Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ
ISLT318-Hafta1 Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318

2 Tanışalım Prof. Dr. Atilla Elçi, Elektrik-Elektronik Müh. Böl.,
Ofis: Mühendislik Fakültesi 3. Kat; Tlf.: Cep: e-posta: Özgeçmişim OİBS’de var. Ayrıca: SIN’13: SIN’13 LinkedIn: SIN’13 FB: IGI CRYPSIS Book: Springer Book: Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318

3 Konular Detaylı İçerik Önerilen Kaynak
Hafta Detaylı İçerik Önerilen Kaynak Hafta 1 Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik 1:s9-44, 2:1 Hafta 2 Yenilik Süreci 1:s91-111, 2:2 Hafta 3 Yenilik Kuramları 1:s44-64, 2:5 Hafta 4 Yenilik Planlaması 1:s , 2:3, 2:8 Hafta 5 Strateji ve Yenilik 1:s , 2:4 Hafta 6 Ar-Ge Yönetimi 1:s , 2:6 Hafta 7 Yeniliğin İktisadi Boyutu 1:s , 1:s , 2:11 Hafta 8 Ara Sınav Hafta 9 Yeni Ürünler 1:s , 1:s31-43, 2:9 Hafta 10 Faaliyet Stratejileri ve Yenilik 1:s , 2:7 Hafta 11 Ürün ve Süreç Yenilikçiliği 1:s40-41, 2:2, 4:4.5 Hafta 12 Teknoloji Yönetimi 5:3 Hafta 13 Bilişim-İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler 5:4 Hafta 14 Küresel Değişim 1:s , 3 Hafta 15 Etik Değerler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3:XI Hafta 16 Dönem Sonu Sınavı Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318

4 Önerilen Kaynaklar Anahtar: 1:s9-40, 2:1 => Uzkurt’ta sayfalar 9 ile 40 arası => ve/ya, Tidd & Bessant’da Konu 1. Not: Tidd & Bessant’ın beşinci sürümü Nisan ayında çıkacağından mevcut dördüncü sürümünü almayınız. Kullanmak isteyenler yarı fiyatına olan e-kitabı edinebilir ve ister çevrimiçi isterse Wiley CourseSmart’ ile İnternete bağlanmadan okuyabilir. Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318

5 Kaynaklar Ders Kitabı:
Uzkurt, Cevahir, Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2008, ISBN: (14 TL) Önerilen Kaynaklar: Tidd, J. & Bessant, J., Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 2009, John Wiley & Sons. E-Kitap (£26.40): Betz, Frederick., Teknolojik Yenilik Yönetimi – Değişimle Gelen Rekabet Avantajı, (2003 sürümünden çeviren Pınar Güran), TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları no:339, Ankara, ISBN: (20 TL) Top, Seyfi, İşletmelerde Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi, Beta Basım Yayım, İstanbul, ISBN: Tekin, Mahmut, Güleş Hasan K., ve Öğüt, Adem, Değişim Çağında Teknoloji Yönetimi 5. baskı, Gazi Kitabevi, 2010, ISBN: (TL 14.80) Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318

6 Dersin Tanımı Diğer ayrıntıyı OİBS’de bulacaksınız.
SORULARINIZ? GÖRÜŞLERİNİZ? Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318

7 Yenilik? Teknolojik Yenilik?
«Yenilik»ten ne anlıyorsunuz? Tanım ya da örnek veriniz. - Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318

8 Örnek 1 Arçelik Telve- Geleneksel Türk Kahvesi Pişirme Makinesi:
Tasarım dünyasının en seçkin ödüllerinden iF Tasarım Ödülü’nü kazandı. 2005 yılı «ürün tasarımı sınıfı: sanayi tasarım alanı». > kullanış kolaylığı, süreçte yenilik, otomatikleştirme. Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318

9 Örnek 2 Türkiye’nin ilk Internet üzerinden yemek siparişi portalı
Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318

10 Neden Yenilik? Vazgeçilmez İtici Güç (VİG):
Ülkenin sürdürülebilir ekonomik büyümesinde Toplumun refahı ve kalkınmasında İşletmelerin rekabetçi yapılarında.  Mikro ve makro düzeyde: Olmazsa olmaz! Yüksek Riskli bir Süreç (YRS)  Riskleri yönetmek gerekir Günümüzde Yenilik Teknoloji Odaklıdır/Desteklidir (YTO). Bu nedenle dersimizin konusu:  Teknoloji ve Yenilik Yönetimi Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318

11 Yenilik Ne Demek! İngilizce «Innovation» => Yenilik:
≈ Yeni olarak algılanan fikir, uygulama ve nesnedir (Rogers, 1995) ≈ Yeni ya da büyük ölçüde değiştirilmiş ürün, hizmet ya da sürecin … uygulanmasıdır (Oslo Kılavuzu, 2005) ≈ Girişimcilerin farklı iş ve hizmetler için bir fırsat olarak kullandıkları değişimi belirten bir araçtır (Drucker, 2001) ≈ Pazarda olmayan, maliyeti düşük ve benzersiz özelliklere sahip, müşterilerin yeni olarak algıladığı, teknoloji ile pazar bilgisinin kullanımı sonucunda ortaya çıkarılan ürün ve hizmetlerdir (Afuah, 2003) ≈ Yeni ürün ve yaratımı sürecindeki fikir üretme, teknoloji geliştirme, üretim ve pazarlama etkinliklerinin yönetiminden oluşan bir süreçtir (Trott, 2002) ≈ Yeni bir şeyler yaratmak ve onu başarılı bir biçimde pazarda uygulamama koymaktır (Ulujn & Weggeman, 2001) ≈ Bilginin ekonomik ve toplumsal yarara dönüştürülmesidir (Elçi, 2006) Nesnedir Süreçtir. Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318

12 Yeniliğin Özellikleri Nelerdir?
Yaşam kalitesini ve refah düzeyini artıran bir araçtır Kullananların yaşamında değişiklik yaratan bir araçtır Bir süreçtir ve süreklidir Ekonomik ve toplumsal yarar yaratan bir değerdir Önemli rekabet araçlarından biridir Kültürel bir ortamın ürünüdür Problem çözme sürecidir İşlevler arası bütünleşmenin bir ürünüdür Çevreye uyma ve bütünleşmenin aracıdır Yayılmacı niteliktedir Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318

13 Yenilik Örnekleri? ? Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318

14 Yenilikle İlişkili Kavramlar
Buluş (icat) Yaratıcılık Girişimcilik Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318

15 Yenilik Çeşitleri Köktenci, artımsal ve yapısal yenilikler
Köktenci yenilikler ve büyüme ilişkisi Yıkıcı ve destekleyici yenilikler Ürün, hizmet ve süreç yenilikleri Teknolojik ve teknolojik olmayan yenlikler Toplumsal yenilikler Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318

16 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması
TÜBİTAK >>Üniversite Düzeyi Ödüller: Tematik Alan Derecesi: Birinci: 10 KTL İkinci: 7.5 KTL Üçüncü: 5 KTL. Birinci aşamayı geçenler: 1 KTL Tematik Alanlar: Genel: Tüm sektörlere yönelik yenilikçi uygulama fikirleri Teknoloji: Yenilikçi ve teknoloji tabanlı olmak koşuluyla her konuda ve diledikleri sektöre yönelik olarak proje teklif edilebilir. Başvurular: 25/2 – 29/3/’13: Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, YNT 514

17 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması
TÜBİTAK >>Üniversite Düzeyi Ödüller: Tematik Alan Derecesi: Birinci: 10 KTL İkinci: 7.5 KTL Üçüncü: 5 KTL. Birinci aşamayı geçenler: 1 KTL Tematik Alanlar: Genel: Tüm sektörlere yönelik yenilikçi uygulama fikirleri Teknoloji: Yenilikçi ve teknoloji tabanlı olmak koşuluyla her konuda ve diledikleri sektöre yönelik olarak proje teklif edilebilir. Başvurular: 25/2 – 29/3/’13: Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, YNT 514

18 Ders Projesi: TÜBİTAK 2238 Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’na katılmak üzere En çok 3 kişilik bir takım oluşturun. Proje fikri bulup hazırlanın. Proje önerisi hazırlamanıza yardımcı olacağım. TÜBİTAK’a yüklediğiniz projelerde anlamlı bir rolü olan her öğrencim bu dersten en az CC notu alacaktır. Birinci aşamayı geçen öğrencilerim en az BB notu alacaktır. TÜBİTAK’tan bin TL ödül de cabası! Bu ders projesi isteğe bağlıdır, ancak size hararetle öneririm. İstekli olanların ortak çalışma ve iletişimlerini kolaylaştırmak için altında bir site açtım. Proje önerisi getirenlere erişim hakkı vereceğim. Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318

19 Bağlantılar Kendin Yap! TÜBİTAK, 2012 İnovasyon Fuarı’ndaydı.
İnovasyon Türkiye 2013: 24-27 Ekim 2013, İstanbul Fuar Merkezi. Ankara Üniv. Uzaktan eğitim Merkezi 11 Şubat – 3 Mart arasında «Teknoloji, Yaratıcılık ve Fikrii Mülkiyet e- Öğrenim Sertifika Programı» düzenledi: 3 haftada 40 saat çevrimiçi eğitim verildi. Bakınız. Bilginiz için: TÜBİTAK BİDEB’in öğrencilere verdiği burs ve destek programları hakkında e-posta ile sürekli almak için şu adreste kayıt olun. Aksaray Üniv., İşletme Bölümü, ISLT 318


"ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları