Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CİNSEL SAĞLIK GENİTAL ENFEKSİYONLAR CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR PLANLI GEBELİK HORMONAL KONTRASEPSİYON Prof.Dr.Sermet Sağol KADIN HAST. ve DOĞUM AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CİNSEL SAĞLIK GENİTAL ENFEKSİYONLAR CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR PLANLI GEBELİK HORMONAL KONTRASEPSİYON Prof.Dr.Sermet Sağol KADIN HAST. ve DOĞUM AD."— Sunum transkripti:

1 CİNSEL SAĞLIK GENİTAL ENFEKSİYONLAR CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR PLANLI GEBELİK HORMONAL KONTRASEPSİYON Prof.Dr.Sermet Sağol KADIN HAST. ve DOĞUM AD

2 Vaginit –Servisit- Vulvit En sık karşılaşılan enfeksiyonlar: –Vulvovaginal Candidiasis –Bakterial Vaginosis (BV) –Trichomoniasis –Nedeni açıklanamayan –Gonokok / chlamydia… –HSV –Allerjik reaksiyon (kimyasal, latex, semen) –Atrofik vaginitis *Bazı olgularda MİKST ENFEKSİYONLAR

3 SEMPTOMLAR SIKLIKLA NONSPESİFİK: –Anormal miktar ve özellikte akıntı –Vulvovaginal irritasyon –Vulvar kaşıntı, yanma –Rahatsızlık veren kötü koku

4 VULVOVAGİNAL CANDİDİASİS Normal vaginal florada bulunan Candida”ların artışı ile oluşur. Cinsel yolla bulaşan hastalık olarak kabul edilmez. 80-90% etken C. albicans. –Non-albican candida

5 En sık bulgu vulvar kaşıntı Yoğun, beyaz vaginal akıntı Eritem, iritasyon, eritamötöz lezyonlar Eksternal dizüri ve dispareunia pH normal (<4.5) Whiff test negatif Fungal boyama pozitif VULVOVAGİNAL CANDİDİASİS

6 Hiçbir tedavi veya uygulama şeklinin birbirine üstünlüğü yok. % 80 ilk tedavi başarılı. Komplike olmayan olgularda tedavi ile yakınmalar 2 günde geçer. Ciddi enfeksiyonlarda 14 gün gereklidir. VULVOVAGİNAL CANDİDİASİS Tedavi

7 VULVOVAGİNAL CANDİDİASİS Tedavi “Azole” Antifungal Imidazoles – C. albicans –Miconazole, clotrimazole, butoconazole, tioconazole, Triazoles – C. albicans, C. glabrata ve tropicalis –Terconazole, fluconazole, ketoconazole –Tekrarlayan enfeksiyonda tercih edilir

8 candidin 150 mg 1 kapsül - TOPRAK 5,25 YTL candidin 150 mg 2 kapsül - TOPRAK 9,09 YTL flucan 150 mg 1 kapsül - PFIZER 10,9 YTL flucan 150 mg 2 kapsül - PFIZER 21,69 YTL flucoral 100 mg 7 kapsül - BILIM 13,17 YTL flucoral 150 mg 2 kapsül - BILIM 4,99 YTL flurit-d 150 mg 2 kapsül - ECZ.I.SANAYI 8,09 YTL flurit-g 150 mg 1 kapsül - ECZ.I.SANAYI 4,31 YTL fluzole 100 mg 7 kapsul - BIOFARMA 17,22 YTL fluzole 150 mg 1 kapsul - BIOFARMA 4,52 YTL fluzole 150 mg 2 kapsul - BIOFARMA 7,48 YTL fungan 150 mg 1 kapsül - I.E.ULAGAY 4,31 YTL fungan 150 mg 2 kapsül - I.E.ULAGAY 8,09 YTL kandizol 150 mg 1 kapsül - NOBEL 7,58 YTL kandizol 150 mg 2 kapsül - NOBEL 14,26 YTL itraspor 100 mg 4 mikropellet kapsül - ECZ.I.SANAYI 9,2 YTLcandidin 150 mg 1 kapsülTOPRAK candidin 150 mg 2 kapsülTOPRAK flucan 150 mg 1 kapsülPFIZER flucan 150 mg 2 kapsülPFIZER flucoral 100 mg 7 kapsülBILIM flucoral 150 mg 2 kapsülBILIM flurit-d 150 mg 2 kapsülECZ.I.SANAYI flurit-g 150 mg 1 kapsülECZ.I.SANAYI fluzole 100 mg 7 kapsulBIOFARMA fluzole 150 mg 1 kapsulBIOFARMA fluzole 150 mg 2 kapsulBIOFARMA fungan 150 mg 1 kapsülI.E.ULAGAY fungan 150 mg 2 kapsülI.E.ULAGAY kandizol 150 mg 1 kapsülNOBEL kandizol 150 mg 2 kapsülNOBEL itraspor 100 mg 4 mikropellet kapsül ECZ.I.SANAYI triflucan 100 mg 7 kapsül - PFIZER 43,54 YTL trizol 100 mg 7 kapsül - KOÇAK 16,52 YTL trizol 150 mg 1 kapsül - KOÇAK 5,14 YTL zolax 50 mg 7 kapsül - SANOVEL 23,29 YTL zolax 100 mg 7 kapsül - SANOVEL 34,89 YTL zolax 100 mg 14 kapsül - SANOVEL 69,50 YTL zolax 150 mg 1 kapsül - SANOVEL 8,73 YTL zolax 150 mg 2 kapsül - SANOVEL 17,39 YTL zolax 150 mg 4 kapsül - SANOVEL 34,53 YTLtriflucan 100 mg 7 kapsülPFIZER trizol 100 mg 7 kapsülKOÇAK trizol 150 mg 1 kapsülKOÇAK zolax 50 mg 7 kapsülSANOVEL zolax 100 mg 7 kapsülSANOVEL zolax 100 mg 14 kapsülSANOVEL zolax 150 mg 1 kapsülSANOVEL zolax 150 mg 2 kapsülSANOVEL zolax 150 mg 4 kapsülSANOVEL gyno-lomexin 600 mg 2 ovül - ORGANON 11,29 YTL gyno-lomexin % 2 30 gr vaj.krem - ORGANON 6,86 YTL gyno-travogen 600 mg 1 ovül - SCHERING ALMAN 6,95 YTLgyno-lomexin 600 mg 2 ovülORGANON gyno-lomexin % 2 30 gr vaj.kremORGANON gyno-travogen 600 mg 1 ovülSCHERING ALMAN

9 Yılda dört veya daha fazla semptomatik enfeksiyon Diabetes mellitus veya immunosuppression Tekrarlayan vulvovaginal candidiasis Vaginal kültür ve non-albicans araştırması Vaginal tedavi 7-14 gün Fluconazole 150 mg, oral, 3 gün ara ile iki doz İdame tedavi 6 ay –fluconazole 100-150 mg oral haftada bir; –itraconazole 400 mg ayda bir. Ciddi vulvovaginitis Vaginal tedavi 7-14 gün Fluconazole 150 mg, oral, 3 gün ara ile iki doz Non-albicans vulvovaginitis Tedavi 7-14 g VULVOVAGİNAL CANDİDİASİS

10 Yanlızca intravaginal uygulama önerilmektedir. –Tek doz –Yoğun yakınmalarda 7 günlük tedavi VULVOVAGİNAL CANDİDİASİS Gebe

11 Önerilmemektedir Eş tedavisi tekrarlama riskini azaltmamaktadır. –Fakat, erkekte balanitis veya eritamatöz kaşıntılı lezyonlar mevcutsa tedavi gereklidir. VULVOVAGİNAL CANDİDİASİS Eş Tedavisi

12 BACTERİAL VAGİNOSİS Vaginal ekosistemin bozulması ile anaerobik bakterilerin çoğalması ve laktobasillerin azalması sonucu gelişir. Gardrenella vaginalis (GV) ve diğer mikroorganizmalar artmıştır. Cinsel yolla bulaşan hastalık değildir. BV ; PID ve post-operative enfeksiyon Erkekte kolonize olabilir fakat asemptomatiktir.

13 Gri renkte, homojen, coit veya menstürasyon sonrası kötü kokulu akıntı. Vaginal inflamasyon yoktur. Clue cells pH>4.5 Pozitif Whiff test (KOH) BACTERİAL VAGİNOSİS

14 BACTERİAL VAGİNOSİS TEDAVİ Metronidazole 500 mg 2X1, 7 GÜN Metronidazole jel 0.75%, 5 g intravaginal 1x1, 5 gün Clindamycin krem 5%, 5 g intravaginal 1x1, 7 gün Alternatif tedavi Metronidazole 2 gm tek doz Clindamycin 300 mg 2x1, 7 gün EŞ TEDAVİSİ ÖNERİLMEMEKTEDİR. Metranidazol Flagyl 500mg/ 20 tablet Nidazol 500mg/ 20 tablet Seknidazol Flagentyl 500mg / 4 tablet Ornidazol Biteral 500 mg / 10 tablet Ornisid forte 500 mg / 10 tablet

15 BACTERİAL VAGİNOSİS Gebelik Semptomatik gebeler tedavi edilmeli. Erken doğum öyküsü olan gebelerde ilk vizitte tara ve tedavi et. Lokal tedavi önerilmemektedir. Metronidazole 250 mg 3x1, 7 gün veya Clindamycin 300 mg 2x1, 7 gün

16 TRİKOMONİAZİS Trichomonas vaginalis Hemen her zaman cinsel yolla bulaşır. Erkekte üretrit

17 Yoğun, sarı-yeşil akıntı, vagina duvarlarına yapışık ve kötü koku. Kaşıntı Vulvovaginal eritem Servikste noktasal mikrohemorajiler NaCl smear % 80 sensitive, Gram boyama ve Pap smear sensitiv ve spesifik değil. Whiff test (KOH) +/- TRİKOMONİAZİS

18 Önerilen Metronidazole 2 gm oral tek doz Alternatif Metronidazole 500 mg 2x1, 7 gün Gebelik Metronidazole 2 gm oral tek doz TRİKOMONİAZİS Tedavi  Metranidazol  Flagyl 500mg/ 20 tablet  Nidazol 500mg/ 20 tablet  Seknidazol  Flagentyl 500mg / 4 tablet  Ornidazol  Biteral 500 mg / 10 tablet  Ornisid forte 500 mg / 10 tablet

19 Tekrar metronidazole 500 mg 2x1, 7 gün Bu da başarısız ise metronidazole 2 gm tek doz, 3-5 gün Tinidazole –Fasigyn 500mg/ 4 tablet –Tek doz 2gr veya 2 gün 2 gr TRİKOMONİAZİS Tedavi Başarısız ise

20 TRİKOMONİAZİS Eş tedavi edilmelidir. Tedavi bitimine ve semptomlar kaybolana kadar koit yasak. Son dozdan 24 saat sonrasına kadar alkol yasak. Cinsel yolla bulaşan hastalık: –Gonokok ve Chlamydia –Syphilis, HIV, ve hepatitis B

21 MUKOPÜRÜLAN SERVİSİT Chlamydia trachomatis Neiserria Gonorrheae

22 Chlamydia trachomatis Kadın: bartholinitis, servisit, üretrit, PID, perihepatit, konjunctivit Erkek: uretrit, epididimit Cinsel yolla bulaş Tanıda kültür spesifik –Fakat, pahalı ve sensitivite az

23 Chlamydia trachomatis Tedavi Azithromycin 1 gm tek doz Zitrotek 500 mg / 2 tablet Azatek 500 mg / 2 tablet Azitrotek 500 mg / 2 tablet Doxycycline 100 mg 2x1, 7gün Monodoks 100 mg / 14 kap Tetradox 100 mg / 14 kap Eş Tedavi Edilmeli

24 Chlamydia trachomatis Alternatif Erythromycin base 500 mg 4x1, 7 gün Eritro 500mg / 16 tab Erythrocin 500 mg / 16 tab Amoxicillin 500 mg 3x1,7 gün (gebe) veya Ofloxacin 200 mg 2x1, 7 gün veya Levofloxacin 500 mg 1x1, 7 gün Cravit 500 mg / 7 tab

25 GONORRHEA Neisseria gonorrhoeae. – Servisit, PID, üretrit, –Bartholin, Skene –Fitz-Hugh-Curtis Sendromu (Perihepatit ) Anormal vaginal akıntı, intermenstrual kanama, dizüri, altabdominal ağrı ve dispareunia Mukopurulent servikal akıntı ve kolay kanayan serviks

26 Bartolin Absesi Gonorrhea Servisit

27 Neisseria gonorrhoeae Cefixime 400 mg Ceftriaxone 125 IM Ciprofloxacin 500 mg Ofloxacin 400 mg Levofloxacin 250 mg Birlikte “Chlamydial” tedavisi Eş Tedavi Edilmeli

28 PELVİK İNFLAMATUAR HASTALIK Minimum Tanı Kriter Uterine/adnexal duyarlılık veya serviks hareketlerinde hassaslık Ek Tanı Kriterleri Vücut ısısı > 38.3 CSediment Servikal Chlamydia / GCCRP, Lökositoz

29 PELVİK İNFLAMATUAR HASTALIK Ofloxacin 400 mg 2x1, 14 gün veya Levofloxacin 500 mg 1x1, 14 gün + Metronidazole 500 mg 2x1, 14 gün

30 Ceftriaxone 250 mg IM tek doz ve Doxycycline 100 mg 2x1, 14 gün + Metronidazole 500 mg 2x1, 14 gün RİA çıkart / 72 saat sonra değerlendir. PELVİK İNFLAMATUAR HASTALIK

31

32 Oral Antiviral Tedavi Valacyclovir (Valtrex) 500 mg, 42 tablet Acyclovir –Zovirax 400mg, 70 tablet –Asiviral 400mg, 25 tablet –Aklovir 200 mg, 25 tablet Primer enfeksiyon –Valtrex 1 gm 3x1,7 g –Zovirax 400mg 3x1, 10 g Reenfeksiyon –Valtrex 500mg 2x1, 3 g –Zovirax 400mg 3x1, 5 g Baskılama –Valtrex 500mg 4x1, Zovirax 400mg 2x1

33 KOMBİNE ORAL KONTRASEPTİVLER

34 Hormonal Kontraseptiv: Etki Mekanizması Progestin: –FSH ve LH baskılanması, pituitary ve hypothalamic etki: ovulasyon yok –Servikal mukusta koyulaşma –Tubal motilitede azalma –Endometrial reseptivitede azalma Estrogen hedef organda progesteron reseptör sayı/etkinlik arttırır. –Endometriumu uyararak kanama paternini düzenler

35 Kesin Konraendikasyon < 6 hf postpartum emziren anne Sigara ≥ 15 adet/gün, HT sistolik ≥ 160 mm Hg or diastolik ≥ 100 mm Hg Venöz tromboemboli, Trombofili sendromu Miyokard İnfarkt Serebrovaskular olaylar Komplike kalb kapak hastalıkları (pulmoner HT, atrial fibrilasyon, subakut bakterial endokardit) Migren ve fokal nörolojik semptomlar Meme kanseri, Genital kanser Diabet ve retinopati / nefropati / neuropathi Ciddi siroz Karaciğer tümörü ( adenoma veya hepatoma) KOMBİNE ORAL KONTRASEPTİV

36 Rölatif Kontraendikasyon Sigara 35 Yaş Kontrollu HT HT systolic 140-159 mm Hg, diastolic 90-99 mm Hg Migren > 35 Yaş Semptomatik safra taşı Hafif siroz Hormonal kolestaz öyküsü KOMBİNE ORAL KONTRASEPTİF

37 KOMBİNE ORAL KONTRASEPTİVLER Monofazik Düşük Doz Desolett 30, 0,15 desogestrel Myralon 20, 0,15 desogestrel Minulet / Ginera 30, 0,075 gestoden Lo-Ovral / Microgynon 30, 0,15 levonorgestrel Yüksek Doz Ovral 50, 0,25 levonorgestrel Eugynon 50, 0,5 norgestrel Trifazik (proges/ estro düşük ) Trinordiol Triquilar

38 Estrojenik Yan Etkiler Bulantı Kilo artışı Sıvı retansiyonu Pulmonar emboli Hipertansion Tromboembolik komplikasyon Felç Safra kolestrolünde artma

39 Progestin Yan Etkiler Depresyon, halsizlik, letarji Akne, deride yağlanma Hirsutizm Baş ağrısı Kilo artışı Libido azalması LDL artış, HDL azalma Hipertansion Aterogenezis (yeni!) –10-yıl kullanım 42% bilateral carotid plak 34% bilateral femoral plak artışı. Trombozis (? 3 rd generation) –2 nd  levonorgestril –3 rd  desogestril & gestodene

40 Erken Tehlike Belirtileri Karın ağrısı ( Ciddi) –Gallbladder, hepatic, blood clot, pancreatitis Göğüs ağrısı, öksürük/kanlı –PE veya MI Baş ağrısı (Ciddi) –Felç, Hipertansion, migren Göz problemleri –Felç, Hipertansion, damarsal sorunlar Ciddi bacak ağrısı –DVT

41 Estrojen Yüksekliği Semptom Göğüslerde gerginlik, Fullness Ödem Hipertansion Ciltte koyu lekeler Migren Bulantı, Karında şişkinlik Öneri Öströjen içeriğini azalt Bekle, Yemeklerle veya gece yatarken kullan Progestin içeren Kontrs. RİA

42 Estrojen Yetersizliği Semptom Ara kanama –Erken menstürel veya siklus ortası Hipomennorrhea Lekelenme Öneri 3 siklus izle –Düzensiz kullanım -Gebelik -İnfeksion -Uterin / Cervikal patoloji -Diare, kusma -İlaç kullanımı Estrojen içeriğini arttır İlacı kes

43 Progestin Fazlalığı Semptom Akne Ciltte yağlanma Göğüslerde küçülme Depresyon Hipomennorrhea Sersemlik hali Halsizlik Kilo artışı Öneri Progestin içeriğini azalt İlacı kes

44 Progestin Azlığı Semptom Amenore Yıkılma kanaması –Late cycle Hypermenore Öneri Progestin içeriği arttır İlacı kes

45 Aylık – 5 mg estradiole valerat & 50 mg Noretsteron enantat. ( Mesigyna ) Daha az kırılma kanaması Kilo artışı 2 kg / yıl KOMBİNE ENJEKTABL KONTRASEPTİF

46 46 ACİL KONTRASEPSİYON (DÜŞÜK - DOZ) Step 1: 4 tablet (30–35 µg EE) 72 satten önce. Step 2: 4 tablet 12 saat sonra. Total = 8 tablet Step 3: Üç hafta içinde Mens yok ise gebeliği kontrol et. Step 1: 2 tablet (50 µg EE) 72 saatten önce. Step 2: 2 tablet 12 saat sonra. Total = 4 tablet Step 3: Üç hafta içinde Mens yok ise gebeliği kontrol et. (YÜKSEK- DOZ)

47


"CİNSEL SAĞLIK GENİTAL ENFEKSİYONLAR CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR PLANLI GEBELİK HORMONAL KONTRASEPSİYON Prof.Dr.Sermet Sağol KADIN HAST. ve DOĞUM AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları