Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORULAR 1-Hastanın evresi ? 2- Tedavi öneriniz?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORULAR 1-Hastanın evresi ? 2- Tedavi öneriniz?"— Sunum transkripti:

1 SORULAR 1-Hastanın evresi ? 2- Tedavi öneriniz?
61 yaşındaki erkek hasta Sağ omuz ağrısı Üst batın, beyin BT ve kemik sintigrafisi olağan Bronkoskopi normal TTİİA  skuamöz hüc. CA SORULAR 1-Hastanın evresi ? 2- Tedavi öneriniz?

2 Hastanın evresi ? Evre IIIA (T3N1M0) Tedavi: Cerrahi

3 SORULAR 1-Hastanın evresi ? 2- Tedavi öneriniz?
56 yaşındaki erkek hasta Halsizlik, şişkinlik Bronkoskopi: Sağ orta lob TM Mediastinal LAP yok Bx  adenokarsinom ECOG:1 SORULAR 1-Hastanın evresi ? 2- Tedavi öneriniz?

4 Hastanın evresi ? Evre IV (T2N0M1) Kc met Tedavi: Kemoterapi

5 1-Evreleme için ne önerirsiniz?
63 yaşındaki erkek hasta Hemoptizi Bronkoskopi: Sağ üst lob TM; Bx  adenokarsinom Uzak metastaz saptanmadı, SFT olağan SORULAR 1-Evreleme için ne önerirsiniz?

6 Mediastinoskopi 2 R ve 4R LAP SORULAR 1-Hastanın evresi ? 2- Tedavi öneriniz?

7 Hastanın evresi ? Evre IIIA (T2N2M0) (Bulky N2) Tedavi: KT+RT

8 SORULAR 1-Hastanın evresi ? 2- Tedavi öneriniz?
58 yaşındaki erkek hasta Ses kısıklığı Bronkoskopi: Sol üst lob TM; Bx  büyük hücreli Uzak metastaz saptanmadı, SFT olağan SORULAR 1-Hastanın evresi ? 2- Tedavi öneriniz?

9 Hastanın evresi ? Evre IIIB (T4N2M0) Tedavi: KT+RT

10 47 yaşındaki erkek hasta Hemoptizi Bronkoskopi: Olağan, TBİİ: Küçük hücreli CA Uzak metastaz saptanmadı, SFT olağan SORULAR 1-Hastanın evresi ? 2- Tedavi öneriniz?

11 Hastanın evresi: Sınırlı hastalık
Evre IIIB (T3N3M0) Tedavi: Eş zamanlı KT+RT

12 47 yaşındaki erkek hasta Sağ omuz ve kol ağrısı sağ el parmak kaslarında atrofi Sağda horner send Bronkoskopi: Olağan, transkarinal İİA: KHDAK Uzak metastaz saptanmadı, SFT olağan Evre? Yaklaşım öneriniz?

13 Hastanın evresi: Evre IIIB (T4N2M0)
Tedavi: Eş zamanlı KT+RT

14 ÖNERİNİZ? 52 yaşında erkek, yaygın evre KHAK 2 kür KT  kısmi yanıt
52 yaşında erkek, yaygın evre KHAK 2 kür KT  kısmi yanıt 2. kür KT’den 10 gün sonra ateş, nötrofil 200 /mm3 ÖNERİNİZ?

15 Sefepim 2x2 g başlanıyor 2 gün sonra ateş düşüyor Nötr:400

16 ÖNERİNİZ? Tedavinin 7 günü ateş yok, GD iyi F Bakı: Sol allta raller
Tedavinin 7 günü ateş yok, GD iyi F Bakı: Sol allta raller Nötrofil 4.500 ÖNERİNİZ?

17 51 yaşındaki erkek hasta ÖNERİNİZ?
Yakınma yok, eski film yok, sigara (+) Kontrol amaçlı X Ray: sağda nodul Bronkoskopi: Olağan SFT olağan, PET yanda Second, Bronchoalveolar carcinoma, PET is negative ÖNERİNİZ?

18 Torakotomi Frozen: malign Sağ üst lobektomi Patoloji: BAC
(PET: negatif) Second, Bronchoalveolar carcinoma, PET is negative

19 48 yaşındaki erkek hasta Öksürük Bronkoskopi: sağ orta lob TM
Biopsi: KHDAK Batın, beyin BT ve kemik scan: N ÖNERİNİZ?

20 Meadiastinoskopi: 4R KHDAK
Evre ve yaklaşım?

21 PET ya da mediastinoskopi
Neoadjuvant 2-3 kür KT PET ya da mediastinoskopi N0  Cerrahi

22 Hastanın evresi ? 56 yaşındaki erkek hasta Evre IB Evre IIA Evre IIB
Mediastende LAP yok Üst batın, beyin BT ve kemik sintigrafisi olağan Bronkoskopi: sol üst lob bronş ağzında tm Biopsi KHDAK Hastanın evresi ? Evre IB Evre IIA Evre IIB Evre IIIA Evre IIIB

23 61 yaşındaki erkek hasta Hastanın evresi ? Evre IB (T2N0M0) Evre IIA
Mediastende LAP yok Üst batın, beyin BT ve kemik sintigrafisi olağan Bronkoskopi: sol üst lob bronş ağzında tm Biopsi KHDAK Hastanın evresi ? Evre IB (T2N0M0) Evre IIA Evre IIB Evre IIIA Evre IIIB

24 58 yaşındaki erkek hasta Öksürük Bronkoskopi: Olağan; TTİİA: KHDAK
Batın, beyin BT ve kemik scan: N Mediastinal LAP yok SORULAR 1-Hastanın evresi ? 2- Tedavi öneriniz?

25 T4N0M0 Evre IIIB  Cerrahi

26 57 yaşında bayan hasta 5 yıl önce meme CA  Mastektomi YAKLAŞIMINIZ?
Sigara +; Öksürük, dispne YAKLAŞIMINIZ?

27 Lokal nüks yok Bronkoskopi  Adeno CA, TTF 1 + Lenfanjitik yayım Primer akc CA+ akc met Tedavi: KT

28 Yaklaşımınız? 42 yaşındaki erkek hasta Sağ omuz ve kol ağrısı
Bronkoskopi: Olağan, transkarinal İİA: KHDAK Yaklaşımınız? On this slide, you see right apical tumor and left adrenal gland metastasis CT and PET show the tumor and metastasis

29 On this slide, you see right apical tumor and left adrenal gland metastasis
CT and PET show the tumor and metastasis PET CT

30 T3N0M1 EVRE IV Palyatif RT ve KT
On this slide, you see right apical tumor and left adrenal gland metastasis CT and PET show the tumor and metastasis T3N0M1 EVRE IV Palyatif RT ve KT

31 Yaklaşımınız? 54 yaş erkek
Bronkoskopi: trakea distali sağ duvarda mukozal infiltr. ve sağ üst lob bronşu TM ile tıkalı BX: KHDAK Uzak met yok Yaklaşımınız? I am gonna show you the CT and PET scan images of a patient. On the CT scan, right hylar mass and right paratracheal lymph node On the PET scan, the mass and lymph node have activity

32 4R LAP kapsul dışı inv T2N2MO Evre IIIA İnoperabl Tedavi: KT+RT
I am gonna show you the CT and PET scan images of a patient. On the CT scan, right hylar mass and right paratracheal lymph node On the PET scan, the mass and lymph node have activity


"SORULAR 1-Hastanın evresi ? 2- Tedavi öneriniz?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları