Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YONT171 Bilgi Teknolojilerine Giriş I

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YONT171 Bilgi Teknolojilerine Giriş I"— Sunum transkripti:

1 YONT171 Bilgi Teknolojilerine Giriş I
Ünite 8: İşlem Tabloları YONT 171, Bilgi Teknolojilerine Giriş I © Güz , Nevin Seyyah, Tüm hakları saklıdır, Ders notları 2011.

2 İşlem Tablosunu Tanıyalım
İşlem tablosu aslında bilgisayar ortamında yaratılan elektronik bir çalışma sayfasıdır. İşlem tabloları verilerin sunulması, düzenlenmesi, işlenmesi ve grafik biçiminde sunulması amacıyla kullanılır.

3 İşlem Tablosunu Tanıyalım
İşlem tablosu sonuçları farklı şekilde sunulabilir mi? İşlem tabloları; Farklı türdeki verileri anlamlı parçalara ayırmamıza, Birbirleriyle olan ilişkilerini tablo ya da grafik halinde sunmamıza, Bu verileri farklı biçimlerde işlememize, Sonuçları yorumlamamıza, Doğru kararlar almamıza, yardımcı olur.

4 İşlem Tablosuna İlişkin Temel Kavramlar
Herhangi bir işlem tablosunu açtığımızda karşımıza satır ve sütunların oluşturduğu bir tablo gelir. Bu tablonun sütunları soldan sağa, alfabenin harfleri ile (A, B,C,D, ....Y, Z, AA, AB, AC, ....ZY, ZZ) adlandırılır. Hücre Nedir? satır ve sütunların kesişmesi ile oluşan dikdörtgen kutucuklara hücre adı verilir. Her hücre kendisini oluşturan sütun ve satıra bağlı olarak bir adres alır. Örneğin; ilk sütun ve ilk satırın oluşturduğu hücrenin adresi A1; üçüncü sütun ve dördüncü satırın oluşturduğu hücreninki ise C4 olur.

5 İşlem Tablosuna İlişkin Temel Kavramlar
Aktif hücre nedir? İşlem tablosuna girilmek istenen veriler hücrelere yazılır. Ancak öncellikle bilgilerin yazılacağı hücrenin aktif hale getirilmesi gerekmektedir. İşlem tablosu ilk açıldığında A1 hücresi aktiftir. Aktif olduğunu diğer hücreler göre daha kalın çizgilerle belirlenmiş olduğundan anlayabiliriz.

6 İşlem Tablosuna İlişkin Temel Kavramlar
Aktif hücre nasıl değiştirilebilir? Aktif hücreyi değiştirmek için ya klavyedeki yön tuşlarını kullanırız ya da fare yardımıyla imleci istediğiniz hücrenin üstüne tıklayarak aktif hale getirebiliriz. İşlem tablosundaki hücrelere kaç tip veri girilebilir? İşlem tablosundaki hücrelere üç ayrı veri girilebilir. Değerler: Rakam, tarih gibi sayılar için Etiketler: Aylar, dolar kuru, değişim % kavramları gibi Formüller: Tablodaki verileri kullanarak hesaplama yapmak amacıyla Ayrıca Fonksiyonlar da hesaplama yapmak için kullanılır. (TOPLA, ORTALAMA)

7 İşlem Tablosuna İlişkin Temel Kavramlar
İŞLEM TABLOSUNA YAZILAN BİR FORMÜLÜ BAŞKA BİR HÜCREYE KOPYALAMAK İÇİN: 1.adım: Formülün yazılı olduğu hücre seçilir. 2.adım: Düzen (Edit) menüsünden Kopyala (Copy) komutuna tıklanır. 3.adım: Formülün yapıştırılacağı hücre seçilir. 4.adım: Düzen menüsünden Yapıştır(Paste) komutuna tıklanır.

8 İşlem Tablosuna İlişkin Temel Kavramlar
ÇALIŞMA KİTABİ VE ÇALIŞMA SAYFASI NEDİR? İşlem tablosu ile yarattığımız dosyalara genelde çalışma kitabı adı verilir. Çalışma sayfası ise verileri girdiğimiz hesaplama ve işlemleri yaptığımız satır ve sütunların oluşmuş alanıdır. Çalışma kitabı bu anlamda çeşitli çalışma sayfalarını birbirine bağlayan bir cilt olarak düşünebilir. Örneğin Excel çalışma kitabı üç çalışma sayfası ile açılır ve her bir çalışma sayfası satır, 256 sütun ve hücreden oluşur.

9 İşlem Tablolarını Kullanmak
Excel programı öğeleri Excel menüleri, Ad kutusu, Formül çubuğu, Tümünü seç kutusu, Sütun başlığı, Satır başlığı, Hücre belirteci ve Sayfa sekmeleri olarak sayılabilir.

10 İşlem Tablolarını Kullanmak
Standart Araç Çubuğu 1.Otomatik Toplama: TOPLA (SUM) fonksiyonu kısa yoludur. Sayıları toplar. 2.Fonksiyon ekle: Fonksiyon ekleme iletişim kutusunu açar. 3.Artan Sıralama: Etiket türü verileri alfabetik sırada, sayıları küçükten büyüğe, tarihleri önceki tarihlerden yakın tarihe doğru sıralar. 4.Azalan Sıralama: Etiket türü verileri alfabetik sıranın tersi bir sırada, sayıları büyükten küçüğe, tarihleri yakın tarihten daha öncekilere doğru sıralar. 5.Grafik sihirbazı: Grafikler yaratmak için yararlanılan iletişim kutusunu açar. 6.Çizim: Çizim araç çubuğunun görünmesini ya da saklanmasını sağlar. 7.Yakınlaştır: Çalışma sayfasının daha yakın ya da daha uzak görünmesini sağlar.

11 İşlem Tablolarını Kullanmak
Biçimlendirme Araç Çubuğu 8.Birleştir ve ortala: Bitişik durumdaki hücreleri birleştirerek tek bir hücre haline getirir. 9.Para biçimi: Seçilen değerlerin bir para biçiminde sunulmasını sağlar. İstenilen para biriminin kısaltmasını ekler. 10.Oran biçimi: Seçilen değerlerin oran biçiminde sunulmasını sağlar. Yüzde(%) işaretini ekler. 11.Virgül biçimi: Seçilen değerlerin sunumunda virgül ekler (örneğin 2,000 ya da vb) 12.Ondalık değerleri artırma ya da azaltma: Seçilen değerlerin sonuna her seferinde bir sıfır ekler ya da siler

12 Veri Girmek ve Biçimlendirmek
Excel’de işlem tablosuna yeni bir satır nasıl eklenebilir? Excel’de satır eklemek istediğiniz yere örneğin çalışmakta olduğunuz sayfada 3 numaralı satırın üzerine gelip, Ekle(Insert) menüsünden Satır(Rows) komutunu seçtiğinizde Excel 3. satır ve altındakileri bir alt satıra iterek boş bir satır açar. Excel’de işlem tablosuna yeni bir sütun nasıl eklenebilir? Çalışma sayfasına sütun eklemek için satır ekleme işlemine benzer bir işlem yapmanız gerekir. Ekle(Insert) menüsünden Sütun(Columns) komutunu seçtiğinizde seçtiğiniz sütunu ve diğerlerini sağa kaydırarak boş bir sütun ekler. Hücrelerdeki verilerin rengini değiştirmek için ne yapmalıyız? Rengini değiştirmek istediğiniz hücreleri seçip Biçimlendirme(Formatting) araç çubuğundaki Yazı Tipi Rengi (Font Color) düğmesine tıklayarak istediğiniz yazı rengini seçebilirsiniz.

13 Hesaplamak Formül ya da fonksiyonların başına eşittir (=) işareti konulmadığında Excel etiket olarak algılar. Formül ya da fonksiyonlar eşittir (=) ile başlamalıdır. Ayrıca parantezlere de dikkat edilmelidir. Sayı aralığı yan yana ya da alt alta gelmiş hücrelerin oluşturduğu dizindir. Başlangıç ve bitiş hücre adresleri arasına iki nokta üst üste (:) konulur. İşlem tablosundaki bir değeri değiştirdiğimizde, işlem tablosu kendiliğinden bu değerle ilgili yaptığımız tüm hesaplamaları günceller.

14 Grafik Oluşturmak Excel’de tablo olarak hazırlanan her verinin grafik biçiminde sunulması mümkündür. Veriler seçilir, Grafik sihirbazı tıklanır, Grafik türü seçilir, İstenilen tür belirlenir ve ileri düğmesi tıklanır.


"YONT171 Bilgi Teknolojilerine Giriş I" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları