Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter 2: Using Data. Değişkenleri Tanımlamak Sabit – Program derlendikten sonra değiştirilemez. Değişken – Bilgisayar belleğinde adlandırılmış bir konuma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter 2: Using Data. Değişkenleri Tanımlamak Sabit – Program derlendikten sonra değiştirilemez. Değişken – Bilgisayar belleğinde adlandırılmış bir konuma."— Sunum transkripti:

1 Chapter 2: Using Data

2 Değişkenleri Tanımlamak Sabit – Program derlendikten sonra değiştirilemez. Değişken – Bilgisayar belleğinde adlandırılmış bir konuma farklı zaman noktalarında farklı değerler tutabilir. 2Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

3 3 Tablo 2-1 : C# veri türleri

4 Değişkenleri Tanımlamak Değişken tanımlanması – Değişkenin adını ve depolandığı değeri gösteren ifade – Örneğin: int myAge = 25; Aynı türden birden fazla değişken tanımlayabilirsiniz – Farklı satırlarda, ayrı açıklamalarda Aynı türde iki değişkeni tek cümlede tanımlayabilirsiniz. – Türü bir kez kullanarak farklı değişkenleri virgül koyarak tanımlayabilirsiniz. 4Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

5 Değişken Değerlerinin Gösterilmesi 5Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 2-1 : Değişkenin değerini gösteren program

6 Değişken Değerlerinin Gösterilmesi 6Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 2-2 : DisplaySomeMoney programının çıktısı

7 Değişken Değerlerinin Gösterilmesi 7Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 2-3 : Diziyi ve değişken değerini gösteren bir program

8 Değişken Değerlerinin Gösterilmesi 8Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 2-4 : DisplaySomeMoney2 programının çıktısı

9 Değişken Değerlerinin Gösterilmesi String (dizi) formatı – İsteğe bağlı olarak sabit metin içeren karakter dizisidir. – Değişken değerleri bir yada birden fazla format öğeleri veya yer tutucuları içerir. Yer tutucu – Dizinin takip ettiği listedeki istenen değişkenin konumu içinde sayı bulunan çift ayıraç { } ile gösterilir. 9Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

10 Değişken Değerlerinin Gösterilmesi 10Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 2-5 : String formatını kullanma

11 Değişken Değerlerinin Gösterilmesi 11Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 2-6 : String formatı kullanılarak elde edilen çıktı

12 Değişken Değerlerinin Gösterilmesi Çıktı biçimlendirilmesi Console.WriteLine("{0, 5}", 4); Console.WriteLine("{0, 5}", 56); Console.WriteLine("{0, 5}", 789); Console.WriteLine("{0, -8}{1, -8}", "Richard", "Lee"); Console.WriteLine("{0, -8}{1, -8}", "Marcia", "Parker"); Console.WriteLine("{0, -8}{1, -8}", "Ed", "Tompkins"); Dizileri (+) işareti kullanarak bitiştirmek Console.WriteLine("Concatenated " + "string"); 12Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

13 Değişken Değerlerinin Gösterilmesi 13Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 2-9 : Alan boyutlarını kullanarak farklı sayıların basamak değerlerini göstermek

14 Integral Veri Türleri Kullanma Integral veri türleri Tüm sayıları depolayan türdür – byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long, ulong, and char int türü değişkenleri – Tamsayı depolar Daha kısa tamsayı türleri – byte, sbyte (diğer adıyla işaretli byte), short (kısa int ), or ushort (işaretsiz kısa int ) 14Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

15 Kayan Noktalı Veri Türleri Kullanma Kayan noktalı sayılar – Ondalık pozisyonlar içerirler Kayan noktalı veri türleri – float 7 basamağa kadar tutabilir – double 15-16 basamağa kadar tutabilir – decimal Küçük aralıklarla 29 basamağa kadar tutabilir Mali ve finansal hesaplamalar için uygundur. 15Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

16 Aritmetik Operatörler Kullanma İkili operatörler – İki değer kullanırlar (işlenen) Operatör önceliği – Kurallar matematiksel ifadelerin değerlendirilmesi sonucu belirlenir – Çarpma, bölme ve kalan alma işlemleri, toplama ve çıkarma işlemlerine göre işlem önceliğine sahiptir. – Parantez koyarak işlem önceliğini değiştirebilirsiniz. – İfadelerin değerlendirilmesi soldan sağa doğrudur. 16Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

17 Aritmetik Operatörler Kullanma 17Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Tablo 2-3 : İkili aritmetik operatörler

18 Kısayol Aritmetik Operatörler Kullanma Ekleme ve atama operatörü – Örneğin: bankBal += bankBal * interestRate; – Vartasyonlar : –=, *=, /=, and %= Önceden artırma operatörü – Örneğin: ++someValue; Sonradan artırma operatörü – Örneğin: someValue++; 18Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

19 Kısayol Aritmetik Operatörler Kullanma Tekli Operatör – Sadece bir değer alır (örneğin; –123) Azaltma operatörü(--) – Önceden yada sonradan eklenebilir 19

20 bool Veri Türü Kullanma Boolean değişkeni – İki değişkenden sadece birisini alır ; doğru yada yanlış – Boolean değişkeni tür olarak bool şeklinde tanımlanır. Karşılaştırma operatörü – İki öğeyi karşılaştırır. – Karşılaştırma işareti içeren operatör Boolean değeri olarak geri döner. 20Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

21 bool Veri Türü Kullanma 21Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Tablo 2-4 : Karşılaştırma operatörleri

22 bool Veri Türü Kullanma // Example using a bool data type and a comparison // operator bool employeeWorkedOvertime = hoursWorked > 40; if (employeeWorkedOvertime) { // Code to calculate overtime goes here } 22Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

23 Sayısal Dönüşüm Türünün Anlaşılması İstemsiz (implicit) dönüşüm – Bir değer yüksek öncelikli bir türe atanmışsa otomatik dönüşüm oluşur. – Örneğin: aDouble = anInt; İstemli (Explicit) dönüşüm – İstenen dönüştürme türünü parantez içinde değişkenin önüne yerleştirerek sabit dönüşüm oluşur. – Örneğin: anInt = (int)aDouble; 23Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

24 char Veri Türü Kullanma char veri türü – Herhangi bir Unicode karakterini tutabilir Sabit değerler için tek tırnak işareti kullanılır (örneğin; ' A ') Çıkış sırası – Bir karakter çifti depolar – Ters eğik çizgi ile başlar – Sembollerin çifti tek bir karakteri temsil eder. 24Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

25 char Veri Türü Kullanma 25Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Tablo 2-5 : Ortak çıkış sırası

26 string Veri Türleri Kullanma string veri türü – Karakter serisi tutar. Değerler çift tırnak içinde ifade edilir. Dizilerin karşılaştırılması – == and != kullanımı – Equals() metodu, Compare() metodu, and CompareTo() metodu kullanımı 26Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

27 string Veri Türleri Kullanma 27Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 2-15 : İki diziyi ( == ) operatörü kullanarak karşılaştıran program

28 28Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 2-17 : Üç metot kullanarak iki diziyi karşılaştıran program

29 string Veri Türleri Kullanma Length özelliğini kullanarak dizinin uzunluğunu hesaplama – Örneğin: string aString = "How long is this string?"; Console.WriteLine("{0} It is {1} characters long.", aString, aString.Length); 29Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

30 Substring() metodunu kullanarak bir dizinin başlangıç noktasından belirli bir uzunluğu ayıklamak 30Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition string Veri Türleri Kullanma Şekil 2-19 : Substring ( ) metodunun kullanımı

31 Sabit İsim Tanımlama Sabit isimli – Basitçe sabit olarak adlandırılır. – Tanımlayıcının içerikleri değiştirilemez. – Const anahtar kelimesi kullanılır Programcılar genellikle okunabilirlik için sabit değerlerin tamamını büyük harfle yada alttan tire koyarak kullanırlar. Kendi kendine tanım (self-documenting) ifadesi – Program yorumu olmadan kolay anlaşılması için 31Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

32 Konsol Kabul Girişi Interaktif program – Kullanıcı girişi olan programdır Console.ReadLine() methodu – Klavyeden kullanıcı girişini kabul eder. – Kullanıcının “Enter” tuşuna basana kadar klavye girişini kabul eder. – Karakterler string(dizi) olarak atanabilir. – Giriş dizisini doğru türe dönüştürmek için dönüştürme yöntemi kullanmanız gerekir 32Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition

33 Konsol Kabul Girişi 33Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Şekil 2-20 : InteractiveSalesTax programı

34 34Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition Tablo 2-6 : Seçilen dönüştürücü sınıf metotları

35 Sıra Sende Etkinlikleri keşfedin : – Değişken tanımlama ve kullanma – Aritmetiğin gösterilmesi – Boolean değerleriyle çalışma – Çıkış sırası kullanma – Kullanıcı girişi kabul eden program yazma 35Microsoft Visual C# 2012, Fifth Edition


"Chapter 2: Using Data. Değişkenleri Tanımlamak Sabit – Program derlendikten sonra değiştirilemez. Değişken – Bilgisayar belleğinde adlandırılmış bir konuma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları