değerini gösteren bir program Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

8 Değişken Değerlerinin Gösterilmesi
Şekil 2-4 : DisplaySomeMoney2 programının çıktısı Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

9 Değişken Değerlerinin Gösterilmesi
String (dizi) formatı İsteğe bağlı olarak sabit metin içeren karakter dizisidir. Değişken değerleri bir yada birden fazla format öğeleri veya yer tutucuları içerir. Yer tutucu Dizinin takip ettiği listedeki istenen değişkenin konumu içinde sayı bulunan çift ayıraç { } ile gösterilir. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

10 Değişken Değerlerinin Gösterilmesi
Şekil 2-5 : String formatını kullanma Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

11 Değişken Değerlerinin Gösterilmesi
Şekil 2-6 : String formatı kullanılarak elde edilen çıktı Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

12 Değişken Değerlerinin Gösterilmesi
Çıktı biçimlendirilmesi Console.WriteLine("{0, 5}", 4); Console.WriteLine("{0, 5}", 56); Console.WriteLine("{0, 5}", 789); Console.WriteLine("{0, -8}{1, -8}", "Richard", "Lee"); Console.WriteLine("{0, -8}{1, -8}", "Marcia", "Parker"); Console.WriteLine("{0, -8}{1, -8}", "Ed", "Tompkins"); Dizileri (+) işareti kullanarak bitiştirmek Console.WriteLine("Concatenated " + "string"); Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

13 Değişken Değerlerinin Gösterilmesi
Şekil 2-9 : Alan boyutlarını kullanarak farklı sayıların basamak değerlerini göstermek Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

14 Integral Veri Türleri Kullanma
Tüm sayıları depolayan türdür byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long, ulong, and char int türü değişkenleri Tamsayı depolar Daha kısa tamsayı türleri byte, sbyte (diğer adıyla işaretli byte), short (kısa int), or ushort (işaretsiz kısa int) Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

15 Kayan Noktalı Veri Türleri Kullanma
Kayan noktalı sayılar Ondalık pozisyonlar içerirler Kayan noktalı veri türleri float 7 basamağa kadar tutabilir double 15-16 basamağa kadar tutabilir decimal Küçük aralıklarla 29 basamağa kadar tutabilir Mali ve finansal hesaplamalar için uygundur. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

16 Aritmetik Operatörler Kullanma
İkili operatörler İki değer kullanırlar (işlenen) Operatör önceliği Kurallar matematiksel ifadelerin değerlendirilmesi sonucu belirlenir Çarpma , bölme ve kalan alma işlemleri , toplama ve çıkarma işlemlerine göre işlem önceliğine sahiptir. Parantez koyarak işlem önceliğini değiştirebilirsiniz. İfadelerin değerlendirilmesi soldan sağa doğrudur. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

17 Aritmetik Operatörler Kullanma
Tablo 2-3 : İkili aritmetik operatörler Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

18 Kısayol Aritmetik Operatörler Kullanma
Ekleme ve atama operatörü Örneğin: bankBal += bankBal * interestRate; Vartasyonlar: –=, *=, /=, and %= Önceden artırma operatörü Örneğin: ++someValue; Sonradan artırma operatörü Örneğin: someValue++; Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

19 Kısayol Aritmetik Operatörler Kullanma
Tekli Operatör Sadece bir değer alır (örneğin; –123) Azaltma operatörü(--) Önceden yada sonradan eklenebilir Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition 19

20 bool Veri Türü Kullanma
Boolean değişkeni İki değişkenden sadece birisini alır ; doğru yada yanlış Boolean değişkeni tür olarak bool şeklinde tanımlanır. Karşılaştırma operatörü İki öğeyi karşılaştırır. Karşılaştırma işareti içeren operatör Boolean değeri olarak geri döner. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

21 bool Veri Türü Kullanma
Tablo 2-4 : Karşılaştırma operatörleri Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

22 bool Veri Türü Kullanma
// Example using a bool data type and a comparison // operator bool employeeWorkedOvertime = hoursWorked > 40; if (employeeWorkedOvertime) { // Code to calculate overtime goes here } Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

23 Sayısal Dönüşüm Türünün Anlaşılması
İstemsiz (implicit) dönüşüm Bir değer yüksek öncelikli bir türe atanmışsa otomatik dönüşüm oluşur. Örneğin: aDouble = anInt; İstemli (Explicit) dönüşüm İstenen dönüştürme türünü parantez içinde değişkenin önüne yerleştirerek sabit dönüşüm oluşur. Örneğin: anInt = (int)aDouble; Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

24 char Veri Türü Kullanma
Herhangi bir Unicode karakterini tutabilir Sabit değerler için tek tırnak işareti kullanılır (örneğin; 'A') Çıkış sırası Bir karakter çifti depolar Ters eğik çizgi ile başlar Sembollerin çifti tek bir karakteri temsil eder. Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

25 char Veri Türü Kullanma
Tablo 2-5 : Ortak çıkış sırası Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

26 string Veri Türleri Kullanma
Karakter serisi tutar. Değerler çift tırnak içinde ifade edilir. Dizilerin karşılaştırılması == and != kullanımı Equals() metodu, Compare() metodu, and CompareTo() metodu kullanımı Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

27 string Veri Türleri Kullanma
Şekil 2-15 : İki diziyi ( == ) operatörü kullanarak karşılaştıran program Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

28 Şekil 2-17 : Üç metot kullanarak iki diziyi karşılaştıran program
Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

29 string Veri Türleri Kullanma
Length özelliğini kullanarak dizinin uzunluğunu hesaplama Örneğin: string aString = "How long is this string?"; Console.WriteLine("{0} It is {1} characters long.", aString, aString.Length); Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

30 string Veri Türleri Kullanma
Substring() metodunu kullanarak bir dizinin başlangıç noktasından belirli bir uzunluğu ayıklamak Şekil 2-19 : Substring ( ) metodunun kullanımı Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

31 Sabit İsim Tanımlama Sabit isimli
Basitçe sabit olarak adlandırılır. Tanımlayıcının içerikleri değiştirilemez. Const anahtar kelimesi kullanılır Programcılar genellikle okunabilirlik için sabit değerlerin tamamını büyük harfle yada alttan tire koyarak kullanırlar. Kendi kendine tanım (self-documenting) ifadesi Program yorumu olmadan kolay anlaşılması için Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

32 Konsol Kabul Girişi Interaktif program Console.ReadLine() methodu
Kullanıcı girişi olan programdır Console.ReadLine() methodu Klavyeden kullanıcı girişini kabul eder. Kullanıcının “Enter” tuşuna basana kadar klavye girişini kabul eder. Karakterler string(dizi)olarak atanabilir. Giriş dizisini doğru türe dönüştürmek için dönüştürme yöntemi kullanmanız gerekir Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

33 Konsol Kabul Girişi Şekil 2-20 : InteractiveSalesTax programı
Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

34 Tablo 2-6 : Seçilen dönüştürücü sınıf metotları
Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

35 Sıra Sende Etkinlikleri keşfedin : Değişken tanımlama ve kullanma
Aritmetiğin gösterilmesi Boolean değerleriyle çalışma Çıkış sırası kullanma Kullanıcı girişi kabul eden program yazma Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition


"Chapter 2: Using Data." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları