Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEDİASTENİN TÜMÖR VE KİSTLERİ Dr.Hakan Kutlay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEDİASTENİN TÜMÖR VE KİSTLERİ Dr.Hakan Kutlay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 MEDİASTENİN TÜMÖR VE KİSTLERİ Dr.Hakan Kutlay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

2 Mediastenin kompartmanları Mediasten; her iki hemitoraksın ya da plevral boşluğun arasında kalan torasik boşluktur. Üstte:torasik inlet, altta:diafragma, önde:sternum, arkada:kolumna vertebralis ile sınırlıdır. Her iki kostovertebral sulkuslar gerçek olarak mediasten içende değildir. Ama bu bölge lezyonları medikal literatürde klasik olarak mediastinal orginli olarak tanımlanır. Paravertebral sulkus Visseral kompartman Anterior kompartman

3 Anterior Kompartman Timus A.V. mammaria interna Lenf nodları Yağ dokusu Ender olarak paratiriod ya da gerçek ektopik tiroid dokusu

4 Visseral kompartman Perikard Kalp Büyük damarlar Trakea Sağ ve sol ana bronş proksimali Lenfatik doku Vagus Frenik sinir Sinir pleksusları Duktus torasikus Azigos sisteminin proksimali Bağ doku Yağ dokusu

5 Porterior kompartman İnterkostal a. ve v. proksimali İnterkostal sinirlerin proksimali Torasik spinal ganglionlar Sempatik zincir dalları Azygos sisteminin distali Özofagus Lenfatik doku Bağ doku

6 TİMUS Yeni doğanda 15gr Puberteye kadar 30-40gr Erişkinde 5-25gr H konfigürasyonu Üst kutuplar tirotimik ligaman ile tiroide,alt kutuplar perikarda uzanır Boyundan diafragmaya kadar değişik alanlarda timus kapsülü dışında gros veya mikroskopik timus dokusu adacıkları bulunabilir

7 -Anterior mediastinal yağ dokusu (%51-72) -Boyun -Retrotrakeal yağ dokusu -Paraaortik yağ dokusu -Kardiofrenik açı -Retrotiroid alan -AP window -İnnominate ven arkası -Frenik sinir laterali

8 Timusa yönelik tek cerrahi prosedür =timektomi 2 endikasyonu var - Timik neoplazm - Myastenia gravis

9

10 MEDİASTİNAL LENF NODLARI Anterior kompartman Sternal Anterior mediastinal Visseral kompartman Akciğer ve özofagus kanseri Posterior kompartman Posterior visseral İnterkostal grup

11 MEDİASTİNAL PARATİROİD Paratiroid gland sayısı %80 4 adet %143 veya 2 %65 veya 6 Mediastinal lokalizasyon C7 T1 seviyesinde retrofaringeal veya retrotrakeal Anterior mediastinal timus içinde Visseral mediasten AP window

12 NÖROJENİK YAPILAR -Frenik sinir -N.Vagus Sağ: Sağ subklavian arteri çaprazladığı yerde n.rekürrensi verir Sol: Aorta ile sol pulmoner arter arasında n.rekürrensi verir

13 - Spinal sinirler Her bir intervertebral foramenden bir sinir çıkar ve 4 dala ayrılır Ramus anterior, posterior, komunikans, meningeans Ramus anterior laterale dönerek interkostal arter ve venle birlikte kostanın alt kenarındaki olukta seyreder =interkostal sinir

14 - Sympatik sinirler Torasik sympatik zincirde 10-11 adet ganglion 1.Torasik ganglion inferior servikal ganglionla birleşiktir =ganglion stellare

15 Mediastinal paraganglia Nöral krest hücre kombinasyonu Vücutta yaygın olarak bulunur Sekretuar granüller içerir ve katekolamin salgılar

16 Mediastinal Kitleler A-Timus Lezyonları: 1-Timik tm: –Timoma –Timik karsinoid –Timolipoma –Timoliposarkoma –Diğer:Hemanjiyom, nöroblastom, ganglioblastom, malign melanom, myoid tm 2-Timus hiperplazisi 3-Timik kistler B-Lenfomalar –Hodgkin lenfoma –Non-hodgkin lenfoma C-Germ hücreli tümörler –Teratom –Seminom –Nonseminomatöz D- Nörojenik tümörler 1-Sempatik ganglion kaynaklı -Nöroblastom -Ganglionöroblastom -Ganglionöroma 2-Sinir kılıfı kaynaklı -Schwannoma -Nörofibroma -Malign schwannoma 3-Nöroektodermal kaynaklı -Paraganglioma -Feokromasitoma -Melanotik progonoma -Askin tümörü E-Kistler –Bronkojenik –Enterik (Nöroenterik, gastroenterik) –Mezotelyal (Plöroperikardial) kist –Diğer (Duktus torasikus kisti, kistik higroma) F- Endokrin lezyonlar –Plonjon guatr –İntratorasik aberan tiroid –Paratiroid adenomu G-Mezankimal tümörler –Yağ dokusu: Lipom, liposarkom –Vasküler: Hemanjiyom,anjiosarkom, hemanjiyoendotelyoma, hemanjiyoperistoma –Lenfatik: Lenfanjiyom –Fibröz doku: Fibrom, fibrosarkom, malign fibröz histiyositoma –Kas dokusu: leiomiyom, leiomiyosarkom, rabdomiyom, rabdomiyosarkom –Pluripotensiyal mezankimal: Benign/malign mezenkimoma –Diğerleri: Benign/malign fibröz tümör, sinoviyal sarkom, meninjiyom, ksantom H-Diğer tümörler ve lezyonlar –Benign LN lezyonları: Sarkoidoz, mediastinal granülomlar, mediastinal lenfoid hamartom –Malign tümör (Karsinom) metastazları

17 Mediasten kitlelerinde klinik bulgular Bası ve invazyon bulguları öksürük, dispne, göğüs ağrısı, rekürren enfeksiyon, disfaji, ses kısıklığı ağrı hemoptizi vena kava süperior sendromu Horner Sendromu perikardial – plevral efüzyon diafragma paralizisi

18 Tümörle birlikte görülen sendromlar Timoma Myastenia gravis, kırmızı hücre aplazisi, hipogamaglobulinemi Germ hücreli tümörlerJinekomasti Feokromasitoma Hipertansiyon, diyare Nöroblastom Diyare Paratiroid adenomu, Lenfoma Hiperkalsemi Teratom, fibrom, fibrosarkom Hipoglisemi

19 Mediastinal kitlelerde tanı(non-invaziv) Akciğer grafisi Bilgisayarlı tomografi MR Radyonüklid çalışmalar GalliumLenfoma, KHDAK İndiumKHDAK, kolon ve meme Ca İodine 131Retrosternal guatr, tiroid Ca Tc 99 sestamibiParatiroid adenomu, tiroid medüller Ca Metaiodobenzylguanidine Feokromositoma, nöroblastoma işaretli I 131 (MIBG) Ocreotide sintigrafisiKarsinoid Tm, SCLC, feokromositoma, paraganglioma, medüller tiroid Ca PET Tümör belirteçleri Alfa-FPNonseminomatöz germ hücre tümörü β – HCGNonseminomatöz germ hücre tümörü LDHNonseminomatöz germ hücre tümörü PLAPSeminom ParathormonParatiroid adenomu İdrar katekolaminleri,VMAFeokromasitoma,nöroblastoma,ganglionöroblastoma

20 TİAB TBNA Mediastinoskopi Mediastinotomi (anterior – posterior) VATS Sternotomi Torakotomi Mediastinal kitlelerde tanı(invaziv)

21 Anterior Mediasten -Timus lezyonları -Lenfoma -İntratorasik guatr -Germ hücre tümörleri -Mezanşimal tümörler -Paratiroid adenomu -Primer karsinom

22 28y K

23

24

25

26 60y E

27

28 76y E

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Visseral mediasten - Perikardial kist -Bronkojenik kist -Duktus torasikus kisti -Lenfoma -Lenf bezi hiperplazileri -Gastro-enterik kistler -Arkus aorta anevrizması -Morgagni hernisi -Hiatus hernisi -Akciğer kanseri -Pankreatik psödokist

51 53y K

52

53

54

55

56 GS

57

58

59

60 52y E

61

62

63 44y K

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 Posterior mediasten -Nörojenik tümörler -Gastro-enterik kistler -Özofagus kanseri -Akalazya -Bochdalek hernisi -İnen aorta anevrizması -Paravertebral apse -Ekstramedüller hemopoetik doku -Anterior meningosel

75 69y E

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85 37 K

86

87

88

89

90 11 K

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104


"MEDİASTENİN TÜMÖR VE KİSTLERİ Dr.Hakan Kutlay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları